Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацкомфінпослуг – оприлюднило проект розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фіна

Як зазначено на сайті Нацкомфінпослуг, проект розпорядження розроблено у зв’язку з необхідністю приведення вимог Нацкомфінпослуг до вимог чинного законодавства та удосконалення державного регулювання діяльності фінансових компаній.

Зокрема, проектом розпорядження затверджується Порядок надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу та визнається таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від

27 січня 2004 року № 27 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 за № 431/9030.


СХВАЛЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

від 04.07.2017   №  2977

ПРОЕКТ

Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Затвердити Порядок надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27січня2004року № 27 «Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, зареєстроване у Міністерстві юстиції України, 06 квітня 2004 року за № 431/9030.

3. Це розпорядження набирає чинності з 01.01.2018 року.

4. Департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєсстрації.

5. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядженняз метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг  Залєтова О.М.

 Голова Комісії                                                                               І. Пашко

Згідно з чинним законодавством                                           Протокол № ____ засідання

відповідно до колегіального рішення Комісії                        Комісії від _______________

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

____________________№ ____________

 

ПОРЯДОК
надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23листопада 2011 року № 1070, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118, та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері надання фінансових послуг.

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правила складання та подання звітності фінансовими компаніями, інформація про які внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі - фінансові компанії), довірчими товариствами та юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, можливість надавати послуги з фінансового лізингу (далі - лізингодавці) до Нацкомфінпослуг, установлює загальні вимоги до заповнення форм звітних даних та строки їх подання.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

журнал прийняття звітності - електронний журнал, частина програмно-технічного комплексу прийняття звітності, у якому фіксується інформація щодо присвоєння реєстраційного номера, за яким реєструється надходження звітності, дати їх прийняття до інформаційного масиву даних, та інформація щодо їх остаточного прийняття після перевірки. Дані в журналі захищені від унесення несанкціонованих змін;

прийнята звітність - звітність в електронній та паперовій формах, подана до Нацкомфінпослуг у строки та в обсязі, що встановлені цим Порядком, за умови відповідності паперової форми звітності за складом інформації електронній формі та внесення електронної форми звітності до журналу прийняття звітності, про що зроблено відмітку співробітником Нацкомфінпослуг на титульному аркуші звітності;

дата виконання зобов'язань за договором - дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором;

річна фінансова звітність - фінансова звітність, складена за формами, установленими законодавством України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності, та в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

фінансова компанія - адміністратор - фінансова компанія, яка надає фінансову послугу з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах та отримала в установленому порядку ліцензію на провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах; 

фінансова компанія - управитель - фінансова компанія, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та отримала в установленому порядку ліцензію на провадження діяльності із залучення коштів установників для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

2. Види звітності та терміни її надання фінансовими компаніями, довірчими товариствами та лізингодавцями

2.1. Фінансові компанії - управителі та фінансові компанії - адміністратори подають до Нацкомфінпослуг такі види звітності за:

а) місяць;

б) квартал;

в) рік.

2.2. Фінансові компанії (у тому числі фінансові компанії – управителі, фінансові компанії – адміністратори, фінансові компанії групи А та групи Б) та довірчі товариства подають до Нацкомфінпослуг такі види звітності за:

а) квартал;

б) рік.

2.3. Лізингодавці подають до Нацкомфінпослуг квартальну звітність.

2.4. Звітність, що складається відповідно до цього Порядку (крім звітності лізингодавців), подається до Нацкомфінпослуг у такі терміни:

а) за місяць - до 15-го числа місяця включно, наступного за звітним;

б) квартальну та річну - у терміни, визначені пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419.

2.5. Лізингодавці подають квартальну звітність до Нацкомфінпослуг до 20 числа місяця включно, наступного за звітним кварталом.

3. Склад звітності фінансової компанії

3.1. Звітність за місяць фінансової компанії - управителя подається на останній день звітного місяця та містить:

1) титульний аркуш (додаток 1);

2) інформацію про діяльність управителя (додатки 2, 3);

3) електронні файли, структура, формат та опис полів яких встановлені Нацкомфінпослуг.

3.2. Інформація про діяльність управителя формується на підставі даних за підсумками оборотно-сальдової відомості.

3.3. Управителі, які не створили відповідних фондів, подають до Нацкомфінпослуг звітність, передбачену підпунктами 1 та 3 пункту 3.1 цього розділу.

3.4. Фінансові компанії - управителі надають інформацію, передбачену підпунктом 2 пункту 3.1 цього розділу, щодо кожного створеного фонду окремо.

3.5. Звітність за місяць фінансової компанії - адміністратора подається на останній день звітного місяця та містить:

1) титульний аркуш (додаток 13);

2) інформацію про діяльність фінансової компанії - адміністратора (додаток 14);

3) електронні файли, структура, формат та опис полів яких встановлені Нацкомфінпослуг.

3.6. Інформація про діяльність фінансової компанії - адміністратора формується на підставі даних за підсумками оборотно-сальдової відомості.

