Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг розміщено для ознайомлення проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”Як зазначено на сайті Нацфінпослуг, Проект постанови підготовлений на виконання пункту 2 частини другої статті 6 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності” від 02.03.2015 № 222-VIII (далі – Закон), згідно з яким орган ліцензування за відповідним видом господарської діяльності розробляє проекти ліцензійних умов і змін до них та подає їх в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України.Законом встановлено, що вимоги ліцензійних умов до суб’єкта господарювання мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Ліцензійні умови мають  включати: вичерпний перелік підтвердних документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов; кадрові та організаційні вимоги; технологічні вимоги щодо наявності певної матеріально-технічної бази; спеціальні вимоги, передбачені законом. Проект постанови спрямований на комплексне вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг з позиції спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції), приведення процедур у сфері ліцензування діяльності з надання фінансових послуг у відповідність до Закону.
СХВАЛЕНО

ПРОЕКТ 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 6 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), що додаються.2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування, крім положень Ліцензійних умов, затверджених цією постановою, щодо видачі Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та поручительств, надання послуг факторингу та довірчого управління фінансовими активами, які набирають чинності через шість місяців з дня її опублікування.
Прем’єр – міністр України
А. Яценюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від _____________ 2015 р. №_______

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

 

Розділ I. Загальні положення
 1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон), «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про страхування», «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», «Про кредитні спілки», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про фінансовий лізинг», Положення Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України».
 2. Цими Ліцензійними умовами встановлюється вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються здобувачем ліцензії до заяви про отримання ліцензії.
 3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:
 4. адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах – це фінансова послуга, яка передбачає залучення грошових коштів учасників групи, об'єднання цих коштів з метою придбання та розподілу товарів між учасниками групи;
 5. залучення фінансовою установою фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення – це фінансова послуга, яка передбачає залучення такою фінансовою установою грошових коштів на підставі письмового договору з особою (вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов’язанням фінансової установи щодо наступного повернення таких коштів через визначений в договорі строк з виплатою вкладнику процентів. Субординований борг, кошти отримані з місцевих та державних бюджетів юридичними особами публічного права не відносяться до залучених коштів. Залучення грошових коштів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на інших підставах, зокрема отримання кредитів від іншої фінансової установи −  не є фінансовою послугою;
 6. здобувач ліцензії – фінансова установа або інша юридична особа, можливість надання фінансових послуг якою визначено законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, які подали до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) заяву про отримання ліцензії разом із підтвердними документами згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;
 7. інша юридична особа, що надає фінансові послуги − юридична особа, можливість надання фінансових послуг якою визначено законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, але яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою;
 8. ліцензія – документ, що видається Нацкомфінпослуг, на право провадження фінансовою установою або іншою юридичною особою, що надає фінансові послуги,  господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) з переліку, визначеного пунктом 4 цього розділу, в електронному вигляді (запис про наявність ліцензії у такої фінансової установи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) або на паперовому носії;
 9. ліцензіат – фінансова установа або інша юридична особа, що надає фінансові послуги, яка має ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів);
 10. окреме нежитлове приміщення – частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу;
 11. кредитна установа – фінансова установа, яка відповідно законодавства та отриманих ліцензій має право залучати фінансові активи із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та за рахунок таких залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик.
 12. близькі родичі та члени сім'ї – це чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, усиновлювач чи усиновлений, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
 13. внутрішні правила надання фінансових послуг – це правила надання фінансових послуг, затверджені фінансовою установою, відповідно до яких укладаються договори надання фінансових послуг.
Інші терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у значеннях, наведених в законодавстві.
 1. Відповідно до цих Ліцензійних умов Нацкомфінпослуг видає ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на:
4.1. залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення в частині: залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;4.2. надання послуг з фінансового лізингу;4.3. надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;4.4. надання гарантій та поручительств;4.5. послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;4.6. послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;4.7. надання послуг з факторингу;4.8. адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;4.9. управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";4.10. довірчого управління фінансовими активами.
 1. Фінансова установа або інша юридична особа, що надає фінансові послуги, має право на надання фінансових послуг лише після отримання відповідної ліцензії, виданої Нацкомфінпослуг.
 2. Положення цих Ліцензійних умов, що застосовуються до страховиків-резидентів, застосовуються до філій страховиків-нерезидентів  з особливостями, встановленими Законом України «Про страхування».
 3. Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки здійснюється кредитними спілками на підставі ліцензії на залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.
 4. Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту є фінансовою послугою, якщо така послуга надана на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору.
 5. Ліцензія на здійснення обов’язкових видів страхування може видаватись Нацкомфінпослуг виключно при умові наявності затверджених Кабінетом Міністрів України порядку та правил проведення обов’язкового страхування, форми типового договору, особливих умов ліцензування, розмірів страхових сум та максимальних розмірів страхових тарифів або методики актуарних розрахунків, якщо інше не визначено законом.
 6.  На дату подання заяви про отримання ліцензії здобувач ліцензії повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ, що веде Нацкомфінпослуг (крім іншої юридична особа, що надає фінансові послуги).
 7. Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг здобувач зобов‘язаний забезпечити виконання вимог розділу ІV цих Ліцензійних умов.
 8. У здобувача/ліцензіата на дату подання документів на отримання ліцензії повинні бути відсутні невиконані заходи впливу (не залежно від того чи настав строк їх виконання) та/або  санкції  за порушення вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, застосовані Нацкомфінпослуг.
 9. Над особою, яка є здобувачем/ліцензіатом, не допускається здійснення контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України (далі – держави-агресори).
 10. Факт наявності контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав-агресорів встановлюється Нацкомфінпослуг у таких випадках:
якщо один або декілька суб’єктів господарювання, які зареєстровані у державі-агресорі, та/або одна або декілька фізичних осіб – громадян держави-агресора спільно або окремо, прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі  суб'єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків;якщо одна або декілька фізичних осіб – громадян держави-агресора є керівником та/або заступником керівника виконавчого та/ або наглядового органу (наглядової /спостережної ради)  суб'єкта господарювання;якщо одна або декілька фізичних осіб – громадян держави-агресора складають більше половини виконавчого та/або наглядового органу (наглядової/спостережної ради) суб'єкта господарюваннята/або мають більше половини голосів у виконавчому та/або наглядовому органі (наглядовій /спостережній раді)  суб'єкта господарювання;якщо суб’єкт господарювання, який зареєстрований у державі-агресорі, та/або фізична особа – громадянин держави-агресора прямо або опосередковано мають повноваження вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання.
