Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НБУ прийняв постанову "Про заходи щодо зміни умов користування кредитами для підтримки ліквідності банків та операціями репо"

Як зазначено на сайті Національного банку України, з метою створення прозорих та сприятливих умов для забезпечення повернення банками України заборгованості за кредитами Національного банку 09 червня 2015 року Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 363 "Про заходи щодо зміни умов користування кредитами для підтримки ліквідності банків та операціями репо".
Зокрема, Постановою Правління Національного банку України від 22 червня 2015 № 395 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 09 червня 2015 року № 363" внесено зміни в частині перенесення кінцевого терміну реструктуризації кредитів для підтримки ліквідності банків та операціями репо з 01 серпня 2015 року до 01 вересня 2015 року, а також продовжено термін подачі відповідних документів для її здійснення.

Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
09 червня 2015 року № 363 м. Київ
Про заходи щодо зміни умов користування кредитами для підтримки ліквідності банків та операціями репо
З метою підтримки стабільності банківської системи, зважаючи на значні внутрішні та зовнішні ризики, для сприяння забезпеченню вчасного виконання зобов’язань банків України перед вкладниками, створення стимулів для повернення коштів у банківську систему, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 13, 15, 42, 55 Закону України “Про Національний банк України”, пунктом 4 рішення Ради Національного банку України від 11 вересня 2014 року № 27 “Про стан виконання Основних засад грошово-кредитної політики на 2014 рік та її вплив на соціально-економічний розвиток України”, Правління Національного банку України постановляє: 1. У разі звернення банку щодо неможливості належного виконання ним зобов’язань перед Національним банком України за операціями рефінансування та операціями репо в строки, визначені кредитними договорами та договорами репо, укладеними відповідно до умов Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року № 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2009 року за № 410/16426 (зі змінами), а також за кредитними договорами, укладеними за кредитами для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитами для збереження ліквідності банків, здійснювати продовження строку та зміну інших умов користування отриманими кредитами на умовах та в порядку, визначених Положенням про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 13 липня 2010 року № 327, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 липня 2010 року за № 540/17835 (зі змінами) (далі – Положення № 327), та цією постановою, шляхом унесення відповідних змін до таких кредитних договорів, договорів застави/іпотеки та договорів репо.
2. Клопотання про зміну умов кредитного договору та/або договору репо в частині продовження строку користування коштами має бути подано банком до настання строку виконання зобов’язань за договором. Банк, який звертається з клопотанням про зміну умов кредитних договорів, укладених за кредитами для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитами для збереження ліквідності банків, протягом 10 робочих днів із дати подання такого клопотання подає оновлену програму фінансового оздоровлення на строк до 10 червня 2020 року (включно), документи щодо забезпечення, визначені в підпунктах “д” – “ж” пункту 3.1 глави 3 Положення № 327, а також графік повернення основного боргу за кредитами для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитами для збереження ліквідності банків, підписаний головою правління банку. Банк, віднесений до категорії проблемних, подає графік повернення основного боргу за кредитами для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитами для збереження ліквідності банків та графік повернення процентів, нарахованих за користування такими кредитами, підписані головою правління банку.
3. Штрафні санкції за невиконання умов договору під час розгляду Національним банком України клопотання та документів про зміну умов кредитного договору та/або договору репо не нараховуються, а нараховані підлягають списанню.
4. У разі недостатності наявного забезпечення за кредитами, зазначеними в пункті 1 цієї постанови, оформленого відповідно до раніше укладених договорів застави/іпотеки, банк повинен повернути частину заборгованості пропорційно розміру зменшення вартості забезпечення або поповнити чи замінити його забезпеченням, визначеним у Положенні № 327, у розмірі, достатньому для задоволення вимог за кредитним договором з урахуванням коригуючого коефіцієнта.
5. Національний банк України має право прийняти рішення про відмову у зміні умов кредитного договору та/або договору репо, якщо структура власності банку не відповідає вимогам щодо її прозорості, установленим Національним банком України.
6. Кінцевий строк повернення кредитів для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитів для збереження ліквідності банків установити не пізніше 10 червня 2020 року. Повернення основного боргу за такими кредитами відбувається рівними частинами протягом другого – п’ятого років з періодичністю не рідше одного разу на місяць зі щорічним поверненням не менше ніж 25 процентів основного боргу. Графік повернення процентів, нарахованих за користування кредитом, складається банком, віднесеним до категорії проблемних, з урахуванням кінцевого строку повернення кредиту. Банки (у тому числі віднесені до категорії проблемних) сплачують проценти щомісяця.
7. Розмір процентної ставки за кредитами для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитами для збереження ліквідності банків визначається на рівні, що діє за кожним кредитним договором станом на 09 червня 2015 року.
8. Правління Національного банку України надає право Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем розглядати питання про надання банку дозволу щодо проведення окремих операцій, стосовно яких установлені обмеження, за умови надання банком економічного обґрунтування щодо доцільності та економічного ефекту їх проведення.
9. Департаменту банківського нагляду забезпечити внесення на розгляд Правління Національного банку України пропозицій про зміну умов кредитних договорів.
10. Начальникам територіальних управлінь Національного банку України забезпечити укладення договорів про внесення змін до кредитних договорів, договорів застави/іпотеки та/або нових договорів застави/іпотеки за кредитами для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитами для збереження ліквідності банків відповідно до цієї постанови до 01 серпня 2015 року.
11. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В., директорів департаментів банківського нагляду та відкритих ринків. 12. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Правління Національного банку України від 09 жовтня 2014 року № 655 “Про заходи щодо зміни умов користування кредитами рефінансування та операціями репо”; постанову Правління Національного банку України від 05 червня 2015 року № 359 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 09 жовтня 2014 року № 655”.
13. Постанова набирає чинності з 11 червня 2015 року.
Голова В. О. Гонтарева
Інд. 22-01
Джерело інформації: http://www.bank.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 109 гостей та 0 користувачів