Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацкомфінпослуг схвалила проект Закону України “Про відновлення довіри споживачів кредитних послуг – фізичних осіб до банківської системи України”

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг розміщено Розпорядження №3418 від 08.08.2017 року Про схвалення висновку до проекту Закону України Про відновлення довіри споживачів кредитних послуг  фізичних осіб до банківської системи України (реєстраційний №6721 від 13.07.2017).

Згідно пояснювальної записки до Проекту - основною метою прийняття Закону є відновлення Конституційної справедливості та довіри до банківської системи –фізичних осіб - споживачів кредитних послуг, вжиття оперативних заходів щодо мінімізації збитків громадян при виконанні своїх кредитних зобов’язань.

Законопроектом передбачено відновлення Конституційної справедливості та довіри до банківської системи споживачами – фізичними особами кредитних послуг, яке здійснюється шляхом зміни валюти виконання зобов’язань за кредитами в іноземній валюті на національну валюту України — гривню.

Проектом передбачено, що всі банки, які діють на території України, за письмовою заявою громадян України, що мають невиконані зобов’язання за кредитними договорами в іноземній валюті, зобов’язані протягом 1 місяця провести реструктуризацію зобов’язань за кредитним договором.

Реструктуризації підлягають усі кредити, отримані Позичальниками споживчих кредитів та підприємцями для придбання будь-якого майна та розширення бізнесу без обмеження суми заборгованості.

Кредит,правовимоги за яким відступленоіншій особі (якщо вона не є фінансовою установою), виконується позичальником або поручителем за ціною відступлення.

Заборгованість за кредитами конвертується за офіційним курсом НБУ на дату укладання кредитного договору. Курсова різниця списується банками.

Несплачені (прострочені) проценти за користування кредитом та нараховані штрафні санкції підлягають списанню.

Відсоткова ставка за користування кредитом після реструктуризації не передбачається. Якщо в результаті перерахунку сплачених платежів за зобов’язаннями, здійсненими Позичальниками протягом всього періоду користування кредитом з урахуванням сплачених процентів у національній валюті, буде встановлена переплата, банки зобов’язані повернути надлишково сплачені кошти.


Проект

вноситься народним депутатом України

М.Й. Головком (посв. № 362)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про відновлення довіри споживачів кредитних послуг - фізичних осіб до банківської системи України

Цей Закон спрямований на відновлення Конституційної справедливості, передбаченою статтею 99 Конституції України «Грошовою одиницею України є гривня. Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України» та довіри споживачів кредитних послуг – фізичних осіб до банківської системи України, порушених як комерційними банками, які не дотримувались не тільки основного Закону країни – Конституції, а і валютного законодавства в цілому, такНаціональним банком в результаті його безконтрольності за дотриманням банками вищезазначеного законодавства. Відновлення довіри споживачів кредитних послуг – фізичних осіб, дозволитьзменшити негативневідношення населення до банків, заставить комерційні банки, особливо з іноземним капіталом,  поважати Конституцію, законодавство України, діяти в правовому полі та зніме соціальну напругу в суспільстві.

Відновлення Конституційної справедливості здійснюється шляхом зміни валюти виконання зобов’язань за кредитами в іноземній валюті на національну валюту України — гривню.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

договори забезпечення — цивільно-правові угоди, що укладаються з метою забезпечення виконання зобов’язань позичальника за кредитним договором в іноземній валюті;

Кредитор – виключно  банк, який діє на території України та надав грошові кошти в іноземній валюті фізичним особам-резидентам України за кредитними договорами;

Позичальник – фізична особа – резидент України, який має виконані або  невиконані зобов’язання в іноземній валюті перед банком за договорами споживчого кредиту, в тому числі забезпеченими іпотекою;

Позичальник – фізична особа – підприємець,  який брав кредит в іноземній валюті на розвиток бізнесу з використанням його для розрахунків на території України та  має виконані або  невиконані зобов’язання в іноземній валюті перед банком;

реструктуризація — зміна валюти виконання зобов’язання за кредитами в іноземній валюті на національну валюту України — гривню шляхом зміни діючого договору про надання кредиту в іноземній валюті, що передбачає зміну графіка погашення, продовження строку дії договору;

споживчий кредит – кошти в іноземній валюті, що надані кредитором  позичальнику для придбання будь-якого товару, в тому числі рухомого та нерухомого майна – житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок, транспортних засобів, продукції, послуг для задоволення суспільних потреб;

факторингова компанія або інша фінансова установа, якій переуступлено право вимоги за кредитними договорами, шляхом укладення договорів факторингу або переуступки боргу (заміна Кредитора).

