Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НАЦКОМФІНПОСУЛГ – оприлюднено проєкт розпорядження Нацкомфінпослуг “Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фін

НАЦКОМФІНПОСУЛГ – оприлюднено проєкт розпорядження Нацкомфінпослуг “Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги”.

Як зазначено на офіційному сайті Нацкомфінпослуг, «…Проєкт Розпорядження розроблений …., з метою приведення у відповідність із Законом України від 20.09.2019 № 122-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг”, Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, реалізації положень Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо вдосконалення порядку та умов застосування заходів впливу за порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, та забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту розпорядження Нацкомфінпослуг “Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги”

№ п/п

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акту

1.

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про страхування”, “Про кредитні спілки”, “Про недержавне пенсійне забезпечення”, інших законів та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, з метою встановлення порядку та умов застосування заходів впливу за порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (далі - заходи впливу), та забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг.

(...)

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про страхування”, “Про кредитні спілки”, “Про недержавне пенсійне забезпечення”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” інших законів та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, з метою встановлення порядку та умов застосування заходів впливу за порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (далі - заходи впливу), та забезпечення захисту прав  споживачів фінансових послуг..

2.

ІІ. Види заходів впливу

(...)

2.1. Нацкомфінпослуг може застосовувати такі заходи впливу:

1) зобов’язати порушника вжити заходів для усунення порушення;

2) вимагати скликання позачергових зборів учасників фінансової установи;

3) накладати штрафи в розмірах, передбачених статтею 41 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;

ІІ. Види заходів впливу

(...)

2.1. Нацкомфінпослуг може застосовувати такі заходи впливу:

1)  зобов'язати порушника вжити заходів для усунення порушення та/або вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення;

2) вимагати скликання позачергових зборів учасників фінансової установи;

3) накладати штрафи в розмірах, передбачених статтями 41 і 41¹ Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;

3.

2.2. Рішення про зобов'язання порушника вжити заходів для усунення порушення оформляється письмовим розпорядженням (приписом) Нацкомфінпослуг. Метою застосування даного заходу впливу є усунення особою у визначений у розпорядженні (приписі) строк виявлених порушень законодавства про фінансові послуги.

Письмове розпорядження (припис) Нацкомфінпослуг повинно містити:

дату та номер розпорядження (припису), місце його складання;

відомості про особу (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

зміст виявленого порушення законодавства про фінансові послуги;

норму законодавства про фінансові послуги, яку порушено особою;

посилання на дату і номер акта про правопорушення, в якому зафіксоване порушення законодавства про фінансові послуги;

строк усунення особою порушення законодавства про фінансові послуги та повідомлення Нацкомфінпослуг про усунення порушення законодавства про фінансові послуги;

строк усунення особою порушення законодавства про фінансові послуги та повідомлення Нацкомфінпослуг про усунення порушення законодавства про фінансові послуги;

(...)

Клопотання особи про продовження строку виконання письмового розпорядження (припису) Нацкомфінпослуг повинно бути подано особою до Нацкомфінпослуг до закінчення строку усунення особою порушення законодавства про фінансові послуги та повідомлення Нацкомфінпослуг про усунення порушення законодавства про фінансові послуги, визначеного розпорядженням (приписом).

2.2. Рішення про зобов'язання порушника вжити заходів для усунення порушення та/або вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення, оформляється письмовим розпорядженням (приписом) Нацкомфінпослуг. Метою застосування даного заходу впливу є усунення особою у визначений у розпорядженні (приписі) строк виявлених порушень законодавства про фінансові послуги.

Письмове розпорядження (припис) Нацкомфінпослуг повинно містити:

дату та номер розпорядження (припису), місце його складання;

відомості про особу (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

зміст виявленого порушення законодавства про фінансові послуги;

норму законодавства про фінансові послуги, яку порушено особою;

посилання на дату і номер акта про правопорушення, в якому зафіксоване порушення законодавства про фінансові послуги;

строк усунення особою порушення законодавства про фінансові послуги та повідомлення Нацкомфінпослуг про усунення порушення законодавства про фінансові послуги;

строк усунення особою порушення та/або вжиття заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення законодавства про фінансові послуги та повідомлення Нацкомфінпослуг про усунення порушення та/або вжиття заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення законодавства про фінансові послуги;

(...)

Клопотання особи про продовження строку виконання письмового розпорядження (припису) Нацкомфінпослуг повинно бути подано особою до Нацкомфінпослуг до закінчення строку усунення особою порушення та/або вжиття заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення законодавства про фінансові послуги та повідомлення Нацкомфінпослуг про усунення порушення та/або вжиття заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення законодавства про фінансові послуги, визначеного розпорядженням (приписом).

4.