3.7. Фінансові компанії - адміністратори, які не створили груп, подають до Нацкомфінпослуг звітність, передбачену підпунктами 1 та 3 пункту 3.5 цього розділу.

3.8. Фінансові компанії - адміністратори надають інформацію, передбачену підпунктом 2 пункту 3.5 цього розділу, щодо всіх створених груп.

3.9. Звітність за квартал подається на останній день звітного кварталу та містить:

3.9.1. для фінансової компанії - управителя:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

зведені дані щодо майна, переданого установниками в управління у формі № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), передбаченій додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

проміжну фінансову звітність відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" без урахування майна, переданого установниками в управління;

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

2) для фінансової компанії - адміністратора:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

зведені дані щодо періодичних платежів учасників груп у формі № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), передбаченій додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

проміжну фінансову звітність відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" без урахування активів учасників груп;

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

3) для фінансової компанії:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

довідку про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за певними видами (додатки 6 - 9 та/або 11);

проміжну фінансову звітність фінансової компанії відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

4) для довірчого товариства:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяги та кількість операцій довірчих товариств (додаток 10);

проміжну фінансову звітність довірчого товариства відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг.

3.10. Крім передбаченої підпунктом 1 пункту 3.9 звітність за квартал фінансової компанії включає також інформацію щодо виконання вимог Положення про показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами під час надання фінансових послуг фінансовими компаніями, а саме:

фінансові компанії групи А: інформацію щодо пасивів фінансової компанії (додаток 15);

фінансові компанії групи Б:

  1. інформацію інформацію щодо активів фінансової компанії (додаток 16);
  2. інформацію про великі ризики фінансової компанії (додаток 17).

3.11. Фінансові компанії, які протягом кварталу не укладали та не виконували договорів, подають до Нацкомфінпослуг звітність, передбачену абзацами другим, третім, п'ятим та шостим підпункту 3 цього розділу.

3.12. Звітність за IV квартал фінансовими компаніями (у тому числі фінансовими компаніями - управителями та фінансовими компаніями - адміністраторами) та довірчими товариствами подається у складі річної звітності.

3.13. Річна звітність подається станом на останній день звітного року та містить:

1) для фінансової компанії - управителя:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

зведені дані щодо майна, переданого установниками в управління у формі № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), передбаченій додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

2) для фінансової компанії - адміністратора:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

зведені дані щодо періодичних платежів учасників груп у формі № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), передбаченій додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

3) для фінансової компанії:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

довідку про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за певними видами (додатки 6 - 9 та/або 11 - 13);

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

4) для довірчого товариства:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяги та кількість операцій довірчих товариств (додаток 10);

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг.

3.14. До 01 червня року, наступного за звітним, фінансові компанії (у тому числі фінансові компанії - управителі та фінансові компанії - адміністратори) та довірчі товариства подають до Нацкомфінпослуг аудиторський висновок аудиторської фірми або аудитора, що включені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що підтверджує достовірність, повноту річної звітності фінансової компанії та відповідність показників нормативів, установлених для фінансових компаній чинним законодавством.

4. Склад звітності лізингодавців

4.1. Звітність лізингодавця подається на останній день звітного кварталу та містить:

а) титульний аркуш (додаток 14);

б) довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

в) довідку про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу (додаток 6);

г) електронні файли, структура, формат та опис полів яких встановлені Нацкомфінпослуг.

4.2. Лізингодавці надають квартальну звітність до Нацкомфінпослуг за умови, якщо рішення Нацкомфінпослуг про видачу лізингодавцю Довідки прийнято не пізніше 25 числа останнього місяця кварталу, за який надається звітність.

5. Порядок надання звітності

5.1. Звітність супроводжується листом фінансової компанії або лізингодавця, в якому зазначаються найменування, місцезнаходження, телефони, звітний період і перелік документів паперової форми та файлів електронної форми, що додаються.

5.2. Фінансові компанії та лізингодавці подають звітність, передбачену цим Порядком, в електронній та паперовій формах.

У разі подання звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг не подається та не застосовуються вимоги, передбачені пунктами 5.1, 5.6 та абзацом другим пункту 5.13 цього розділу. Обов'язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

5.3. Паперова форма звітності, передбачена цим Порядком, має бути підписана керівником і головним бухгалтером та засвідчена печаткою фінансової компанії або лізингодавця.

5.4. Фінансові компанії та лізингодавці зобов'язані надати електронну форму звітності у форматі, визначеному Нацкомфінпослуг.

5.5. Електронна форма звітності складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених цим Порядком, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг.

5.6. Звіт у паперовій формі формується у вигляді друкованих таблиць, які за складом інформації відповідають електронній формі звіту. Відповідність інформації в паперовій та електронній формах підтверджується підписом керівника фінансової компанії або лізингодавцем на титульному аркуші звіту.

5.7. Форми звітних даних заповнюються на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період.

Фінансові компанії - управителі та фінансові компанії - адміністратори заповнюють форми звітних даних за місяць, що подаються до Нацкомфінпослуг, у грошовій одиниці України - гривнях. Квартальна та річна звітність надаються у тисячах гривень.

