Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацкомфінпослуг - схвалено Концепцію державної політики у сфері віртуальних валют

Нацкомфінпослуг - схвалено Концепцію державної політики у сфері віртуальних валют

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг розміщено інформацію (Розпорядження) Про схвалення Концепції державної політики у сфері віртуальних валют

Метою Концепції є створення зрозумілих умов для діяльності у сфері віртуальних активів та віртуальних валют, що забезпечать вирішення вищезазначених проблем сфери віртуальних валют.

ПУБЛІКУЄМО ТЕКСТ КОНЦЕПЦІЇ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від __ ___________ 2018 р. №__

Київ

Про схвалення Концепції державної політики у сфері віртуальних активів

1. Схвалити Концепцію державної політики у сфері віртуальних валют (далі – Концепція), що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з іншими заінтересованими центральними органами, а саме з Міністерством фінансів України, Державною службою статистики України, Державною службою фінансового моніторингу України, Державною фіскальною службою України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, із залученням Національного банку України, розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України в установленому порядку план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від ___ __________ 2018 р. № _____

КОНЦЕПЦІЯ

державної політики у сфері віртуальних активів

Проблеми, які потребують розв’язання

Віртуальні активи та віртуальні валюти є відносно новим явищем у зв'язку з чим на сьогодні є актуальним питання формування підходів щодо регулювання даної сфери.

У цій Концепції терміни вживаються у такому значенні:

віртуальна валюта - цифрове представлення вартості, яке не випущене чи гарантоване центральним банком або державним органом, не обов'язково прив'язане до законодавчо закріпленої валюти та не має юридичного статусу валюти чи грошей, але приймається фізичними або юридичними особами як засіб обміну, і яке може передаватися, зберігатися та торгуватися в електронному вигляді;

віртуальні активи – будь-які записи в рамках розподіленого реєстру записів у формі даних, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому;

ICO/ITO (initial coin/token offering) - форма залучення капіталу у вигляді емісії токенів, що передбачає зобов'язання організатора ICO/ITO спрямувати отриманий капітал на реалізацію заявлених цілей на визначених ним умовах;

майнінг - здійснення обчислень, направлених на підтримання функціонування розподіленого реєстру записів у формі даних (зокрема, побудованого на базі блокчейну);

розподілений реєстр записів у формі даних – систематизована база записів у формі даних, які зберігаються, формуються і оновлюються на основі алгоритмів, що забезпечують тотожність усіх актуальних копій реєстру;

смарт-контракт – електронний правочин, виконання якого, відбувається в автоматичному режимі (в тому числі укладений у розподіленому реєстрі записів у формі даних). Фіксація змісту смарт-контракту здійснюється у вигляді програмного коду комп’ютерної програми, придатному для сприйняття особами, що працюють з відповідним видом комп’ютерних програм;

токен – цифрова одиниця обліку в рамках розподіленого реєстру записів у формі даних, який має криптографічний захист. Токен може використовуватися для посвідчення наявності прав на об'єкти цивільного права та/або зобов'язальні відносини.

З 2009 року, коли була створена перша віртуальна валюта – біткоїн, ринок віртуальних активів та віртуальних валют зростає швидкими темпами і став значущим для світової економіки. Загальна капіталізація віртуальних активів та віртуальних валют складає сотні мільярдів доларів США денний обсяг торгів на ринку віртуальних валют перевищує 10 мільярдів доларів США.

У 2017 році Україна входила в топ-10 країн світу за кількістю користувачів віртуальних валют.

За експертними оцінками розмір сегменту майнінгу в Україні сягає 100 мільйонів доларів США і більше на рік, обсяг ICO/ITO компаній з українським походженням чи розміщенням команд розробників у 2017-2018 роках - близько 100 мільйонів доларів США.

Наведене свідчить, що в Україні сфера віртуальних активів та віртуальних валют активно розвивається.

