Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Про затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг оприлюднена проект розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
Як зазначається на сайті Нацкомфінпослуг, проект розпорядження розроблений відповідно до Законів України "Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі" від 19.05.2011 № 3394-VI та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Метою прийняття зазначеного проекту розпорядження є визначення небанківських фінансових груп в Україні та забезпечення здійснення нагляду за ними на консолідованій основі.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
_______________№ _______

 

ПРОЕКТ

Положення
про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Розділ I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено згідно із Законом України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та встановлює порядки ідентифікації небанківської фінансової групи, переважна діяльність в якій здійснюється небанківською фінансовою установою (небанківськими фінансовими установами), нагляд за якою (якими) здійснює Нацкомфінпослуг (далі – небанківська фінансова група), визнання Нацкомфінпослуг небанківських фінансових груп, критерії визначення підгруп у межах небанківської фінансової групи, вимоги до відповідальної особи небанківської фінансової групи (далі - відповідальна особа) та порядок її погодження Нацкомфінпослуг, а також порядки повідомлення про зміни структури небанківської фінансової групи, припинення визнання небанківської фінансової групи та подання звітності небанківською фінансовою групою.
2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
дата набуття контролю - дата отримання можливості здійснювати вирішальний вплив (контроль) на управління та/або діяльність юридичних осіб - учасників небанківської фінансової групи або особи, яка контролює учасника небанківської фінансової групи;
основний вид економічної діяльності - вид економічної діяльності, на який припадає найбільше значення питомої ваги доходу (у процентах) у загальному обсязі чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та інших законах України.
3. Вимоги цього Положення поширюються на юридичних та фізичних осіб, які мають намір стати контролерами небанківських фінансових груп, контролерів небанківських фінансових груп та учасників небанківських фінансових груп.
4. Фінансові установи, у яких держава в особі уповноважених органів є контролером, для цілей нагляду на консолідованій основі не є такими, що мають спільного контролера.
5. Контролер небанківської фінансової групи зобов'язаний забезпечити таку структуру управління у небанківській фінансовій групі (систему взаємодії між учасниками небанківської фінансової групи, систему контролю та звітування в небанківській фінансовій групі), яка дасть змогу здійснювати за нею нагляд на консолідованій основі, уключаючи своєчасне виявлення та обмеження ризиків у такій групі.
6. Документи, що надаються до Нацкомфінпослуг відповідно до цього Положення, мають бути викладені державною мовою і не містити виправлень, неточностей.
У документах, що надаються до Нацкомфінпослуг відповідно до цього Положення:
інформація щодо повного найменування юридичної особи повинна відповідати найменуванню юридичної особи, що використовується в її установчих документах;
інформація щодо повного найменування іноземної юридичної особи повинна відповідати найменуванню юридичної особи, що використовується в документі, на підставі якого зареєстрована така особа, та містити варіант написання цього найменування українською мовою (найменування, викладене кирилицею). У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання;
інформація щодо прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - громадянина України повинна відповідати паспортним даним такої особи;
інформація щодо прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи – іноземця повинна відповідати даним паспортного документу такої особи та містити варіант їх написання українською мовою [прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), викладені кирилицею].
7. Документи, що подаються до Нацкомфінпослуг, повинні бути підписані та засвідчені печаткою юридичної особи (за наявності такої печатки) згідно з формами, наведеними у додатках до цього Положення.
8. Інформація щодо учасників небанківської фінансової групи, що надається за формами, наведеними в додатках до цього Положення, відображається на одну й ту саму дату. Фінансові показники, виражені в іноземній валюті, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом гривні до іноземних валют, який установлений Національним банком України на день, що передує відповідній звітній даті.
9. Відповідальна особа небанківської фінансової групи має право вимагати від учасників такої групи надання інформації, документів та звітності, необхідних для виконання вимог цього Положення.
10. Нацкомфінпослуг має право звертатися до державних органів, що регулюють ринки фінансових послуг, та органів нагляду інших країн з метою уточнення або отримання інформації та документів, необхідних для визнання небанківської фінансової групи, погодження відповідальної особи та припинення визнання небанківських фінансових груп.