 1. У разі встановлення Нацкомфінпослуг факту наявності контролю на підставі документів, отриманих від суб'єкта господарювання, та/або інших уповноважених державних органів або встановлення судом у випадках передбачених законодавством, особа, уповноважена Головою Нацкомфінпослуг, протягом 30 календарних днів з моменту отримання підтверджуючих документів складає щодо такого суб'єкта господарювання акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата осіб держав-агресорів.
 2. Здобувач/ліцензіат на дату подання документів на отримання ліцензії на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів додатково повинен відповідати наступним вимогам:
дотримуватись умов забезпечення платоспроможності страховика на останню звітну дату, що передує даті подання документів на отримання ліцензії, та мати перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на останню звітну дату.провадити страхову діяльність з укладання договорів добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж протягом двох років (8 звітних кварталів), в тому числі мати досвід врегулювання страхових випадків і виплати страхового відшкодування щонайменше за десятьма такими договорами.
 1. Здобувач/ліцензіат на дату подання документів на отримання ліцензії на обов’язкові види страхування повинен додатково відповідати наступним вимогам:
провадити страхову діяльність з укладання договорів страхування в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж два роки (8 звітних кварталів).
 1. Здобувач/ліцензіат на дату подання документів на отримання ліцензії на обов’язкове страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, повинен додатково відповідати наступним вимогам:
провадити страхову діяльність з укладання договорів страхування в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж три роки (12 звітних кварталів;провадити страхову діяльність з укладання договорів страхування будь-якої відповідальності в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж протягом двох років (8 звітних кварталів).
 1. Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на підставі:
документів, поданих здобувачем/ліцензіатом до Нацкомфінпослуг згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;інформації, отриманої під час здійснення нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг та необхідної для перевірки здобувача/ліцензіата на відповідність вимогам цих Ліцензійних умов.
 1. Вимоги до оформлення та подання документів до Нацкомфінпослуг, видача документів Нацкомфінпослуг, здійснюється відповідно до статті 10 Закону та цих Ліцензійних умов.
 2. Рішення щодо залишення заяви без розгляду або щодо переоформлення ліцензії приймається особою, уповноваженою Головою Нацкомфінпослуг.
II. Перелік документів, що подаються для отримання ліцензії 1. Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, зазначених  у пункті 4 розділу І цих Ліцензійних умов, здобувач подає до Нацкомфінпослуг заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, складену  згідно з додатком 1 до цих Ліцензійних умов,  у спосіб, визначений частиною першою статті 10 Закону.2. До заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) здобувачем додаються такі документи:фінансова звітність, визначена Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, та звітні дані здобувача ліцензії відповідно до вимог Нацкомфінпослуг за станом на останній день кварталу, що передує дню одержання Нацкомфінпослуг відповідної заяви, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ;анкета про керівника/головного бухгалтера фінансової установи (подається окремо щодо керівника та головного бухгалтера фінансової установи) (додаток  2);опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах (додаток  3);3. Додатково до документів, визначених пунктом 2 цього розділу до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) здобувачем додаються такі документи:1) для провадження діяльності у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством:правила страхування для кожного добровільного виду страхування, який зазначається здобувачем у заяві про отримання ліцензії;Філією страховика нерезидента також подаються: копії документів про освіту, в тому числі документів, що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером філії страховика-нерезидента підвищення кваліфікації; витяг з трудової книжки керівника та головного бухгалтера філії страховика-нерезидента (для нерезидентів – документ, що підтверджує наявність відповідного стажу трудової діяльності).
Для отримання ліцензії на провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів також подаються:
довідку про підтвердження забезпечення здобувачем можливості опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на всій території України (з метою підтвердження виконання вимог пунктів передбачених пунктом 60 розділу ІV цих Ліцензійних умов);
довідку від об'єднання страховиків країни місцезнаходження  страховика-нерезидента, членство в якому є  обов'язковим для страховиків,  що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних  транспортних  засобів (подається тільки страховиком-нерезидентом). 2) для провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів:інформацію про кваліфікованих працівників (додаток 4);копію документа уповноваженого органу юридичній особи – одноосібного засновника корпоративного недержавного пенсійного фонду, що містить рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду та інформацію щодо його власного веб-сайту (веб-сторінки) та адреси електронної пошти;3) для провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах:внутрішні правила надання фінансових послуг та зразок договору про адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, які повинні відповідати вимогам пунктів 95 та 96 розділу ІV цих Ліцензійних умов та умовам провадження діяльності з адміністрування фінансових активів придбання товарів у групах, встановлених Нацкомфінпослуг; 4) для провадження діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю:типові правила фонду фінансування будівництва (далі – ФФБ) та/або фонду операцій з нерухомістю (далі – ФОН), які мають відповідати вимогам статей 8, 12 і 21 (для ФФБ) та статей 8, 25 і 26 (для ФОН) Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». Якщо здобувач  планує створювати лише ФФБ або ФОН, подаються відповідно правила ФФБ або ФОН;5) для провадження кредитною спілкою діяльності із залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та/або з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:положення про фінансові послуги кредитної спілки та примірні договори про надання фінансових послуг, що є додатками до цього положення; 6) для провадження діяльності з надання фінансових послуг, інших ніж визначені підпунктами 1 – 5 цього пункту: внутрішні правила надання фінансових послуг;примірні договори про надання фінансових послуг. ІІІ. Вимоги до оформлення документів, що подаються для одержання ліцензії1. Вимоги до оформлення документів, що подаються для одержання ліцензії:1) документи повинні бути викладені державною мовою;2) документи мають бути засвідчені підписом керівника та скріплені (за наявності) печаткою фінансової установи, подаватися з внутрішнім описом, із зазначенням кількості аркушів кожного документа. Документи на двох і більше аркушах повинні бути пронумеровані, прошиті та містити напис "Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів", найменування посади керівника, прізвище, ініціали та підпис керівника фінансової установи, відбиток печатки фінансової установи (за наявності). На копіях документів також робиться відмітка про засвідчення копії документа, що складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади керівника, особистого підпису керівника, його прізвища та ініціалів, дати засвідчення копії та ставиться відбиток печатки заявника;3) довідки, які подаються фінансовою установою, повинні містити дату їх складання;4) документи мають бути придатними для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинні містити підчисток та виправлень;5) строк, що минув з дати підписання (засвідчення)  документів, що подаються фінансовою установою не повинен перевищувати тридцяти календарних днів до дати подання заяви.6) внутрішні правила надання фінансових послуг:повинні мати суцільно пов'язаний закінчений зміст, граматично та логічно узгоджену інформацію;поняття, що використовуються, повинні відповідати поняттям, визначеним законодавством. У разі потреби застосування понять, не визначених законодавством, потрібно дати їх визначення; не допускається у тексті наявність протиріч або неузгодженості між пунктами, застосування речень (фраз, фразеологічних зворотів), що призводять до неоднозначного розуміння змісту;після внесення 3-х змін та/або доповнень у разі необхідності внесення подальших змін та/або доповнень фінансова установа повинна затвердити нову редакцію внутрішніх правил. При цьому назва таких правил обов’язково повинна містити в дужках слова „(нова редакція)”.2.  Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Нацкомфінпослуг та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки (печаток).3. Документи, щодо яких  цими Ліцензійними умовами не встановлені вимоги до їх форми, подаються у довільній формі.Розділ ІV. Вимоги до фінансових установКадрові вимоги
 1. Професійні якості керівника, головного бухгалтера фінансової установи, а також керівника відокремленого підрозділу фінансової установи повинні відповідати професійним вимогам, установленим законодавством.
