Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НБУ – затверджено зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

НБУ затверджено зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

На офіційному сайті Національного банку України розміщено зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні (№33 від 30 березня 2018 року). Постанова набирає чинності через 30 днів із дня її офіційного опублікування. Офіційно Постанова опублікована 30.03.2018

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України “Про Національний банк України”, статей 30, 35, 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банкуУкраїни від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиціїУкраїни 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняттяцієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності через 30 днів із дня її офіційного опублікування.

Голова Я. В. Смолій


Інд. 22

30 березня 2018 року м. Київ № 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного банку України 30 березня 2018 року № 33

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльностібанків в Україні

1. У главі 1 розділу ІІ:

1) абзаци шостий та сьомий пункту 1.1 викласти в такій редакції:

“якщо величина кредитного ризику є меншою або дорівнює сумі сукупного розміру резервів за активними банківськими операціями,сформованих відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності(далі – розмір резервів за МСФЗ), розміру уцінки фінансових активів, щооцінюються за справедливою вартістю, та очікуваних кредитних збитків, яківідповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань облікуфінансових інструментів відображаються на окремих аналітичних рахункахдисконтів, якщо такі кредитні збитки не обліковуються за рахунками резервів(далі – очікувані кредитні збитки, відображені за рахунками дисконтів), то величина непокритого кредитного ризику дорівнює нулю;

якщо величина кредитного ризику перевищує суму розміру резервів за МСФЗ, розміру уцінки фінансових активів, що оцінюються за справедливоювартістю, та розміру очікуваних кредитних збитків, відображених за рахункамидисконтів, то величина непокритого кредитного ризику дорівнює сумі такогоперевищення.”;

2) в абзацах другому та третьому підпункту “б” пункту 1.4 слова “за такою складовою балансової вартості активу” замінити словами “, уцінки фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів, та збільшених на суму дооцінки фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнаннямпереоцінки через прибутки/збитки, в частині, що відноситься до таких нарахованих доходів”.

2. У пункті 1.2 глави 1 розділу IV:

1) в абзаці другому слова “сумарних активів і певних позабалансових інструментів” замінити словами “сумарної балансової вартості активів і позабалансових зобов’язань”;

2) абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий уважати відповідно абзацами третім – п’ятим;

3) в абзаці п’ятому слова “сумарних активів і певних позабалансових інструментів” замінити словами “сумарної балансової вартості активів іпозабалансових зобов’язань”.

3. В абзаці дев’ятому пункту 3.2 глави 3 та абзаці десятому пункту 4.2 глави 4 розділу V слова “та/або уцінки” замінити словами “, уцінки, очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів”.

4. У розділі VI:

1) у пункті 1.12 глави 1 слово “дисконтів” замінити словами “дисконтів (крім очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів)”;

2) в абзаці четвертому підпункту “а” пункту 2.5 глави 2 слова “, – за зобов’язаннями контрагентів із строком виконання один рік і менше”виключити.

5. У розділі IX:

1) пункт 1.4 глави 1 викласти в такій редакції:

“1.4. Національний банк відповідно до цієї Інструкції розробляє методику розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків.”;

2) у пункті 4.3 глави 4 слово “документом” замінити словом “актом”.

Директор Департаменту методології Н. В. Іваненко

Джерелоінформації: офіційнийсайтНБУ https://bank.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 158 гостей та 0 користувачів