11. У разі порушення небанківською фінансовою групою, відповідальною особою небанківської фінансової групи, іншими учасниками небанківської фінансової групи вимог цього Положення Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу згідно із законодавством.
Розділ II. Порядок надання інформації про створення небанківської фінансової групи
1. Контролер небанківської фінансової групи, яка відповідає ознакам, визначеним у пункті 1.1 глави 1 розділу III цього Положення, протягом 20 календарних днів із дати набуття ним контролю над небанківською фінансовою групою зобов'язаний забезпечити подання учасниками небанківської фінансової групи до відповідальної особи, визначеної відповідно до статті 161 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та розділу IV цього Положення, інформації, документів і звітності, необхідних для подання відповідальною особою до Нацкомфінпослуг відомостей про небанківську фінансову групу згідно з вимогами, визначеними цією главою.
2. Контролер небанківської фінансової групи протягом 30 календарних днів із дати набуття ним контролю над небанківською фінансовою групою зобов'язаний забезпечити подання відповідальною особою до Нацкомфінпослуг таких документів:
повідомлення про створення/існування небанківської фінансової групи за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;
інформації про контролера небанківської фінансової групи, за формами, наведеними в додатках 2, 3 до цього Положення;
інформації про небанківську фінансову групу за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення;
структури власності небанківської фінансової групи за зразком, наведеним у додатку 5 до цього Положення;
пакета документів для погодження відповідальної особи, визначених пунктом 2.1 глави 2 розділу IV цього Положення (у разі, якщо відповідальна особа не погоджена Нацкомфінпослуг).
3. Документи подаються до Нацкомфінпослуг у паперовій формі з дотриманням вимог, визначених пунктами 6 – 8 розділу І цього Положення. Інформація про небанківську фінансову групу за формою, наведеною в додатку 6 до цього Положення, подається також в електронному вигляді у форматі EXCEL.
4. У разі подання неповного пакета документів або їх невідповідності вимогам цього Положення Нацкомфінпослуг вимагає від відповідальної особи подання ненаданих та/або виправлених документів.
5. Нацкомфінпослуг має право вимагати від відповідальної особи, контролера або іншого учасника небанківської фінансової групи подання інформації та документів, необхідних для уточнення структури власності небанківської фінансової групи, характеристики небанківської фінансової групи та видів діяльності її учасників.
6. Відповідальна особа, контролер або інший учасник небанківської фінансової групи зобов‘язані надати документи, які вимагаються Нацкомфінпослуг відповідно до пунктів 4 та 5 цьго розділу, у строк, визначений Нацкомфінпослуг у вимозі. Такий строк не може бути визначним меншим ніж 14 календарних днів.
Розділ III. Визнання небанківських фінансових груп
Глава 1. Визнання небанківської фінансової групи Нацкомфінпослуг
1.1. Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання небанківської фінансової групи такою, нагляд на консолідованій основі за якою здійснює Нацкомфінпослуг (далі – визнання небанківської фінансової групи), якщо небанківська фінансова група відповідає таким ознакам:
група юридичних осіб, які мають спільного контролера (крім банку), складається з двох або більше фінансових установ;
середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали небанківської фінансової установи (небанківських фінансових установ) становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх фінансових установ, що входять до цієї групи, за цей період;
середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали фінансових установ, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх небанківських фінансових установ, що входять до цієї групи, за цей період.
1.2. Небанківська фінансова холдингова компанія та компанія з надання допоміжних послуг, які мають спільного контролера з учасниками небанківської фінансової групи, входять до складу небанківської фінансової групи.
1.3. Нацкомфінпослуг визнає небанківську фінансову групу на підставі:
відомостей, поданих відповідальною особою згідно з вимогами розділу II цього Положення;
інформації, отриманої під час здійснення нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг.
1.4. Нацкомфінпослуг оприлюднює інформацію про небанківську фінансову групу на власному веб-сайті. Оприлюдненю підлягає інформація, що міститься в таблицях 1.4, 1.6 – 1.8 додатка 4 до цього Положення (за виключенням персональних даних).
Глава 2. Порядок визнання Нацкомфінпослуг небанківської фінансової групи на підставі відомостей, поданих відповідальною особою
2.1. Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання небанківської фінансової групи протягом 30 календарних днів з дня отримання повного пакета документів, визначених розділом II цього Положення.