 2. Ділова репутація керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу фінансової установи, фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють істотною участю в фінансовій установі, повинна бути бездоганною. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації є:
1) особа у встановленому законодавством порядку позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;2) особа має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності;3) особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу у вигляді:відкликання/анулювання ліцензії у фінансової установи (застосовується протягом 5 років із дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії); відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі (застосовується протягом 5 років із дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);4) особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців, якщо таку фінансову установу в цей період або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та\або, піддано процедурі примусової ліквідації (застосовується протягом 10 років із дня визнання фінансової установи банкрутом або початку процедури примусової ліквідації);5) наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.         3. Фінансова установа зобов’язана дотримуватись вимог закону щодо прийняття рішень при конфлікті інтересів.Організаційні вимоги
 1. Фінансова установа повинна бути створена та зареєстрована, в тому числі як фінансова установа, у встановленому законодавством порядку з урахуванням спеціальних вимог та обмежень, встановлених законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг щодо організаційно-правової форми.
 2. Фінансова установа зобов’язана в установчих документах зазначати вичерпний перелік видів фінансових послуг, які вона надає чи буде надавати як виключний вид діяльності з урахуванням вимог законодавства, у тому числі з урахуванням обмежень щодо суміщення окремих видів фінансових послуг. Установчими документами може передбачатись здійснення фінансовою установою діяльності з надання послуг (операцій), пов’язаних з наданням фінансових послуг, виключно у випадках, коли право надання таких послуг (операцій) прямо визначене законом.
 3. Установчі документи фінансової установи - юридичної особи публічного права повинні відповідати вимогам спеціального нормативно-правового акта, відповідно до якого створена така юридична особа, і Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
 4. Фінансова установа зобов’язана здійснювати корпоративне управління відповідно до законів з питань діяльності господарських товариств з урахуванням вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
 5. Фінансова установа зобов’язана дотримуватись внутрішніх положень, перелік та вимоги до яких визначено законодавством України з надання фінансових послуг.
 6. Фінансова установа зобов’язана дотримуватись затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг фінансовою установою, які повинні відповідати вимогам закону та нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та/або Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг), та укладати договори з надання фінансових послуг виключно у відповідності до таких правил.
 7. Фінансові установи - юридичні особи публічного права замість внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг можуть використовувати інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання фінансових послуг, та примірні договори, які затверджені уповноваженим органом державної влади
 8. Фінансова установа зобов’язана розміщувати внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-сайті не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням дати набрання ними чинності.
 9. Внутрішні правила надання фінансових послуг, їх нова редакція, зміни та/або доповнення до внутрішніх правил надання фінансових послуг набирають чинності з моменту їхнього затвердження фінансовою установою, якщо інше не визначено внутрішніми  правилами надання фінансових послуг. З моменту набрання чинності нової редакції внутрішніх правил надання фінансових послуг попередня редакція втрачає чинність. Договори про надання фінансових послуг мають містити обов’язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг відповідно до яких укладені зазначені договори.
 10. Фінансова установа зобов’язана надавати фінансові послуги на підставі договору, який має відповідати вимогам статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статтей 11 та 18 Закону України "Про захист прав споживачів», Закону України „Про захист персональних даних”, Закону України „Про інформацію”, статті 10561 Цивільного кодексу України, інших законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг фінансовою установою. Якщо відповідно до вимог законодавства додатком до внутрішніх правил надання фінансових послуг є типовий договір, то договори з надання фінансових послуг, що укладаються фінансовою установою повинні відповідати такому типовому договору.
 11. Фінансова установа зобов’язана вносити інформацію про всі відокремлені підрозділи фінансової установи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог законодавства. Фінансовій установі забороняється створювати нові відокремлені підрозділи, якщо на дату такого створення фінансова установа має невиконані рішення Нацкомфінпослуг щодо застосованих до неї заходів впливу, незалежно від того чи настав строк їх виконання, а саме: фінансовою установою не вжито заходів для усунення порушення та/або не вжиті заходи для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення.
 12. Фінансова установа зобов’язана вести бухгалтерський облік, складати та подавати до Нацкомфінпослуг фінансову та фінансову консолідовану звітність, звітні дані, іншу інформацію та документи в порядку та відповідно до вимог, визначених законодавством, а також на письмову вимогу Нацкомфінпослуг у встановлений нею строк.
 13. Фінансова установа зобов’язана в строки передбачені законодавством підтверджувати достовірність та повноту річної фінансової звітності та річних звітних даних висновком аудитора (аудиторської фірми), який (яка) може проводити аудиторські перевірки фінансових установ.
