Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НБУ внесено зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

НБУ внесено зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Внесено зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами).

20.02.2018 року офіційно опубліковано Постанову Національного банку України (НБУ) Про запровадження коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) від 15.02.2018 року №15. Постанова набирає чинності з 01 березня 2018 року


Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В А від 15 лютого 2018 року м. Київ № 13

Про запровадження коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 та 58 Закону України “Про Національний банк України”, статей 66 та 67 Закону України “Про банки ібанківську діяльність”, з метою підтримання банками рівня ліквідності,необхідного для забезпечення стабільної діяльності та своєчасного виконаннязобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами, ПравлінняНаціонального банку України постановляє:

1. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), такі зміни:

1) розділ I після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:

“коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR);”.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – двадцять шостий уважати відповідно абзацами тринадцятим – двадцять сьомим;

2) у розділі V:

у пункті 1.2 глави 1 слова та цифри “та короткострокової ліквідності (Н6)” замінити словами та цифрами “, короткострокової ліквідності (Н6) такоефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)”;

розділ доповнити новою главою такого змісту:

“5. Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)

1. Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) – норматив ліквідності, якийустановлює мінімально необхідний рівень ліквідності для покриття чистого очікуваного відтоку грошових коштів протягом 30 календарних днів зурахуванням стрес-сценарію (далі – чистий очікуваний відтік грошовихкоштів).

2. Банк розраховує коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) щодня як співвідношення високоякісних ліквідних активів до чистого очікуваноговідтоку грошових коштів.

Банк відносить до високоякісних ліквідних активів активи, що відповідають характеристикам та вимогам, установленим Національнимбанком.

Банк розраховує чистий очікуваний відтік грошових коштів як різницю сукупних очікуваних відтоків і сукупних очікуваних надходжень грошовихкоштів. Сукупні очікувані надходження приймаються в розмірі не більше ніж75 відсотків сукупних очікуваних відтоків.

Банк визначає очікувані відтоки та очікувані надходження грошових коштів із застосуванням коефіцієнтів очікуваних відтоків та очікуванихнадходжень, установлених Національним банком на основі стрес-сценарію.

3. Банк здійснює розрахунок коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR),установленої Національним банком.”.

2. Банкам України:

1) здійснювати розрахунок коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) утестовому режимі на щомісячній основі на такі звітні дати: 01 червня, 01 липня,01 серпня, 01 вересня, 01 жовтня та 01 листопада 2018 року та не пізнішесьомого робочого дня після зазначених звітних дат подавати його доНаціонального банку України за встановленою ним формою;

2) не пізніше сьомого робочого дня після 01 липня, 01 серпня, 01 вересня, 01 жовтня, 01 листопада та 01 грудня 2018 року подати до Національного банкуУкраїни дані про фактичні відтоки та надходження грошових коштів зачервень, липень, серпень, вересень, жовтень та листопад 2018 року відповідноза встановленою Національним банком України формою;

3) починаючи зі звітної дати станом на 01 грудня 2018 року, дотримуватися нормативного значення коефіцієнта покриття ліквідністю(LCR), установленого Національним банком України;

4) з метою підтримання достатнього рівня ліквідності забезпечити на постійній основі функціонування ефективної системи управління ризикомліквідності та використання інструментів моніторингу ліквідності.

3. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняттяцієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

5. Постанова набирає чинності з 01 березня 2018 року.

Джерело інформації: офіційний сайт Національного банку України - https://bank.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 221 гість та 0 користувачів