Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

НБУ – розпочато громадське обговорення проєкту Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями

НБУ – розпочато громадське обговорення проєкту Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями

Як, зазначено на офіційному сайті НБУ, -  Національний банк продовжує оновлювати нормативно-правову базу з регулювання діяльності небанківських фінансових установ. Відсьогодні стартує громадське обговорення чергового регуляторного документа для цього ринку – проєкту Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями.

Проект постанови Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями 

Відповідно до пунктів 81, 14 статті 7, статей 15, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про валюту і валютні операції”, Закону України від 12 вересня 2019 року No 79-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” та з метою впорядкування видачі, зупинення, поновлення та відкликання (анулювання) ліцензій на торгівлю валютними цінностями Правління Національного банку України постановляє: 

1. Затвердити Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями (далі – Положення), що додається. 

2. Національний банк України (далі – Національний банк) протягом одного місяця із дати набрання чинності цією постановою забезпечує внесення до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку (далі – небанківські установи), які на день набрання чинності цією постановою мають чинні генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій (далі – генеральні ліцензії) в частині здійснення діяльності з обміну валют або ліцензії на здійснення валютних операцій (далі – валютні ліцензії) в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, ліцензій на торгівлю валютними цінностями. 

3. Національний банк не пізніше наступного робочого дня з дня внесення до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 2 цієї постанови надсилає такій небанківській установі витяг із зазначеного реєстру про видачу ліцензії. 

4. Національний банк одночасно із внесенням до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 2 цієї постанови вносить до електронного реєстру запис про: 

1) видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями; 

2) відкликання (анулювання) генеральної ліцензії/валютної ліцензії – якщо така генеральна ліцензія/валютна ліцензія надавала право небанківській установі виключно на здійснення діяльності з обміну валют/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі; 

3) видачу валютної ліцензії зі зміненим переліком валютних операцій (із виключенням торгівлі валютними цінностями в готівковій формі з переліку валютних операцій, які здійснюються на підставі валютної ліцензії) замість раніше виданої генеральної ліцензії/валютної ліцензії – якщо раніше видана генеральна ліцензія/валютна ліцензія, крім здійснення діяльності з обміну валют/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, надавала також право на здійснення іншої(их) валютної(их) операції(ій). 

5. Небанківські установи, які мають валютні ліцензії на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі або генеральні ліцензії на здійснення діяльності з обміну валют, отримані до дня набрання чинності цією постановою, продовжують здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі на підставі відповідної генеральної ліцензії/валютної ліцензії до дня внесення Національним банком запису до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 2 цієї постанови. 

6. Національний банк після набрання чинності цією постановою повертає без розгляду документи щодо видачі валютних ліцензій на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, що надійшли до Національного банку до набрання чинності цією постановою, та щодо яких Національним банко м не було прийнято рішення про видачу або відмову у видачі валютної ліцензії на день набрання чинності цією постановою. 

Національний банк після набрання чинності цією постановою розглядає документи щодо видачі валютних ліцензій на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в поєднанні з іншими валютними операціями, що надійшли до Національного банку до дня набрання чинності цією постановою, та щодо яких Національним банком не було прийнято рішення про видачу або відмову у видачі валютної ліцензії станом на день набрання чинності цією постановою, лише стосовно інших валютних операцій (крім торгівлі валютними цінностями в готівковій формі). Небанківська установа має повторно звернутися до Національного банку в порядку, передбаченому Положенням, для отримання ліцензії на торгівлю валютними цінностями. 

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову. 

8. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. 

Голова Кирило ШЕВЧЕНКО Інд. 22 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України 

Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями 

I. Загальні положення 

1. Це Положення розроблено відповідно до пунктів 81, 14 статті 7, статей 15, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 7, 21, 28 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі - Закон про фінпослуги), Закону України “Про валюту і валютні операції” (далі - Закон про валюту) та визначає порядок видачі, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензій. 