 14. Фінансова установа зобов’язана надавати клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 12 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, а також розмістити інформацію, визначену частиною першою статті 12 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, на власному веб-сайті та забезпечувати її актуальність.
 15. Фінансова установа зобов’язана розкривати інформацію відповідно до вимог частини четвертої і п'ятої статті 121 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, в тому числі шляхом розміщення її на власному веб-сайті.
 16. Фінансова установа зобов’язана мати та підтримувати в робочому стані власний веб-сайт в Інтернеті, на якому розміщувати інформацію про свою діяльність, яка вимагається законодавством.
 17. Фінансова установа зобов’язана затвердити режим робочого часу фінансової установи (в тому числі і для її відокремлених підрозділів), а саме: робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви, та розмістити зазначену інформацію на власному веб-сайті, забезпечувати її актуальність. Фінансова установа зобов’язана забезпечити відповідно до режиму роботи присутність уповноваженої особи фінансової установи за місцезнаходженням фінансової установи та її відокремлених підрозділів.
 18. Фінансова установа зобов’язана дотримуватися вимог статей 4-18 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статей 6, 7, 9-17 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.
 19. Фінансова установа зобов’язана зберігати документи, копії яких подавалися Нацкомфінпослуг разом із заявою про отримання ліцензії, та документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що засвідчувалися здобувачем ліцензії (ліцензіатом) у таких документах, протягом дії ліцензії та протягом строку не менше п’яти років з моменту анулювання ліцензії.
 20. Фінансова установа зобов’язана повідомляти Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви, протягом тридцяти календарних днів з дня настання таких змін.
 21. Фінансова установа зобов’язана забезпечити присутність керівника або уповноваженої особи фінансової установи під час проведення Нацкомфінпослуг в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.
Технологічні вимоги
 1. Фінансова установа повинна вести облік укладених договорів з надання фінансових послуг, які зобов’язана зберігати не менше п’яти років після виконання всіх зобов’язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством.
 2. Фінансова установа зобов'язана мати облікову та реєструючу системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які повинні відповідати вимогам, встановленим Нацкомфінпослуг, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг. Дані облікової і реєструючої системи фінансової установи на будь-яку дату повинні відповідати даним бухгалтерського обліку.
 3. Фінансова установа зобов'язана мати комп’ютерну техніку, яка дає змогу забезпечити ведення обліку та реєстрацію операцій з надання фінансових послуг та виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої законодавством, та засоби зв’язку (телефон, Інтернет, електронна пошта).
 4. Фінансова установа зобов'язана мати у власності або в користуванні окремі нежитлові приміщення за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її відокремлених підрозділів,
 5. Фінансова установа зобов'язана забезпечити зберігання грошових коштів і документів та мати необхідні засоби безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, мати охоронну сигналізацію та/або відповідну фізичну охорону), а ліцензіат має дотримуватись вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених законодавством.
Спеціальні вимоги
 1. Статутний (складений/пайовий) капітал фінансової установи повинен бути сформований та сплачений на дату подання заяви про внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ у розмірі та у спосіб, які вимагаються законом.
Якщо мінімальний розмір статутного капіталу визначений в іноземній валюті, то мінімальний розмір статутного капіталу в гривні визначається для фінансової установи за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату подання заяви про внесення інформації про таку фінансову установу до Державного реєстру фінансових установ, якщо інше не встановлено законом.
 1. У разі зменшення статутного капіталу фінансова установа має дотримуватися вимог в частині відповідності зменшеного розміру статутного капіталу мінімальному розміру статутного капіталу на дату державної реєстрації відповідних змін до статуту фінансової установи.
 2. Формування або збільшення статутного (складеного/ пайового) капіталу фінансової установи має відбуватися виключно в грошовій формі за рахунок грошових коштів з підтверджених джерел походження.
 3. Фінансова установа зобов'язана на дату подання заяви про отримання ліцензії та протягом дії такої ліцензії підтримувати розмір власного капіталу (за винятком субординованого боргу) у розмірі встановленому нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг.
 4. Фінансова установа зобов'язана на будь-яку дату дотримуватися обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, установлених законами та/або нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг, а також вимог законодавства щодо формування резерввного капіталу та інших обов‘язкових резервів.
 5. Фінансова установа зобов'язана протягом 10 календарних днів з моменту внесення плати за видачу ліцензії надати відповідні підтвердні документи Нацкомфінпослуг.
 6. Фінансова установа зобов’язана належним чином виконувати укладені нею договори з надання фінансових послуг та дотримуватись вимог цивільного законодавства, законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг при укладанні, виконанні та припиненні дії таких договорів.
 7. Фінансова установа зобов’язана виконувати нормативно-правові акти, якими встановлені умови провадження дільносіті з дання фінансовизх послуг, законні вимоги та рішення Нацкомфінпослуг.
 8. Фінансова установа зобов’язана дотримуватись обмежень щодо суміщення здійснення  видів господарської діяльності. Фінансові послуги, які не можуть суміщатись з іншими фінансовими послугами:
довірче управління фінансовими активами;послуги у сфері страхування. При цьому страховики, які мають право здійснювати страхову діяльність зі страхування життя, не мають права займатися іншими видами страхування;адміністрування недержавних пенсійних фондів, за винятком суміщення з професійною діяльністю на ринку цінних паперів в частині діяльності компаній з управління активами;управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, за винятком суміщення з наданням фінансових кредитів;адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;інші фінансові послуги, визначені законом та/або нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг.
 1. Господарську діяльність з надання фінансових послуг в частині залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення можуть здійснювати виключно після отримання відповідної ліцензії ті фінансові установи, які мають таке право в силу спеціального закону.
 2. Господарську діяльність з надання фінансових послуг в частині залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення можуть здійснювати виключно кредитні установи, які мають таке право в силу спеціального закону.
 3. Фінансова установа зобов’язана забезпечити виконання статті 9 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” в частині письмового погодження Нацкомфінпослуг набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.
 4. Над фінансовою установою не допускається здійснення контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України (далі – держави-агресори).
 5. Фінансова установа (крім страховика) не має права укладати договори щодо надання фінансових послуг, зобов‘язання яких визначені як грошовий еквівалент в іноземній валюті.