Лізингодавці заповнюють форми звітних даних у тисячах гривень.

У звітних даних не повинно бути підчисток, помарок і виправлень.

Звітні дані повинні містити достовірну та повну інформацію про діяльність фінансової компанії, довірчого товариства або лізингодавця.

5.8. Інформація в різних формах звітних даних повинна бути порівнюваною та несуперечливою.

Фінансові компанії, довірчі товариства та лізингодавці зобов'язані забезпечити правильність складання звітності. Інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного періоду (року), повинна відповідати інформації на початок наступного звітного періоду (року) за відповідними рядками.

5.9. Звітність направляється поштою або подається представником фінансової компанії чи лізингодавця.

5.10. При поданні звітності через уповноважену особу фінансової компанії або лізингодавця титульний аркуш до звітності подається у двох примірниках. При цьому службою діловодства Нацкомфінпослуг повертається один примірник титульного аркуша до звітності з відміткою про дату надходження звітності.

Датою подання звітності вважається дата її реєстрації службою діловодства Нацкомфінпослуг.

5.11. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника. При невиконанні умов цього пункту та пунктів 2.4, 2.5 і 5.10 цього Порядку звітність уважається поданою несвоєчасно.

5.12. У разі, якщо останній день строку подання звітності припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

5.13. У разі, якщо звітність складена та/або подана з порушенням вимог законодавства, у тому числі цього Порядку, зокрема:

електронна форма звітності фінансової компанії, довірчого товариства або юридичної особи не відповідає паперовій формі;

звітність подана не в повному обсязі або тільки в одній із форм (паперовій або електронній);

звітність містить суперечливі дані;

звітність відповідно до цього Порядку є неприйнятою, Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу до фінансової компанії, довірчого товариства або лізингодавця відповідно до чинного законодавства.

5.14. У разі самостійного виявлення фінансовою компанією, довірчим товариством або лізингодавцем помилок, що містяться в раніше поданій звітності, фінансова компанія, довірче товариство або лізингодавець має право подати виправлені форми звітності та письмові пояснення із зазначенням причин допущення помилок та інформації щодо граф та/або рядків форм звітності, у яких були допущені ці помилки, не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

6. Порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку фінансовими компаніями та лізингодавцями

Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

Директор департаменту регулювання

та нагляду за наданням фінансових

послуг фінансовими компаніями                                           Г. Павленко


Додаток 1
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу 

Титульний аркуш

  

               ЗАТВЕРДЖЕНО 

Інформацію підтверджую.
Відомості, зазначені в електронній формі, що додається, відповідають даним паперової форми звіту. 

Посада

  

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Підпис

  

Дата  

"___" ___________ 20__ року 

 

  

 

  

Контактна особа з питань складеної інформації

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Посада

  

Підрозділ  

  

Телефон із зазначенням коду ММТЗ 

  

 

Інформація фінансової компанії - управителя за ________ _______ року

Складено на дату  

"___" ____________ 200_ року 

Повне найменування управителя (скорочене найменування управителя /за наявності/) 

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи 

  

  

Серія та номер ліцензії 

  

  

Номер дозволу на право прийняття управителем на себе комерційних ризиків 

  

Номер дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю 

  

                   

Інформація про фінансовий стан фінансової компанії - управителя
(без урахування балансу, на якому обліковується майно, що перебуває в управлінні)
(грн)

Показники управителя

Код рядка*

Залишок на кінець періоду

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

Гроші та їх еквіваленти:

1165

 

зареєстрований капітал

1400

 

резервний фонд

1415

 

нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

Власний капітал

1495

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

1695

 

Баланс

1300

 

____________
*
Коди рядків відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868.

Інформація про активи фінансової компанії - управителя та майно, що перебуває в управлінні (грн.)

Групи активів відповідно до пункту 3.11.2 Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 24.06.2004 N 1225, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.07.2004 за N 927/9526 

Вартість активів фінансової компанії - управителя 

Вартість майна, що перебуває в управлінні 

1 група 

  

  

2 група 

  

  

3 група 

  

  

4 група 

  

  

5 група 

  

  


Інформація про створені фонди

Найменування ФФБ та/або ФОН 

Вид ФФБ 

Дата створення ФФБ та/або ФОН 

Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ 

Строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Усього

Фізичні особи

Юридичні особи

1. Кількість: 

установників 

  

  

  

договорів 

  

  

  

2. Кількість: 

установників, які мають заборгованість за платежами 

  

  

  

договорів, які мають заборгованість за платежами 

  

  

  

3. Кількість припинених договорів управління майном: 

за ініціативи установника 

  

  

  

за ініціативи управителя 

  

  

  

Інформацію прийнято

 

Посада

  

Реєстраційний номер 

  

 

Прізвище, ім'я, по батькові працівника Нацкомфінпослуг 

  

Примітки

 

  

 

Дата прийняття інформації 

"___" ____________ 200_ року 

 

Підпис  

  

 

Додаток 2
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

Інформація про діяльність управителя _________________
(код за ЄДРПОУ ___________)

за ____________ 20__ року

Найменування ФФБ _______________________ типу ____, номер фонду _______________

Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ ____________________________________

Вартість будівництва _________________________________ (грн)

(грн)

1. Джерела фінансування будівництва

Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

1.1. Сума кредитів, отриманих управителем для фінансування будівництва, у тому числі:

010

       

з терміном погашення до 12 міс.

