Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

ВРУ - 17.02.2020 зареєстровано Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором окремих доходів та запровадження справедливої прогресивної шкали податку

ВРУ - 17.02.2020 зареєстровано Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором окремих доходів та запровадження справедливої прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб)

Запропонованим законопроектом пропонується врегулювати наступні проблемні питання:1) звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором доходи фізичних осіб у формі процентів за депозитами;2) встановити розмір мінімального неоподатковуваного доходу для фізичних осіб з невеликим та середнім розміром місячного доходу, що дорівнюватиме розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року, та що звільнятиметься від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором;

3) встановити прогресивну ставку податку на доходи фізичних осіб залежно від місячного чи сукупного річного рівня доходів фізичних осіб у формі заробітної плати,  винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно-правового договору, та доходів самозайнятих осіб.

Цим законопроектом пропонується встановити наступну шкалу оподаткування податком на доходи фізичних осіб:

Снимок экрана 2020-02-26 в 08.24.03

Таким чином, збільшена ставка податку на доходи фізичних осіб буде застосовуватися лише для рівня доходів, що перевищують максимальну базу для нарахування єдиного соціального внеску (15 розмірів мінімальної заробітної плати). При цьому, збільшена ставка податку буде застосовуватися лише до перевищення бази оподаткування над базою, що підлягає оподаткуванню за нижчою ставкою.

ТЕКСТ ПРОЕКТУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

Проект вноситься

народними депутатами України

Холодовим А.І.

ЗАКОН УКРАЇНИПро внесення змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором окремих доходів та запровадження справедливої прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб)

Верховна Рада постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) такі зміни:

1.У статті 164:

Абзаци третій та четвертий пункту 164.1 викласти у наступній редакції:

«У разі використання права на вирахування (застосування) мінімального неоподатковуваного доходу та права на податкову знижку базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу з урахуванням пункту 164.6 цієї статті на суми мінімального неоподатковуваного доходу та/або податкової знижки такого звітного року.

Базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження господарської або незалежної професійної діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається відповідно до пункту 177.2 статті 177 та пункту 178.3 статті 178 цього Кодексу з урахуванням норм статті 169-1 цього Кодексу.»

2.У статті 165:

Пункт 165.1.41 викласти у наступній редакції:

«165.1.41.  доходи у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спілках,  процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;»

3.У статті 167:

1) пункт 167.1. викласти в такій редакції:

«167.1. Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо будь-яких доходів, нарахованих (виплачених, наданих), крім випадків, визначених у пунктах 167.1-1, 167.2-167.5 цієї статті

2) доповнити пунктом 167.1-1 у наступній редакції:

«167.1-1.  Ставка податку на доходи, зазначені у пунктах 164.2.1-164.2.2 статті 164, статтях 177, 178 цього Кодексу, визначається наступним чином:

167.1-1.1. Якщо база оподаткування звітного (податкового) місяця не перевищує 5-кратний розмір мінімальної заробітної плати, ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування;

167.1-1.2. Якщо база оподаткування звітного (податкового) місяця перевищує 5-кратний розмір мінімальної заробітної плати, але не перевищує 15-кратний розмір мінімальної заробітної плати, ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування;

167.1-1.3. Якщо база оподаткування звітного (податкового) місяця перевищує 15-кратний розмір мінімальної заробітної плати, але не перевищує 50-кратний розмір мінімальної заробітної плати, ставка податку становить 21 відсоток бази оподаткування та застосовується до суми перевищення над базою оподаткування, визначеною підпунктом 167.1-1.2 цієї статті;

167.1-1.4. Якщо база оподаткування звітного (податкового) місяця перевищує 50-кратний розмір мінімальної заробітної плати, але не перевищує 200-кратний розмір мінімальної заробітної плати, ставка податку становить 24 відсотки бази оподаткування та застосовується до суми перевищення над базами оподаткування, визначеними підпунктами 167.1-1.2, 167.1-1.3 цієї статті;

167.1-1.5. Якщо база оподаткування звітного (податкового) місяця перевищує 200-кратний розмір мінімальної заробітної плати, ставка податку становить 27 відсотків бази оподаткування та застосовується до суми перевищення над базами оподаткування, визначеними підпунктами 167.1-1.2 - 167.1-1.4 цієї статті;

167.1-1.6. Для цілей цього пункту розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на 1 січня відповідного звітного (податкового) року, в якому відбувається нарахування (виплата, надання) такого доходу.

167.1-1.7. У випадках розрахунку річного оподатковуваного доходу платника податку, передбачених цим розділом, положення підпунктів 167.1-1.1 – 167.1-1.6 статті 167 цього Кодексу стосовно визначення розміру доходу для застосування певної ставки податку застосовуються шляхом множення відповідної суми доходу на 12 (дванадцять).»

4.У статті 168:

1)Пункт 168.1 доповнити підпунктами 168.1.7, 168.1.8 у наступній редакції:

«168.1.7. Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід, визначений пунктами 164.2.1-164.2.2 статті 164 цього Кодексу, на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за ставками, передбаченими пунктом 167.1-1 статті 167 цього Кодексу, та з урахуванням норм статті 169-1 цього Кодексу, виходячи з розміру доходу, що нараховується (виплачується, надається) цим податковим агентом за звітний (податковий) місяць.