Додаткові вимоги до фінансових установДодаткові вимоги до фінансових установ - страховиків, які надають послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством:
 1. Загальний розмір внесків страховика до статутних капіталів інших страховиків України не може перевищувати 30 відсотків його власного статутного капіталу, в тому числі розмір внеску до статутного капіталу окремого страховика не може перевищувати 10 відсотків. Ці вимоги не поширюються на страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, у разі здійснення ним внесків до статутного капіталу страховика, який здійснює страхування життя.
 2. Страховик зобов‘язаний дотримуватись умов забезпечення платоспроможності страховика.
 3. Страховик має право приймати ризики в перестрахування лише з тих видів добровільного і обов'язкового страхування, на проведення яких він отримав ліцензію.
 4. Керівниками страховика (голова виконавчого органу та головний бухгалтер страховика) мають бути дієздатні фізичні особи. Голова виконавчого органу страховика або його перший заступник повинен мати вищу економічну або юридичну освіту, а головний бухгалтер страховика повинен мати вищу економічну освіту.
 5. Страхових зобов’язаний розробляти та затверджувати правила страхування окремо для кожного виду добровільного страхування, на який він отримує ліцензію, та реєструвати такі правила в Нацкомфінпослуг, а також реєструвати в Нацкомфінпослуг нові редакції правил страхування, зміни та (або) доповнення до правил страхування у випадку їх затвердження страховиком.
Правила страхування є внутрішніми правилами надання фінансових послуг страховиком та повинні відповідати Закону України „Про страхування” та наступним вимогам:характеристикам та класифікаційним ознакам видів добровільного страхування, визначеним Нацкомфінпослуг;в назві правил страхування повинна міститись інформація, що вони стосуються добровільного виду страхування; після внесення 3-х змін та/або доповнень до правил страхування у разі необхідності внесення подальших змін та/або доповнень страховик повинен затвердити нову редакцію правил страхування. При цьому назва таких правил страхування обов’язково повинна містити в дужках слова „(нова редакція)”.
 1. Страховик має право здійснювати обов’язкове страхування виключно за умови дотримання визначених Кабінетом Міністрів України порядку та правил його проведення, форми типового договору, особливих умов ліцензування, розмірів страхових сум та максимальних розмірів страхових тарифів або методики актуарних розрахунків, якщо інше не визначено законом.
 2. Перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента здійснюється згідно з вимогами та в порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.
 3. Договори перестрахування підлягають реєстрації в порядку, затвердженому Нацкомфінпослуг.
 4. Страховики зобов'язані формувати і вести облік страхових резервів у порядку та обсягах, встановлених Законом України «Про страхування», станом на кожен день.
 5. Страховики зобов'язані забезпечити виконання вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика, установлених Нацкомфінпослуг.
 6. Страховики зобов'язані вести облік договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за формою, яка забезпечить отримання інформації, необхідної для врахування при формуванні страхових резервів.
 7. Страховики, які надають послуги зі страхування життя, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя в порядку та на умовах, визначених Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг.
 8. Вартість чистих активів страховика, створеного у формі акціонерного товариства або товариства з додатковою відповідальністю, після закінчення другого та кожного наступного фінансового року з дати внесення інформації про здобувача до Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика.
 9. Страховики, які мають ліцензію на страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, зобов'язані утворити ядерний страховий пул.
 10. Страховики, які мають ліцензію на здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, зобов'язані утворити Аграрний страховий пул.
 11. Страховики, які мають ліцензію на обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації, зобов'язані бути зареєстрованими в уповноваженому органі виконавчої влади в галузі цивільної авіації.
 12. Страховики, які мають ліцензію на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зобов'язані:
бути членами Моторного (транспортного) страхового бюро України;формувати та вести облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань збитковості в обов'язковому порядку;дотримуватись умов забезпечення платоспроможності страховика, а також на будь-яку дату після отримання ліцензії мати перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників.виконувати свої обов‘язки як члена Моторного (транспортного) страхового бюро України;забезпечити можливість опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на всій території України, а саме:забезпечити прийняття та облік повідомлень учасників дорожньо-транспортних пригод цілодобово за номером безкоштовної багатоканальної телефонної лінії страховика про їх учасників та обставини з метою фіксації повідомлення і надання учасникам дорожньо-транспортних пригод інформації про порядок урегулювання збитків, та для прийняття страховиком необхідних дій. Телефонне повідомлення фіксується страховиком в електронному вигляді та є підтвердженням повідомлення про страховий випадок і підлягає довгостроковому зберіганню.Додаткові вимоги до кредитних спілок, які надають фінансові послуги в частині залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та/або надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
 1. Кредитна спілка зобов'язана виконувати визначені статтею 11 Закону України «Про кредитні спілки» права членів кредитної спілки, зокрема з питань управління кредитною спілкою та отримання інформації про діяльність кредитної спілки.
 2. Кредитна спілка зобов'язана при прийнятті членів до кредитної спілки дотримуватись ознаки членства, визначеної її статутом відповідно до Закону України „Про кредитні спілки”.
 3. Кредитна спілка зобов'язана зобов’язана скликати загальні збори у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік, з дотриманням вимог статті 14 Закону України „Про кредитні спілки”.
 4. Копії протоколів про проведення чергових та позачергових загальних зборів членів кредитної спілки разом з реєстром осіб, які брали участь у загальних зборах, надсилаються до Нацкомфінпослуг не пізніше 30 днів з дня їх проведення.
 5. Кредитна спілка зобов’язана зберігати протягом її діяльності документи, що підтверджують дотримання кредитною спілкою порядку повідомлення членів кредитної спілки про скликання загальних зборів.
 6. Кредитна спілка здійснює свою діяльність виключно в межах визначених її статутом та статтею 21 Закону України „Про кредитні спілки”.
 7. Кредитна спілка зобов’язана здійснювати свою діяльність відповідно до внутрішніх положень кредитної спілки, розроблених та затверджених кредитною спілкою відповідно до вимог частини 6 пункту 3 статті 8 Закону України "Про кредитні спілки". Положення про фінансові послуги кредитної спілки є внутрішніми правилами надання фінансових послуг кредитною спілкою.
 8. Кредитна спілка зобов’язана виконувати правила здійснення депозитних операцій, визначені Нацкомфінпослуг.