Наразі в Україні існує правова невизначеність щодо діяльності, пов’язаної з віртуальними валютами, в тому числі щодо правового статусу віртуальних валют, оподаткування операцій з ними, можливості укладення смарт-контрактів.

Як наслідок, ринок віртуальних валют значною мірою розвивається “у тіні”, що призводить до негативних наслідків для всіх заінтересованих сторін:

1. Відсутність належного захисту прав та законних інтересів споживачів.

2. Складнощі учасників ринку віртуальних валют в питаннях юридичної класифікації своєї діяльності, користування банківськими послугами, залучення іноземних інвестицій, проведення ICO/ITO як українських компаній.

3. Для держави - недоотриманням податків та зборів, неможливість здійснення фінансового моніторингу у цій сфері, зменшення валютних надходжень, відсутність статистичної інформації, втрата іноземних інвестицій та нових високооплачуваних робочих місць.

4. Для суб’єктів господарювання суміжних сферах - неможливість укладення смарт-контрактів та ризики, пов’язані з кваліфікацією обміну товарів (послуг) на віртуальні валюти.

Міжнародний досвід щодо сфери віртуальних активів та віртуальних валют є розрізненим, більшість країн поки не визначилися з правовим статусом віртуальних валют. Загальною тенденцією є те, що держави намагаються відійти від ситуації правової невизначеності.

Зважаючи на євроінтеграційні процеси, для України важливо при формуванні державної політики в цій сфері враховувати досвід та законодавство ЄС, в тому числі:

- Директиву 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії 2006/70/ЄС;

- Директиву ЄС (ЄС) 2018/843 Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 2018 року про внесення змін до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання коштів та фінансування тероризму та внесення змін до Директив 2009/138/ЄС та 2013/36/ЄС;

- Практику Суду Європейського Союзу в питаннях оподаткування операцій з віртуальними валютами. Зокрема, рішенням у справі «Хедквіст проти Швеції», що прийняте відповідно до Директиви 2006/112/ЄС (має бути впроваджена в Україні протягом 5 років з дати набрання чинності Угодою про Асоціацію України з ЄС), операції з віртуальними валютами не підлягають оподаткуванню податком на додану вартість.

Вищенаведене свідчить про необхідність розроблення єдиної скоординованої державної політики у зазначеній сфері, спрямованої на розв’язання зазначених проблем та виконання зобов’язань України в рамках Угоди про Асоціацію.

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є створення зрозумілих умов для діяльності у сфері віртуальних активів та віртуальних валют, що забезпечать вирішення вищезазначених проблем сфери віртуальних валют.

Досягнення мети Концепції повинно базуватися на таких основних принципах:

свободи вчинення правочинів та провадження підприємницької діяльності з використанням віртуальних активів та віртуальних валют;

мінімально необхідного регулювання;

правової визначеності, прозорості та ефективності державної політики в сфері віртуальних активів та віртуальних валют;

урахування законодавства і кращих практик ЄС при розробленні законодавства у сфері віртуальних активів та віртуальних валют;

захисту прав, законних інтересів учасників ринку віртуальних активів та віртуальних валют;

запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

технологічної нейтральності державного регулювання.

Реалізація Концепції передбачена на період до 2021 року та складається з двох основних етапів.

На першому етапі (2018-2019 роки) передбачається вирішення питань щодо:

чіткого визначення правового статусу віртуальних валют та діяльності у сфері віртуальних валют;

визнання суб’єктів господарювання, що надають послуги з обміну віртуальних валют на фіатні валюти і навпаки, суб’єктами первинного фінансового моніторингу;

моніторинг, аналіз проблем та тенденцій розвитку ринку віртуальних активів та віртуальних валют з метою вироблення пропозицій щодо вдосконалення регуляторної політики.