168.1.8. Якщо податковий агент застосував ставку податку, визначену пунктом 167.1-1 статті 167 цього Кодексу, відповідно до розміру місячного доходу, нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку, але розмір сукупного річного доходу, визначеного підпунктами 164.2.1-164.2.2 статті 164, статтями 177,178 цього Кодексу, такого платника податку, отриманого від всіх податкових агентів та з інших джерел протягом звітного (податкового) року, перевищує розмір щомісячного доходу, до якого була застосована відповідна ставка податку, помноженого на коефіцієнт 12 (дванадцять), та передбачає сплату податку за іншою ставкою, платник податку зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу, подати річну декларацію з цього податку та сплатити (перерахувати) різницю у сумі податку за іншою ставкою до бюджету з урахуванням положень підпункту 167.1-1.7 статті 167 цього Кодексу.»

2) Пункт 168.2 доповнити підпунктом 168.2.1-1 у наступній редакції:

«168.2.1-1. Платник податку, який протягом звітного податкового року отримав доходи, визначені підпунктами 164.2.1-164.2.2 статті 164, статтями 177,178 цього Кодексу від податкового агенту та від особи, яка на є податковим агентом, та/або іноземні доходи, зобов'язаний включити сукупну суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з суми такого доходу за ставкою, передбаченою відповідним підпунктом пункту 167.1-1 статті 167 цього Кодексу з урахуванням положень підпункту 167.1-1.7 статті 167 цього Кодексу.»

5.У статті 169:

Пункт 169.4 доповнити підпунктом 169.4.5 у наступній редакції:

«169.4.5. Податкова соціальна пільга застосовується додатково до мінімального неоподатковуваного доходу, визначеного статтею 169-1 цього Кодексу. Якщо внаслідок вирахування (застосування) мінімального неоподатковуваного доходу, відсутній оподатковуваний дохід платника податку за відповідний звітний (податковий) місяць, або сума такого доходу є нижчою за суму податкової соціальної пільги, невикористана сума податкової соціальної пільги у наступні звітні (податкові) періоди не переноситься.»

6.Доповнити статтею 169-1 у наступній редакції:

«Стаття 169-1. Мінімальний неоподатковуваний дохід

169-1.1. У випадках, передбачених підпунктами 167.1-1.1, 167.1-1.2 статті 167 цього Кодексу, база оподаткування звітного (податкового) місяця для доходів фізичних осіб-резидентів зменшується на суму мінімального неоподатковуваного доходу.

169-1.2. Мінімальний неоподатковуваний дохід становить суму у розмірі одної мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного звітного (податкового) року, в якому відбувається нарахування (виплата, надання) такого доходу.

169-1.3. Вибір місця вирахування (застосування) мінімального неоподатковуваного доходу.

169-1.3.1. Мінімальний неоподатковуваний дохід вираховується з нарахованого платнику податку місячного доходу, визначеного підпунктами 164.2.1-164.2.2 статті 164 цього Кодексу, тільки за одним місцем його нарахування (виплати, надання).

169-1.3.2. Платник податку подає роботодавцю / іншій особі-податковому агенту заяву про самостійне обрання місця вирахування (застосування) мінімального неоподатковуваного доходу (далі - заява про застосування).

Мінімальний неоподатковуваний дохід починає вираховуватися з нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем / іншою особою-податковим агентом заяви платника податку про застосування.

169-1.4. Платник податку, який не подав заяву про застосування жодному податковому агенту, має право подати  річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), в якій заявити про вирахування (застосування) мінімального неоподатковуваного доходу за місяці, в яких сукупний дохід такого платника визначений пунктами 164.2.1-164.2.2 статті 164 цього Кодексу, відповідав умовам, визначеним підпунктами 167.1-1.1, 167.1-1.2 статті 167 цього Кодексу, та, у випадку надмірної сплати податкового зобов'язання, про відшкодування такої суми.

169-1.5. Платник податку, який отримує оподатковувані доходи від осіб, які не є податковими агентами, або який є самозайнятою особою, має право у  річній декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) заявити про вирахування (застосування) мінімального неоподатковуваного доходу помноженого на коефіцієнт 12 (дванадцять), якщо сукупний розмір доходів такого платника податку, визначених підпунктами 164.2.1-164.2.2 статті 164, статтями 177,178 цього Кодексу, не перевищує розмір доходів відповідно до норм підпунктів 167.1-1.1, 167.1-1.2 статті 167 цього Кодексу з урахуванням положень підпункту 167.1-1.7 статті 167 цього Кодексу.»

7.У статті 171:

1)Доповнити пунктом 171.1-1 у наступній редакції:

«171.1-1. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, у випадках, передбачених пунктами 168.1.7 та 168.2.1-1 статті 168 цього Кодексу, є також платник податку.»

2)У пункті 171.2 підпункт "б)" викласти у наступній редакції:

«б) платник податку - для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов'язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету, та у випадках, передбачених пунктами 168.1.7 та 168.2.1-1 статті 168 цього Кодексу.»

8.У статті 177:

Пункт 177.1 викласти у наступній редакції:

«177.1. Доходи фізичних осіб - підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними пунктом 167.1-1 статті 167 цього Кодексу.»

9.У статті 178:

Пункт 178.2 викласти у наступній редакції:

«178.2. Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними пунктом 167.1-1 статті 167 цього Кодексу.»

10.УПідрозділі 10 "Інші перехідні положення" Розділу ХХ "Перехідні положення":

Пункт 16-1 доповнити підпунктом 1.2-1 у наступній редакції:

«1.2-1. База оподаткування збором визначається на підставі норм статті 164 та з урахуванням норм статті 169-1 цього Кодексу. »

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення актів міністерств, інших органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

               Голова

Верховної Ради УкраїниД.О. Разумков

Джерело інформації: офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/


Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 153 гостя та 0 користувачів