 9. Кредитна спілка зобов'язана формувати капітал, резерви та інші фонди кредитної спілки та визначати порядок покриття збитків відповідно до вимог, установлених статтею 20 Закону України „Про кредитні спілки та нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг.
Додаткові вимоги до фінансових установ, які надають фінансові послуги в частині залучення фінансових активів від юридичних установ осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та/ або надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредитуВимоги до кредитних установ.
 1. Кредитна установа зобов'язана формувати капітал, резерви, фонди та визначати порядок покриття збитків відповідно до вимог законодавства.
 2. Кредитна установа зобов'язана здійснювати реєстрацію договорів про фінансові послуги відповідно до законодавства шляхом ведення кредитною установою журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг та карток обліку укладених та виконаних договорів, відомості яких повинні містити інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій. Кредитна установа веде такий облік в електронному вигляді з обов'язковою можливістю роздрукування інформації на будь-який момент, а також забезпечує можливість відновлення втраченої інформації в разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.
 3. Кредитна установа зобов'язана вести журнал обліку укладених і виконаних договорів в хронологічному порядку (окремо за кожним видом послуг) та обов'язково зазначати про них таку інформацію:
номер запису за порядком;дату і номер укладеного договору в хронологічному порядку;найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) - споживача фінансових послуг;код за ЄДРПОУ юридичної особи - споживача фінансових послуг (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта /для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті/);розмір фінансового активу в грошовому виразі згідно з умовами договору про надання фінансових послуг та дату зарахування (перерахування) фінансового активу на поточний рахунок кредитної установи;дату закінчення строку дії договору (дату анулювання або припинення дії договору).
 1. Кредитна установа зобов'язана обов’язково зазначати в картках обліку виконання договорів наступну інформацію:
номер картки;дату укладення та строк дії договору;найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) - споживача фінансових послуг;код за ЄДРПОУ юридичної особи - споживача фінансових послуг (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта /для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті/);вид фінансового активу, який є предметом договору;відомості про отримані (видані) грошові кошти та/або фінансові активи, а саме:дату отримання (видачі) грошових коштів та/або фінансових активів;суму грошових коштів та/або розмір фінансових активів згідно з договором;суму винагороди;суму інших нарахувань згідно з умовами договору;загальну суму та/або розмір фінансових активів, одержаних на дату заповнення картки.Додаткові вимоги до фінансових установ – адміністраторів недержавних пенсійних фондів (адміністраторів), які надають фінансові послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів
 1. Адміністратор, зобов’язаний виконувати обов’язки та відповідати вимогам, встановленим Розділом ІІІ Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” щодо адміністратора недержавного пенсійного фонду.
 2. Адміністратор, який не є професійним адміністратором, зобов’язаний мати окремий структурний підрозділ створений для провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, який розташований за місцезнаходженням адміністратора та підпорядковується безпосередньо керівнику такого адміністратора та здійснює діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів на підставі положення про структурний підрозділ.
 3. Адміністратор зобов’язаний:
- вести персоніфікований облік учасників недержавних пенсійних фондів та мати в користуванні інформаційну систему персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, що забезпечує можливість обліку загальної суми пенсійних коштів, ведення персоніфікованого обліку пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників недержавного пенсійного фонду із застосуванням одиниці пенсійних активів та щоденного розрахунку чистої вартості одиниці пенсійних активів та відповідає вимогам до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, встановленим Нацкомфінпослуг;- забезпечити безперебійність роботи інформаційної системи персоніфікованого обліку та захист даних персоніфікованого обліку;- оприлюднювати щоденно на власному веб-сайті інформацію про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду, загальну кількість одиниць пенсійних активів фонду та чисту вартість одиниці пенсійних активів, розрахованих на кінець робочого дня, що передує дню розміщення такої інформації по кожному недержавному пенсійному фонду, з яким укладено договір про адміністрування недержавного пенсійного фонду. Зазначена інформація повинна бути відкритою та доступною для загального користування;
 1. Особи, які входять до складу виконавчих і контролюючих органів адміністратора, та керівники структурних підрозділів чи відокремлених підрозділів, що здійснюють адміністрування, повинні відповідати вимогам частини другої статті 24 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”.
 2. Адміністратор зобов’язаний мати не менше трьох кваліфікованих працівників (крім осіб, що входять до складу виконавчих та контролюючих органів), у тому числі керівника структурного підрозділу, створеного для провадження діяльності з адміністрування пенсійних, та по два кваліфікованих працівники в кожному відокремленому підрозділі, що здійснює адміністрування (у тому числі керівника відокремленого підрозділу, що здійснює адміністрування). Кваліфікованим працівником є працівник адміністратора, який відповідає кваліфікаційним вимогам встановлених нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг.
 3. Адміністратор має право здійснювати діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів через свої структурні підрозділи чи відокремлені підрозділи, що здійснюють адміністрування, за умови виконання таких вимог:
повноваження щодо здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів мають бути передбачені в положенні про підрозділ, яке затверджене наказом керівника адміністратора;наявність кваліфікованих працівників відповідно до пункту 79 цього розділу;розміщення у приміщенні, яке знаходиться у власності чи користуванні адміністратора;наявність інформаційної системи персоніфікованого обліку та відповідність вимогам до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, встановлених Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг;
 1. У разі анулювання, визнання недійсною, переоформлення, або отримання нової ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів адміністратор зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати анулювання, визнання недійсною, переоформлення, або отримання нової ліцензії подати до Нацкомфінпослуг письмове повідомлення, до якого додається копія бланка такої ліцензії (виданої на паперовому носії) або копія повідомлення щодо анулювання ліцензії або визнання такої ліцензії недійсною.
 2. Адміністратор зобов’язаний протягом десяти робочих днів після накладання іншими органами державної влади санкцій, пов’язаних із здійсненням діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, письмово повідомити про це Нацкомфінпослуг та надати копії відповідних підтверджувальних документів.
 3. Адміністратор, ліцензію якого анульовано, зобов’язаний припинити виконання функцій з адміністрування недержавного пенсійного фонду з дня передачі системи персоніфікованого обліку новому адміністратору та зобов'язаний безоплатно надавати допомогу новому адміністратору у виконанні зобов'язань, що виникли до передачі цьому адміністратору системи персоніфікованого обліку.
