Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НБУ - набула чинності Постанова «Про особливості здійснення оцінки стійкості банків ібанківської системи України у 2018 році»

НБУ - набула чинності Постанова «Про особливості здійснення оцінки стійкості банків ібанківської системи України у 2018 році»

Постанова від 14.08.2018 року «Про особливості здійснення оцінки стійкості банків ібанківської системи України у 2018 році». Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Постанова опублікована 15.08.2018 року

Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національнийбанк України”, статей 35, 66, 67 Закону України “Про банки і банківськудіяльність”, з метою забезпечення у 2018 році оцінки стійкості банків ібанківської системи України, що здійснюється згідно з Положенням проздійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженимпостановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року№ 141 (зі змінами), Правління Національного банку України постановляє:

1. Національний банк України (далі – Національний банк) за результатамиоцінки стійкості у 2018 році, здійсненої згідно з вимогами Положення проздійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженогопостановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року№ 141 (зі змінами) (далі – Положення), надсилає банкам, щодо яких оцінкастійкості у 2018 році здійснюється із застосуванням трьох етапів та за якимивизначено потребу (нестачу) у капіталі (далі – банк), вимогу про складанняпрограми капіталізації та/або плану реструктуризації (далі – вимога).

2. Банк, що отримав вимогу, подає до Національного банку:

1) програму капіталізації, складену згідно з вимогами, установленими вдодатку до Положення, на суму потреби (нестачі) у капіталі, визначеної якмаксимальна із:

  • суми потреби (нестачі) у капіталі, яка визначена за результатами оцінкиякості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, їхекстраполяції, коригувань фінансової звітності та необхідна для забезпеченнядотримання банком значень нормативу достатності (адекватності)регулятивного капіталу (Н2) у розмірі, установленому Інструкцією про порядокрегулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою ПравлінняНаціонального банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованою вМіністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами),та/або нормативу достатності основного капіталу (Н3), який запроваджуєтьсяпочинаючи з 01 січня 2019 року згідно з постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 312 “Про затвердження Змін доІнструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” у визначеномуцими Змінами розмірі;
  • прогнозованої суми потреби (нестачі) у капіталі, яка визначена за базовиммакроекономічним сценарієм на 2018 рік для забезпечення дотриманнявстановлених Національним банком граничних значень нормативу достатності(адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та/або нормативу достатностіосновного капіталу (Н3), зазначених у додатку 4 до рішення ПравлінняНаціонального банку України від 28 грудня 2017 року № 848-рш “Прозатвердження Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків табанківської системи України” (зі змінами) (далі – додаток 4 до Рішення);

2) план реструктуризації, складений згідно з вимогами, установленими вдодатку до цієї постанови, на суму потреби (нестачі) у капіталі виходячи змаксимальної із прогнозованих сум потреби (нестачі) у капіталі, визначених забазовим макроекономічним сценарієм на 2019 і 2020 роки та за несприятливиммакроекономічним сценарієм на 2018 – 2020 роки, для забезпечення дотриманнябанком установлених Національним банком граничних значень нормативудостатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та/або нормативудостатності основного капіталу (Н3), зазначених у додатку 4 до Рішення.

3. Банк забезпечує покриття суми потреби (нестачі) у капіталі шляхомвиконання:

1) програми капіталізації в термін, установлений у пункті 29 розділу ІІІПоложення;

2) плану реструктуризації – до 31 грудня 2019 року.

4. Банк, якому Національний банк за результатами оцінки стійкостінадіслав вимогу після терміну, установленого в підпункті 2 пункту 25 розділу IIIПоложення, подає до Національного банку програму капіталізації та/або планреструктуризації протягом 28 календарних днів із дня отримання такої вимоги.

5. Контроль за виконанням банком плану реструктуризації здійснюєтьсявідповідно до вимог розділу IV додатка до Положення.

6. Банки, щодо яких оцінка стійкості у 2018 році здійснюється іззастосуванням трьох етапів, норми пункту 28 розділу ІІІ Положення у 2018 роціне застосовують.

7. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційногоопублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієїпостанови.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступникаГолови Національного банку України Рожкову К. В.

9. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційногоопублікування.

детально ознайомитись з текстом - Постанови від 14.08.2018 року «Про особливості здійснення оцінки стійкості банків ібанківської системи України у 2018 році» - можна перейшовши за посиланням

Джерело інформації: офіційний сайт НБУ  https://bank.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 379 гостей та 0 користувачів