Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новації НБУ – фінансовий лізинг

Новації НБУ – фінансовий лізинг

З липня 2020 року регулятором діяльності небанківських фінансових установ та установ які не мають статусу фін установ але надають послугу фінансового лізингу є Національний банк України. В зв'язку з цим НБУ було розроблено ряд інформаційних матеріалів щодо подальшого регулювання ринку фінансових послуг які надаються НФУ

Відповідні новації передбачено і в регулюванні послуги фінансовий лізинг, що надається НФУ та лізинговими компаніями які не мають статусу фін установ. 

Єдині стандарти для НФУ та лізингових компаній 

Наразі послуга фінансового лізингу може надаватись фінансовими установами (банки), небанківськими фінансовими установами та лізинговими компаніями, які не є НФУ, проте мають право надавати послугу – фінансовий лізинг. 

НБУ планує встановити єдині стандарти діяльності з надання фінансового лізинг як НФУ так і лізингодавцями, що не є фін установами але надають послугу фін лізингу. Таким чином, до лізингових компаній буде застосовано вимогу до мінімального розміру власного капіталу не менше 3 млн. грн. Така вимога встановлена до НФУ що надає один вид фінансової послуги.  

Розкриття структури власності лізингової компанії

Національний банк планує зобов'язати НФУ та лізингові компанії розкривати інформацію про структуру власності систематично. Зокрема, пунктом 29 розділу IV проекту постанови НБУ «Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг» передбачено, що надавач фінансових послуг подає Національному банку документи про структуру власності щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року.

 В свою чергу, згідно проекту постанови НБУ «Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг», - Небанківським фінансовим установам та особам, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (далі – надавачі фінансових послуг) протягом:

1) двох місяців із дня набрання чинності цією постановою подати до Національного банку України відомості про свою структуру власності згідно з додатками 1-3 до Положення, а також визначене Положенням схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг в паперовому та в електронному вигляді станом на дату набрання чинності цією постановою і на дату подання цих відомостей до Національного банку України;

2) двох місяців оприлюднити відомості про свою структуру власності згідно з додатками 1-3 до Положення, а також визначене Положенням схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг на власному вебсайті в мережі Інтернет станом на дату оприлюднення цих відомостей;

3) п’яти місяців із дня набрання чинності цією постановою забезпечити приведення своєї структури власності у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку України письмове запевнення про їх відповідність вимогам Положення.

Для надання послуг фінансового лізингу юридична особа повинна буде отримати ліцензію на здійснення діяльності фінансової компанії. ЮО-лізингодавці будуть переоформлені в фінансові компанії автоматично.

НБУ залишає право для лізингової компанії поєднувати діяльність із надання фінансових послуг із наданням окремих видів супровідних послуг чи операцій (посередницьку діяльність із страхування предмета лізингу; ремонт та обслуговування майна, яке є предметом лізингу; продаж майна, яке було предметом лізингу та на яке було звернено стягнення; передавання майна в оренду, консультаційні послуги тощо).

Серед новацій щодо правового статусу лізингодавця, є ініціатива НБУ щодо надання юридичним особам права надавати послугу з фінансового лізингу без отримання відповідної ліцензії або отримання ліцензії за спрощеною процедурою, однак із дотриманням вимог щодо належної ринкової поведінки та правил надання послуг. Потенційно такими категоріями юридичних осіб можуть стати виробники, що не є фінансовими установами, які передають у лізинг виключно власну вироблену продукцію.

Наявність бізнес-плану

Національний банк буде видавати загальну ліцензію на надання фінансових послуг. При цьому, в залежності від бізнес-плану щодо надання конкретного виду фінансових послуг (в даному випадку наприклад фінансовий лізинг) – регулятор буде надавати право здійснювати вже конкретні види фін послуг.

Відповідно при зверненні до НБУ для отримання ліцензії на надання фін послуг заявник повинен подати бізнес-план. НБУ перед надання ліцензії буде проводити оцінку такого бізнес-плану. Як зазначає НБУ, - мета такої оцінки - впевнитися, що засновник має достатні власні або може залучити додаткові ресурси для реалізації обраної бізнес-моделі, підтвердити спроможність ліцензіата досягти запланованого залучення клієнтів та досягнення запланованих основних показників діяльності.

Національний банк буде оцінювати бізнес-план із точки зору його реалістичності та можливості виконання. Бізнес-план має достатньо переконливо демонструвати, що компанія спроможна підтримувати стійкий фінансовий стан і виконувати свої зобов’язання.

Кваліфікаційні вимоги та ділова репутація 

Наразі кваліфікаційні вимоги встановлено Законом «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та Розпорядженням Нацкомфінпосдуг «Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ».

Національний банк планує встановити кваліфікаційні вимоги, в тому числі щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності до керівників лізингової компанії та бездоганної ділової репутації власників істотної участі.

Джерело інформації: Біла книга «МАЙБУТНЄ РЕГУЛЮВАННЯ НЕБАНКІВСЬКОГО ЛІЗИНГУ». Сайт НБУ https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-nebankivskogo-lizingu

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 219 гостей та 0 користувачів