Додаткові вимоги до фінансових установ, які надають фінансові послуги з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю
 1. Фінансова установа, яка надає фінансові послуги з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, (далі – управитель) зобов’язана дотримуватись вимог статей 4-22, 25-33, 37-46, 48, 49 Закону України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, та правил фонду фінансування будівництва правил (ФФБ) та/або правил фонду операцій з нерухомістю (ФОН) (далі -  правила фонду). Правила фонду є внутрішніми правилами надання фінансових послуг фінансовою установою.
 2. Управитель зобовязаний здійснювати діяльність відповідно до  умов провадження діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, встановлених Нацкомфінпослуг.
 3. Управитель зобов’язаний забезпечити наявність спеціалізованого програмного забезпечення, яке має забезпечувати:
ведення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України, у тому числі ведення журналу  обліку  укладених  та виконаних договорів управителя з установниками та  карток  обліку виконаних  договорів;чітке розмежування обліку власних та залучених коштів;можливість оперативного відображення кредиту та дебету рахунків управителя;ведення системи обліку прав вимог довірителів ФФБ та щодо кожного створеного фонду окремо та згідно із  вимогами Закону „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;ведення обліку надходження та списання коштів, внесених довірителями до ФФБ, у розрізі установників, також обліку коштів, спрямованих управителем з ФФБ на фінансування будівництва, у розрізі забудовників за кожним об'єктом будівництва, відокремлено від іншого майна управителя, а також від інших ФФБ; можливість роздрукування будь-якої інформації з системи  обліку  на  письмову вимогу  державних органів,  до компетенції яких належать перевірки відповідних даних.
 1. Управитель зобов’язаний протягом дії ліцензії підтримувати розмір власного капіталу у розмірі не меншому ніж мінімального розмір статутного капіталу.
 2. Управитель не проводить залучення коштів установників управління майном у ФОН до державної реєстрації проспекту емісії сертифікатів ФОН та здійснення інших дій, передбачених статтею 38 Закону України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”.
 3. Управитель має здійснювати залучення коштів установників управління майном ФФБ виду А та/або ФФБ виду Б на підставі договору про участь у ФФБ, який повинен відповідати типовому договору, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 4. Управитель здійснює від свого імені та в  інтересах установників управління майном управління  залученими  коштами згідно із Цивільним кодексом України, Законом  України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, правилами фонду та договорами з установниками. Управитель зобов'язаний здійснювати управління майном особисто та не може доручити  управління  майном  іншим особам, крім випадків, прямо передбачених законом.
 5. Управитель зобов'язаний вести систему обліку прав вимог довірителів ФФБ щодо кожного створеного ним фонду окремо та згідно із  вимогами Закону „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, а також облік укладених з установниками договорів. Систему обліку прав вимог довірителів ФФБ управитель може вести в електронній формі.
 6. Управитель зобов'язаний вести облік коштів, внесених довірителями до ФФБ, а також облік коштів, спрямованих управителем з ФФБ на фінансування будівництва, відокремлено від іншого майна управителя, а також від інших ФФБ.
Майно, передане установниками в управління, має обліковуватися управителем на окремому рахунку. Облік майна, що перебуває в управлінні, управитель веде за об'єктами будівництва та складає щодо цього майна окремий баланс.Додаткові вимоги до фінансових установ, які надають фінансові послуги в частині діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах
 1. Фінансової установи зобовязана здійснювати діяльність відповідно до  умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів придбання товарів у групах, встановлених Нацкомфінпослуг.
 2. Фінансова установа та постачальник  товару не можуть бути особами, пов’язаними відносинами контролю в значенні цього терміну відповідно до Закону України „Про захист економічної конкуренції”.
 3. Фінансова установа до укладення з учасником групи договору про адміністрування зобов’язана ознайомити його з внутрішніми правилами надання фінансових послуг, умовами договору про адміністрування та надати учаснику групи інформацію, визначену статтею 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
 4. Внутрішні правила надання фінансових послуг повинні відповідати вимогам Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про захист прав споживачів" та іншим нормативно-правовим актам у сфері регулювання ринків фінансових послуг, а також обов'язково містити такі положення:
порядок та умови укладання договору про адміністрування (предмет договору про адміністрування; порядок та умови формування групи та приєднання учасників до неї; порядок визначення розміру періодичних платежів та винагороди ліцензіата; порядок внесення періодичних платежів та винагороди ліцензіату; порядок визначення поточної ціни товару; порядок придбання та розподілу товару між учасниками групи та інформування учасників групи про придбання та розподіл товару; порядок використання періодичних платежів та інформування учасників групи про їх використання; порядок та максимальний строк набуття прав на майно (товар) учасником групи; порядок та умови дострокового розірвання договору про адміністрування у разі отримання товару учасником групи; порядок та умови дострокового розірвання договору про адміністрування у разі, якщо учасник групи ще не отримав товар; порядок забезпечення виконання сторонами умов договору про адміністрування; умови та правила закриття групи; порядок отримання товару учасником групи);порядок доступу потенційних споживачів фінансової послуги та учасників групи до документів та іншої інформації фінансової установи, пов'язаної із провадженням ним діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;відповідальність уповноважених осіб фінансової установи, до посадових обов'язків яких належить безпосередня робота з учасниками групи та інформування потенційних споживачів фінансової послуги та учасників групи про укладання та виконання договорів про адміністрування.
 1. Договір про адміністрування має відповідати вимогам статті 6 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статей 10, 15, 18, 19 Закону України „Про захист прав споживачів” та іншим нормативно-правовим актам у сфері регулювання ринків фінансових послуг. До договору про адміністрування додається довідка, складена фінансовою установою у довільній формі, про ознайомлення учасника групи з внутрішніми правилами надання фінансових послуг, яка підписана учасником групи.
 2. Фінансова установа зобов’язана здійснювати всі необхідні заходи для забезпечення надійного зберігання та цільового використання об’єднаних грошових коштів учасників групи, які дозволяється використовувати фінансовою установою виключно на придбання товарів, а в разі наявності тимчасово вільних коштів можуть розміщуватися на депозитних рахунках у банках, окремо від власних коштів фінансової установи. Використання періодичних платежів учасників групи для інших цілей, окрім як на виконання зобов’язань перед учасниками групи, забороняється.