011

       

з терміном погашення понад 12 міс.

012

       

1.2. Сума внесків, зроблених установниками управління майном, у тому числі:

020

       

фізичних осіб

021

       

юридичних осіб

022

       

1.3. Власні кошти управителя, направлені на фінансування будівництва

030

       

2. Фінансування будівництва

Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

2.1. Загальна сума фінансування будівництва, кошти:

040

       

на поточному рахунку фонду в банку

041

       

на депозитному рахунку в банку

042

       

передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва

043

       

списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки за цим рахунком

044

       

винагорода управителю

045

       

2.2. Розрахунки забудовника з управителем:

050

       

обсяг виконаних робіт

051

       

зменшення замовлення

052

       

відмова від участі у ФФБ

053

       

інші випадки

054

       

2.3. Розрахунки управителя з установниками управління майном, яким передані майнові права:

060

       

фізичних осіб

061

       

юридичних осіб

062

       
 

Усього

Фізичні особи

Юридичні особи

1. Кількість:

установників управління майном

     

договорів

     

Керівник управителя

____________

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

___________

(П. І. Б.)

 

.

       

 

Додаток 3
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

Інформація про діяльність управителя _________________
(код за ЄДРПОУ ___________)

за ____________ 20__ року

Найменування ФОН _____________________________

(грн)

1. Джерела фінансування будівництва

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Отримано за період, нараховано %

Сплачено за період, погашено %

Залишок на кінець періоду

1

2

3

4

5

6

1.1. Сума внесків до ФОН установниками управління майном, у тому числі

010

       

фізичних осіб

011

       

юридичних осіб

012

       

викуплені управителем

013

       

1.2. Власні кошти

020

       

1.3. Обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості

030

       

2. Фінансування будівництва

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Розміщено за період

Повернуто за період

Залишок на кінець періоду

Загальна сума фінансових інвестицій

040

       

кошти на поточному рахунку в банку

041

       

кошти на депозитних рахунках у банках

042

       

кошти на фінансування будівництва

043

       

кошти на придбання нерухомості, у тому числі

044

       

до основних засобів

045

       

для продажу

046

       

інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю

047

       

інші доходи управителя від операцій з нерухомістю

048

       

3. Рух капіталу управителя

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Унесено за період

Повернуто за період

Залишок на кінець періоду

Розрахунки за зобов'язаннями

050

       

викуп сертифікатів ФОН

фізичних осіб

051

       

юридичних осіб

052

       

страхові платежі

053

       

інші зобов'язання

054

       

4. Розрахунки з довірителями

Сплачено за період, грн

фізичними особами

 

юридичними особами

 
 

На початок періоду

На кінець звітного періоду

Загальна вартість чистих активів

   

Вартість чистих активів на один сертифікат ФОН

   

Керівник управителя

___________

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

__________

(П. І. Б.)

           

Додаток 4
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу


Титульний аркуш

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

Інформацію підтверджую.
Відомості, зазначені в електронній формі, що додається, відповідають даним паперової форми звіту. 

Посада

  

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Підпис  

  

Дата  

"___" ____________ 200_ року 

 

  

 

  

Контактна особа з питань складеної інформації

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Посада

  

Підрозділ  

  

Телефон із зазначенням коду ММТЗ 

  

 

Інформація фінансової компанії за _____ квартал ____ року

Складено на дату  

"___" ____________ 200_ року 

 

Скорочене найменування фінансової компанії

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи 

  

  

Код фінансової компанії  

  

Види фінансових послуг, на які отримано ліцензії

  

  

  

  

  

  

  

  

                   

 

Інформацію прийнято

 

Посада

  

Реєстраційний номер 

  

 

Прізвище, ім'я, по батькові працівника Нацкомфінпослуг 

  

Примітки

 

  

 

Дата прийняття інформації 

"___" ____________ 200_ року 

 

Підпис  

  

 

 


Додаток 5
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

за період з ____________ до ______________

Найменування фінансової компанії (юридичної особи) _____________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії _____________________________

Номер з/п

Вид фінансової послуги, яка є предметом договору 

Кількість укладених договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт. 

Кількість укладених договорів за період, шт. 

Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент) 

Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.), що є предметом договору(ів) 

Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору 

Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. 

Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник фінансової компанії (юридичної особи) 

__________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової компанії (юридичної особи) 

__________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

 

  

  

  

  

  


Додаток 6
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу

за період з ____________ до ______________

_____________________________
(найменування лізингодавця)

_____________________________
(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

Інформація про вартість активів, щодо яких укладені договори лізингу лізингодавцем

 

Нові договори лізингу, тис. грн

Портфель договорів лізингу, тис. грн

вартість предмета лізингу (за звітний період)

вартість договору (за звітний період)

вартість предмета лізингу (на кінець періоду)

вартість договору (на кінець періоду)

1. За видами активів

ОБЛАДНАННЯ:

будівельне обладнання та техніка

       

обладнання для харчової переробки

       

сільськогосподарське обладнання та техніка (крім транспорту)

       

медичне обладнання

       

поліграфічне обладнання

       

комп'ютерне та телекомунікаційне обладнання

       

банківське обладнання

       

торговельне обладнання

       

промислове обладнання

       

інше обладнання

       

ТРАНСПОРТ:

легкові автомобілі (до 4 пасажиромісць)

       

автомобільний транспорт для пасажироперевезень (більше 4 пасажиромісць)

       

автомобільний транспорт для вантажоперевезень, споряджена маса якого менше або дорівнює 3,5 т

       

автомобільний транспорт для вантажоперевезень, споряджена маса якого більше 3,5 т

       

водний транспорт

       

залізничний транспорт

       

авіатранспорт

       

інший транспорт

       

БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ

       

2. За галузями

будівництво

       

добувна промисловість

       

сільське господарство

       

легка промисловість

       

машинобудування

       

медичне обслуговування

       

металургія

       

переробна промисловість

       

сфера послуг

       

транспорт та логістика

       

харчова промисловість

       

хімічна промисловість

       

комп'ютерна та телекомунікаційна сфера

       

інше

       

3. За строком дії договорів

менше або дорівнює 2 рокам

       

більше 2 або дорівнює 5 рокам

       

більше 5 або дорівнює 10 рокам

       

більше 10 років

       

Усього

       


Інформація про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів лізингу

 

Державний сектор

Юридична особа - резидент

Юридична особа - нерезидент

Фізична особа - резидент

Фізична особа - нерезидент

СПД

1. Кількість укладених договорів, шт.

           

2. Кількість лізингоодержувачів, з якими укладено договори, шт.

           

3. Загальна вартість активів, щодо яких були укладені договори, тис. грн

           

4. Сплачено лізингодавцю за договорами фінансового лізингу за звітний період, у тому числі

4.1. Лізингові платежі, тис. грн

1)сума, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу

           

2) платіж як винагорода лізингодавцю за отримане в лізинг майно

           

3) компенсація відсотків за кредитом

           

4) інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу

           

4.2. Інші відшкодування лізингодавцю за виконаними договорами

           

5. Кількість виконаних (анульованих) договорів, шт.

           


Інформація про джерела фінансування нових договорів лізингу

Джерела фінансування

Вартість предмета лізингу з податком на додану вартість (за звітний період), тис. грн

авансовий платіж лізингоотримувача

 

власний капітал лізингової компанії

 

кредити банків

 

комерційні кредити постачальників

 

випуск цінних паперів

 

кошти міжнародних фінансових організацій

 

кошти державного та місцевих бюджетів

 

інше

 

Усього

 

 

Керівник лізингодавця

_______________________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа,
на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку
лізингодавця

 
 
 
_______________________
(підпис)

 
 
 
____________
(П. І. Б.)


 


Додаток 7
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу 

Довідка

про укладені та виконані договори факторингу

з _______________ по _______________

___________________________________

(найменування фінансової компанії, код за ЄДРПОУ)

Інформація про укладені та виконані договори факторингу

№ з/п

Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)

Кількість укладених договорів за період, шт. 

Вид факторингу (наявна вимога, майбутня вимога, наступне відступлення права грошової вимоги)

Галузь народного господарства

Сума договору (тис.грн.)

Загальна сума вимог за договором (тис.грн.)*

Загальна сума вимог до боржників фізичних осіб (тис.грн.)

Загальна сума вимог до боржників СПД - фізичних осіб (тис.грн.)

Загальна сума вимог до боржників юридичних осіб (тис.грн.)

Кількість виконаних договорів за період, шт. 

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

                     
                     
                     

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості набутої за договорами факторингу

Загальна сума вимог за договором (тис.грн.)

На початок періоду

Придбано за період

Погашено за період

Відступлено

вимог

Сформовано резервів

Нараховано

На кінець періоду

пені

штрафи

проценти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всього, в т.ч

                 

До юридичних осіб

                 

До фізичних осіб

                 

До СПД-фізичних осіб

                 

Керівник фінансової компанії 

_________________

підпис 

__________________

прізвище, ініціали 

Головний бухгалтер або особа на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової компанії

__________________

прізвище, ініціали 

__________________

прізвище, ініціали 

 

МП

       


 

Додаток 8
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу


Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії

Найменування фінансової компанії ______________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії _________________
за період з _______________ до ________________________

Номер
з/п 

Показник діяльності гаранта

Кількість (шт.)

Загальний обсяг (тис. грн.)

укладено

виконано

припинено

укладено

виконано

припинено

1. 