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: 

1) дата відкликання (анулювання), зупинення, поновлення ліцензії, відмови у видачі ліцензії – дата рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет) про відкликання (анулювання), зупинення, поновлення ліцензії, відмову у видачі ліцензії; 

2) день одержання заяви про видачу ліцензії та повного пакета документів – дата реєстрації в Національному банку повного пакета документів, передбаченого розділом III цього Положення, який містить всю інформацію, передбачену цим Положенням та відповідає вимогам законодавства України, у тому числі цього Положення; 

3) електронний реєстр – електронний реєстр ліцензій та осіб, яким видано ліцензії, що ведеться Національним банком за допомогою відповідного комплексу організаційно-технічних засобів; 

4) заявник – юридична особа, яка відповідно до законодавства України має право звернутися до Національного банку із заявою про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями; 

5) керівники небанківської установи/заявника – одноособовий виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради небанківської установи/заявника (наглядової, спостережної) – за наявності; 

6) ліцензія – ліцензія на торгівлю валютними цінностями (на провадження діяльності з надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями); 

7) небанківська установа – небанківська фінансова установа або оператор поштового зв’язку, які мають чинну ліцензію; 

8) небанківська фінансова установа – юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, та внесена до Реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України; 

9) реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (далі – Реєстр осіб, які не є фінансовими установами) – система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення адміністративної інформації (даних) про юридичних осіб - суб’єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги; 

11) уповноважена особа Національного банку – член Правління Національного банку або інша особа, на яку покладені повноваження щодо прийняття визначених цим Положенням рішень. 

Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, зазначених у Законі України “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон про банки), Законі про фінпослуги, Законі про валюту, Законі України “Про поштовий зв’язок”, інших законодавчих актах України, які стосуються діяльностінебанківськихустанов,Положенніпропорядоквидачінебанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року No 297 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року No 137), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за No 712/7000, (зі змінами) (далі – Положення No 297), та інших нормативно-правових актах Національного банку. 

3. Небанківська установа надає фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями на підставі ліцензії. 

Ліцензія є ліцензією на здійснення валютних операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі. 

Небанківська установа має право на підставі ліцензії надавати фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями виключно в готівковій формі. 

10) Державний реєстр фінансових установ (далі – Реєстр фінансових установ) – система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення адміністративної інформації (даних) про фінансову установу; 

4. Небанківська установа має право відкривати на території України структурні підрозділи у встановленому Національним банком порядку. 

5. Небанківська установа зобов’язана забезпечувати дотримання вимог законодавства України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій під час надання фінансової послуги з торгівлівалютними цінностями (здійснення валютно-обмінних операцій). 

6. Небанківська установа зобов’язана надавати фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями за правилами та в порядку, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно -правовими актами Національного банку та розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями небанківської установи. 

Небанківська установа, яка під час надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями має намір використовувати комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів та послуг), що не містить найменування небанківської установи, зобов’язана не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання письмово повідомити Національний банк про їх використання та надати інформацію про такі торговельну марку (знак для товарів та послуг), комерційне (фірмове) найменування. 

7. Структурний підрозділ небанківської установи надає фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями згідно з положенням, яке регламентує проведення валютних операцій, та в межах повноважень, наданих небанківською установою - юридичною особою. 

Небанківська установа інформує Національний банк про початок надання небанківською установою, її структурними підрозділами фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями та про зміни щодо надання ними фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями в порядку, передбаченому розділом VIII Положення No 297. 

8. Власник ліцензії не може передавати право на надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями третім особам. 

9. Заявник вносить плату за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії в розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку для розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії на здійснення валютних операцій небанківській установі. 

Заявник зобов’язаний подати копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії цього платіжного документа є підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду. 

