Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НБУ – проект Постанови про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

НБУ – проект Постанови про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

На офіційному сайті Національного банку розміщено для ознайомлення проект Постанови про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

Проект

Про затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

Відповідно до статей 7, 15 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статті 5 Закону України “Про споживче кредитування”, з метою встановлення для небанківських фінансових установ України, які відповідно до закону мають право надавати споживчі кредити, методики розрахунку загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договорами про споживчий кредит Правління Національного банку України постановляє: 

1. Затвердити Правила розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит (далі – Правила), що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 20.07.2017 року № 3238, “Про затвердження Методики розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2017 року за № 1008/30876.

3. Управлінню захисту прав споживачів фінансових послуг (Ольга Лобайчук) після офіційного опублікування довести до відома небанківських фінансових установ України інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Кирила Шевченка.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 14

Катерина РОЖКОВА

Юрій ГЕЛЕТІЙ

Дмитро СОЛОГУБ

Олексій ШАБАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного банку України                                                                                                                   

Правила розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит


І. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено відповідно до вимог Законів України “Про Національний банк України”, “Про споживче кредитування”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в значеннях, визначених актами законодавства України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

4. Кредитодавець розраховує загальну вартість кредиту для споживача (далі - загальна вартість кредиту) у грошовому виразі згідно з методикою, наведеною в додатку 1 до цих Правил.

5. Кредитодавець надає споживачу детальний розпис складових загальної вартості кредиту у вигляді графіка платежів (згідно зі строковістю, зазначеною у договорі про споживчий кредит, - щомісяця, щокварталу тощо) у розрізі сум погашення основного боргу, сплати процентів за користування кредитом, вартості всіх додаткових та супутніх послуг кредитодавця, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб за кожним платіжним періодом, за формою, наведеною в додатку 2 до цих Правил.

Кредитодавець може не надавати споживачу графік платежів у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії.

6. Кредитодавець розраховує реальну річну процентну ставку за договором про споживчий кредит (далі - реальна річна процентна ставка) у процентах згідно з методикою, наведеною в додатку 3 до цих Правил.

7. Кредитодавець обчислює реальну річну процентну ставку, базуючись на припущенні, що договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом строку дії, передбаченого умовами договору про споживчий кредит, та що кредитодавець і споживач виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в договорі.

8. Кредитодавець має право обчислювати загальні витрати за споживчим кредитом, базуючись на припущенні, що платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит, якщо договір про споживчий кредит містить умови, що дозволяють зміну процентної ставки та/або інших платежів за послуги кредитодавця, включених до загальних витрат за споживчим кредитом, і така зміна не може бути визначена на момент обчислення загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки.

9. Кредитодавець зазначає реальну річну процентну ставку та загальну вартість кредиту за рядком "Усього" у колонках 17 і 18 (відповідно) форми, наведеної в додатку 2 до цих Правил.

Додаток 1
до Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит
(пункт 4) 

Методика розрахунку загальної вартості кредиту для споживача

Кредитодавець розраховує загальну вартість кредиту для споживача у грошовому виразі за такою формулою:

ЗВК = ЗРК + ЗВСК,

де ЗВК - загальна вартість кредиту;

ЗРК - загальний розмір кредиту, тобто сума коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит;

ЗВСК - загальні витрати за споживчим кредитом, тобто витрати споживача, пов'язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, уключаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов'язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту (уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, розрахунково-касове обслуговування, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб (страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб), які сплачуються споживачем згідно з вимогами законодавства України та/або умовами договору про споживчий кредит.

У разі відсутності інформації про вартість додаткових та супутніх послуг третіх осіб, які є обов'язковими для отримання споживчого кредиту, для надання такої інформації враховуються вимоги законодавства про споживче кредитування щодо визначення вартості цих послуг відповідно до їх орієнтовної вартості.

Додаток 2

до Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

(пункт 5)

Таблиця обчислення загальної вартості кредиту

для споживача та реальної річної процентної ставки

 за договором про споживчий кредит

Таблиця

з/п

Дата видачі кредиту/дата платежу

Кількість днів у розрахун-ковому періоді

Чиста сума кредиту/сума платежу за розрахунковий період, грн.

