Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення змін до Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами”

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг розміщено Проект розпорядження „Про внесення змін до Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами”.

Як зазначено на сайті Нацкомфінпослуг Проект розпорядження розроблений з метою вдосконалення державного регулювання діяльності юридичних осіб – лізингодавців.

Проектом розпорядження, зокрема, пропонується:

- скорочення переліку документів, які необхідно подавати юридичним особам до Нацкомфінпослуг для включення до Реєстру або внесення змін до інформації, яка міститься в ньому;

- скорочення строку розгляду документів, які подаються до Нацкомфінпослуг юридичними особами  для внесення їх до Реєстру;

- скасування вимог до керівників лізингодавців, а також працівників, які безпосередньо здійснюють діяльність з надання фінансової послуги з фінансового лізингу;

- удосконалення форми довідки про внесення юридичної особи до Реєстру.

Прийняття акта дозволить спростити дозвільні процедури для юридичних осіб – лізингодавців, удосконалити державне регулювання та нагляд за діяльністю юридичних осіб – лізингодавців, шляхом поступової дерегуляції ринку фінансового лізингу, що, в свою чергу, сприятиме розвитку ринку лізингових послуг в Україні.


СХВАЛЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

17.12.2015  № 3200

ПРОЕКТ

Про внесення змін до Положення про надання окремих фінансових послуг  юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28, частини четвертої статті 5 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпункту 9 пункту 4, пункту 22 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,постановила:
1.Унести зміни до Положення про надання окремих фінансових послуг  юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 січня 2004 року № 21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2004 року за № 492/9091 (зі змінами та доповненнями), виклавши його в новій редакції, що додається.

2.Департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3.Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4.Це розпорядження набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

5. Юридичні особи, які отримали довідки Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про взяття на облік юридичної особи мають право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг з фінансового лізингу відповідно до таких довідок.

6. Юридичні особи, які мають діючу довідку про взяття на облік юридичної особи, видану Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг, можуть переоформити її на довідку про внесення юридичної особи до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, у порядку, визначеному розділом VI Положення.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії                                                                                     І. Пашко

Згідно з чинним законодавством                                              Протокол № ____ засідання

відповідно до колегіального рішення Комісії                          Комісії від _______________

 

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

____________ № ________

ПОЛОЖЕННЯ

про Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

І. Загальні положення

1.Це Положення розроблене відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Закону України „Про фінансовий лізинг” та підпункту 9 пункту 4, пункту 22 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від23листопада 2011 року № 1070.

2. Дія цього положення поширюється на юридичних осіб – суб’єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, та надають фінансові послуги з фінансового лізингу.

3. Поняття в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законах України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, „Про фінансовий лізинг”,  „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму”, а також інших нормативно-правових актах, які регламентують відносини, що виникли у сфері здійснення діяльності з надання фінансової послуги з фінансового лізингу.

4. Юридичні особи – суб’єкти господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами (далі – юридичні особи), надають фінансові послуги з фінансового лізингу відповідно до Закону України „Про фінансовий лізинг” та з урахуванням цивільного законодавства.

Юридичні особи мають право надавати фінансові послуги з фінансового лізингу з дати внесення інформації про неї до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (далі – Реєстр), у порядку, встановленому цим Положенням.

5. Документом, що підтверджує внесення юридичної особи до Реєстру, є довідка про внесення юридичної особи до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (додаток 1), або довідка про взяття на облік юридичної особи (далі – Довідка), видана Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг.

6. Довідка видається без зазначення строку дії та діє до прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення юридичної особи з Реєстру та анулювання Довідки.

7. Довідка не підлягає передачі для використання іншими юридичними або фізичними особами для надання фінансових послуг з фінансового лізингу.

8. У разі виникнення підстав для переоформлення Довідки або видачі дубліката Довідкиюридична особа зобов’язана виконати дії відповідно до вимог цього Положення.

9. Юридичні особи, які надають послуги з фінансового лізингу, у своїй діяльності повинні керуватись вимогами Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та іншими нормативними актами у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, прийнятими відповідно до цього Закону.

ІІ. Відомості, які містяться в Реєстрі

1. Реєстр створюється з метою сприяння захисту інтересів споживачів фінансової послуги з фінансового лізингу та забезпечення державного регулювання ринку фінансового лізингу.

2. Власником Реєстру, є держава.