Інші терміни у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у інших законах та нормативно-правових актах.

Стаття 2. Зміна валюти виконання зобов’язань за кредитами в іноземній валюті на національну валюту України — гривню (реструктуризація).

Реструктуризації підлягають всі кредити Позичальників незалежно від суми залишку та цілі, на які вони надані.

Кредитори за письмовою заявою Позичальників, які мають діючі виконані або невиконані (на момент набуття чинності цим Законом) зобов’язання за споживчими кредитами, зобов’язані провести реструктуризацію зобов’язань за вищезазначеними кредитами на умовах і в порядку, визначеному цим Законом.

Кредиторам забороняється встановлювати для Позичальників додаткові зобов’язання щодо сплати будь-яких платежів, зборів, комісій тощо на свою користь за проведення  реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами.

Для проведення реструктуризації  зобов’язань за кредитними договорами Банкам забороняється вимагати від Позичальників без їхньої згоди будь-які інші документи, окрім письмової заяви,

З моменту набуття чинності цим Законом Кредиторам забороняється відступати право вимоги за кредитами  іншим банкам, факторинговим компаніям або іншим фінансовим установам(у будь-який спосіб, як-то за договором відступлення права вимоги, продажу/міни права вимоги, договору факторингу) без попередньої пропозиції виконання грошового зобов’язання Позичальнику та його поручителю/поручителям за ціною відступлення права вимоги. Позичальник та його поручитель/поручителі мають переважне право на набуття права вимоги або виконання грошового зобов’язання  за кредитними договорами  в іноземній валюті.

Кредитор, який має намір відступити право вимоги іншому банку, факторинговій компанії або іншій фінансовій установі, зобов'язаний письмово повідомити Позичальника та його поручителя/поручителів про намір відступити право вимоги, вказавши ціну і інші умови, на яких він їх відступає та рахунок, на який мають бути зараховані кошти.

Якщо Позичальник та його поручителі відмовилися від переважного права на набуття або виконання грошового зобов’язання перед Кредитором за ціною відступлення права вимоги та не здійснили зарахування коштів на вказаний ним рахунок протягом 60 календарних днів від дня отримання ним повідомлення, Кредитормає право відступити право вимоги іншому банку. Умови та ціна договору про відступлення права вимоги новому кредитору не можуть відрізнятись від тих, що були запропоновані Позичальнику та поручителю/поручителям.

Кредитор не має права відступати заборгованість за споживчим кредитом факторинговій або іншій фінансовій установі відповідно до КОНВЕНЦІЇ про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Верховною Радою 17.07. 1997 року.

Позичальник та його поручитель/поручителі вважаються повідомленими з моменту отримання цінного листа Кредитора з описом вкладення та з повідомленням про вручення.

Якщо бажання придбати право вимоги виявили кілька осіб, то перевагу має Позичальник. Якщо Позичальник відмовився від придбання права вимоги, а бажання придбати право вимоги виявили кілька поручителів, то Кредитор має право вибору набувача з цих Поручителів.

У разі відступлення права вимоги з порушенням переважного права Позичальника та його поручителя/поручителів на виконання грошового зобов’язання перед Кредитором за ціною відступлення права вимоги, останні можуть пред'явити до суду позов про переведення на них прав та обов'язків нового Кредитора. Одночасно  Позичальник або поручитель зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити набувач.

У разі відступлення Кредиторами права вимоги за кредитами, укладеними до моменту набуття чинності цим Законом, іншим особам, які не є банкамиКредитор зобов’язаний повернути заборгованість за кредитами на баланс та здійснити  їхню реструктуризацію на умовах, передбачених цим Законом.

У випадку неможливості повернення заборгованості на баланс, Кредитор відшкодовує Позичальнику понесені ним збитки за заявою Позичальника, але не більше від ринкової вартості застави за кредитом.

Стаття 3. Порядок реструктуризації зобов’язань за кредитами.

