Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект розпорядження „Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг”

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект розпорядження „Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг”

Як зазначено на сайті Нацкомфінпослуг,- проектом вносяться зміни до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в частині подання звітності у вигляді електронних документів та стосовно підтвердження суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств в частині достовірності та повноти річної фінансової звітності, а також впевненість щодо річної звітності ломбарду.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання усфері ринків фінансових послуг

_______________ _______________

Проект

Зміни
до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. У главі 1 пункт 1.2 глави 1викласти у такій редакції:

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за  № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368) та інших нормативно-правових актів.”

2. У главі 2:

2.1. У пункті 2.2:

абзаци чотири та п`ять виключити.

У зв`язку з цим абзаци шість-вісім вважати відповідно абзацами
чотири - шість;

абзаци чотири-шість викласти в такій редакції:

Ломбарди подають звітність в електронній формі, у вигляді документів, передбачених цим Порядком, з використаннямвеб-інтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.Обов’язковими реквізитами звітності ломбарду є кваліфіковані електронні підписи керівника та головного бухгалтера ломбарду, накладені з дотриманням вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції.

Поданням звітності ломбарду є відправлення ломбардом звітності з накладеними відповідно до вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції, кваліфікованими електронними підписами керівника та головного бухгалтера ломбарду з фіксацією дати та часу відправки такої звітності  в автоматичному режимі у базі даних спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність ломбарду.

Датою подання звітності ломбарду до Нацкомфінпослуг є остання з дат:

1) дата відправлення звітності ломбарду, зафіксована у базі даних спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність ломбарду;

2) позначка часу накладання останнього кваліфікованого електронного підпису керівника або головного бухгалтера ломбарду.”.

2.2. Пункт 2.3  викласти у такій редакції:

2.3.  Звітність  подається ломбардами  з дотриманням  вимог  щодо строків та обсягів, що установлюються Нацкомфінпослуг.

Якщо в останній день строку подання звітності ломбарду, встановленого цим Порядком, виникли обставини технічного характеру, що унеможливили доступ ломбарду до спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність ломбарду, останнім днем подання такої звітності вважається робочий день, наступний за днем усунення зазначених технічних обставин.

Підтвердженням наявності обставин технічного характеру, що унеможливлюють доступ ломбарду до спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність ломбарду, та усунення таких обставин є оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг відповідних інформаційних повідомлень, у яких фіксується дата виникнення та дата усунення зазначених технічних обставин.”.

2.3. Абзац другий пункту 2.4 виключити.

2.4. Пункт 2.6 викласти у такій редакції:

2.6. Достовірність та повнота річної фінансової звітності ломбарду  повинні бути підтверджені суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та внесений до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, якщо інше не передбачено законодавством.

У термін до 01 червня року, наступного за звітним, ломбарди подають до Нацкомфінпослуг аудиторський звіт щодо проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності.

Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності подається ломбардом в паперовому вигляді. При цьому датою подання аудиторського звіту вважається:

під час подання документів безпосередньо до Нацкомфінпослуг - відмітка Нацкомфінпослуг із зазначенням дати отримання документів;

    1. під час надходження аудиторського звіту поштою - дата поштового штемпеля або відмітка про прийнятя поштового відправлення оператором поштового зв'язку, що обслуговує відправника.”

2.5. Абзац четвертий та шостий пункту 2.7 виключити.

У зв`язку із цим абзац п'ять, сім та вісім вважати відповідно абзацом чотири, шість та сім.

2.6. Доповнити новим пунктом 2.8 такого змісту:

2.8. Звітність ломбарду вважається такою, що містить недостовірну інформацію, якщо:

показники фінансової звітності, визначеної Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, суперечать показникам звітності поданої ломбардом до Нацкомфінпослуг;

звітність містить розбіжності в інформації щодо показників цієї звітності, що містяться у різних формах, у тому числі в разі якщо інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного періоду, не відповідає інформації на початок наступного звітного періоду за відповідними показниками, з урахуванням поданої ломбардом коригуючої звітності.”.

Директор департаменту державного регулювання

та методології нагляду на ринках фінансових послуг                                    Н. Лех

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг https://www.nfp.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 176 гостей та 0 користувачів