Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацфінпослуг – схвалено проект висновку до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія закону «Про споживче кредитування»

Нацфінпослуг – схвалено проект висновку до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія закону «Про споживче кредитування»

На офіційному сайті Нацфінпослуг оприлюднено розпорядження від 21.10.2019 №2040 про схвалення проекту узагальненого висновку до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія закону «Про споживче кредитування»

Згідно узагальненого висновку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг – Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія закону «Про споживче кредитування» (реєстраційний номер – 1109 від 29.08.2019) може бути прийнятий за основу.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом, яким визначаються загальні правові та організаційні засади споживчого кредитування в Україні є Закон України «Про споживче кредитування» № 1734-VIII від 15 листопада 2016 року.

Цим Законом була унормована галузь кредитування фізичних споживачів – фізичних осіб, враховуючи найкращу світову практику та норми Директиви ЄС 2008/48 про кредитні договори для споживачів.

Головними запобіжниками для захисту прав споживачів у цьому Законі є детальне попереднє інформування позичальника про всі умови договору, включаючи реальну процентну ставку, загальну вартість кредиту, а також додаткові платежі, які виникають у випадку порушення позичальником умов договору. Важливим є також обмеження максимальної суми неустойки, яку можна стягнути з такого позичальника, а також чіткі вимоги до реклами кредитних продуктів, що унеможливлює свідоме введення споживача в оману.

Водночас, під дію цього Закону не були включені кредитні договори, кредиторами за якими в основному є небанківські кредитні установи, що укладаються на строк до одного місяця, та кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору.

Згадані небанківські фінансові  установи здійснюються діяльність у частині з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, але не залучають кошти фізичних осіб.

На час прийняття цього Закону такі кредитні угоди складали незначну частину кредитного ринку, а кількість відповідних скарг була невеликою. Такі кредити у своїй більшості складали біля 1 тис. грн. та бралися на строк до 7 днів.

Незважаючи на те, що вони були дорожчі від банківських, у цьому випадку споживачем до уваги бралася не річна, а денна ставка (оскільки користування 1 тис. грн. навіть під 1-2% на день (365-730% річних) – це 10-20 грн. на день.

Але з часу прийняття Закону на ринку мікрокредитування сталися зміни, які значною мірою вплинули на його обсяги та особливості. Це стосується в першу чергу бурхливого розвитку кредитування через Інтернет.

Відбулося надзвичайно стрімке зростання цього сегменту ринку – лише за третій квартал 2018 року обсяг таких кредитів становив більше 11 млрд. грн. і зріс в порівнянні з попереднім кварталом на 80%. Причому зростання продовжується.

Середня ставка за такими кредитами складає більше 650% річних.

А оскільки такі кредити дуже часто надаються через інтернет протягом 5 хвилин, споживачі, в силу своєї необізнаності та відсутності здатності порахувати свої фінансові можливості, часто не повертають кредити вчасно та потрапляють в «боргову яму».

Велика кількість таких випадків збільшує частку проблемної заборгованості у кредитодавців, що змушує їх закладати ймовірність збитків до розміру процентної ставки, яку сплачують сумлінні позичальники.

Ще одним джерелом проблеми є і те, що самі фінансові компанії в гонитві за долею ринку та доходами, недостатньо якісно підходять до питання оцінки реальної кредитоспроможності позичальників та стимулюють створення боргового кола у своїх клієнтів.

Більше того, люди за декілька днів набирають в різних установах багато кредитів, а фінансові установи не мають цієї інформації через недосконалу роботу системи бюро кредитних історій, оскільки існуюча система бюро кредитних історій має головну ваду – необов’язковість та повільність передання кредитодавцями інформації про кредити.

Це призводить до неможливості достовірно перевірити кредитну історію потенційного позичальника, навіть якщо кредитор має намір і бажання це зробити.

В результаті дії вищеописаних факторів, за інформацією Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом останнього року надзвичайно зросла кількість скарг щодо фінансових компаній, які здійснюють мікрокредитування, та зростання продовжується.

Відтак, враховуючи досвід застосування Закону України «Про споживче кредитування» та фактичні зміні на ринку кредитування, які сталися з 2016 року, назріла необхідність розповсюдити дію Закону також на кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця, та кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору.

Водночас, враховуючи специфіку ринку дрібних кредитів, норми частини другої -сьомої статті 9 Закону щодо необхідності надання кредитодавцем споживачу до укладення договору паспорту споживчого кредиту за спеціальною формою у Додатку 1до цього Законує невиправдано обтяжливими для кредитодавця та зайвими для споживача, оскільки кредит надається в той же день.