Договорів гарантії,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

1.1. 

з юридичними особами,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

1.1.1. 

з юридичними особами - суб'єктами господарювання 

  

  

  

  

  

  

1.1.2. 

міжнародні договори 

  

  

  

  

  

  

1.2. 

з фізичними особами,
в тому числі: 

  

  

  

  

  

  

1.2.1. 

з фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності 

  

  

  

  

  

  

1.2.2. 

міжнародні договори 

  

  

  

  

  

  

Номер
з/п 

Показник діяльності гаранта

Кількість (шт.)

Загальний обсяг
(тис. грн.) 

1.

Відкликані гарантії за звітний період

  

  

2.

Гарантій, припинених
у тому числі у зв'язку з:  

  

  

2.1. 

сплатою кредиторові суми, на яку видано гарантію  

  

  

2.2. 

закінченням строку дії гарантії 

  

  

2.3. 

відмовою кредитора від своїх прав за гарантією шляхом подання гаранту письмової заяви про звільнення його від обов'язків за гарантією 

  

  

3. 

Кількість договорів гарантії, укладених за звітний період,
у тому числі термін яких: 

  

  

3.1. 

менше або дорівнює 2 рокам 

  

  

3.2. 

більше 2 або дорівнює 5 рокам 

  

  

3.3. 

більше 5 або дорівнює 10 рокам 

  

  

3.4. 

більше 10 років 

  

  

4. 

Задоволення права зворотної вимоги до боржника за договорами гарантії 

  

  

Керівник
   

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 


 

Додаток 9
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки

Найменування фінансової компанії (юридичної особи) __________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії (юридичної особи) _________
за період з ______________ до ____________________

Номер
з/п 

Показник діяльності поручителя

Кількість (шт.)

Загальний обсяг (тис. грн.)

укладено

виконано

припинено

укладено

виконано

припинено

1.

Договорів поруки,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

1.1. 

з юридичними особами,
в тому числі: 

  

  

  

  

  

  

1.1.1. 

з юридичними особами - суб'єктами господарювання 

  

  

  

  

  

  

1.1.2. 

міжнародні договори 

  

  

  

  

  

  

1.1.3. 

солідарно з іншими поручителями 

  

  

  

  

  

  

1.2. 

з фізичними особами,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

1.2.1. 

з фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності 

  

  

  

  

  

  

1.2.2. 

міжнародні договори 

  

  

  

  

  

  

1.2.3. 

солідарно з іншими поручителями 

  

  

  

  

  

  

Номер
з/п 

Показник діяльності поручителя

Кількість, шт.

Обсяг,
тис. грн. 

1.

Сплачено за договорами поруки,
у тому числі: 

  

  

1.1. 

сплата основного боргу 

  

  

1.2. 

сплата процентів 

  

  

1.3. 

сплата неустойки 

  

  

1.4. 

сплата відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором 

  

  

2.

Припинених договорів поруки,
у тому числі у зв'язку з:  

  

  

2.1. 

припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності 

  

  

2.2. 

відмовою кредитора після настання строку виконання зобов'язання прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем 

  

  

2.3. 

переведенням боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника 

  

  

2.4. 

закінченням зазначеного в договорі поруки строку, а у разі, якщо строк не встановлено, непред'явленням вимоги кредитором протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання до поручителя; у разі, якщо строк виконання зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, якщо кредитор не пред'явив позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки 

  

  

Керівник

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 


 

Додаток 10
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу 

Довідка про обсяги та кількість операцій довірчого товариства

Найменування довірчого товариства _____________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства _____________________
за період з _______________ до ________________________

Інформація про довірче товариство

N
з/п 

Показники

Значення

на початок періоду

на кінець періоду

1

Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів, тис. грн. 

  

  

1.1 

Грошовими коштами, 

  

  

  

у тому числі фізичних осіб 

  

  

1.2 

Цінними паперами за номіналом, 

  

  

  

у тому числі фізичних осіб 

  

  

1.3 

Іншим майном, 

  

  

  

у тому числі фізичних осіб 

  

  

2

Кількість довірителів (осіб), 

  

  

  

у тому числі фізичних осіб  

  

  

3

Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів, за видами довірчих послуг (тис. грн.) 

  

  

3.1 

Розпорядження грошовими коштами, 

  

  

  

у тому числі фізичних осіб 

  

  

3.2 

Розпорядження цінними паперами, 

  

  

  

у тому числі фізичних осіб 

  

  

3.3 

Розпорядження іншим майном, 

  

  

  

у тому числі фізичних осіб 

  

  


Інформація про довірених осіб

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Частка в статутному капіталі довірчого товариства у процентному співвідношенні до загального обсягу статутного капіталу 

Частка в статутному капіталі довірчого товариства у грошовому виразі (тис. грн.) 

  

  

  

  

Інформація про цінні папери в розпорядженні

Номер
з/п 

Тип, вид та категорія цінних паперів

Найменування емітента цінних паперів

Код за ЄДРПОУ емітента

Кількість ЦП, шт.

