Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацкомфінпослуг - проект „Про затвердження Методики визначення нормативу витрат на виплати страховим посередникам”

Нацкомфінпослуг - проект „Про затвердження Методики визначення нормативу витрат на виплати страховим посередникам”

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг розміщено для оприлюднення  проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Методики визначення нормативу витрат на виплати страховим посередникам” (далі – проект розпорядження).

Проект розпорядження розроблено відповідно до Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів до Податкового кодексу України”, яким, зокрема, внесено зміни до Податкового кодексу України, а саме доповнено новим абзацом підпункт 141.1.3 пункту 141.1 статті 141 Податкового Кодексу України, яким визначено, що фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, яким є Нацкомфінпослуг та на виконання пункту 20 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для реалізації Закону України від 23 листопада 2018 року. № 2628-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів  України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих додатків і зборів”, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 18 грудня 2018 року.

Нацкомфінпослуг наголошує, що реалізація положень проекту розпорядження дозволить розрахувати позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам з метою визначення фінансового результату до оподаткування страховика.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання усфері ринків фінансових послуг

_______________ _______________

Проект

Методика визначення нормативу витрат на виплати страховим посередникам

1. Методика визначення нормативу витрат на виплати страховим посередникам (далі – Методика) встановлює порядок розрахунку страховиками нормативу витрат на виплати страховим посередникам.

2. Ця Методика застосовується виключно для цілей абзацу третього підпункту 141.1.3 пункту 141.1 статті 141Податкового Кодексу України для регулювання відносин, що виникають у сфері оподаткування страховиків-резидентів.

Встановлення розміру виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування у розмірі, що перевищує норматив витрат на виплати страховим посередникам, визначений у цій Методиці, не є порушенням страховиком вимог, встановлених цією Методикою.

3. Базою для розрахунку нормативу витрат страховика на виплати страховим посередникам (далі – база для розрахунку нормативу витрат) є сума страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), одержаних (нарахованих) страховиком протягом звітного періоду за договорами страхування та перестрахування, зменшена на суму страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), одержаних (нарахованих) страховиком протягом звітного періоду за договорами перестрахування.

4. Норматив витрат страховика на виплати страховим посередникам (далі – норматив витрат) за звітний період розраховується за формулою:

, де

НВ – норматив витрат за звітний період;

Бі – база для розрахунку нормативу витрат за і-м видом страхування;

Hі – норматив витрат на ведення справи страховика за і-м видом страхування;

n – кількість видів страхування, за якими страховиком протягом звітного періоду здійснювалася страхова діяльність;

i – вид страхування, за яким страховиком протягом звітного періоду здійснювалася страхова діяльність;

І – інвестиційний дохід страховика, одержаний (нарахований) протягом звітного періоду, який визначається:

1) для страховиків, що здійснюють діяльністьза видами страхування, іншими, ніж страхування життя, як дохід, отриманий страховиком від інвестування коштів страхових резервів у прийнятні активи відповідно до законодавства, а саме:

проценти, нараховані страховику за звітний період на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, за вирахуванням податків, зборів та платежів;

дивіденди, нараховані страховику за акціями, за вирахуванням податків, зборів та платежів;

дохід, нарахований страховику за державними цінними паперами, за вирахуванням податків, зборів та платежів;

2) для страховиків, що здійснюють страхування життя, як частка інвестиційного доходу, отриманого від розміщення коштів резервів із страхування життя, у розмірі граничних витрат страховика на ведення справи щодо інвестиційного доходу відповідно до законодавства.

5. Розмір нормативу витрат на ведення справи за видами страхування визначається:

1) за видами добровільного страхування – частка нормативних витрат на ведення справи у страховому тарифі, розрахована  страховиком відповідно до законодавства та зазначена ним у правилах страхування, що зареєстровані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України або Нацкомфінпослуг;

2) за видами обов’язкового страхування – гранично допустиме значення нормативу витрат на ведення страхової справи як складової частини страхового тарифу, визначене законодавством.

6. Для розрахунку різниці, зазначеної в абзаці третьому підпункту 141.1.3 пункту 141.1 статті 141Податкового Кодексу України, необхідно загальну суму виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування за всіма видами страхування за звітний період зменшити на норматив витрат, розрахований згідно з пунктом 4 цієї Методики, за аналогічний період.

Директор департаменту державного регулювання

та методології нагляду на ринках фінансових послуг                                    Н. Лех

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг https://www.nfp.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 174 гостя та 0 користувачів