Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НАЦКОМФІНПОСЛУГ - оприлюднила проект розпорядження Нацкомфінпослуг “Про схвалення проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльн

НАЦКОМФІНПОСЛУГ - оприлюднила проект розпорядження Нацкомфінпослуг “Про схвалення проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”

Як зазначено на офіційному сайті Нацкомфінпослуг,- Проект розпорядження розроблено з метою приведення положень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 р. № 913, у відповідність до вимог законодавства України та удосконалення державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, зокрема щодо переліку ліцензій, які видаються Нацкомфінпослуг, процедури їх видачі, вимог до документів, які подаються здобувачем ліцензії, організаційних, технологічних, спеціальних та додаткових вимог до здобувачів ліцензій.

Серед новацій схваленого проекту можна виділити те, що поняття "залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення" викладено в іншій редакції

До керівників фінансових установ віднесено також осіб "які виконують обов’язки вищезазначених осіб у разі їх відсутності". Так само передбачено і щодо головних бухгалтерів фінансових установ.

Встановлено визначення "звітних даних" що складаються фінансовими установами та подаються до органу ліцензування.

Надання гарантій та поручительств об’єднано в один вид фінансової послуги.

Передбачено додаткову фінансову послугу – «надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом»

Стосовно подання фінансової звітності для отримання ліцензії на фінансову діяльність. Проектом передбачено, що до ліцензії додається - фінансова звітність, складена відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, щодо достовірності та повноти якої аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством, висловлено немодифіковану думку, або модифіковану думку із застереженням у аудиторському звіті, оформленому відповідно до законодавства та міжнародних стандартів аудиту. Якщо здобувач ліцензії був унесений до Державного реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що веде Нацкомфінпослуг, у тому звітному кварталі, в якому такий здобувач подає заяву про отримання ліцензії, то подається фінансова звітність в порядку, зазначеному в цьому абзаці, станом на будь-яку дату такого звітного кварталу.

В частині подання «звітних даних» проектом передбачено наступне, - «звітні дані здобувача ліцензії щодо діяльності з надання фінансових послуг, складені відповідно до вимог Нацкомфінпослуг, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, впевненість щодо яких надана аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством (в тому числі щодо виконання вимог цих Ліцензійних умов), та в порядку, встановленому законодавством та міжнародними стандартами аудиту. Звітні дані не подаються здобувачем ліцензії, який не має / не мав ліцензій, виданих органом ліцензування»

Окремо слід виділити необхідність заявників подавати інформацію та документи щодо приміщень, де зареєстрована фінансова установа. Так в пакеті документів для отримання ліцензії необхідно буде подати, - копію документа, який підтверджує право власності юридичної особи або право користування юридичної особи окремими нежитловими приміщеннями за місцезнаходженням юридичної особи. При цьому, право користування повинно підтверджуватись договором найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини).

В проекті визначено критерії за наявності яких приміщення в яких знаходиться фінансова установа (та її відокремлені підрозділи) відповідають вимогам: 

  • інформація про місце знаходження таких приміщень відповідає інформації що міститься в Єдиному державному реєстрі  юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 
  • зазначені приміщення знаходяться за місцезнаходженням заявника та місцезнаходженням його відокремлених підрозділів;
  • зазначені приміщення не є житловими приміщеннями;
  • визначено (ідентифіковано) номер(и) таких приміщень (кімнат, кабінетів тощо);
  • місцезнаходження заявника не співпадає з адресами масової реєстрації, які визначені Державною фіскальною службою України на офіційному порталі в мережі Інтернет;
  • приміщення не знаходиться в тимчасовій споруді для провадження підприємницької діяльності або малій архітектурній формі (кіоск, павільйон, зупинний комплекс тощо);
  • право власності заявника або право користування заявника такими приміщеннями документально підтверджене. При цьому право користування повинно підтверджуватись договором найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), а також документами, які підтверджують права орендатора на укладання такого договору найму.

Крім цього, в проекті передбачено забезпечення,- доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів) за місцезнаходженням здобувача/ ліцензіата. Підтвердженням, що приміщення відповідає такій вимогі є документ, що складений фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. 

детально ознайомитись з текстом - проекту розпорядження Нацкомфінпослуг “Про схвалення проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”  - можна перейшовши за посиланням

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг https://www.nfp.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Skype: Lawfin1  

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 240 гостей та 0 користувачів