3. Реєстр ведеться Нацкомфінпослуг, яка є його розпорядником та адміністратором.

4. З метою ведення Реєстру Нацкомфінпослуг відповідно до цього Положення вносить інформацію про юридичну особу до Реєстру та забезпечує її оновлення, одержання, накопичення, зберігання, захист, використання та поширення інформації, яка міститься в Реєстрі.

Доступ користувачів до інформації, яка міститься в Реєстрі, є безкоштовним. 

5. До Реєстру вноситься така інформація про юридичну особу:

1) загальна інформація:

про юридичну особу (повне найменування, скорочене найменування (за наявності), код за ЄДРПОУ);

про місцезнаходження юридичної особи (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності)) та засоби зв’язку (міжміський код / код оператора мобільного зв’язку, номер телефону, номер факсу (за наявності), адреса електронної пошти, адреса веб-сторінки (за наявності));

про керівника юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові (далі – П.І.Б.), найменування посади);

про організацію внутрішнього фінансового моніторингу (дата та номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, та його П.І.Б.). Зазначена інформація вноситься відповідно до встановленого порядку призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу;

2) інформація про дату видачі Довідки, про переоформлення та видачу дубліката Довідки, дата інформації про виключення юридичної особи з Реєстру, реквізити відповідних рішень Нацкомфінпослуг.

IІІ. Можливості надання послуг з фінансового лізингу

юридичними особами

1. Юридична особа має можливість надавати послугу з фінансового лізингу, якщо у предметі діяльності, визначеному установчими (засновницькими) документами, передбачено здійснення діяльності з надання послуг з фінансового лізингу, а також за наявності:

1) внутрішніх правил з надання послуги з фінансового лізингу, які мають затверджуватись уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів.

2) примірних договорів фінансового лізингу зі споживачами фінансових послуг, які мають відповідати вимогам законодавства.

Крім того, договір фінансового лізингу з фізичною особою повинен містити умови щодо строку повернення усіх грошових коштів сплачених лізингоодержувачем, який не отримав предмет лізингу, та звернувся з письмовою заявою до лізингодавця про відмову від договору фінансового лізингу не пізніше чотирнадцяти календарних днів з дати його укладення.

Договір фінансового лізингу обов’язково повинен містити додаток у якому зазначається:

-  графік сплати лізингових платежів, який містить загальну суму, що підлягає сплаті споживачем, розмір, строки та кількість таких платежів;

- перелік та орієнтовний розмір інших витрат, що не включено до складу лізингових платежів, але які підлягають сплаті у зв’язку з виконанням договору фінансового лізингу (витрати реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо);

-  попередження про можливі валютні ризики, що впливатимуть на договір фінансового лізингу, зобов’язання якого виражені в іноземній валюті або умовами договору фінансового лізингу передбачена зміна вартості предмету фінансового лізингу, процентної ставки та/або розміру лізингових платежів в залежності від офіційного курсу гривні до іноземної валюти у випадку зміни офіційного курсу гривні до іноземної валюти з наданням наочних прикладів зміни щомісячного платежу.

Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання лізингоодержувачем тексту договору фінансового лізингу та додатків до нього, у тому числі шляхом друкування його кеглем, меншим за 12 кегль шрифту, злиття кольору шрифту з кольором фону.

3) довідки про взяття на облік юридичної особи, виданої Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг.

ІV. Порядок унесення юридичної особи до Реєстру

1. Порядок унесення юридичної особи до Реєстру включає:

1) перевірку заяви щодо вчинення дій у Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (далі – заява), на відсутність підстав для залишення заяви без розгляду;

2) унесення юридичної особи до Реєстру;

3) повідомлення юридичної особи про прийняте рішення;

4) оформлення і видачу Довідки.

2. Рішення про внесення юридичної особи до Реєстру та видачу Довідки, про відмову у внесенні інформації до Реєстру,  про виключення юридичної особи з Реєстру та анулювання Довідки приймаються Нацкомфінпослуг як колегіальним органом.

Рішення про видачу дубліката Довідки, про переоформлення Довідки та визнання недійсним Довідки, що переоформлена, про залишення заяви без розглядуприймаються особою, уповноваженою Головою Нацкомфінпослуг.

3. Довідка підписується особою, уповноваженою Головою Нацкомфінпослуг.