Повторне подання заявником заяви про видачу ліцензії, яка була залишена Національним банком без розгляду згідно з частиною четвертою статті 35 Закону про фінпослуги та пунктом 47 розділу VII цього Положення, не потребує здійснення заявником повторної оплати за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, якщо повторне подання заяви здійснюється протягом трьох місяців із дня залишення попередньої заяви про видачу ліцензії без розгляду. 

Національний банк повертає заявнику сплачені ним кошти за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, якщо заявником протягом трьох місяців із дня залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду не було повторно подано заяву про видачу ліцензії або у разі надходження від заявника клопотання про повернення коштів, сплачених заявником за послугу з розгляду пакету документів щодо видачі ліцензії (у разі якщо послуга не була надана). 

Послуга з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії , що надається Національним банком на підставі цього Положення, є наданою, а плата за таку послугу не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національним банком було прийняте рішення про видачу/відмову у видачі ліцензії. 

10. Небанківська установа з дати її виключення з Реєстру фінансових установ/Реєстру осіб, які не є фінансовими установами/єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку, що ведеться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – Реєстр операторів), зобов’язана припинити надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями та, у випадку її виключення з Реєстру операторів, не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це Національний банк. 

11. Небанківська установа в разі прийняття рішення про припинення надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями зобов’язана протягом п’яти днів із дня прийняття такого рішення звернутися до Національного банку із заявою у довільній формі про відкликання (анулювання) ліцензії. 

II. Умови, за яких заявник має право отримати ліцензію та надавати фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями 

12. Національний банк видає заявнику ліцензію за умови дотримання таких вимог: 

1) відповідність фінансового стану заявника вимогам розділу IV цього Положення; 

2) відповідність заявника, його керівників, власників істотної участі в ньому вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним у розділі V цього Положення; 

3) відповідність структури власності заявника вимогам розділу VI цього Положення; 

4) відповідність заявника, який є оператором поштового зв’язку, вимогам, установленим у підпунктах 5, 51 пункту 15 розділу ІІ Положення No 297; 

5) подання до Національного банку повного пакета документів, визначених розділом ІІІ цього Положення. 

13. Небанківська установа зобов’язана дотримуватися вимог нормативно- правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг (уключаючи вимоги цього Положення), законодавства України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, законодавства про поштовий зв’язок України в частині виконання поштового переказу (лише для операторів поштового зв’язку), законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також виконувати вимоги, розпорядження та рішення Національного банку, уключаючи вимоги Національного банку щодо надання йому інформації, документів і звітності в установлений Національним банком строк. 

14. Небанківська установа в разі виявлення в своїй діяльності невідповідності вимогам, установленим цим Положенням, зобов ’язані повідомити про це Національний банк протягом п’яти робочих днів із дня виявлення такої невідповідності. 

III. Перелік документів і порядок їх подання Національному банку для отримання ліцензії 

15. Заявник для отримання ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу ліцензії за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення (для заявника, який не є оператором поштового зв’язку) або додатку 2 до цього Положення (для заявника - оператора поштового зв’язку). 

Заявник, який має намір набути статусу небанківської фінансової установи та надавати фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями, має право подати до Національного банку заяву про видачу ліцензії одночасно із заявою про включення до Реєстру фінансових установ. 

Заявник разом із заявою про видачу ліцензії подає документи, передбачені підпунктами 2 – 13, 15 – 17 пункту 18 розділу ІІІ Положення No 297, а заявник, який є оператором поштового зв’язку – також запевнення про наявність у нього приміщень, в яких планується надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями [із зазначенням кількості приміщень та адміністративно - територіальних одиниць (областей) їх розташування]. 

Документи (їх копії) повинні бути підписані (засвідчені) у порядку, передбаченому пунктом 18 розділу ІІІ Положення No 297. 

Національний банк приймає за описом заяву про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, та видає заявнику копію опису з відміткою про дату прийняття документів Національним банком та підписом відповідальної особи шляхом вручення уповноваженому представнику або надсилання поштою протягом 5 робочих днів з дня одержання заяви про видачу ліцензії. 