1. Перерахунок зобовязань за договором про надання кредиту в іноземній валюті (з урахуванням сплачених процентів за весь період користування кредитом) здійснюється  за офіційним курсом Національного банку на дату отримання кредиту та за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України станомна дату перерахунку незалежно від початкової його суми та мети.

2. Несплачені (прострочені) проценти за користування кредитом та нараховані штрафні санкції підлягають списанню.

3. Негативний результат від перерахунку - курсові різниці, підлягають списанню відповідно до нормативних актів Національного банку.

4.  Банкза письмовою заявою Позичальника – фізичної особи - резидента, якиймав, чи має зобов’язання за договором про надання споживчого кредиту в іноземній валюті, протягом місяця з моменту отримання заяви, здійснює перерахунок заборгованості за курсом, який діяв на дату надання кредиту.

5.  Банкза письмовою заявою Позичальника – фізичної особи – підприємця, який мав, чи  має зобов’язання за договором про надання кредиту в іноземній валюті, протягом місяця з моменту отримання заявиздійснює перерахунок заборгованості за курсом, який діяв на дату надання кредиту.

6.  Якщо в результаті перерахунку сплачених платежів за зобов’язаннями, здійсненими Позичальниками протягом всього періоду користування кредитом з урахуванням сплачених процентів у національній валютібуде встановлена переплата, банки зобов’язані повернути надлишково сплачені кошти.

7. Якщо в результаті перерахунку сплачених платежів за зобов’язаннями, здійсненими Позичальниками протягом всього періоду користування кредитом з урахуванням сплачених процентів у національній валюті, зобовязанняПозичальника виявляться невиконаними, банкукладає додаткову угоду про внесеннязмінтадоповнень додоговору пронаданнякредиту в іноземнійвалюті на залишок заборгованості, перерахований у національну валюту за курсом його отримання. Одночасноз договором про внесення змін та доповнень до договору про надання споживчого кредиту в іноземній валюті між банкомта позичальником підписується графік платежів за кредитом у національній валютіякий є невідємною частиною відповідної додаткової угоди та визначає розмір щомісячного платежуз урахуванням вимог Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якого розмір щомісячних платежів з обслуговування кредитів, не повинна перевищувати 35 відсотків сукупного місячного доходу сімї, включаючи збільшення строку кредитування.

8.   Банки, до яких введена тимчасова адміністрація та/або, які знаходяться в стадії ліквідаціїзобов’язані здійснити зазначений перерахунок залишку зобов’язань за договором про надання кредиту в іноземній валюті за курсом та на умовах, передбачених цим Законом. На   суму переоцінки зменшується заборгованість Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перед Національним  банком.

Кредитор зобов’язаний на підставі заяви Позичальників встановити класичну схему погашення зобов’язань за реструктуризованою заборгованістю за кредитом.

За заявою Позичальника кредитор зобов’язаний здійснити перерахування  платежів, сплачених за споживчим кредитом на дату реструктуризації з ануїтетної схеми в класичну схему погашення.

Банкам забороняється встановлювати процентну ставку за реструктуризованими зобов’язаннями.

В разі, якщо за умовами реструктуризації  сума щомісячного платежу перевищує рівень кредитоспроможності Позичальників, Кредитор зобов’язаний збільшити строк дії кредитного договору.

Після дати реструктуризації заборгованості за кредитом, Кредитору забороняється нарахування неустойки (штрафів, пені) за кредитом в розмірі,  що перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України.

Нотаріус зобов’язаний посвідчити зміни до договорів забезпечення (договору застави рухомогомайна) та здійснити інші нотаріальні дії, пов’язані з оформленням таких змін, розмір плати за що не повинен перевищувати 500 (П’ятсот) гривень. Всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, на підставі проведення реструктуризації проводяться безоплатно.

Стаття 4. Строки реструктуризації зобов'язань за кредитами

Позичальники, які мають заборгованість перед Кредитором, мають право протягом року з дня набрання чинності цим Законом, звернутися до Кредитора з заявою про реструктуризацію зобов’язань за споживчим кредитом.

Реструктуризація зобов’язань за споживчими кредитами  здійснюється Кредитором протягом одного місяця з моменту отримання письмової заяви Позичальника про проведення реструктуризації відповідно до цього Закону.

