Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацкомфінпослуг - оприлюднено проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ”

Нацкомфінпослуг - оприлюднено проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ”

Як зазначено на офіційному сайті Нацкомфінпослуг,- відповідно до пунктів 1 та 19 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 35 пункту 4 та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ ”.

Проект розпорядження розроблено з метою приведення у відповідність до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України”, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 913, щодо удосконалення деяких положень в частині вимог до керівників та головних бухгалтерів .

Нацкомфінпослуг прймає зауваження та пропозиції до проекту розпорядження протягом десяти днів з моменту опублікування за адресою Нацкомфінпослуг: поштовою - 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; електронною поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; або через веб-сайт Нацкомфінпослуг сторінка «Електронна взаємодія» – Електронна канцелярія.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО       

 

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання усфері ринків фінансових послуг

__________________ _______________

Зміни
до Професійних вимог до керівників

та головних бухгалтерів фінансових установ

1. У розділі 1:

1) у пункті 1.1.:

абзац другий викласти у такій редакції:

«керівник фінансової установи – голова виконавчого органу (якщо виконавчий орган колегіальний), директор (президент) (якщо виконавчий орган одноосібний), інша посадова особа, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання відповідно до законодавства та установчих документів, а також особи, які виконують їх обов’язки у разі відсутності;»;

абзац третій після слів «службу у фінансовій установі» доповнити словами та знаками «у тому числі, на підприємствах, що становлять суспільний інтерес,»;

2) пункт 1.4. викласти у такій редакції:

«1.4. Професійні вимоги поширюються на керівників та головних бухгалтерів таких фінансових установ:

страховиків;

кредитних спілок;

ломбардів;

інших фінансових установ (крім банків, установ – професійних учасників фондового ринку, інститутів суспільного інвестування в частині їх діяльності на фондовому ринку, фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій, Державного казначейства України, державних цільових фондів, адміністраторів недержавних пенсійних фондів та недержавних пенсійних фондів).»;

2. У розділі 2:

пункт 2.1. викласти у такій редакції:

«2.1. Керівник фінансової установи повинен відповідати таким професійним вимогам:

а) мати вищу освіту ступеня магістра;

б) пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації має бути не менше 72 годин;

в) мати не менше ніж 5 - річний загальний стаж трудової діяльності, з якого:

стаж роботи керівником не менше двох років, зокрема, не менше одного року керівником на ринках послуг (для голови правління кредитної спілки – стаж роботи керівником не менше одного року; на керівника ломбарду вимога не поширюється);

г) мати бездоганну ділову репутацію, зокрема:

особа в установленому законодавством порядку не позбавлена права займати певні посади або займатися певною діяльністю;

не мати не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності;

не бути керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу у вигляді: відкликання/анулювання всіх ліцензій у фінансової установи (застосовується протягом п’яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії); відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі у разі встановлення порушень фінансовою установою законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (застосовується протягом п’яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);

не бути керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців, якщо таку фінансову установу в цей період або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації (застосовується протягом 10 років з дня визнання фінансової установи банкрутом або початку процедури примусової ліквідації);

не бути включеною до переліку осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.»;

3. У розділі 3:

1) пункт 3.1. викласти у новій редакції:

«3.1. Головний бухгалтер фінансової установи, крім підприємств, що становлять суспільний інтерес, повинен відповідати таким професійним вимогам:

а)  мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;

б) пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації має бути не менше 72 годин;

в) мати стаж роботи керівником у сфері фінансової та бухгалтерської діяльності, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, - не менше трьох років;

г) мати бездоганну ділову репутацію, зокрема:

особа в установленому законодавством порядку не позбавлена права займати певні посади або займатися певною діяльністю;

не мати не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності;

не бути керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу у вигляді: відкликання/анулювання всіх ліцензій у фінансової установи (застосовується протягом п’яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії); відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі у разі встановлення порушень фінансовою установою законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (застосовується протягом п’яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);

не бути керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців, якщо таку фінансову установу в цей період або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації (застосовується протягом 10 років з дня визнання фінансової установи банкрутом або початку процедури примусової ліквідації);

не бути включеною до переліку осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.»;

2) після пункту 3.1. доповнити новим пунктом такого змісту:

«3.2. Головний бухгалтер підприємства, що становить суспільний інтерес, повинен відповідати вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», мати бездоганну ділову репутацію згідно підпункту г) пункту 3.1. цього розділу, пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації має бути не менше 72 годин;»;

У зв’язку з цим, пункти 3.2., 3.3., вважати відповідно пунктами 3.3., 3.4.»;

3) пункт 3.3. після слів «фінансової установи» доповнити знаками та словами «, у тому числі і підприємства, що становлять суспільний інтерес,»;

4) пункт 3.4. після слів «фінансових установ» доповнити знаками та словами «, у тому числі і підприємства, що становлять суспільний інтерес,».

Директор департаменту державного

регулювання та методології нагляду

на ринках фінансових послуг                                                                       Н. Лех

Источник информации: официальный сайт Нацкомфинуслуг http://www.nfp.gov.ua


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 134 гостя та 0 користувачів