2.5. Рішення про тимчасове зупинення (обмеження) дії ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг оформляється у вигляді письмового розпорядження Нацкомфінпослуг, яким особі забороняється укладати договори зі споживачами фінансових послуг щодо зазначеного в рішенні виду (видів) фінансових послуг із можливістю подальшого поновлення дії ліцензії.

Нацкомфінпослуг приймає рішення про поновлення дії ліцензії, якщо особою були усунені порушення, які стали підставою для тимчасового зупинення (обмеження) дії ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг.

2.5. Рішення про тимчасове зупинення (обмеження) дії ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг оформляється у вигляді письмового розпорядження Нацкомфінпослуг, яким особі забороняється укладати договори з зі споживачами фінансових послуг щодо зазначеного в рішенні виду (видів) фінансових послуг із можливістю подальшого поновлення дії ліцензії.

Нацкомфінпослуг приймає рішення про поновлення дії ліцензії, якщо особою були усунені порушення та/або вжито заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення, які стали підставою для тимчасового зупинення (обмеження) дії ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг.

5.

ІV. Провадження у справі про правопорушення

(...)

4.4. Справу про правопорушення не може бути порушено, а наявна в провадженні справа про правопорушення підлягає закриттю в разі:

(...)

якщо порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до застосування заходів впливу, крім випадків, передбачених статтями 41 і 43 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

ІV. Провадження у справі про правопорушення

(...)

4.4. Справу про правопорушення не може бути порушено, а наявна в провадженні справа про правопорушення підлягає закриттю в разі:

(...)

якщо порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до застосування заходів впливу, крім випадків, передбачених статтями 41 і 41¹ Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

6.

4.5. Нацкомфінпослуг як колегіальний орган приймає рішення про застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1, 2, 4 - 9 пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення, протягом 60 календарних днів з дня порушення провадження у справі про правопорушення.

Постанова про накладення штрафних санкцій, передбачених статтею 41 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, приймається уповноваженою особою Нацкомфінпослуг протягом 30 календарних днів після отримання нею акта про правопорушення та документів, які стосуються справи про правопорушення.

4.5. Нацкомфінпослуг як колегіальний орган приймає рішення про застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1, 2, 4 - 9 пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення, протягом 60 календарних днів з дня порушення провадження у справі про правопорушення.

Постанова про накладення штрафних санкцій, передбачених статтями 41 і 41¹ Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, приймається уповноваженою особою Нацкомфінпослуг протягом 30 календарних днів після отримання нею акта про правопорушення та документів, які стосуються справи про правопорушення.

ТЕКСТ ПРОЕКТУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Унести до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 20 листопада 2012 року № 2319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за          № 2112/22424, такі зміни:

1) у абзаці першому пункту 1.1 розділу І після слів “Про недержавне пенсійне забезпечення” доповнити словами “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

2) у розділі ІІ:

у підпункті 1 пункту 2.1 після слів “усунення порушення” доповнити словами “та/або вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення”;

у підпункті 3 пункту 2.1 слово та цифру “статтею 41” замінити словами та цифрами “статтями 41 і 41¹”;

у абзаці першому пункту 2.2 після слів “вжити заходів для усунення порушення” доповнити словами “та/або вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення,”;

абзац восьмий пункту 2.2 викласти в такій редакції: “строк усунення особою порушення та/або вжиття заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення законодавства про фінансові послуги та повідомлення Нацкомфінпослуг про усунення порушення та/або вжиття заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення законодавства про фінансові послуги;”;

  абзац чотирнадцятий пункту 2.2 викласти в такій редакції: “Клопотання особи про продовження строку виконання письмового розпорядження (припису) Нацкомфінпослуг повинно бути подано особою до Нацкомфінпослуг до закінчення строку усунення особою порушення та/або вжиття заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення законодавства про фінансові послуги та повідомлення Нацкомфінпослуг про усунення порушення та/або вжиття заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення законодавства про фінансові послуги, визначеного розпорядженням (приписом).”;

у абзаці другому пункту 2.5 після слів “якщо особою були усунені порушення” доповнити словами “та/або вжито заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення”;

2) у розділі ІV:

у абзаці дванадцятому пункту 4.4 слова та цифри „статтями 41 і 43” замінити словами та цифрами „статтями 41 і 41¹”;

у абзаці другому пункту 4.5 слово та цифру „статтею 41” замінити словами та цифрами „статтями 41 і 41¹”;

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня введення в дію Закону України від 20.09.2019 № 122-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг”.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.

Голова Комісії                                                                                 Ігор ПАШКО

Джерело інформації: офіційний сайт  Нацкомфінпослуг https://www.nfp.gov.ua


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134

Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 172 гостя та 0 користувачів