При цьому, такі зміни не будуть звільняти кредитодавця від викладенні всієї, передбаченої Законом інформації, у проекті договору, з яким має ознайомитися споживач перед укладенням.

Крім того, статтею 19 передбачене встановлення черговості погашення вимог за договором про споживчий кредит, відповідно до якої у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом, у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом, а у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит.

Для кредитів, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, поширення такої черговості призведе до фактичної неможливості отримання кредитором передбачених договором штрафних санкцій – що, в свою чергу призведе до втрати зацікавленості у продовженні діяльності з надання кредитів, і залишить незадоволеним попит на подібні послуги у населення України.

Водночас, з метою гармонізації захисту інтересів споживачів та кредитодавців, є необхідність обмеження для таких кредитів не тільки суми неустойки,нарахованої за порушення зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, а й збільшеної у разі порушення процентної ставки та інших платежів.

Запропоновані зміни дозволять збалансовано підійти до проблеми захисту споживачів мікрокредитування, з одного боку не створюючи стимулів позичальнику уникати своїх зобов’язань, а з іншого не дозволяючи навіть недобросовісному позичальнику збанкрутувати внаслідок отримання маленького кредиту.

Назрілою необхідністю є обмеження у доступі до кредитів осіб, які завідомо неспроможні їх повернути, та захистити інтереси позичальників, які не змогли вчасно повернути кредити внаслідок непередбачених обставин.

Запропоновані зміни також призведуть до зниження кількості безнадійних кредитів, що сприятиме зниженню кредитних ставок на ринку мікрокредитування в цілому.

Оскільки мікрокредитування – це легальний бізнес, який забезпечує зайнятість людей, сплату податки та є доступним і прийнятним джерелом фінансування для великої кількості сумлінних позичальників вбачається за потрібне зберегти стимули займатися цією діяльністю з одночасним забезпеченням максимальної прозорості інформації для споживачів послуг.

ПРОЕКТ вноситься народним депутатом України Гетманцевим Д.О.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України “Про споживче кредитування”

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про споживче кредитування» (Відомості Верховної Ради, 2017 р., № 1, ст. 6):

1) у статті 1:

у частині другій:

у пункті 1 слова «та кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця» виключити;

пункт 7 виключити;

доповнити новою частиною 31 такого змісту:

«31. До кредитів за договорами, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору, застосовуються вимоги цього Закону, крім частин другої - сьомої статті 9 і статті 19 цього Закону»;

2) статтю 12 доповнити частиною восьмою такого змісту:

«8. Договір про споживчий кредит має містити згоду споживача на передачу інформації стосовно цього кредиту хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій. Відсутність такої згоди споживача має наслідком відмову кредитодавця в укладенні договору та здійсненні кредитної операції»;

3) статтю 14 доповнити частиною шостою такого змісту:

«6. Кредитодавець зобов’язаний передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів за умови наявності письмової згоди споживача, в порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій».

4) статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту:

«2. У випадку продажу, переуступки права вимоги за договором про споживчий кредит, кредитодавець зобов’язаний протягом п`яти робочих днів з дня укладення договору про відступлення права вимоги, сповістити бюро кредитних історій, в яке передавалася інформація за таким договором, відомості про відступлення права вимоги в порядку, встановленому законодавством»;

5) у частині другій статті 21:

після слів «договору про споживчий кредит» доповнити словами «крім договору, загальний розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної заробітної плати»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Сукупна сума платежів, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання його зобов’язань, передбачених договором про споживчий кредит (неустойки (штраф, пеня), процентної ставки, інших платежів), загальний розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін».

2. У Законі України “Про організацію формування та обігу кредитних історій” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 421 із наступними змінами):

1) у статті 9:

частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:

«Користувач передає інформацію до Бюро не пізніше наступного робочого дня після укладення кредитного правочину, укладеного відповідно до Закону України «Про споживче кредитування» та при будь-яких змінах відомостей (інформації) про такого позичальника»;

частину третю доповнити словами «якщо інше не встановлено законом»;

у частині шостій слово «семи» замінити словом «трьох»;

2) частину четверту статті 11 доповнити реченням «Під час опрацювання запитів Бюро повинні перевірити наявність кредитних історій суб'єкта кредитних історій в не менше ніж 1/2 кількості Бюро, які включені до Єдиного реєстру бюро кредитних історій».

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім:

підпункту 1 пункту 2, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону;

підпункту 2 пункту 2, який набирає чинності з 1 січня 2021 року.

2. Національному банку України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до дня введення в дію цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Джерело інформації: офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 373 гостя та 0 користувачів