Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацфінпослуг - оприлюднено проєкт розпорядження „Про затвердження Змін до до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами го

Нацфінпослуг - оприлюднено проєкт розпорядження „Про затвердження Змін до до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу”

Проєктом розпорядження пропонується внести зміни до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26 вересня 2017 року № 3840, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2017 року за № 1294/31162

Згідно пояснювальної записки до Проекту ним передбачається, що фінансові компанії (у тому числі фінансові компанії - управителі, фінансові компанії - адміністратори, фінансові компанії групи А і групи Б), фінансові установи - юридичні особи публічного права та довірчі товариства подаватимуть фінансову звітність до Нацкомфінпослуг відповідно до порядку, визначеного Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419.

Також Порядок пропонується доповнити новими додатками:

 • звіт про фінансовий стан (регуляторний);
 • звіт про фінансові результати (регуляторний);
 • пояснювальна записку до звітних даних фінансової компанії – управителя  у формі таблиці щодо кожного створеного ФФБ, яка подається у складі звітних даних в супутніх документах у форматі *.pdf.

Текст Проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін до до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу”

Зміни до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами – суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

1. У розділі І:

1) у пункті 2 після слів  “фінансовими компаніями” доповнити словами “(в тому числі фінансовими компаніями-управителями)”;

2) абзаци третій, п'ятий пункту 3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, шостий десятий вважати відповідно абзацами третім восьмим.

2. У підпункті 2 пункту 4 розділу ІІ слово та цифру “пунктом 5” замінити словом та цифрами “пунктами 5, 11”

2. У розділі ІІІ:

1) пункти 1 2 викласти в такій редакції:

“1. Звітні дані за місяць фінансової компанії – управителя  складаються на останній день звітного місяця та містять:

1) титульний аркуш (додаток 1);

2) інформацію про діяльність фінансової компанії – управителя (додатки 23);

3) пояснювальну записку до звітних даних фінансової компанії – управителя  у формі таблиці щодо кожного створеного ФФБ, яка подається у складі звітних даних в супутніх документах у форматі *.pdf (додаток 20).

2. Інформація про діяльність фінансової компанії – управителя формується на підставі даних за підсумками оборотно-сальдової відомості.”;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Звітні дані за місяць фінансової компанії - адміністратора складаються на останній день звітного місяця та містить:

1) титульний аркуш (додаток 4);

2) інформацію про діяльність фінансової компанії - адміністратора (додаток 5).”;

3) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Звітні дані за квартал складаються на останній день звітного кварталу та містять:

1) для фінансової компанії – управителя:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

зведені дані щодо майна, переданого установниками в управління, за формою № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), визначеною у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

звіт про фінансовий стан (регуляторний) (додаток 18);

звіт про фінансові результати (регуляторний) (додаток 19);

2) для фінансової компанії — адміністратора:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

зведені дані щодо періодичних платежів учасників груп за формою № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), визначеною у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

звіт про фінансовий стан (регуляторний) (додаток 18);

звіт про фінансові результати (регуляторний) (додаток 19);

3) для фінансових компаній (крім фінансових компаній - управителів та фінансових компаній - адміністраторів) та фінансової установи - юридичної особи публічного права:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

довідку про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за певними видами (додатки 8 — 12);

звіт про фінансовий стан (регуляторний) (додаток 18);

звіт про фінансові результати (регуляторний) (додаток 19);

4) для довірчого товариства:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяги та кількість операцій довірчого товариства (додаток 13);

звіт про фінансовий стан (регуляторний) (додаток 18);

звіт про фінансові результати (регуляторний) (додаток 19);

3) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Річні звітні дані складаються станом на останній день звітного року та містить:

1) для фінансової компанії – управителя:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

зведені дані щодо майна, переданого установниками в управління, за формою № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), визначеною у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

звіт про фінансовий стан (регуляторний) (додаток 18);

звіт про фінансові результати (регуляторний) (додаток 19);

звіт про корпоративне управління (для фінансових компаній, утворених у формі акціонерних товариств);

2) для фінансової компанії — адміністратора:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

зведені дані щодо періодичних платежів учасників груп за формою № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), визначеною у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

звіт про фінансовий стан (регуляторний) (додаток 18);

звіт про фінансові результати (регуляторний) (додаток 19);