У випадку смерті Позичальника, Кредитор зобов’язаний за заявою про прийняття спадщини будь-якої особи, яка звернулась до нотаріуса (нотаріальної контори), провести реструктуризацію у відповідності до цього Закону, не очікуючи закінчення терміну відведеного законодавством для прийняття спадщини.

Позичальники, які повернули кредит з процентами за курсом, який діяв на момент його оплати та, які здійснили реструктуризацію до набуття чинності цим Законом, протягом  п’яти років мають право звернутись до Кредитора з заявою про проведення реструктуризації кредиту, і, якщо в результаті перерахунку сплачених платежів за зобов’язаннями, здійсненими Позичальниками протягом всього періоду користування кредитом з урахуванням сплачених процентів у національній валюті, буде встановлена переплата, банки зобов’язані повернути надлишково сплачені кошти.

Стаття 5. Мораторій на стягнення майна, які є забезпеченням споживчих кредитів  та строки його дії

Протягом двох років з моменту набуття чинності цим Законом встановлюється мораторій (заборона) на звернення стягнення на будь-яке майно Позичальників та/або їх Поручителів, наданих в забезпечення виконання зобов’язань за споживчими кредитами.

В період дії цього мораторію відносно позичальників, поручителів, забороняється:

- звернення до суду з позовом про примусове виконання зобов’язань;

вчинення виконавчого напису нотаріуса на кредитних договорах та договорах застави (іпотеки),

- накладення арешту або вчинення інших дій по забезпеченню примусового виконання рішення суду щодо звернення стягнення на майно ( в т.ч виселення);

-вчинення будь-яких заходів позасудового звернення стягнення на майно;

-відкриття або подальше виконання вже відкритого виконавчого провадження.

Всі відкриті виконавчі провадження за справами, що підпадають під дію мораторію, який введено в дію цим Законом - закінчуються.  Всі виконавчі документи повертаються стягувачам, виконавчий збір при  цьому не стягується.    

Стаття 6. Звернення стягнення Кредитором на предмет застави

При неможливості виконувати зобов'язання за  кредитом, в тому числі і після реструктуризації згідно цього Закону, Позичальник має право звернутись письмово до Кредитора із заявою про передачу предмета застави/іпотеки  у власність Кредитору.

Кредитор зобов’язаний не пізніше 30 календарних днів з моменту отримання такої заяви укласти з Позичальником договір про задоволення вимог в порядку, встановленому Законами України „Про іпотеку” та/або „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”, за яким передається у власність Кредитора предмет застави/іпотеки.   

З моменту укладення договору про задоволення вимог та передачі предмета застави/іпотеки у власність Кредитора припиняється зобов’язання, яке забезпечувалося заставою/іпотекою, навіть якщо вартість предмета застави є недостатньою для повного задоволення вимог Кредитора.

Заява Позичальників про передачу предмета застави/іпотеки Кредитору направляється цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення на адресу Кредитора,  вказану в кредитному договорі.

З дня набрання чинності цим Законом забезпечення виконання зобов’язань за реструктуризованим кредитом обмежується виключно предметом застави (іпотеки). Кредитор не має права вимагати укладення договорів поруки за реструктуризованим  кредитом.

Датою припинення зобов’язання за кредитом та договорами забезпечення, буде вважатися дата укладання договору про задоволення вимог Кредитора між Позичальником та Кредитором.

Забороняється звертати стягнення на нерухоме майно, яке використовується як місце постійного проживання Позичальника/майнового поручителя споживчого кредиту з проживаючими в ньому малолітніми дітьми, або є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в іпотеці. Даний пункт не звільняє Позичальника від зобов’язань за споживчим кредитом в іноземні валюті. Такий Позичальник може провести реструктуризацію згідно даного Закону.

У випадку, якщо відчуження предмета іпотеки/застави Кредитного договору, тобто, примусове стягнення або добровільна реалізація застави задля виконання зобов’язань перед Кредитором за Кредитним договором відбулася до набрання чинності цього Закону, Кредитор зобов’язаний відшкодувати Позичальнику збиток, але не більше ринкової вартості предмета іпотеки.