На другому етапі (2020 - 2021 роки) передбачається вирішення питань щодо:

визнання провайдерів гаманців-зберігачів віртуальних валют (особи, які надають послуги для захисту приватних криптографічних ключів від імені своїх клієнтів, для тримання, зберігання та передачі віртуальних валют) суб’єктами первинного фінансового моніторингу;

розробка спеціальних законодавчих актів щодо врегулювання використання віртуальних активів, смарт-контрактів та токенів, проведення ICO/ITO.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Концепцію пропонується реалізовувати шляхом забезпечення належного застосування чинного законодавства, а також створення нормативно-правової бази, гармонізованої з вимогами ЄС та організаційної основи для розвитку ринку віртуальних активів та віртуальних валют в Україні.

Для досягнення мети Концепції слід забезпечити виконання комплексних заходів за такими напрямами:

формування та оприлюднення позиції відповідних органів державної влади щодо поточного правового статусу віртуальних віртуальних валют, в тому числі, класифікації їх як нематеріальних активів;

роз’яснення чітких правил для учасників сфери віртуальних активів та віртуальних валют, зокрема, забезпечення правової визначеності в питаннях оподаткування та фінансового моніторингу;

визначення класифікації діяльності у сфері віртуальних активів та віртуальних валют, як видів економічної діяльності;

вжиття заходів, що дозволять фізичним та юридичним особам, які провадять діяльність у сфері віртуальних активів та віртуальних валют чи у пов’язаній сфері, повноцінно користуватися послугами банківської системи;

розробка і впровадження механізму добровільного “нульового декларування” віртуальних активів та віртуальних валют з метою забезпечення їх власникам можливості повноцінно користуватися послугами банківської системи;

внесення змін до законодавства щодо визнання окремих учасників ринку віртуальних валют суб’єктами первинного фінансового моніторингу та особливостей його здійснення, а також щодо закріплення за відповідною категорією субʼєктів первинного фінансового моніторингу органу державного регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, який, у тому числі, буде виконувати функцію субʼєкта державного фінансового моніторингу;

внесення змін до законодавства щодо визнання смарт-контрактів правочином, здійсненим в електронній формі;

законодавче врегулювання застосування токенів та проведення ICO/ITO;

запровадження для резидентів повідомного принципу онлайн-реєстрації професійних учасників ринку віртуальних валют (біржі, провайдери гаманців);

внесення змін до законодавства стосовно непоширення на транзакції з віртуальними активами та віртуальними валютами обмежень щодо здійснення бартерних операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності;

аналіз необхідності запровадження ліцензування у сфері віртуальних валют;

запровадження подання професійними учасниками ринку віртуальних активів та віртуальних валют періодичної звітності про діяльність у сфері віртуальних активів та віртуальних валют.

Забезпечення координації та контролю за реалізацією Концепції, виконання планів заходів, моніторингу стану їх виконання повинно здійснюватися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку і торгівлі.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу, зокрема:

забезпечити захист прав споживачів у сфері віртуальних активів та віртуальних валют;

учасникам ринку віртуальних активів та віртуальних валют - бути впевненими у юридичній класифікації діяльності, користуватися банківськими послугами, офіційно залучати іноземні інвестиції, проводити ICO/ITO як українські компанії;

суб’єктам господарювання - укладати смарт-контракти та здійснювати бартерні операції з обміну товарів (послуг) на віртуальні валюти;

збільшити надходження до державного бюджету;

збільшити надходження іноземної валюти в Україну;

збільшити ефективність запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у сфері віртуальних валют;

отримувати всебічну та об'єктивну статистичну інформацію щодо сфери віртуальних валют;

стимулювати розвиток цифрової економіки та електронної комерції, інноваційної діяльності;

створити нові високооплачувані робочі місця;

гармонізувати законодавство України у сфері віртуальних валют із законодавством ЄС.

Обсяг фінансових ресурсів

Фінансове забезпечення заходів, пов’язаних з реалізацією Концепції, буде здійснюватися за рахунок коштів, що передбачаються для міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за її виконання, у державному бюджеті на відповідний рік, а також коштів міжнародної фінансової і технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг https://www.nfp.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 289 гостей та 0 користувачів