фінансову звітність;

звіт про корпоративне управління (для фінансових компаній, утворених у формі акціонерних товариств);

3) для фінансової компанії:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 7);

довідку про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за певними видами (додатки 8 — 12);

звіт про фінансовий стан (регуляторний) (додаток 18);

звіт про фінансові результати (регуляторний) (додаток 19);

фінансову звітність;

звіт про корпоративне управління (для фінансових компаній, утворених у формі акціонерних товариств);

4) для довірчого товариства:

титульний аркуш (додаток 6);

довідку про обсяги та кількість операцій довірчих товариств (додаток 13);

звіт про фінансовий стан (регуляторний) (додаток 18);

звіт про фінансові результати (регуляторний) (додаток 19);

фінансову звітність.”.

3. Розділ V викласти в такій редакції:

“V. Порядок надання звітності

1. Фінансові компанії (у тому числі фінансові компанії - управителі, фінансові компанії - адміністратори, фінансові компанії групи А і групи Б), фінансові установи - юридичні особи публічного права, довірчі товариства та лізингодавці подають звітні дані, передбачені цим Порядком, в електронній формі з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги” з використанням вебінтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному вебсайті Нацкомфінпослуг.

Обов’язковим реквізитом звітних даних, які подаються до Нацкомфінпослуг, є кваліфікований електронний підпис відповідно до законодавства у сфері електронних довірчих послуг:

для фінансових компаній (у тому числі фінансових компаній - управителів, фінансових компаній - адміністраторів, фінансових компаній групи А і групи Б), фінансових установ - юридичних осіб публічного права, довірчих товариств - підписи керівника та головного бухгалтера фінансової установи;

для лізингодавців - підписи керівника та головного бухгалтера юридичної особи, у разі відсутності у штаті підприємства головного бухгалтера - два підписи керівника юридичної особи.

Якщо пакет звітних данних підписаний кваліфікованим електронним підписом інших осіб, ніж тих, інформація про яких міститься в Державному реєстрі фінансових установ як про керівника та/або головного бухгалтера фінансової компанії (у тому числі фінансової компанії - управителя, фінансової компанії - адміністратора, фінансових компаній групи А і групи Б), фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства або лізингодавця, така звітність вважається поданою лише за наявності у складі пакета звітності у супутніх документах інформації (копій установчих та/або організаційно-розпорядчих документів фінансової компанії (у тому числі фінансової компанії - управителя, фінансової компанії - адміністратора, фінансових компаній групи А і групи Б), фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства або лізингодавця), що підтверджує право таких осіб засвідчувати документи фінансової компанії (у тому числі фінансової компанії - управителя, фінансової компанії - адміністратора, фінансових компаній групи А і групи Б), фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства або лізингодавця.

2. Датою подання звітних даних є остання дата накладення кваліфікованої електронної позначки часу доданої до останнього кваліфікованого електронного підпису на пакет звітності керівником / головним бухгалтером засобами вебінтерфейсу на вебсайті Нацкомфінпослуг.

Факт подання звітних даних підтверджується відправленням пакету звітності із наявними кваліфікованими електронними підписами керівника та головного бухгалтера з додаванням кваліфікованої електронної позначки часу в автоматичному режимі програмно-технічними засобами вебінтерфейсу на вебсайті Нацкомфінпослуг.

У разі подання звітних даних з порушенням строків, визначених пунктами 4, 5 розділу II цього Порядку, такі звітні дані вважаються поданими несвоєчасно.

У разі виникнення технічної проблеми, пов’язаної з функціонуванням інформаційно-телекомунікаційної системи, засобами якої формуються та подаються звітні дані піднаглядними установами, що унеможливлювала подання  звітних даних та тривала понад одну добу, Нацкомфінпослуг на власному вебсайті оприлюднює повідомлення про наявність такої проблеми. Після усунення технічних проблем Нацкомфінпослуг публікує на вебсайті повідомлення про нормальне функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи, засобами якої формуються та подаються звітні дані піднаглядними установами, та можливість подання звітних даних. У такому разі строк подання звітних даних подовжується на строк тривалості усунення технічної проблеми. Подані відповідно до подовжених строків звітні дані вважаються такими, що відповідають строкам, визначеним пунктами 4, 5 розділу II цього Порядку.