4. Заява залишається без розгляду, якщо:

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада та/або прізвище та ініціали якої не зазначені;

2) дані, зазначені в заяві, не відповідають даним про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців;

3) заява оформлена з порушеннями вимог, установлених розділом Vцього Положення.

5. За наявності однієї або декількох підстав, зазначених у пункті 4 цього розділу, не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви Нацкомфінпослуг приймає рішення про залишення заяви без розгляду, про що протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє в письмовій формі юридичну особу із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

6. Після усунення причин, що були підставою для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про залишення заяви без розгляду, юридична особа може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву. Нова заява розглядається в порядку, установленому цим Положенням.

7.Датою надходження заяви до Нацкомфінпослуг є дата реєстрації такої заяви в Нацкомфінпослуг.

8. У рішенні про залишення заяви без розглядузазначається повний та вичерпний перелік підстав для прийняття такого рішення з відповідним обґрунтуванням.

9. Повідомлення про прийняття Нацкомфінпослуг рішення видається (надсилається) юридичній особі в письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття Нацкомфінпослуг. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про залишення заяви без розгляду в повідомленні зазначається повний та вичерпний перелік підстав для його прийняття з відповідним обґрунтуванням.

V. Вимоги щодо оформлення заяви

1. Заява повинна бути оформлена з дотриманням таких вимог:

1) викладена державною мовою;

2) містити всі дані, передбачені формою, встановленою додатком 2 до цього Положення.

У разі відсутності певних даних у відповідному полі заяви ставиться позначка „–” (прочерк);

3) заява в паперовій формі має бути засвідчена підписом керівника юридичної особи, пронумерована, прошитата містити напис „Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено підписом ___ аркушів”;

4) дані, які містяться в заяві, повинні відповідати даним про таку юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;

5) дані електронної форми заяви повинні відповідати даним її паперової форми;

6) заява в паперовій формі має бути придатною для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинна містити підчисток та виправлень.

2. Строк, що минув з дати підписання заяви, не повинен перевищувати тридцяти календарних днів до дня подання заяви.

3. Юридична особа надсилає заяву поштою або подає її через уповноважену особу до Нацкомфінпослуг.

                                 

4. У разі якщо заява підписана особою, яка виконує обов’язки керівника юридичної особи (крім випадків, установлених законами), юридична особа повинна надати завірену в установленому порядку копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

VI. Внесення інформації про юридичну особу до Реєстру

1. Для внесення юридичної особи до Реєстру така юридична особа  подає до Нацкомфінпослуг заяву щодо вчинення дій у Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, згідно з додатком 2 до цього Положення.

Заява подається в паперовій та електронній формах, при цьому у відповідному полі заяви ставиться позначка „Х” напроти речення „для внесення юридичної особи до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги”.

2. Заява в електронній формі подається на електронних носіях у форматі визначеному Нацкомфінпослуг.

3.За відсутності підстав для залишення заяви без розгляду Нацкомфінпослуг не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви приймає рішення про внесення юридичної особи до Реєстру або про залишення заяви про внесення  юридичної особи до Реєстру без розгляду.

4.Нацкомфінпослуг оформлює юридичній особі довідку про внесення юридичної особи до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та вносить інформацію про юридичну особу до Реєстру не пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про внесення юридичної особи до Реєстру.

5. Якщо юридична особа протягом тридцяти календарних днів з дня отримання нею повідомлення про прийняття рішення про внесення юридичної особи до Реєстру не звернулася за отриманням довідки про внесення юридичної особи до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, Нацкомфінпослуг скасовує рішення про внесення юридичної особи до Реєстру та анулює Довідку.

6. У разі зміни місцезнаходження юридичної особи, її керівника та/або працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, така юридична особа зобов’язана протягом п’ятнадцяти робочих днів після виникнення цих змін подати до Нацкомфінпослуг заяву з актуальною інформацією.

Заява подається в електронній та паперовій формах відповідно до пункту 2 цього розділу, при цьому у відповідному полі заяви ставиться позначка „Х” напроти речення „для внесення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги”.

Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви та документів, які додаються до неї, вносить відповідні зміни до Реєстру.

7. Юридичні особи, які мають діючу довідку про взяття на облік юридичної особи, видану Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг, вносяться Нацкомфінпослуг до Реєстру без отримання заяв таких юридичних осіб.

VII. Переоформлення Довідки

1. Підставою для переоформлення Довідки є зміна найменування юридичної особи.