16. Небанківська установа в разі зміни найменування, ідентифікаційного коду, інших відомостей, зазначених у ліцензії, зобов’язана повідомити в письмовій формі Національний банк про такі зміни та подати оновлену анкету відповідно до вимог пункту 21 розділу ІІІ цього Положення. 

17. Небанківські установи мають право звернутися до Національного банку із заявою в довільній формі про отримання витягу з Реєстру фінансових установ, Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, оформлення якого здійснюється в порядку, визначеному абзацами другим та третім пункту 42 розділу VII цього Положення. 

18. Національний банк має право вимагати від заявника/небанківської установи подання додаткових документів, інформації, пояснень до документів, поданих до Національного банку, які необхідні для прийняття рішень відповідно до цього Положення, з наведенням обґрунтування потреби такої інформації/документів. 

19. Заявник зобов’язаний подавати до Національного банку документи для отримання ліцензії, а також інші документи, передбачені цим Положенням, з дотриманням вимог, передбачених пунктом 23 розділу ІІІ Положення No 297. 

20. Небанківські установи/заявники мають право не подавати документи у випадках, передбачених в абзаці першому пункту 231 розділу ІІІ Положення No 297, та за умови виконання вимоги, встановленої в абзаці другому пункту 231 розділу ІІІ Положення No 297. 

21. Небанківська установа в разі внесення змін до статуту та/або в разі зміни відомостей в анкеті небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв’язку (додаток 3 до Положення No 297), анкеті керівника небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв’язку (додаток 5 до Положення No 297), зобов’язана забезпечити дотримання вимог, установлених пунктом 24 розділу ІІІ Положення No 297. 

IV. Вимоги до фінансового стану 

22. Заявник/небанківська установа повинна відповідати вимогам щодо фінансового стану, визначеним розділом IV цього Положення та пунктами 26, 29, 291, 30 розділу IV Положення No 297. 

23. Заявник для отримання ліцензії зобов’язаний забезпечити наявність мінімального власного капіталу у сумі 5 мільйонів гривень. 

24. Небанківська установа зобов’язана протягом строку дії ліцензії забезпечувати наявність мінімального власного капіталу в сумі, установленій у пункті 23 розділу IV цього Положення. 

25. Небанківська установа зобов’язана щороку до 01 червня подавати Національному банку документи, передбачені пунктом 31 розділу IV Положення No 297. 

26. Небанківська установа/заявник зобов’язана/ий на підставах і в порядку, визначених пунктами 33-36 розділу IV Положення No 297, розкривати/підтверджувати інформацію про джерела походження коштів для формування власного капіталу. 

27. Національний банк для підтвердження джерел походження коштів має право запитувати додаткові документи та інформацію, у тому числі щодо джерел походження коштів у третіх осіб, від яких юридична або фізична особа отримала відповідні кошти. 

V. Вимоги до ділової репутації небанківської установи/заявника, її/його керівників і власників істотної участі в ній/ньому та до професійної придатності керівників небанківської установи/заявника 

28. Ділова репутація небанківської установи/заявника, її/його керівників і власників істотної участів ній/ньому, а також професійна придатність керівників небанківської установи/заявника повинні відповідати вимогам, установленим у розділі V Положення No 297. 

29. Небанківська установа в разі зміни керівника(ів) зобов'язана протягом 15 робочих днів із дня прийняття рішення про таку зміну в письмовій формі повідомити про це Національний банк та подати документи щодо нового керівника(ів), передбачені підпунктом 161 пункту 18 розділу III Положення No 297. 

VI. Порядок подання відомостей про структуру власності 

30. Небанківська установа зобов’язана щороку до 01 лютого подавати до Національного банку станом на 01 січня поточного року документи про структуру власності згідно з переліком та відповідно до вимог, установлених пунктом 44 розділу VI Положення No 297. 

