Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НБУ – 27.11.2017 офіційно опубліковано Постанову НБУ щодо подання банками квартальної звітності

На офіційному сайті НБУ розміщено Постанову НБУ Про деякі питання діяльності банків та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правовихактів Національного банку України. Згідно зазначеної постанови банки повинні забезпечити виконання плану заходів щодо усунення порушень, розробленого згідно з вимогами постанови ПравлінняНаціонального банку України від 24 лютого 2015 року № 129 “Про деякіпитання діяльності банків” (зі змінами) (далі – план заходів), та подання доНаціонального банку України (далі – Національний банк) щоквартальних звітівпро його виконання до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В А

Про деякі питання діяльності банків та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правовихактів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 66, 67 Закону України “Про банки і банківськудіяльність”, з метою вдосконалення регулювання діяльності банків ПравлінняНаціонального банку України постановляє:

1. Банкам забезпечити виконання плану заходів щодо усунення порушень, розробленого згідно з вимогами постанови ПравлінняНаціонального банку України від 24 лютого 2015 року № 129 “Про деякіпитання діяльності банків” (зі змінами) (далі – план заходів), та подання доНаціонального банку України (далі – Національний банк) щоквартальних звітівпро його виконання до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

2. Національний банк не застосовує до банків заходів впливу за порушення економічних нормативів та вимог пункту 3.10 глави 3 розділу IIIІнструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженоїпостановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року№ 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за№ 841/6032 (зі змінами), приведення яких до нормативних вимог здійснюєтьсязгідно з погодженим Національним банком планом заходів, за умови виконаннявимог пункту 1 цієї постанови.

3. Дозволити банкам, що виконують погоджений Національним банком план заходів, здійснювати:

1) розрахунок нормативу короткострокової ліквідності (Н6) безурахування факту реструктуризації кредитів, здійсненої до 01 січня 2017 року;

2) активні операції з кредитування підприємств реального сектору економіки в обсягах, що не перевищують нормативне значення нормативумаксимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7),розрахованого до розміру регулятивного капіталу банку на кінцеву датувиконання програми капіталізації.

4. Банкам, на які поширюється дія пункту 1 цієї постанови, дотримуватися таких обмежень:

1) не здійснювати викупу акцій власної емісії, за винятком випадків,передбачених законодавством України щодо обов’язкового викупу банкомакцій власної емісії;

2) не здійснювати виплати дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями;

3) не здійснювати розподілу капіталу в будь-якій формі, крімспрямування прибутку на збільшення статутного капіталу, формуваннярезервного фонду, покриття збитків минулих років;

4) не здійснювати дострокового повернення вкладів (депозитів) власникам істотної участі в банку, крім спрямування достроково поверненихкоштів на збільшення статутного капіталу цього банку.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 24 лютого 2015 року № 129 “Про деякі питання діяльності банків”;

2) постанову Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 313 “Про внесення змін до постанови Правління Національногобанку України від 24 лютого 2015 року № 129”;

3) постанову Правління Національного банку України від 15 червня 2015 року № 377 “Про внесення змін до постанови Правління Національногобанку України від 24 лютого 2015 року № 129”;

4) постанову Правління Національного банку України від 21 вересня2015 року № 620 “Про внесення змін до постанови Правління Національногобанку України від 24 лютого 2015 року № 129”;

5) пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2015 року № 986 “Про внесення змін до деяких нормативно-правовихактів Національного банку України”.

6. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняттяцієї постанови.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

8. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, та діє до 01 січня 2019 року.

В. о. Голови Я. В. Смолій

Інд. 22

Джерело інформації: офіційний сайт Національного банку України https://bank.gov.ua

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 363 гостя та 0 користувачів