2.2. Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих робочих днів із дати прийняття рішення про визнання небанківської фінансової групи надсилає повідомлення про визнання небанківської фінансової групи відповідальній особі такої групи.
2.3. Відповідальна особа небанківської фінансової групи повинна повідомити всіх учасників такої групи про прийняте Нацкомфінпослуг рішення про визнання небанківської фінансової групи.
2.4. Нацкомфінпослуг приймає рішення про відмову у визнанні небанківської фінансової групи, якщо група не відповідає ознакам, визначеним у пункті 1.1 глави 1 цього розділу, та протягом п'яти робочих днів із дати прийняття такого рішення надсилає відповідальній особі такої групи повідомлення з обґрунтуванням підстав відмови у визнанні.
Глава 3. Порядок визнання Нацкомфінпослуг небанківської фінансової групи на підставі інформації, отриманої під час здійснення нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг
3.1. Нацкомфінпослуг ідентифікує небанківську фінансову групу, відомості про яку не були подані до Нацкомфінпослуг, на підставі інформації, отриманої під час здійснення нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг, у тому числі від державних органів та органів нагляду інших країн.
3.2. Нацкомфінпослуг за результатами такої ідентифікації вимагає від контролера небанківської фінансової групи виконання вимог цього Положення та забезпечення подання відповідальною особою відомостей про небанківську фінансову групу в порядку, визначеному розділом II цього Положення, протягом 20 календарних днів з дня надання такої вимоги.
3.3. Нацкомфінпослуг здійснює визнання небанківської фінансової групи на підставі наявної інформації, якщо контролер небанківської фінансової групи не забезпечив подання відповідальною особою у визначений строк відомостей про небанківську фінансову групу або обґрунтованих, документально підтверджених заперечень існування небанківської фінансової групи.
Глава 4. Визначення підгруп небанківської фінансової групи
4.1. Нацкомфінпослуг може визначити підгрупи в межах небанківської фінансової групи як об'єкт нагляду на субконсолідованій основі за такими критеріями:
вид діяльності учасників небанківської фінансової групи;
транскордонний характер діяльності.
4.2. Нацкомфінпослуг за видом діяльності учасників небанківської фінансової групи може визначити такі підгрупи:
кредитно-інвестиційну - група учасників небанківської фінансової групи, до складу якої входять кредитні установи та інші учасники небанківської фінансової групи, крім страхових компаній;
страхову - група учасників небанківської фінансової групи, до складу якої входять страховики.
4.3. Нацкомфінпослуг за транскордонним характером діяльності може визначити підгрупу (підгрупи), до складу якої (яких) входить учасник небанківської фінансової групи та його дочірні та/або асоційовані компанії - учасники небанківської фінансової групи, зареєстровані в іншій (інших) державі (державах).
Розділ IV. Відповідальна особа
Глава 1. Порядок визначення небанківською фінансовою групою відповідальної особи
1.1. Контролер небанківської фінансової групи забезпечує визначення небанківською фінансовою групою відповідальної особи з числа її учасників, яка повинна бути спроможною забезпечувати:
ефективну систему управління в небанківській фінансовій групі, що передбачає таку організацію системи відносин між відповідальною особою, учасниками небанківської фінансової групи, контролером небанківської фінансової групи, яка сприятиме ефективному управлінню діяльністю небанківської фінансової групи, визначенню стратегії та цілей небанківської фінансової групи, обмеженню ризиків такої небанківської фінансової групи;
ефективну систему управління ризиками в небанківській фінансовій групі, що передбачає забезпечення надійного процесу виявлення ризиків, їх оцінки, контролю та моніторингу у небанківській фінансовій групі та її підгрупах, наявність внутрішніх положень небанківської фінансової групи щодо управління ризиками, включаючи оцінку ризиків, чіткий розподіл функцій, обов'язків та повноважень з управління ризиками в небанківській фінансовій групі;
ефективну систему внутрішнього контролю в небанківській фінансовій групі, яка має забезпечити дотримання учасниками небанківської фінансової групи вимог законодавства;
облікові процедури, які визначають принципи та методи складання небанківською фінансовою групою звітності;
наявність інформаційних систем, які забезпечують оброблення та передавання даних, аналіз, представлення, збереження та захист інформації;
складання та подання звітності та інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг;
дотримання вимог нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг щодо достатності регулятивного капіталу, інших економічних нормативів, лімітів та обмежень стосовно певних видів діяльності.
