Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентам

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг розміщено Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання траховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентам
На виконання вимог статті 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення в мережі Інтернет доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами” (далі – проект розпорядження).

Проект розпорядження розроблено з метою спрощення процедури реєстрації договорів перестрахування та подання інформації про договори перестрахування, укладені із страховиками (перестраховиками)-нерезидентами шляхом:
- скасування необхідності реєстрації в Нацкомфінпослуг договорів перестрахування, укладених із страховиками (перестраховиками)-резидентами;
- зменшення обсягу документів, необхідних для подання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) з метою реєстрації договорів перестрахування, укладених із страховими (перестраховиками)-нерезидентами (зміни до зареєстрованого договору перестрахування не реєструються і подаються тільки в разі необхідності купівлі іноземної валюти);
- спрощення вимог до оформлення документів, які подаються для реєстрації договорів перестрахування (нотаріальна копія подається тільки в разі необхідності купівлі або перерахування іноземної валюти);
- встановлення форми інформації про укладений договір перестрахування із страховиком (перестраховиком)-нерезидентом, яка подається до Нацкомфінпослуг;
- уточнення причин залишення договору перестрахування без реєстрації та скасування необхідності страховикам (цедентам перестрахувальникам) для повернення документів щодо реєстрації договорів перестрахування, залишених без реєстрації звертатись повторно до Нацкомфінпослуг (документи повертаються разом із повідомленням про залишення договору перестрахування без реєстрації);
- встановлення можливості повторного проставлення штампу з написом про дату і номер реєстрації на додаткових копіях договору перестрахування (змін до нього), що вже зареєстрований в Нацкомфінпослуг.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
__________________№____________
ПРОЕКТ

Порядок реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 12 Закону України Про страхування, пункту 4 Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 року № 124 (далі – Вимоги).
2. Страховиком (цедентом, перестрахувальником)-резидентом (далі – Заявник) в Нацкомфінпослуг реєструються договори перестрахування, укладені із страховиками (перестраховиками)-нерезидентами, в тому числі за участю страхових та/або перестрахових брокерів.
Інші договори перестрахування підлягають реєстрації у страховика (перестраховика) та страховика (цедента, перестрахувальника).
3. Договори перестрахування, що підлягають реєстрації в Нацкомфінпослуг, укладені з страховиками (перестраховиками)-нерезидентами, мають відповідати пункту 2 Вимог та вимогам до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), передбаченим Законом України Про зовнішньоекономічну діяльність" та Вимогам. При укладанні договорів перестрахування з страховиками (перестраховиками)-нерезидентами можуть бути використані відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій.
4. У разі укладення договору перестрахування, який підлягає реєстрації в Нацкомфінпослуг:
Заявник протягом 10 календарних днів з дня укладення договору перестрахування із страховиком (перестраховиком)-нерезидентом надсилає до Нацкомфінпослуг інформацію згідно з додатком 1 до цього Порядку (далі – Інформація) у паперовому та електронному вигляді (на електронному носії у форматі Microsoft Exсel);
Заявник протягом 90 календарних днів з дня укладення договору надсилає до Нацкомфінпослуг разом із супровідним листом (складається в довільній формі) такі документи:
копію (копії) договору перестрахування, засвідчену (засвідчені) уповноваженою особою Заявника (копія договору перестрахування на двох і більше сторінках повинна бути прошита та містити наскрізну нумерацію сторінок);
копію (копії) договору перестрахування, засвідчену (засвідчені) нотаріально - у разі необхідності перерахування іноземної валюти та/або купівлі іноземної валюти за таким договором відповідно до вимог Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 квітня 2000 року № 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2000 року за № 254/4475 (далі – Положення);
Інформацію у паперовому та електронному вигляді (на електронному носії у форматі Microsoft Excel). У разі реєстрації договорів перестрахування, Інформація про які подавалася на виконання вимог абзацу другого пункту 4 цього Порядку повторна подача Інформації не здійснюється.
5. У разі необхідності перерахування іноземної валюти та/або купівлі іноземної валюти відповідно до вимог Положення за договором перестрахування, укладеним із страховиком (перестраховиком)-нерезидентом, який був зареєстрований в Нацкомфінпослуг, до якого внесені зміни, Заявником разом із супровідним листом (складається в довільній формі, в якому зазначається дата та номер реєстрації договору перестрахування в Нацкомфінпослуг) надсилається на реєстрацію копія таких змін у двох примірниках, одна з яких повинна бути засвідчена уповноваженою особою Заявника (копія змін до договору перестрахування на двох і більше сторінках повинна бути прошита та містити наскрізну нумерацію сторінок), а інша - засвідчена нотаріально.
6. Протягом 10 робочих днів з дня надходження до Нацкомфінпослуг документів щодо реєстрації договору перестрахування (змін до нього) уповноважені особи Нацкомфінпослуг, визначені наказом Голови Нацкомфінпослуг, реєструють договір перестрахування (зміни до нього), або залишають договір перестрахування без реєстрації, про що Заявник повідомляється у письмовій формі.
7. У разі реєстрації договору перестрахування (змін до нього) на титульному аркуші кожного примірника копії договору перестрахування або змін до нього проставляється штамп з написом про дату і номер реєстрації, зразок якого встановлений додатком 2 до цього Порядку, та робиться відмітка в журналі реєстрації договорів перестрахування, форма якого затверджується наказом Голови Нацкомфінпослуг.
Копія (копії) зареєстрованого договору перестрахування (змін до нього) та повідомлення Нацкомфінпослуг про реєстрацію договору перестрахування (змін до нього) надаються уповноваженій особі Заявника нарочно або надсилаються Заявнику поштовим відправленням з повідомленням про вручення.
У разі необхідності Заявник може звернутися до Нацкомфінпослуг з метою повторного проставлення штампа з написом про дату і номер реєстрації на додатковій (додаткових) копії (копіях) договору перестрахування (змін до нього), що вже зареєстрований у Нацкомфінпослуг.
8. У разі залишення договору перестрахування без реєстрації Нацкомфінпослуг разом із повідомленням, в якому зазначаються підстави залишення договору перестрахування без реєстрації, повертає копію (копії) договору перестрахування, що подавалися для реєстрації.
9. Нацкомфінпослуг залишає договір перестрахування без реєстрації з таких підстав:
документи щодо реєстрації договору перестрахування подані не в повному обсязі;
документи щодо реєстрації договору перестрахування оформлені з порушенням вимог цього Порядку;
документи (Інформація), надані для реєстрації договору перестрахування в Нацкомфінпослуг, не підтверджують відповідність договору перестрахування вимогам пункту 2 Вимог.
Після усунення причин, що були підставою для залишення договору перестрахування без реєстрації, Заявник може повторно подати документи щодо реєстрації договору перестрахування.

Директор департаменту
страхового регулювання та
нагляду Ю. Христолюбська

Джерело інформації:http://nfp.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 210 гостей та 0 користувачів