Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект закону - Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування страхової діяльності та доходів, пов’язаних із страхуванням (3668 від 17.12.2015)

Проект закону - Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування страхової діяльності та доходів, пов’язаних із страхуванням (3668 від 17.12.2015)

Проект закону - Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування страхової діяльності та доходів, пов’язаних із страхуванням (3668 від 17.12.2015). Включено до порядку денного:2351-VIII  від 20.03.2018 року

Проект

вноситься народними

депутатами України

Рибалкою С.В.

Довбенком М.В.

Клімовим Л.М.

Фурсіним І.Г.

Романюком В.М.

Поляковим М.А.

Жолобецьким О.О.

Різаненком П.О.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування страхової діяльності та доходів, пов’язаних із страхуванням

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1) у пункті 14.1 статті 14:

підпункт 14.1.521 викласти в такій редакції:

«14.1.521. договірдобровільногомедичногострахуваннядоговірстрахування,якийпередбачаєстраховувиплату,щоздійснюєтьсязакладамохорониздоров’я, асистуючимкомпаніямтасамозайнятимособам,щоздійснюютьнезалежнупрофесійнудіяльністьлікарів,медичнупрактикутафармацевтичнудіяльність,абовідшкодуваннязастрахованійособівартостімедичнихпослуг,лікарськихзасобівтавиробівмедичногопризначенняуразінастаннястраховоговипадку,пов’язаногоізхворобоюзастрахованоїособиабонещаснимвипадком.Такийдоговірмаєтакожпередбачатимінімальнийстрокйогодіїодинріктаповерненнястраховихплатежіввиключнострахувальникупридостроковомурозірваннідоговору»;

третє речення підпункту 14.1.522 після слів «абоспадкоємці» доповнити словами «застрахованої особи»;

2) абзац другий статті 1231 викласти в такій редакції:

«Податкові зобов’язання страховика у зв’язку з обставинами, зазначеними в абзаці першому цієї статті корегуванню не підлягають»;

3) підпункт 134.1.2 пункту 134.1 статті 134 виключити;

4) пункт 136.2 статті 136 виключити;

5) у пункті 140.5 статті 140:

абзац п’ятий підпункту 140.5.4 доповнити словами: «або під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному такою національною комісією, підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеною національною комісією)»;

підпункт 14.5.9 після слів «визначенимпунктом 133.4 статті 133 цьогоКодексу» доповнити словами «(крім перерахувань/ відрахувань коштів до Моторно-транспортного страхового бюро України та інших страхових пулів, участь у яких для страховика є обов’язковою вимогою для здійснення окремих видів страхування відповідно до законодавства);

6) у статті 141:

у пункті 141.1:

підпункт 141.1.1 викласти в такій редакції:

«141.1.1. Страховики сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до пункту 136.1 статті 136 цього розділу»;

підпункт 141.1.2 виключити;

у підпункті 141.1.3:

абзац другий після слів «страховихрезервів» доповнити словами «(технічних, математичних та резервів належних виплат);

абзац третій після слів «страховихрезервів» доповнити словами «(технічних, математичних та резервів належних виплат);

у підпункті 141.1.4:

абзац другий після слів «страховихрезервів» доповнити словами «(технічних, математичних та резервів належних виплат);

абзац третій викласти в такій редакції:

«на суму витрат на формування страхового резерву (технічних, математичних та резервів належних виплат) в розмірі та порядку, передбачених Методикою»;

абзац третій підпункту 141.2.1 пункту 141.2 після слів «такихактивів» доповнити словами «за період утримання цінних паперів»;

підпункт 141.4.5 викласти в такій редакції:

«141.4.5. Страховики або інші резиденти, які здійснюють страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:

у межах договорів із обов'язкових видів страхування, договорів довгострокового страхування життя та договорів страхування додаткової пенсії, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) та викупні суми здійснюються на користь нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів "Зелена карта", за договорами страхування (перестрахування) у межах міжнародної системи ядерних страхових пулів, а також за договорами страхування пасажирських перевезень цивільної авіації - за ставкою 0 відсотків;

у межах договорів страхування ризиків за межами України, договорів особистого страхування, крім зазначених у абзаці другому цього підпункту, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь нерезидентів, крім ризиків, зазначених в абзаці другому цього пункту, - за ставкою 4 відсотки суми, що перераховується, за рахунок такої суми у момент здійснення перерахування такої суми;