1.2. Контролер небанківської фінансової групи забезпечує подання відповідальною особою до Нацкомфінпослуг пакета документів, визначених главою 2 цього розділу, для погодження відповідальної особи.
1.3. До дня погодження Нацкомфінпослуг відповідальної особи відповідальною особою є фінансова установа - учасник небанківської фінансової групи з найбільшим значенням активів за останній звітний період (квартал).
Глава 2. Порядок погодження Нацкомфінпослуг відповідальної особи
2.1. Для погодження відповідальної особи контролер небанківської фінансової групи зобов‘язаний забезпечити подання до Нацкомфінпослуг учасником небанківської фінансової групи, який виконує функції відповідальної особи, таких документів:
заяви про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи за формою, наведеною в додатку 6 до цього Положення;
інформації про відповідальну особу небанківської фінансової групи за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення.
Документи подаються до Нацкомфінпослуг у паперовій формі з дотриманням вимог, визначених пунктами 6 – 8 розділу І цього Положення.
2.2. Нацкомфінпослуг у разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення вимагає подання ненаданих та/або виправлених документів у визначений нею строк.
2.3. Нацкомфінпослуг має право вимагати подання інформації та документів, необхідних для уточнення наданої інформації та прийняття рішення про погодження відповідальної особи.
2.4. Нацкомфінпослуг розглядає документи протягом 30 календарних днів з дня отримання всіх документів, передбачених цією главою, та приймає рішення про погодження відповідальної особи.
2.5. Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення про погодження відповідальної особи надсилає лист учаснику небанківської фінансової групи, який виконує функції відповідальної особи, та погодженій відповідальній особі, у якому повідомляє про таке погодження.
2.6. Нацкомфінпослуг приймає рішення про відмову в погодженні відповідальної особи, якщо за її висновком відповідальна особа, визначена небанківською фінансовою групою, не спроможна забезпечити виконання функцій відповідальної особи, визначених законодавством, включаючи вимоги, визначені в пункті 1.1 глави 1 цього розділу.
2.7. Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення про відмову в погодженні відповідальної особи повідомляє учасника небанківської фінансової групи, який виконує функції відповідальної особи, про таке рішення з обґрунтуванням підстав відмови.
2.8. Відповідальна особа протягом п'яти робочих днів після отримання повідомлення Нацкомфінпослуг зобов'язана повідомити контролера небанківської фінансової групи, усіх учасників небанківської фінансової групи про прийняте Нацкомфінпослуг рішення про погодження/відмову в погодженні відповідальної особи.
2.9. У разі відмови у погодженні відповідальної особи контролер небанківської фінансової групи протягом 30 календарних днів з дня прийняття такого рішення повинен забезпечити визначення небанківською фінансовою групою іншої відповідальної особи з числа її учасників та подання учасником небанківської фінансової групи, який виконує функції відповідальної особи, документів, визначених пунктом 2.1 цієї глави.
2.10. Відповідальна особа небанківської фінансової групи зобов’язана повідомити Нацкомфінпослуг про зміни інформації про відповідальну особу небанківської фінансової групи, що подавалась до Нацкомфінпослуг за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення, протягом 30 календарних днів з дати настання таких змін. У такому випадку відповідальна особа подає до Нацкомфінпослуг лист з повідомленням (у довільній формі) та оновлену інформацію про відповідальну особу небанківської фінансової групи за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення.
Глава 3. Зміна відповідальної особи
3.1. Небанківська фінансова група (контролер) має право визначити іншу відповідальну особу.
3.2. Небанківська фінансова група (контролер) зобов'язана (зобов'язаний) визначити іншу відповідальну особу, якщо відповідальна особа втратила спроможність забезпечувати належне виконання вимог законодавства, включаючи вимоги, визначені в пункті 1.1 глави 1 цього розділу.