 3. Сплачені учасником групи періодичні платежі не є власністю фінансової установи та не можуть бути передані учаснику групи у вільне розпорядження, за винятком випадків їх повернення внаслідок розірвання договору про адміністрування.
 Додаткові вимоги до фінансових установ та інших юридичних осіб, які надають інші фінансові послуги
 1. Ломбард зобов'язаний мати в наявності окреме нежитлове приміщення (на правах власності або користування), призначене для надання фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду і спеціального місця зберігання заставленого майна відповідно  до вимог нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг.
 2. Ломбард зобов’язаний здійснювати свою діяльність відповідно до положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг.
 3. Інша юридична особа, що надає фінансові послуги  відповідно до   ліцензії на здіснення діяльності з фінансового лізінгу, зобов‘язана  виконувати вимоги, визначені пунктами 9, 11 – 13, 23 –  25, 36 – 38, 42 розділу ІV цих Ліцензійних умов.

                                                                                                                      Додаток 1до Ліцензійних умов провадження господарської                          діяльності з надання фінансових послуг(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)
“___ ” _________ 20_____ року№______     
       (дата написання заяви)
ЗАЯВАпро отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) Здобувач_________________________________________________________________,(повне найменування суб’єкта господарювання)____________________________________________________________________________________,
 (посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника суб’єкта господарювання)____________________________________________________________________________________________________,                         ____________________________________________________________________________________,
                 (поштовий індекс, місцезнаходження суб’єкта господарювання)
____________,
     (телефон)
___________________,
(адреса електронної пошти) 
___________________,
 (адреса веб-сайту/веб-сторінки ) 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб’єкта господарювання  _______________________________,просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на:□залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення в частині:□ залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;□ залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;□ надання послуг фінансового лізингу;□ надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;□ надання гарантій та поручительств;□ послуги у сфері страхування в частині проведення:_______________________________________________________________ ;                                                (вид (види) страхування відповідно до статтей 6 та 7 Закону України «Про страхування»)□ послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;□ надання послуг факторингу;□ адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;□ управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";□ довірчого управління фінансовими активами.Бажаний спосіб одержання документів:□ нарочно;□ поштовим відправленням з описом вкладення;□ в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.До заяви додаються документи, зазначені в описі документів. Підтверджую, що _______________________________________________(повне найменування суб’єкта господарювання)відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), зокрема керівник та головний бухгалтер здобувача, відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.
_________________________
(керівник суб’єкта господарювання) 
____________
(підпис) 
__________________
(прізвище, ініціали) 
М.П. (за наявності)                      


Додаток 2до Ліцензійних умовпровадження господарської                                           діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)                                                                              Анкета                                                                             
про керівника/головного бухгалтера фінансової установи
Прізвище, ім’я, по батькові   
Посада  
Реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (за наявності)  
Серія та номер паспорта  
Освіта, спеціальність  
Загальний стаж роботи  
Особа пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації керівника та головного бухгалтера, відповідно до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених Нацкомфінпослуг (вказати номер документа, що це підтверджує, а також дату його видачі та термін чинності).  
Особа не була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі, коли таку фінансову установу в період перебувуання особи на посаді або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та\або, піддано процедурі примусової ліквідації *  
Особа не має непогашену або незняту в установленому законом порядку судимість за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності*  
Особа не позбавлена права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю*  
Особа не була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу у вигляді:відкликання/анулювання ліцензії у фінансової установи;відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі*  
Особа не включена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку*  
Не застосовувалися міжнародні санкції до фізичної особи*  
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я,  ______________________________________________________ ,(прізвище, ім’я, по батькові керівника / головного бухгалтера)надаю згоду Нацкомфінпослуг на обробку та перевірку персональних даних, що стосуються моєї відповідності вимогам визначених Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).
_________________________
(керівник або головний бухгалтер) 
____________
(підпис) 
__________________
(прізвище, ініціали) 
  “___ ”____________ 20__ року * Відповідь на питання: так або ні (якщо ні то вказувати: рік, конкретну відомість про подію, місце роботи та посаду, яку обіймав на той час)


                                                                                                                     Додаток 3до Ліцензійних умов провадження господарської                                           діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

ОПИС ДОКУМЕНТІВ

___________________________________________________________________________
(повне найменування суб’єкта господарювання)
До заяви від “___ ”____________ 20__ року № ___________ 
№з/п Найменування документа Кількість аркушів у документі
     
     
     
- Всього аркушів  
_________________________
 (керівник суб’єкта господарювання)
____________
(підпис)
__________________
(прізвище, ініціали) 
М. П.(за наявності)Прийняв документи, що зазначенні в описі,  в кількості ________________________________ аркушів.                                                                                                     (цифрами і словами)                                     
____________________________
(посада особи, яка прийняла документи)
_____________
(підпис)
___________________
(прізвище, ініціали)
“___ ”____________ 20__ року     
Другий примірник опису отримав 
_________________________
 (посада представника суб’єкта
   господарювання)
_____________
(підпис)
____________________
(прізвище, ініціали) 
“___ ”____________ 20__ року     


Додаток 4до Ліцензійних умовпровадження господарської                                           діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)ІНФОРМАЦІЯпро кваліфікованих працівників________________________________________________________________________________________________________________(повне найменування суб’єкта господарювання та його структурного підрозділу  чи відокремленого підрозділу, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів)
з/п П.І.Б. Посада Освіта, спеціальність Загальний стаж роботи Телефон Кваліфікацій-не свідоцтво: номер, дата видачі, строк дії Чи має особа непога-шену, не зняту в установ-леному порядку судимість за умисні злочини* Чи працювала особа протягом останніх семи років керівником юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період перебування такої особи на керівній посаді* Документ (назва, номер, дата), яким призначено (звільнено) посадову особу, із зазначенням дати її призначення
                   
* Зазначається інформація тільки для членів виконавчих і контролюючих органів суб’єкта господарювання та керівника структурного підрозділу чи відокремленого підрозділу, що здійснює адміністрування, суб’єкта господарювання
______________________________
  (керівник суб’єкта господарювання)
____________
(підпис)
__________________
(прізвище, ініціали)
“___ ”____________ 20__ рокуМ. П. (за наявності)    

Джерело інфориації: http://nfp.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 149 гостей та 0 користувачів