3. Фінансові компанії (у тому числі фінансові компанії - управителі, фінансові компанії - адміністратори, фінансові компанії групи А і групи Б), фінансові установи - юридичні особи публічного права та довірчі товариства подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність до Нацкомфінпослуг, відповідно до порядку, визначеного Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419.

Датою подання фінансовою компанією (у тому числі фінансовою компанією - управителем, фінансовою компанією - адміністратором, фінансовою компанією групи А і групи Б), фінансовою установою - юридичною особою публічного права та довірчим товариством фінансової звітності є дата, визначена пунктом 4 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419.

4. Форми звітних даних заповнюються на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період.

Фінансові компанії - управителі та фінансові компанії - адміністратори заповнюють форми звітних даних за місяць у грошовій одиниці України - гривнях. Квартальна та річна звітність надаються у тисячах гривень.

Лізингодавці заповнюють форми звітних даних у тисячах гривень.

Звітні дані мають містити достовірну та повну інформацію про діяльність фінансової компанії (у тому числі фінансової компанії - управителя, фінансової компанії - адміністратора, фінансових компаній групи А і групи Б), фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства або лізингодавця.

5. Інформація в різних формах звітних даних повинна бути порівнюваною та несуперечливою.

Фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права, довірчі товариства та лізингодавці зобов'язані забезпечити правильність складання звітності. Інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного періоду (року), має відповідати інформації на початок наступного звітного періоду (року) за відповідними рядками.

6. Звітність фінансової компанії (у тому числі фінансової компанії - управителя, фінансової компанії - адміністратора, фінансової компанії групи А і групи Б), фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства та лізингодавця вважається такою, що містить недостовірну інформацію, якщо:

показники фінансової звітності суперечать показникам звітних даних, поданих до Нацкомфінпослуг;

звітність містить розбіжності в інформації щодо показників цієї звітності, що містяться у різних додатках, у тому числі в разі якщо інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного періоду, не відповідає інформації на початок наступного звітного періоду за відповідними показниками.

7. У разі якщо останній день строку подання звітності припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

8. Звітні дані вважаються не поданими до Нацкомфінпослуг у разі, якщо:

звітні дані подані не в повному обсязі (відсутні обов'язкові форми та додатки, визначені цим Порядком);

додатки, визначені цим Порядком, не заповнені або заповнені вибірково;

електронна форма звітних даних подана не у відповідності з пунктом 2 розділу V цього Порядку.

9. У разі самостійного виявлення фінансовою компанією (у тому числі фінансовою компанією - управителем, фінансовою компанією - адміністратором, фінансовими компаніями групи А і групи Б), фінансовою установою - юридичною особою публічного права, довірчим товариством або лізингодавцем помилок, що містяться в раніше поданих звітних даних, фінансова компанія, фінансова установа - юридична особа публічного права, довірче товариство або лізингодавець мають право подати виправлені форми звітних даних та письмові пояснення із зазначенням причин допущення помилок та інформації щодо граф та/або рядків форм звітних даних, у яких були допущені помилки, не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання таких звітних даних.

10. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.”.

4. У додатках до Порядку:

1) додаток 1, викласти в такій редакції:

“Додаток 1

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами -юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 1 розділу ІІІ)

Титульний аркуш

 Контактна особа з питань підтвердження складеної інформації

 1. 1.1.

Посада:

 
 1. 2.

Прізвище, ім'я, по батькові:

 
 1. 3.

Дата:

 

Контактна особа з питань складеної інформації

 1. 4.

Прізвище, ім'я, по батькові:

 
 1. 5.

Посада:

 

Продовження додатка 1

 1. 6.

Підрозділ:

 
 1. 7.

Телефон із кодом:

 
   1. Інформація фінансової компанії – управителя за _________ 20 __ року

Станом на

"___" ___________ 20__ року

   1. 8.

Повне найменування управителя (скорочене найменування управителя (за наявності))

 
   1. 9.

Код ЄДРПОУ:

 
   1. 10.

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи:

 
   1. 11.

Серія та номер ліцензії:

 
   1. 12.

Номер дозволу на право прийняття управителем на себе комерційних ризиків:

 
   1. 13.