Види платежів за кредитом

Реальна річна процентна ставка, %

Загальна вартість кредиту, грн

сума кредиту за договором /погашення суми кредиту

проценти за користування кредитом

платежі за додаткові та супутні послуги

кредитодавця

кредитного посередника (за наявності)

третіх осіб

за обслуговування кредитної заборгованості

розрахунково-касове обслуговування

комісія за надання кредиту

інші послуги кредитодавця1

комісійний збір

інша плата за послуги кредитного посередника1

послуги нотаріуса

послуги оцінювача

послуги страховика

інші послуги третіх осіб1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

 

х

   

х

                   

х

х

2

                             

х

х

3

                             

х

х

                             

х

х

n

                             

х

х

Усього

х

                               


____________________________

1 Інформація за кожним видом платежу має зазначатися в окремій колонці таблиці (у разі розширення переліку платежів перелік колонок має бути доповнений).

 

Пояснення щодо заповнення таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

  • У рядку 1 таблиці зазначається:
  • у колонці 2 ‒ дата видачі кредиту;

2) у колонці 4 ‒ чиста сума кредиту (далі ‒ ЧСК), розрахована згідно з методикою, наведеною в додатку 3 до Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит (далі – Правила);

3) у колонці 5 – сума кредиту згідно з договором про споживчий кредит;

4) у колонках 7–16 – усі платежі споживача за розрахунковий період у гривнях, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту.

  • У рядках 2‒…n таблиці зазначається:
  • у колонці 2 – дата платежу споживача;
  • у колонці 3 ‒ кількість днів у розрахунковому періоді, що визначається як календарна кількість днів між датами платежів споживача згідно зі строковістю, зазначеною в договорі про споживчий кредит;
  • у колонці 4 ‒ сума платежу за розрахунковий період у гривнях, яка складається із сум за рядками 5–16;
  • у колонках 5‒16 ‒ усі платежі споживача за розрахунковий період у гривнях, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту;

5) у колонці 17 ‒ реальна річна процентна ставка, у % річних, для розрахунку якої рекомендується використовувати функцію ЧИСТВНДОХ (XIRR) програмного продукту Microsoft Excel за даними, зазначеними в колонках 2 і 4 таблиці. У такому разі ЧСК вноситься в рядок 1 таблиці зі знаком мінус;

6) у колонці 18 ‒ загальна вартість кредиту, визначена як сума платежів споживача, зазначених у колонках 5‒16 рядка “Усього”.

 

Додаток 3

до Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

(пункт 6)


Методика розрахунку реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

Кредитодавець розраховує реальну річну процентну ставку за договором про споживчий кредит (далі - реальна річна процентна ставка) у процентах з використанням такої формули: 

де

ЧСК - чиста сума кредиту, тобто сума коштів, які видаються споживачу або перераховуються на рахунок отримувача в момент видачі кредиту, розрахована як загальний розмір кредиту (ЗРК), який визначено згідно з умовами договору про споживчий кредит, мінус сума всіх платежів споживача за додаткові та супутні послуги за кредитом на дату видачі кредиту, включаючи комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, сплачені за рахунок власних коштів споживача та за рахунок споживчого кредиту;

d - реальна річна процента ставка, яка точно дисконтує всі майбутні грошові платежі споживача за кредитом до чистої суми виданого кредиту;

Ʃ - знак суми;

t - порядковий номер періоду дії договору про споживчий кредит (місяць або день);

n - загальна залишкова кількість періодів дії договору про споживчий кредит (місяців або днів) на дату розрахунку;

Потік t - сума коштів, яку споживач сплачує кредитодавцю, кредитному посереднику (за наявності) та третім особам за споживчим кредитом. До Потоку включаються платежі в погашення основного боргу за споживчим кредитом, проценти за користування ним, комісії та інші обов'язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, які сплачуються відповідно до умов отриманого кредиту та пов'язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту.

Джерело інформації: офіційний сайт НБУ  https://bank.gov.ua

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 197 гостей та 0 користувачів