31. Небанківська установа у разі змін у складі відомостей про структуру власності небанківської установи (змін у складі або в розмірі участі власників істотної участі в небанківській установі, у складі або розмірі участі десяти найбільших остаточних ключових учасників у небанківській установі) зобов’язана забезпечити виконання вимог, установлених пунктом 45 розділу VI Положення No 297. 

32. Документи про структуру власності підписує уповноважена особа небанківської установи. 

33. Національний банк має право вимагати від небанківської установи/заявника подання інформації та документів для підтвердження відомостей про структуру власності. 

34. Структура власності небанківської установи/заявника повинна відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним розділом VI Положення No 297. 

Структура власності небанківської установи/заявника є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним у пункті 48 розділу VI Положення No 297, а також за наявності обставин, визначених у пунктах 49, 50 розділу VI Положення No 297. 

35. Національний банк має право запитати у небанківської установи/заявника додаткові документи за наявності підстав, у випадках та у порядку, встановлених у пункті 50 розділу VI Положення No 297. 

36. Національний банк має право визнати структуру власності непрозорою в разі: 

1) невідповідності структури власності вимогам пункту 34 цього Положення; 

2) неподання на запит Національного банку, направлений згідно з пунктом 35 цього Положення, достатніх доказів того, що заявлена структура власності відповідає дійсності. 

Національний банк приймає рішення про втрату чинності рішенням про визнання структури власності непрозорою протягом 30 робочих днів з дати отримання від небанківської установи документів про усунення небанківською установою, структуру власності якої було визнано непрозорою, невідповідності/неподання, передбачених абзацами другим, третім пункту 36 цього Положення. 

Рішення про визнання структури власності непрозорою та рішення про визнання таким, що втратило чинність, рішення про визнання структури власності непрозорою, приймає Комітет. 

37. Розмір участі особи в небанківській установі/заявнику розраховується в порядку, передбаченому пунктами 51-57 розділу VI Положення No 297. 

VII. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані для отримання ліцензії 

38. Національний банк приймає рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі протягом 30 робочих днів із дня одержання заяви про видачу ліцензії та повного пакета документів, що додаються до заяви, визначених цим Положенням. 

Національний банк має право продовжити строк розгляду заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, але не більше ніж на 30 робочих днів, у разі необхідності перевірки достовірності поданих документів/інформації та/або отримання додаткових документів/інформації, необхідних для прийняття рішення. 

Національний банк зобов’язаний протягом п’яти робочих днів із дня прийняття рішення про продовження строку розгляду заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, у письмовій формі повідомити заявника про таке рішення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку). 

39. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензії приймає Комітет. Це рішення має містити відомості, передбачені абзацами третім - п’ятим пункту 59 розділу VII Положення No 297, доручення структурному підрозділу Національного банку на внесення запису до Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, електронного реєстру, порядок і строки доведення інформації щодо цього рішення до небанківської установи/заявника та/або оприлюднення Національним банком на сторінках офіційного Інтернет- представництва Національного банку інформації про видачу ліцензії або відмову в її видачі, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензії. 

Національний банк видає небанківській фінансовій установі ліцензію шляхом унесення запису про це до Реєстру фінансових установ не пізніше наступного робочого дня із дня прийняття Комітетом рішення про видачу ліцензії. 

Національний банк видає оператору поштового зв’язку ліцензію шляхом унесення запису про це до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, не пізніше наступного робочого дня із дня прийняття Комітетом рішення про видачу ліцензії. 

Національний банк у разі прийняття рішення про видачу ліцензії оператору поштового зв’язку вносить інформацію про нього до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, одночасно із видачою йому ліцензії. 

Національний банк одночасно з унесенням запису про видачу ліцензії до Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, уносить обліковий запис про це до електронного реєстру. 

Ліцензія набирає чинності з дня внесення до Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, запису про видачу ліцензії. 

40. Національний банк не повертає заявникам подані ними документи в разі прийняття рішення про видачу ліцензії. 

41. Національний банк оприлюднює інформацію про видані ліцензії на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку. 