3.3. Небанківська фінансова група (контролер) зобов'язана (зобов'язаний) визначити іншу відповідальну особу за вимогою Нацкомфінпослуг, якщо діюча відповідальна особа не усунула виявлені порушення небанківською фінансовою групою вимог законодавства у визначений Нацкомфінпослуг строк та не є спроможною забезпечити належне виконання функцій відповідальної особи.
Розділ V. Зміни структури власності небанківської фінансової групи та видів діяльності її учасників
1. Учасники небанківської фінансової групи зобов'язані повідомляти відповідальну особу про зміни своєї структури власності та видів діяльності не пізніше 10 календарних днів після настання таких змін.
2. Відповідальна особа зобов'язана повідомити Нацкомфінпослуг про зміни структури власності небанківської фінансової групи та видів діяльності її учасників протягом 30 календарних днів після настання таких змін.
3. У разі зміни структури власності небанківської фінансової групи відповідальна особа подає до Нацкомфінпослуг такі відомості:
лист з повідомленням про зміни структури власності небанківської фінансової групи (у довільній формі);
інформацію про небанківську фінансову групу за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення;
інформацію про контролера небанківської фінансової групи, за відповідною формою, наведеною в додатках 2, 3 до цього Положення (у разі зміни контролера небанківської фінансової групи);
структуру власності небанківської фінансової групи за зразком, наведеним у додатку 5 до цього Положення.
4. У разі зміни видів діяльності учасників небанківської фінансової групи відповідальна особа подає до Нацкомфінпослуг такі відомості:
лист з повідомленням про зміни видів діяльності її учасників (у довільній формі);
склад учасників небанківської фінансової групи за формою, наведеною в таблиці 1.4 додатка 4 до цього Положення.
5. Документи подаються до Нацкомфінпослуг у паперовій формі з дотриманням вимог, визначених пунктами 6 – 8 розділу І цього Положення. Інформація про небанківську фінансову групу за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, та склад учасників небанківської фінансової групи за формою, наведеною в таблиці 1.3 додатка 4 до цього Положення, подається також в електронному вигляді у форматі EXCEL.
6. У разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення Нацкомфінпослуг вимагає від відповідальної особи подання ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Нацкомфінпослуг.
7. Нацкомфінпослуг має право вимагати від відповідальної особи, учасника небанківської фінансової групи подання інформації та документів, необхідних для уточнення структури власності небанківської фінансової групи та видів діяльності її учасників.
8. Відповідальна особа, учасник небанківської фінансової групи зобов‘язані надати документи, які вимагаються Нацкомфінпослуг відповідно до пунктів 6 та 7 цього розділу, у строк, визначений Нацкомфінпослуг у вимозі. Такий строк не може бути визначним меншим ніж 14 календарних днів.
8. Небанківська фінансова група (контролер) в разі зміни складу учасників небанківської фінансової групи має право визначити нову відповідальну особу.
Розділ VI. Припинення визнання Нацкомфінпослуг небанківської фінансової групи
1. Нацкомфінпослуг приймає рішення про припинення визнання небанківської фінансової групи, якщо така група не відповідає ознакам, визначеним у пункті 1.1 глави 1 розділу III цього Положення.
2. Розрахунок переважної діяльності небанківської фінансової групи відповідно до ознак, визначених у пункті 1.1 глави 1 розділу III цього Положення, здійснює відповідальна особа щороку за станом на 1 січня.
3. Підставою для припинення визнання Нацкомфінпослуг небанківської фінансової групи може бути інформація отримана Нацкомфінпослуг:
від відповідальної особи;
під час здійснення нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг, у тому числі від інших державних органів та іноземних органів нагляду.
4. Відповідальна особа зобов'язана повідомити Нацкомфінпослуг про припинення існування небанківської фінансової групи внаслідок зміни структури власності небанківської фінансової групи та надати інформацію та копії документів, засвідчених підписами керівника та відбитком печатки (за наявності) відповідальної особи, які підтверджують припинення існування такої групи.
5. Нацкомфінпослуг має право вимагати від відповідальної особи подання документів, необхідних для уточнення та підтвердження припинення існування небанківської фінансової групи.
6. Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів із дати прийняття рішення про припинення визнання небанківської фінансової групи повідомляє про таке рішення особу, яка виконувала функції відповідальної особи.
Розділ VII. Вимоги до регулятивного капіталу небанківської фінансової групи
Глава 1. Порядок розрахунку регулятивного капіталу небанківської фінансової групи
1.1. Регулятивний капітал є показником діяльності небанківської фінансової групи як окремої економічної одиниці, який визначається з урахуванням впливу взаємних інвестицій у капітал учасників небанківської фінансової групи.
Основним призначенням регулятивного капіталу небанківської фінансової групи є покриття збитків, спричинених ризиками, на які наражаються учасники небанківської фінансової групи в процесі здійснення діяльності з надання фінансових послуг, уключаючи ризики, які виникають внаслідок участі в небанківській фінансовій групі.
1.2. Регулятивний капітал небанківської фінансової групи розраховується як сума регулятивних капіталів учасників цієї групи зменшена на суму вкладень учасників небанківської фінансової групи (володіння акціями, частками, паями) в капіталі інших учасників цієї групи.
1.3. Регулятивний капітал учасника небанківської фінансової групи для цілей цього Положення визначається таким чином:
1) регулятивний капітал страхової компанії визначається в розмірі фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) страховика, розрахованому відповідно до вимог статті 30 Закону України „Про страхування” та нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
2) регулятивний капітал банку розраховується відповідно до порядку, визначеного главою 1 розділу II Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (із змінами) (далі - Інструкція № 368);
3) регулятивний капітал інших учасників небанківської фінансової групи визначається відповідно до вимог, установлених законодавством. Якщо таких вимог не встановлено, то регулятивний капітал визначається в розмірі власного капіталу, що відображений у фінансовій звітності учасника небанківської фінансової групи у звіті „Баланс (Звіт про фінансовий стан)” (підсумок за розділом I „Власний капітал”), зменшеного на суму залишкової вартості нематеріальних активів (стаття 1000 розділу I „Необоротні активи”).
Глава 2. Порядок розрахунку необхідного розміру регулятивного капіталу небанківської фінансової групи
2.1. Необхідний розмір регулятивного капіталу небанківської фінансової групи розраховується як сума необхідних розмірів регуляторного капіталу кожного з учасників цієї групи.
2.2. Необхідний розмір регулятивного капіталу учасника небанківської фінансової групи для цілей цього Положення визначається таким чином:
1) необхідний розмір регулятивного капіталу страхової компанії визначається в розмірі нормативного запасу платоспроможності страховика, розрахованому відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про страхування" та нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
2) необхідний розмір регулятивного капіталу банку - учасника небанківської фінансової групи НРРК(б) розраховується за такою формулою:
НРРК(б) = (Ар + Свп) • 0,1,
де Ар - сума активів та позабалансових інструментів банку, зважених на відповідні коефіцієнти ризику залежно від групи ризику, до якої віднесено актив, відповідно до глави 1 розділу IV Інструкції № 368, з урахуванням даних аналітичного обліку згідно з алгоритмом розрахунку економічних нормативів, розробленим відповідно до Інструкції № 368 та затвердженим окремою постановою Правління Національного банку України;
Свп - сукупна сума відкритої валютної позиції, яка визначається в порядку, установленому главою 1 розділу IV Інструкції № 368;
3) необхідний розмір регулятивного капіталу інших учасників небанківської фінансової групи визначається відповідно до вимог (нормативів) до мінімального розміру власного або статутного капіталу, установлених законодавством.
Глава 3. Достатність регулятивного капіталу небанківської фінансової групи
3.1. Достатність регулятивного капіталу небанківської фінансової групи відображає здатність небанківської фінансової групи покрити збитки, спричинені ризиками, на які наражаються учасники небанківської фінансової групи в процесі здійснення діяльності з надання фінансових послуг, уключаючи ризики, які виникають внаслідок участі в небанківській фінансовій групі, за рахунок регулятивного капіталу.
3.2. Небанківська фінансова група зобов'язана дотримуватися вимог щодо достатності регулятивного капіталу.