під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному такою національною комісією, підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеною національною комісією), а також за договорами страхування (перестрахування) у межах міжнародної системи ядерних страхових пулів, - за ставкою 0 відсотків;

в інших випадках, ніж зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, - за ставкою 12 відсотків суми таких платежів (виплат) за рахунок такої суми у момент здійснення перерахування такої суми. При цьому, оподаткування фізичних осіб нерезидентів при отриманні ними страхових виплат (відшкодувань) за договорами довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування додаткової пенсії, здійснюється за правилами та ставками визначеними розділом IV цього Кодексу;

7) частину «в» підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 викласти в такій редакції:

«в)роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення,договорами довгострокового страхування життя та за договорами страхування додаткової пенсіїплатника податку, якщо така сума не перевищує 15 відсотків нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) абосплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більш як п'яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків»;

8) у пункті 165.1:

у підпункті 165.1.27

абзац перший викласти в такій редакції:

«165.1.27. сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку від страховика-резидента за договором страхування, який за своїми ознаками не відноситься до договорів довгострокового страхування життя, у тому числі страхування довічних пенсій та недержавного пенсійного забезпечення, у разі виконання таких умов:»;

абзац третій частини «а» після слів «довгостроковестрахуванняжиття» доповнити словами «чи страхування додаткової пенсії»;

підпункт 165.1.28 викласти в такій редакції:

«165.1.28. сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, чи пенсійна виплата, отримана платником податку за договором довгострокового страхування життя, договором страхування додаткової пенсії, у тому числі страхування довічних пенсій, сума пенсійної виплати із системи недержавного пенсійного забезпечення, сума виплати за договором пенсійного вкладу, договором довірчого управління, укладеним з учасником фонду банківського управління, яка визначена підпунктом 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 цього Кодексу»;

9) абзац перший підпункту 166.3.5 після слів «довгострокового страхування життя» доповнити словами «договорами страхування додаткової пенсії»;

10) у пункті 170.8 статті 170:

абзац перший після слів «довгострокового страхування життя» доповнити словами «за договорами страхування додаткової пенсії»;

підпункт 170.8.1 викласти в такій редакції:

«170.8.1. Податковим агентом платника податку - отримувача виплати, додатковоїабо довічної пенсії чи викупної суми є страховик-резидент, який нараховує страхову виплату чи викупну суму за договором недержавного пенсійного забезпечення зокрема, договором страхування додаткової пенсії,або довгострокового страхування життя»;

частини «а» і «б» підпункту 170.8.2 викласти в такій редакції:

«а) 60 відсотків суми:

одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, договором страхування додаткової пенсії , у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її дожиття до закінчення строку дії такого договору;

одноразової страхової виплати за договором страхування довічних пенсій, договором страхування додаткової пенсії, за винятком одноразової виплати, передбаченої у підпункті "в" підпункту 170.8.3 цього пункту;

виплати пенсії на визначений строк, що проводиться з недержавного пенсійного фонду учаснику фонду в порядку та строки, визначені законодавством;

регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, договором страхування додаткової пенсії пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, пенсійних та цільових виплат учасника фонду банківського управління, виплат довічної пенсії (довічні ануїтети), крім випадків, зазначених у підпункті "а" підпункту 170.8.3 цього пункту;

Якщо вигодонабувач є страхувальником за договором, оподаткуванню підлягає величина перевищення страхової виплати, виплат над сумою внесених страхових платежів за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу;

б) величини перевищення отриманої викупної суми над сумою внесених страхових платежів за договором довгострокового страхування життя, договором страхування додаткової пенсії , у разі дострокового розірвання страхувальником таких договорів».

у підпункті 170.8.3:

частину «а» після слів «довгострокового страхування життя» доповнити словами «договором страхування додаткової пенсії»;

частину «б» викласти в такій редакції:

«б) сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя,договором страхування додаткової пенсії, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримала інвалідність І групи або II групи чи встановлено інвалідність особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку»;

частину «в» після слів «інвалідність І групи» доповнити словами «або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку».

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2. КабінетуМіністрівУкраїнипротягомтрьохмісяцівздня2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

Голова Верховної Ради

              України                                         

Джерело інформації: офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 167 гостей та 0 користувачів