42. Національний банк доводить до відома заявника інформацію щодо видачі ліцензії шляхом надання витягу з Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами. 

Витяг із Реєстру фінансових установ/Реєстру осіб, які не є фінансовими установами підписується уповноваженою особою Національного банку. 

Витяг із Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, містить відомості про номер і дату рішення про видачу ліцензії, найменування небанківської установи, ідентифікаційний код небанківської установи, назву фінансової послуги, яку небанківська установа має право здійснювати. 

43. Національний банк надає небанківській установі/заявнику витяг із Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами: 

1) не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про видачу ліцензії; 

2) протягом п’яти робочих днів із дня отримання заяви небанківської установи про отримання витягу з Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, поданої до Національного банку згідно з пунктом 17 розділу III цього Положення; 

3) протягом п’яти робочих днів із дня унесення змін до запису про видачу ліцензії в Реєстрі фінансових установ або Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами (у разі отримання від небанківської установи заяви про отримання витягу з Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами). 

44. Національний банк надсилає заявнику повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії з витягом із Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, в письмовій формі поштою з повідомленням про вручення або надає повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії з витягом з Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, представникові заявника на підставі належним чином оформленої довіреності. 

45. Порядок і підстави залишення Національним банком заяви про видачу ліцензії без розгляду, а також повторного подання заявником заяви про видачу ліцензії у разі залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду визначені частинами четвертою, п’ятою статті 35 Закону про фінпослуги. 

Рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду приймає уповноважена особа Національного банку. 

Національний банк в письмовій формі повідомляє заявника про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду та повертає пакет документів. 

46. Підстави для прийняття Національним банком рішення про відмову у видачі ліцензії передбачені частиною третьою статті 36 Закону про фінпослуги. 

47. Національний банк протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії передає заявнику повідомлення про прийняття такого рішення з копією рішення про відмову у видачі ліцензії під підпис її уповноваженого представника на другому примірнику повідомлення із зазначенням дати та часу отримання або надсилає юридичній особі повідомлення про прийняте рішення про відмову у видачі ліцензії засобами електронного зв’язку Національного банку з направленням копії цього рішення засобами поштового зв’язку рекомендованим листом із повідомленням про вручення. 

48. Національний банк не повертає подані документи заявнику в разі відмови у видачі ліцензії. 

49. Підстави та порядок подання заявником до Національного банку нової заяви про видачу ліцензії у разі відмови у видачі ліцензії визначені частинами четвертою, п’ятою статті 36 Закону про фінпослуги. 

VIII. Зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії 

50. Національний банк має право зупинити на строк до одного року ліцензію, видану небанківській установі, у разі порушення нею вимог законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг або валютного законодавства. 

Підстави для прийняття Національним банком рішення про відмову у видачі ліцензії передбачені частиною третьою статті 36 Закону про фінпослуги. 

Порядок зупинення ліцензії визначається нормативно-правовими актами Національного банку з питань застосування заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг і з питань здійснення Національним банком та уповноваженими установами валютного нагляду. 

51. Національний банк поновлює небанківській установі ліцензію в порядку та за умови виконання небанківською установою вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку з питань застосування заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг і з питань здійснення Національним банком та уповноваженими установами валютного нагляду. 

52. Національний банк має право відкликати (анулювати) в небанківської установи ліцензію вразі наявності підстав, передбачених статтею381 Закону про фінпослуги. 

Національний банк у разі прийняття рішення про зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензії вносить до облікового запису в електронному реєстрі, запису в Реєстрі фінансових установ або Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, інформацію про це не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення. 

Національний банк повідомляє інформацію про зупинення, поновлення ліцензії в порядку, установленому нормативно-правовими актами з питань здійснення Національним банком та уповноваженими установами валютного нагляду. 