Номер дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю:

 
   1. Інформація про фінансовий стан фінансової компанії – управителя
    (без урахування балансу, на якому обліковується майно, що перебуває в управлінні) (грн)

Показники управителя

Код рядка

Залишок на кінець періоду

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

Гроші та їх еквіваленти:

1165

 

зареєстрований капітал

1400

 

резервний капітал

1415

 

нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

Власний капітал

1495

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

1695

 

Баланс

1300

 

________________

* Коди рядків відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.

Продовження додатка 1

   1. Інформація про активи фінансової компанії – управителя та майно, що перебуває в управлінні (грн)

Показники*

Код рядка

Вартість активів фінансової компанії – управителя

Вартість майна, що перебуває в управлінні

1 група

100

   

2 група

200

   

3 група

300

   

4 група

400

   

5 група

500

   

* Групи активів відповідно до нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг.

   1. Інформація про створені фонди

Номер ФФБ

Найменува-ння ФФБ та/або ФОН

Вид ФФБ

Дата створення ФФБ та/або ФОН

Місцезнаходже-ння об'єкта будівництва ФФБ

Строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником

Вартість будівництва, грн

             
             

Показники

Код рядка

Усього

Фізичні особи

Юридичні особи

1. Кількість:

       

установників

120

     

договорів

130

     

2. Кількість:

       

установників, які мають заборгованість за платежами

210

     

договорів, які мають заборгованість за платежами

220

     

Продовження додатка 1

3. Кількість припинених договорів управління майном:

       

за ініціативою установника

310

     

за ініціативою управителя

320

     

2) додаток 2, викласти в такі редакції:

“Додаток 2

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами  публічного права, довірчими товариствами, а   також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу  (підпункт 2 пункту 1 розділу ІІІ)

   1. Інформація про діяльність управителя ______________
   2. (код за ЄДРПОУ ____________)

за ____________ 20__ року

Найменування ФФБ ____________________ типу ____,

Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ____________________________

                                                                                                                                   (грн)

Показники

код рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

1.1. Сума кредитів, отриманих управителем для фінансування будівництва, у тому числі:

010

       

з терміном погашення до 12 міс.

011

       

з терміном погашення понад 12 міс.

012

       

Продовження додатка 2

1.2. Сума внесків, зроблених установниками управління майном, у тому числі:

020

       

фізичних осіб

021

       

юридичних осіб

022

       

1.3. Власні кошти управителя, направлені на фінансування будівництва

030

       

2. Рух коштів, переданих в управління:

         

2.1. Кошти:

040

       

на поточному рахунку фонду в банку

041

       

на депозитному рахунку в банку

042

       

передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва

043

       

списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки за цим рахунком

044

       

винагорода управителю, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ (за умови погодження із забудовником)

045

       

2.2. Розрахунки забудовника з управителем:

050

           

обсяг виконаних робіт

051

           

зменшення замовлення

052

           

відмова від участі у ФФБ

053

           

інші випадки

054

           

2.3. Розрахунки управителя з установниками управління майном, яким передані майнові права:

060

           

фізичних осіб

061

       

юридичних осіб

062

       

Продовження додатка 2

 Показники

Код рядка

Усього

Фізичні особи

Юридичні особи

Кількість:

       

установників управління майном

200

     

договорів

300

     

3) додаток 6, викласти в такі редакції:

“Додаток 6

до Порядку надання звітності фінансовими компаніями,  фінансовими установами – юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (підпункт 1 пункту 9 розділу ІІІ)

   1. Титульний аркуш

Повне найменування

 

Прізвище, ініціали керівника

 

Дата підписання

 

Контактна особа з питань надання звітності

Прізвище, ініціали

 

Посада

 

Підрозділ

 

Телефон зі зазначенням коду ММТЗ

 

Середня кількість працівників

 

Продовження додатка 6

   1. Інформація фінансової установи за _____ квартал ____ року

Складено на дату

"___" ____________ 20__ року

       


Скорочене найменування фінансової установи

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

  

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

  

  

Код фінансової установи

  

Види фінансових послуг, на які отримано ліцензії

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Доповнити Порядок новими додатками 18 - 20, що додаються.

Джерело інформації: офіційний сайт  Нацкомфінпослуг https://www.nfp.gov.ua

 


Консультування в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ, послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ. Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 512 гостей та 0 користувачів