2. У разі зміни найменування юридична особа протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації в установленому порядку відповідних змін щодо найменування зобов’язана подати до Нацкомфінпослуг заяву щодо вчинення дій у Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, згідно з додатком 2 до цього Положення разом з Довідкою, що підлягає переоформленню.

Заява подається в електронній та паперовій формах, при цьому у відповідному полі заяви ставиться позначка „Х” напроти речення „для переоформлення довідки про внесення юридичної особи до Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, або довідки про взяття на облік юридичної особи (довідка, що підлягає  переоформленню, додається)”.

3. Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви та Довідки, яка до неї додається, приймає рішення про визнання недійсною Довідки, що була переоформлена, та видає нову довідку про внесення юридичної особи до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, з урахуванням змін, зазначених юридичною особою, з унесенням відповідних змін до Реєстру не пізніше п’яти робочих днів після прийняття такого рішення.

4. У разі наявності підстав, визначених пунктом 4 розділу ІV цього Положення, Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви приймає рішення про залишення заяви про переоформлення Довідки без розгляду.

5. Повідомлення юридичної особи про прийняте відповідно до цього розділу рішення Нацкомфінпослуг здійснюється в порядку, визначеному пунктом 10 розділу ІV цього Положення.

VІІI. Видача дубліката Довідки

1. Підставами для видачі дубліката Довідки є:

1) втрата Довідки;

2) пошкодження Довідки.

2. У разі втрати Довідкиюридична особа зобов’язана звернутися до Нацкомфінпослуг та подати:

1) заяву про видачу дубліката Довідки, складену в довільній формі та підписану керівником юридичної особи.

У такій заяві обов’язково зазначається, що підставою для видачі дубліката Довідки є втрата Довідки;

2) інформацію про опублікування оголошення про втрату Довідки в засобах масової інформації та примірник/копію такої публікації.

3. Якщо бланк Довідки не придатний для користування внаслідок його пошкодження, юридична особа подає до Нацкомфінпослуг:

1) заяву про видачу дубліката Довідки, складену в довільній формі та підписану керівником юридичної особи.

У такій заяві обов’язково зазначається, що підставою для видачі дубліката є пошкодження Довідки;

2) непридатну для користування Довідку.

4. Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката Довідки видає юридичній особі дублікат Довідки замість утраченої або пошкодженої.

5. У разі видачі дубліката Довідки замість утраченої або пошкодженої Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною Довідки, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідних змін до Реєстру протягом п’яти робочих днів після прийняття такого рішення.

6. Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви приймає рішення про залишення заяви про видачу дубліката Довідки без розгляду в разі наявності таких підстав:

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада та/або прізвище та ініціали якої не зазначені;

2) до заяви не додано інформації про опублікування оголошення про втрату Довідки в засобах масової інформації та примірник/копію такої публікації (у разі втрати Довідки) або непридатну для користування Довідку (у разі пошкодження Довідки).

7. Повідомлення юридичної особи про прийняте відповідно до цього розділу рішення Нацкомфінпослуг здійснюється в порядку, визначеному пунктом 10 розділу ІV цього Положення.

IX. Виключення юридичної особи з Реєстру

1.Рішення про виключення юридичної особи з Реєстру та анулювання Довідки може бути прийняте Нацкомфінпослуг за наявності таких підстав:

1)отримання заяви про виключення юридичної особи з Реєстру, складеної в довільній формі та підписаної керівником юридичної особи;

2) припинення юридичної особи, крім перетворення;

3) застосування Нацкомфінпослуг не менше ніж двох заходів впливу за аналогічне порушення юридичною особою законодавства про фінансові послуги протягом календарного року;

4) виявлення недостовірної інформації в поданих заявником документах для внесення його до Реєстру відповідно до цього Положення;

5)встановлений перевіркою факт відсутності юридичної особи за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

2.У разі подання заяви про виключення юридичної особи з Реєстру юридична особа повинна додати до такої заяви:

1) копію рішення органу управління юридичної особи про звернення до Нацкомфінпослуг із заявою про виключення юридичної особи з Реєстру, засвідчену підписом керівника цієї юридичної особи;

2) Довідку (оригінал).