Номінальна вартість одного ЦП, грн.

  

  

  

  

  

  

Керівник 

_______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або
особа, на яку покладено
ведення бухгалтерського
обліку 

_______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 


Додаток 11
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу 

Довідка

про укладені та виконані договори кредиту (позики)

з _______________ по _______________

___________________________________

(найменування фінансової компанії, код за ЄДРПОУ)

Інформація про укладені та виконані договори кредиту (позики)

№ з/п

Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент)

Кількість укладених договорів за період, шт. 

Кредит/позики

Галузь народного господарства

Строк дії договорів

Сума договору (тис.грн.)

Кількість виконаних договорів за період, шт. 

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               
               
               

Інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Загальна сума вимог за договором (тис.грн.)

На початок періоду

Видано за період

Погашено за період

Сформовано резервів

Нараховано

На кінець періоду

пені

штрафи

проценти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всього, в т.ч

               

До юридичних осіб

               

До фізичних осіб

               

До СПД-фізичних осіб

               

До фізичних осіб до за споживчими кредитами

               

Керівник фінансової компанії 

_________________

підпис 

__________________

прізвище, ініціали 

Головний бухгалтер або особа на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової компанії

__________________

прізвище, ініціали 

__________________

прізвище, ініціали 

 

МП

       


 

 

Додаток 12
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

Титульний аркуш

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

Інформацію підтверджую.
Відомості, зазначені в електронній формі, що додається, відповідають даним паперової форми звіту. 

Посада

  

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Підпис  

  

Дата  

"___" ____________ 200_ року 

 

  

 

  

Контактна особа з питань складеної інформації

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Посада

  

Підрозділ  

  

Телефон із зазначенням коду ММТЗ 

  

 


Інформація юридичної особи за _____ квартал _____ року

Складено на дату  

"___" ___________ 200_ року 

 

Скорочене найменування юридичної особи 

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

Серія та номер Довідки про взяття на облік юридичної особи 

  

  

Вид фінансової послуги  

  

 

Інформацію прийнято

 

Посада

  

Реєстраційний номер 

  

 

Прізвище, ім'я, по батькові працівника Нацкомфінпослуг 

 

Примітки

 
   

Дата прийняття інформації 

"___" ___________ 200_ року 

 

Підпис  

  

 

 


Додаток 13
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу


Титульний аркуш

ЗАТВЕРДЖЕНО


Інформацію підтверджую.

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Підпис

 

Дата

"___" _____________ 20__ року

 

   
 

Контактна особа з питань складеної інформації

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Посада

 

Підрозділ

 

Телефон із зазначенням коду ММТЗ

 

 


Інформація фінансової компанії - адміністратора фінансових активів для придбання товарів у групі за ____________ ____ року

Складено на дату

"___" ____________ 20__ року

 


Повне найменування фінансової компанії - адміністратора (скорочене найменування (за наявності))

 

Ідентифікаційний код юридичної особи

 

Серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

   

Серія та номер ліцензії

   
                   

Інформація про фінансовий стан фінансової компанії - адміністратора
(без урахування балансу, на якому обліковуються періодичні платежі учасників груп)

(грн)

Показники фінансової компанії - адміністратора

Код рядка 1

Залишок на кінець періоду

Зареєстрований капітал

1400 1

 

резервний капітал

1415 1

 

нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420 1

 

Власний капітал

1495 1

 

Баланс

1300 1

 

Ліквідні активи 2

   

Поточні зобов'язання 3

   

Інформація про активи фінансової компанії - адміністратора та періодичні платежі учасників груп

(грн)

Групи активів відповідно до пункту 7.4 розділу VII Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 09 жовтня 2012 року N 1676, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2012 року за N 1805/22117

Вартість активів фінансової компанії - адміністратора 4

Сума періодичних платежів учасників груп 5

1 група

   

2 група

   

3 група

   

4 група

   

5 група

   


Інформація про створені групи

Кількість діючих груп на початок звітного періоду

Кількість створених груп за звітний період

Вид товару

Поточна ціна товару на кінець періоду (грн)

Кількість закритих груп у звітному періоді

Кількість діючих груп на кінець звітного періоду

           
           
 

Усього

Фізичні особи

Юридичні особи

1. Кількість діючих договорів про адміністрування на кінець звітного періоду

     

2. Кількість:

учасників групи, які мають заборгованість зі сплати періодичних платежів у розмірі не більше двох періодичних платежів, права вимоги щодо яких забезпечені заставою відповідно до Закону України "Про заставу"

     

учасників групи, які мають заборгованість зі сплати періодичних платежів у розмірі трьох та більше періодичних платежів, права вимоги щодо яких забезпечені заставою відповідно до Закону України "Про заставу"

     

3. Кількість припинених договорів про адміністрування:

за ініціативи фінансової компанії - адміністратора, у тому числі:

     

з учасником, який не отримав товар

     

з учасником, який отримав товар

     

за ініціативи учасника групи, у тому числі:

     

з учасником, який не отримав товар

     

з учасником, який отримав товар

     

Інформацію прийнято

 

Посада

 

Реєстраційний номер

   

Прізвище, ім'я, по батькові працівника Нацкомфінпослуг

 

Примітки

 
   

Дата прийняття інформації

"___" ____________ 20__ року

 

Підпис

   


____________
1Коди рядків відповідно до Балансу (Звіту про фінансовий стан), передбаченого додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868.

