Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Пом'якшення валютного контролю продовжується – НБУ

На офіційному сайті Національного банку України зазначено про поступову лібералізацію адміністративних обмежень на грошово-кредитному ринку та валютних ринках. Зокрема це це направлена Постанова Правління НБУ №192 від 24.03.2016 року “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року №140”.

НБУ зазначає, що вказана Постанова пом'якшує норми щодо проведення операцій за зовнішніми кредитами/позиками. Дія заборони дострокового погашення зовнішніх кредитів/позик не буде стосуватися внесення змін до договору щодо періодичності сплати процентів або перенесення дати їх виплати не більше ніж на 180 днів. При цьому, доповнюється перелік виключень з цієї заборони випадком, коли відбувається дострокове погашення кредиту, позики, надані за участі іноземного експортно-кредитного агентства.

Також дозволяється використання інвестиційних рахунків нерезидентів-інвесторів для зарахування сум, що заборгував такому нерезиденту уповноважений банк за окремою валютною операцією.

Офіційно опубліковано 25.03.2016

Правління Національного банку України П О СТ А НОВ А

24 березня 2016 року м. Київ No 192 Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України

від 03 березня 2016 року No 140

Відповідно до вимог статей 7, 25, 30, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Указу Президента України від 27 червня 1999 року No 734/99 “Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства”, розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року No 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року No 140 “Про врегулювання ситуації на грошово- кредитному та валютному ринках України” такі зміни:

1) у підпункті 1:абзаци перший та другий викласти в такій редакції:“1) дозволити резидентам здійснювати погашення кредитів, позик (у тому

числі фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами (у тому числі в разі укладання додаткових угод до кредитних договорів/договорів позики, новації боргу, що виник із кредитних договорів/договорів позики, розірвання договорів) не раніше строку, передбаченого договорами. Для цілей цього підпункту під строком платежу за договором слід розуміти кінцеву (найбільш віддалену) дату, яка визначена умовами договору для своєчасного виконання такого платежу. Зазначена вимога поширюється на випадки дострокового виконання резидентом- позичальником зобов’язань як за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими платежами, установленими кредитним договором/договором позики (крім випадку, коли за договором змінюється періодичність виплати процентів

із щороку на щокварталу/щомісяця або із щокварталу на щомісяця та/або строк виплати процентів переноситься не більше ніж на 180 днів).

Національний банк України не здійснює реєстрацію договорів про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів/змін до договорів, умови яких не відповідають вимогам абзацу першого цього підпункту”;

підпункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“у сумі коштів, що відповідає частці такого кредиту, позики, що надана за участю іноземного експортно-кредитного агентства”;

2) пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“24) дозволити уповноваженому банку, що є власником індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України для проведення валютних операцій, передбачених абзацом четвертим пункту 1.2 глави 1 Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року No 266, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2004 року за No 897/9496 (зі змінами), перераховувати іноземну валюту нерезиденту-одержувачу коштів за такою валютною операцією безпосередньо на його інвестиційний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, за умови подальшого використання цих коштів виключно на цілі збільшення капіталу цього банку. Перерахування іноземної валюти на інвестиційний рахунок одержувача на підставі цього підпункту дозволяється здійснювати протягом строку дії відповідної індивідуальної ліцензії та в межах суми іноземної валюти, передбаченої цією ліцензією (з урахуванням переказів, проведених на підставі такої ліцензії відповідно до абзацу п’ятого підпункту 20 цього пункту)”.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, і діє до 08 червня 2016 року включно.

Голова В. О. Гонтарева Інд. 40

Джерело інформації: офіційний сайті Національного банку України http://www.bank.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 166 гостей та 0 користувачів