3. У разі отримання в установленому порядку заяви юридичної особи (з доданням відповідних документів) про виключення юридичної особи з Реєстру або документів, що підтверджують припинення юридичної особи, Нацкомфінпослуг повинна протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження зазначених документів прийняти рішення про виключення юридичної особи з Реєстру та анулювання Довідки.

4.Рішення про виключення юридичної особи з Реєстру повинно містити підставу (підстави) його прийняття.

5. Рішення про виключення юридичної особи з Реєстру видається (надсилається) заявнику не пізніше п’яти робочих днів з дати його прийняття.

6. Рішення про виключення юридичної особи з Реєстру оприлюднюється протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.

7. У разі  прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення юридичної особи з Реєстру та анулювання Довідки на підставах, визначених підпунктами 3, 4 пункту 1 цього розділу, така юридична особа повинна виконувати зобов’язання за укладеними до дня прийняття такого рішення договорами про надання фінансової послуги з фінансового лізингу та не має права укладати нові договори про надання фінансової послуги з фінансового лізингу.

8. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення юридичної особи з Реєстру та анулювання Довідки на підставах, визначених підпунктами 3, 4 пункту 1 цього розділу, юридична особа може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про внесення її до Реєстру не раніше ніж через шість місяців з дати прийняття рішення про виключення юридичної особи з Реєстру.

X. Контроль за дотриманням вимог цього Положення

1. Контроль за дотриманням цього Положення є складовою частиною здійснення Нацкомфінпослуг державного регулювання та нагляду за діяльністю з надання фінансової послуги з фінансового лізингу.

2. Контроль за дотриманням цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства, зокрема шляхом проведення інспекцій та безвиїзних перевірок, що проводяться в порядку, установленому відповідними нормативно-правовими актами.

 

Додаток 1
до Положення про Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуг

(пункт 4 розділу І)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ДОВІДКА
про внесення юридичної особи до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

___________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)

___________________________________________________________________________________
(скорочене найменування юридичної особи (за наявності))

___________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ)

як такої, що має право надавати

послуги з фінансового лізингу

дата прийняття та номер рішення про внесення юридичної особи до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги*

 

 

 

___________________________

серія та номер Довідки

___________________________

 

дата видачі Довідки

___________________________

 

________________________________________________

      (посада уповноваженої особи Нацкомфінпослуг)

                                        

  (дата)                                                                                         М. П.

/______________/ 

(підпис)

 

________

* У разі переоформлення довідки про взяття на облік юридичної особи, виданої Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг, зазначається дата прийняття та номер рішення про взяття на облік юридичної особи.

 

Додаток 2
до Положення про Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуг

(підпункт 1 пункту 1 розділу ІІІ)

Заява

щодо вчинення дій у Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами,  але мають право надавати окремі фінансові послуги

Реєстраційна картка подається:*

для внесення юридичної особи до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

 

для переоформлення довідки про внесення юридичної особи до Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, або довідки про взяття на облік юридичної особи (довідка, що підлягає  переоформленню, додається)

 

для внесення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

 

________
* У відповідному полі ставиться позначка „X” напроти мети, з якою подається реєстраційна картка.

Інформація про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи (з установчих документів)

 

Скорочене найменування юридичної особи (з установчих документів, у разі наявності)

 

Код за ЄДРПОУ

 

Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Код території за КОАТУУ

 

Поштовий індекс

 

Область

 

Район

 

Населений пункт

 

Район населеного пункту (за наявності)

 

Вулиця*

 

Корпус (за наявності)

 

Будинок

 

Квартира, офіс (за наявності)

 

Міжміський телефонний код/код оператора мобільного зв’язку

 

Телефон

 

Факс (за наявності)

 

Електронна пошта

 

Веб-сторінка (за наявності)

 

__________
* Для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово "проспект", "бульвар", "провулок", "узвіз", "площа", "майдан".

Відомості про керівника юридичної особи

Прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника

 

Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

 

Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

 

Прізвище, ім'я та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

 

Інформація про дотримання вимог щодо можливості надання послуг з фінансового лізингу**

Установчими документами заявника передбачено надання послуг з фінансового лізингу

 

Внутрішні правила з надання послуги з фінансового лізингу, затверджено уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів.

 

Примірні договори фінансового лізингу зі споживачами фінансових послуг відповідають встановленим вимогам

 

** У відповідному полі ставиться позначка „X”

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Дата

"___" ____________ 20_ року

Підпис

 

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг http://nfp.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 155 гостей та 0 користувачів