2Відповідно до пункту 7.7 розділу VII Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 09 жовтня 2012 року N 1676, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2012 року за N 1805/22117.

3Відповідно до пункту 7.8 розділу VII Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 09 жовтня 2012 року N 1676, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2012 року за N 1805/22117.

4Без урахування коефіцієнтів зваження.

5За даними окремого балансу, на якому обліковуються періодичні платежі учасників груп.


Додаток 14
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу


Інформація про діяльність фінансової компанії - адміністратора _________________ (ідентифікаційний код юридичної особи ___________)

за ____________ 20__ року

(грн)

   

Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

 
 

1. Джерела фінансування придбання товарів

 
 

1.1. Сума періодичних платежів, сплачених учасниками групи, у тому числі:

 
 

періодичні платежі фізичних осіб

011

         
 

періодичні платежі юридичних осіб

012

         
 

1.2. Резервний капітал

020

         
 

1.3. Неустойка

030

         
 

1.4. Винагорода

 
 

сплата винагороди фізичними особами

041

         
 

сплата винагороди юридичними особами

042

         
 

2. Фінансування придбання товарів у групах

 
 

2.1. Загальна сума фінансування придбання товарів у групах:

 
 

на поточних рахунках, відкритих ліцензіатом для зарахування платежів учасників груп

051

         
 

на депозитних рахунках банку

052

         
 

сплачені постачальнику (надходження - плата за товар, видатки - повернення коштів від постачальника)

053

         
 

3. Розподіл та отримання товарів учасниками групи

 
 

3.1. Розрахунки за отримані товари

 
 

загальна вартість отриманих товарів учасниками групи, у тому числі:

061

         
 

4. Дебіторська заборгованість учасників групи за отриманий товар

 
 

4.1. Дебіторська заборгованість учасників групи за отриманий товар

071

         


Керівник фінансової компанії - адміністратора
 
_________________ (П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку
покладено ведення бухгалтерського
обліку _________________ (П. І. Б.)

                 


Додаток 15
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу 

Інформація щодо пасивів  фінансової компанії

станом на _________

 

номер п/п

Види пасивів

Номер рядка

Вартість, тис.грн.

1

Статутний капітал

110

 

2

Додатковий капітал

120

 

3

Резервний капітал

130

 

4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

140

 

5

Неоплачений капітал

150

 

6

Субординований капітал

160

 

7

не виконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов’язання з кредитування)

170

 

8

інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня

180

 

9

Усього пасивів у фінансових компаній

200

 

Керівник фінансової компанії 

_________________

підпис 

__________________

прізвище, ініціали 

Головний бухгалтер або особа на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової компанії

_________________

підпис 

__________________

прізвище, ініціали 

     


Додаток 16
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу 

 Інформація щодо активів фінансової компанії

станом на _________

 

 

Група ризику

Активи фінансової компанії

 

Вартість, тис. грн.

1 група

Вартість активів, в тому числі:

010

 

грошові кошти в касі та в дорозі

011

 

грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)

012

 

2 група

Вартість активів, в тому числі:

020

 

грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)

021

 

права грошової вимоги до боржників за операціями: кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)

022

 

3 група

Вартість активів, в тому числі:

030

 

грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня)

031

 

векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем цінні папери, перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України

032

 

права грошової вимоги до боржників за операціями: кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня)

033

 

4 група

Вартість активів, в тому числі:

040

 

цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України

041

 

векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем цінні папери, не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України

042

 

дебіторської заборгованості, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг

043

 

корпоративні права (володіння істотною участю в інших товариствах)

044

 

5 група

Вартість активів

050

 

Керівник фінансової компанії 

_________________

підпис 

__________________

прізвище, ініціали 

Головний бухгалтер або особа на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової компанії

_________________

підпис 

__________________

прізвище, ініціали 

     


Додаток 17
до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу 

Інформація про великі ризики фінансової компанії

станом на _________

№ з/п

Найменування особи або групи пов'язаних осіб

Вимоги фінансової компанії

Обсяг вимоги фінансової компанії, тис грн.

Фінансові зобов"язання фінансової компанії

Обсяг фінансових зобов"язань фінансової компанії, тис грн.

Питома вага в капіталі фінансової компанії на дату складання довідки, %

             
             
             

Керівник фінансової компанії 

_________________

підпис 

__________________

прізвище, ініціали 

Головний бухгалтер або особа на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової компанії

_________________

підпис 

__________________

прізвище, ініціали 

     

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг - https://nfp.gov.ua 

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 151 гість та 0 користувачів