Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Інформація для фінансових установ, що не отримали ліцензію до 10.06.2017

На сайті Нацкомфінпослуг розміщено інформацію стосовно діяльності фінансових установ які не отримали ліцензію Нацкомфінпослуг до 10.06.2017 року. 

Зокрема, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інформує, що надання фінансових послуг (укладення договорів) після 10.06.2017 здійснюється на підставі відповідної ліцензії, отриманої згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 (далі – Ліцензійні умови).

При цьому, для отримання ліцензій на: надання послуг з фінансового лізингу; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання гарантій та поручительств; надання послуг з факторингу,після 10.06.2017 здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії, складену згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов, у спосіб, визначений частиною першою статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

При поданні документів для отримання ліцензії до заяви про отримання ліцензій здобувачем ліцензії додаються такі документи:

- фінансова звітність, визначена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, та звітні дані здобувача ліцензії відповідно до вимог Нацкомфінпослуг станом на останній день кварталу, що передує дню одержання органом ліцензування відповідної заяви, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ. Звітні дані не подаються здобувачем ліцензії, який був внесений до Державного реєстру фінансових установ не пізніше ніж за 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії та не має/не мав ліцензій, виданих органом ліцензування;

- анкета керівника/головного бухгалтера фінансової установи (подається окремо керівником та головним бухгалтером фінансової установи) (додаток 2 до Ліцензійних умов);

- опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках (додаток 3до Ліцензійних умов);

- документ, передбачений пунктом 2 частини третьої статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

- внутрішні правила надання фінансових послуг;

- примірні договори про надання фінансових послуг.

Нацкомфінпослуг звертає увагу, що заяву та документи, що додаються до заяви, необхідно подавати в оригіналі (крім документа, передбаченого пунктом 2 частини третьої статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

У свою чергу, у випадку провадження діяльності з надання фінансових послуг без отримання ліцензії після 10.06.2017, Нацкомфінпослуг застосовуватиме штрафні санкції до суб’єкта господарювання, передбачені пунктом 1 частини першої статті 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі - Закон), – у розмірі від 1000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та накладатиме на посадову особу суб’єкта господарювання штраф, відповідно до пункту першого частини першої статті 43 Закону в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг https://nfp.gov.ua

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 222 гостя та 0 користувачів