Стаття 7.Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Дія цього Закону поширюється на кредитні договори фізичних осіб громадян України, укладені до набрання цим Законом чинності.

3.  Законодавчі та інші нормативно-правові акти,в тому числі рішення судів всіх рівнів, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Національний банк відповідно до ст.16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 року  не застосовує до резидентів, винних у порушенні правил валютного регулювання і валютного контролю, міри відповідальності (фінансові санкції)  за здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензій Національного банку України згідно з пунктом 4 статті 5 цього Декрету, без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України - штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій.

5. Державна інспекція України з питань  захисту прав споживачів не застосовує штрафні санкції за порушення законодавства про захист прав споживачів при проведенні перевірок кредитних договорів до їхньої реструктуризації відповідно до ч.1 п. 11 статті 23 Закону України «Про захист прав споживачів».         

6.Визнатитаким, що втратив чинністьЗакон України «Промораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземнійвалюті» (Відомості Верховної Ради України, 2014р., №28, ст.940).

7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

7.1  У Цивільному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., 44 від 31.10.2003, ст.356):

1) частину статті 13 викласти у такій редакції:

«3. Недопускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах, у тому числі подвійне стягнення одного і того боргу з однієї і тієї ж особи за одним і тим же договором, різними способами примусового стягненнявстановлення непропорційно великої суми компенсації, або неустойкичи пені, або штрафу в розмірі, що перевищує понад пятдесят відсотків вартість продукції (товаруроботи, послуги).»;

2)частину3статті 16 викласти утакій  редакції:

«3.Суд відмовляє у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень частин другоїпятої статті 13 цього Кодексу.»;

3)частину 4 статті 591 викласти у такій редакції:

«4.Якщо сума, одержана від реалізації предмета застави, не покриває вимоги заставодержателя, зобовязання за основним та/або забезпечувальним правочином припиняються.»;

4)додати до статті 607 частину другу, виклавши її в такій редакції:

«2.Якщо суми, одержаної від реалізації предмета застави (іпотеки), недостатньо для повного задоволення всіх вимог заставодержателя (іпотекодержателя), зобовязання за основним та/або забезпечувальним правочином припиняються.».

7.2.Частину статті 205 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004р.,42 від 15.10.2004, ст.492) доповнити пунктами 8,9,10 такого змісту:

«8)кредитор звернувся з позовом про стягнення того ж розміру боргу за тим же правочином, за яким на час звернення до суду кредитором, було вчинено виконавчий напис нотаріуса про звернення стягнення на майно врахунок погашення розміру боргу за таким правочином, тобто подвійне стягнення;

9)розглядається позов про звернення стягнення заставного (іпотечного) майна врахунок погашення розміру боргу за правочином, якщо на брало законної сили судове рішення про стягнення того ж розміру боргу за тим же правочином грошовими коштами чи валютними цінностями,тобто подвійне стягнення;

10)розглядається позов про стягнення суми боргу за правочином коштами, якщо набрало законної сили судове рішення про звернення стягнення заставного (іпотечногомайна в рахунок погашення тієї ж суми боргу за тим же правочином,тобто подвійне стягнення.».

7.3.Статтю 24 Закону України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992р.,47 від 24.11.1992) викласти у такій редакції:

«Стаття 24. Задоволення вимог заставодержателя в разі недостатньої суми, вирученої від реалізації предмета застави.

У випадках, коли суми, вирученої від продажу предмета застави,недостатньо для повного задоволення вимог заставодержателя, зобовязання за основним та/або забезпечувальним правочином припиняються.».

7.4. Абзац сьомий статті 47 Закону України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003р.,№38 від 19.09.2003, ст.313) викласти у такій редакції:

«Якщо сума, одержана від реалізації предмета іпотекине покриває вимоги іпотекодержателя, зобовязання за основним та/або забезпечувальним правочином припиняються.».

8.Національному банку України протягом місяця з моменту набрання чинностіцим законом: - розробити та привести у відповідність і з цим Законом власні нормативно-правові акти щодо порядку обліку банками операцій з реструктуризації відповідно до цього Закону;

привести у відповідність і з цим Законом власні нормативно-правові акти.

Голова Верховної Ради України                        А.В.ПАРУБІЙ

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг https://nfp.gov.ua

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 231 гість та 0 користувачів