Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацфінпослуг – оприлюднено проект Про затвердження Змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ

Нацфінпослуг – оприлюднено проект Про затвердження Змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ

Прийняття акта дозволить, зокрема, врегулювати питання правового статусу фінансових установ, унесених до Державного реєстру фінансових установ, які не мають чинної ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, та/або ліцензії на здійснення валютних операцій та не отримали нову(і) ліцензію(ї) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

СХВАЛЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

„___” ___________ № __________

ПРОЕКТ

Про затвердження Змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ

Відповідно до пунктів 1 та 2 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»,  підпункту 9 пункту 4 та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року№ 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1.  Затвердити Зміни до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28 листопада 2013 року № 4368), що додаються.

2. Юридичні особи, які були включені до Державного реєстру фінансових установ на дату набрання чинності цим розпорядженням, і перебувають у ньому більше шести місяців, але на дату набрання чинності цим розпорядженням не мають чинної ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, та/або ліцензії на здійснення валютних операцій, та/або ліцензії(й) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), є виключеними з Державного реєстру фінансових установ з дати набрання чинності цим розпорядженням, а їхні свідоцтва про реєстрацію фінансової установи є анульованими.

Юридичні особи, яким було анульовано ліцензію(ї) з підстав, передбачених пунктами 5-10 частини другої статті 16 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, і які перебувають у Державному реєстрі фінансових установ, не мають чинної ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, та/або ліцензії на здійснення валютних операцій та не отримали нову(і) ліцензію(ї) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), є виключеними з Державного реєстру фінансових установ після закінчення вісімнадцятимісячного строку з дня набрання чинності рішенням Нацкомфінпослуг про анулювання відповідної(их) ліцензії(й).

3. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

Голова Комісії                                     І. Пашко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання усфері ринків фінансових послуг

______________ ______________

ЗМІНИ
до Положення  про Державний реєстр фінансових установ

1. У пункті 3 розділу І слова “фінансові установи, що здійснюють діяльність з переказу коштів,” виключити.

2. У розділу  ІV:

1) в абзаці першому пункту 1 слова “та фінансової установи - ліцензіата” виключити;

2) підпункт 2 викласти у такій редакції:

“2) наявність у заявника внутрішніх правил, що регламентують порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг. Внутрішні правила та примірні договори мають відповідати вимогам законодавства та затверджуватись уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів. Фінансові установи - юридичні особи публічного права замість внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг можуть використовувати інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання фінансових послуг, та примірні договори, які затверджені уповноваженим органом державної влади;”.

3. Пункт 7 розділу V доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

“наявність чинної ліцензії Нацкомфінпослуг, ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, та/або ліцензії на здійснення валютних операцій у разі подання заяви про виключення фінансової установи з Реєстру.”.

4. В абзаці першому пункту 1 розділу VII слова “, фінансової               установи — ліцензіата” виключити;

5. Пункт 1 розділу ХІХ викласти в такій редакції:

“1. Рішення про виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва може бути прийняте Нацкомфінпослуг за наявності таких підстав:

1) заява про виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ (додаток 7);

2) припинення юридичної особи, крім перетворення;

3) виявлення недостовірної інформації в поданих заявником документах для внесення його до Реєстру відповідно до цього Положення;

4) систематичне невиконання заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг до фінансової установи;

5)  неподання фінансовою установою не ліцензіатом звітності та/або аудиторського звіту за два і більше періоди підряд;

6) у фінансової установи (крім фінансової установи, якій було анульовано ліцензію(ї) з підстав, передбачених пунктами 5-10 частини другої статті 16 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”), відсутня(і) протягом шести місяців ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій, та/або ліцензія на здійснення валютних операцій, та/або ліцензія(ї) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на:

залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

надання послуг з фінансового лізингу;

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

надання гарантій та поручительств;

послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;

послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;

надання послуг з факторну;

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;

довірче управління фінансовими активами;

7) у фінансової установи, якій було анульовано ліцензію(ї) з підстав, передбачених пунктами 5-10 частини другої статті 16 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, протягом вісімнадцяти місяців з дня набрання чинності рішенням Нацкомфінпослуг про анулювання відповідної(их) ліцензії(й) відсутня ліцензія(ї) на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та/або генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій, та/або ліцензія(ї) на здійснення валютних операцій та ліцензія(ї) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на:

залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

надання послуг з фінансового лізингу;

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

надання гарантій та поручительств;

послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;

послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;

надання послуг з факторну;

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;

довірче управління фінансовими активами.”.

Начальник управління методології державного

нагляду на ринках фінансових послуг департаменту

державного регулювання та методології нагляду

на ринках фінансових послуг                                                                    В. Кобець

Джерело інформації: офіційний сайтНацкомфінпослуг https://www.nfp.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 262 гостя та 0 користувачів