Національний банк доводить до відома небанківської установи інформацію про відкликання (анулювання) ліцензії шляхом надсилання повідомлення про прийняте рішення засобами електронного зв’язку Національного банку з направленням копії рішення Комітету про відкликання (анулювання) ліцензії протягом п’яти днів із дня його прийняття. 

Національний банк додатково розміщує інформацію про рішення щодо зупинення, відкликання, анулювання ліцензії на сторінці офіційного Інтернет- представництва Національного банку протягом трьох робочих днів із дня прийняття такого рішення. 

54. Небанківська установа зобов’язана припинити надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями наступного робочого дня після дня отримання копії рішення Комітету про відкликання (анулювання) ліцензії. 

55. Юридична особа має право подати до Національного банку документи для отримання ліцензії не раніше ніж через рік із дня прийняття Національним банком рішення про відкликання (анулювання) ліцензії [крім прийняття Національним банком рішення про відкликання (анулювання) ліцензії з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 381 Закону про фінпослуги].  

Додаток 1
до Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями (підпункт 4 пункту 2 розділу I) 

Заява про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями 

“___” ____________ 20__ р. Національний банк України 

1. Заявник 

____________________________________________________________ 

(повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження) _______________________________________________________________________________________ 

банківські реквізити: ___________________________________________ (найменування, місцезнаходження банку, 

____________________________________________________________ 

, номер поточного рахунку) 

в особі керівника ______________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові)
який діє на підставі статуту, звертається до Національного банку України з проханням про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями (далі – 

ліцензія). 

2. Інформація про місцезнаходження відокремлених підрозділів1 міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та є актуальною на дату подання цієї заяви. 

3. Я, _____________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові) 

несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів (їх електронних копій). Мені відомо, що надання неповної, недостовірної інформації або невідповідність її вимогам законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку України тягнуть за собою залишення заяви 

1 це філія або інший відокремлений підрозділ заявника, що на підставі ліцензії на торгівлю валютними цінностями буде надавати фінансові послуги від імені заявника (у разі надання заявником відповідних повноважень), відомості про який внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань. 

4. У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви або документів, 

що додаються до неї, прошу звертатися до ____________________________. (прізвище, ім’я, по батькові, , номер контактного телефону) 

5. Керівник _______ ______________ 

___ ____________ 20__ року 

(підпис) (ініціали, прізвище)  

Додаток 2
до Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями
(пункт 15 розділу IІІ) 

Заява про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями 

“___” ____________ 20__ р. Національний банк України 

1. Заявник _______________________________________________ (повне найменування оператора поштового зв’язку, ідентифікаційний код 

оператора поштового зв’язку, місцезнаходження) _______________________________________________________________________________________ 

банківські реквізити: ___________________________________________ (найменування, місцезнаходження банку, номер поточного рахунку) 

____________________________________________________________ 

в особі 

керівника____________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові)
який діє на підставі статуту, звертається до Національного банку України з проханням про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями (далі – ліцензія) та включення юридичної особи до реєстру осіб, які не є фінансовими 

установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. 

2. Інформація про місцезнаходження відокремлених підрозділів2 міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та є актуальною на дату подання цієї заяви. 

3. Я, _____________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові) 

несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів (їх електронних копій). Мені відомо, що надання неповної, недостовірної інформації або невідповідність її вимогам законодавства України, нормативно- правових актів Національного банку України тягнуть за собою залишення заяви 

2 це філія або інший відокремлений підрозділ заявника, що на підставі ліцензії на торгівлю валютними цінностями буде надавати фінансові послуги від імені заявника (у разі надання заявником відповідних повноважень), відомості про який внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань. 

4. У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви прошу 

звертатися до ____________________________.
(прізвище, ім’я, по батькові, , номер контактного телефону) 

5. Керівник _______ ______________ 

___ ____________ 20__ року 

(підпис) (ініціали, прізвище) 

Джерело інформації: офіційний сайт НБУ  https://bank.gov.ua

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 204 гостя та 0 користувачів