Вимоги щодо достатності регулятивного капіталу небанківської фінансової групи є дотриманими, якщо розмір регулятивного капіталу небанківської фінансової групи дорівнює або перевищує необхідний розмір регулятивного капіталу небанківської фінансової групи.
3.3. Достатність регулятивного капіталу визначається шляхом порівняння розміру регулятивного капіталу небанківської фінансової групи з необхідним розміром регулятивного капіталу небанківської фінансової групи, розрахованим відповідно до вимог глави 2 цього розділу.
3.4. Розрахунок достатності регулятивного капіталу небанківської фінансової групи здійснюється відповідальною особою небанківської фінансової групи на підставі річної консолідованої фінансової звітності небанківської фінансової групи, іншої звітності та інформації, що необхідні для здійснення таких розрахунків, за станом на 31 грудня звітного року.
3.5. У разі якщо розмір регулятивного капіталу небанківської фінансової групи менший необхідного розміру регулятивного капіталу цієї групи, відповідальна особа небанківської фінансової групи зобов'язана повідомити про це Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом 10 робочих днів з дня виявлення такого зменшення. Материнська компанія такої групи зобов'язана забезпечити приведення розміру регулятивного капіталу у відповідність до вимог щодо достатності регулятивного капіталу, передбачених цією статтею, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати через відповідальну особу відповідні підтвердні документи Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, має право прийняти рішення про продовження строку приведення у відповідність розміру регулятивного капіталу до вимог щодо достатності регулятивного капіталу на строк не більш як три місяці у разі надходження обґрунтованого клопотання від відповільної особи групи.
Розділ ІX. Вимоги щодо складання та подання звітності небанківською фінансовою групою
1. Відповідальна особа небанківської фінансової групи складає річну звітність про діяльність небанківської фінансової групи на підставі звітності учасників небанківської фінансової групи та подає до Нацкомфінпослуг в порядку, визначеному цим Положенням.
2. Учасники небанківської фінансової групи зобов'язані подавати відповідальній особі небанківської фінансової групи звіти та інформацію, необхідні для складання звітності про діяльність небанківської фінансової групи, субконсолідованої звітності, розрахунку достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів у порядку, визначеному внутрішнім положенням небанківської фінансової групи, яке має включати, у тому числі:
облікові процедури, які визначають принципи, методи складання та подання небанківською фінансовою групою звітності;
процедури складання звітності, іншої звітності, необхідної для розрахунку достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів;
порядок складання та строки подання учасниками банківської групи встановленої звітності та інформації;
механізм внутрішнього контролю за достовірністю, повнотою та своєчасністю подання інформації.
3. Звітність про діяльність небанківської фінансової групи, що подається відповідальною особою до Нацкомфінпослуг, складається з таких документів:
річної консолідованої фінансової звітності;
інформації про діяльність небанківської фінансової групи, складеної згідно з додатком 10 до цього Положення.
4. Складання консолідованої фінансової звітності здійснюється відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
5. Достовірність та повнота річної консолідованої фінансової звітності про діяльність небанківської фінансової групи повинна бути підтверджена висновком аудиторської фірми, яку включено до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг.
Аудиторською фірмою, що здійснює перевірку консолідованої звітності про діяльність небанківської фінансової групи не може бути особа, пов'язана із учасниками такої небанківської фінансової групи.
6. Форми звітів можуть доповнюватися окремими статтями та примітками, необхідними для відображення інформації щодо небанківської фінансової групи.
7. Відповідальна особа небанківської фінансової групи подає до Нацкомфінпослуг звітність про діяльність небанківської фінансової групи разом з супровідним листом, та аудиторським висновком (звітом) до 1 червня року, наступного за звітним.
8. Звітність про діяльність небанківської фінансової групи подається до Нацкомфінпослуг у паперовій формі з дотриманням вимог, визначених пунктами 6 – 8 розділу І цього Положення. Інформації про діяльність небанківської фінансової групи, складена згідно з додатком 8 до цього Положення, подається також в електронному вигляді у форматі EXCEL.
9. За письмовим запитом Нацкомфінпослуг відповідальна особа небанківської фінансової групи зобов'язана надавати фінансову звітність її окремих учасників або іншу інформацію про фінансовий стан учасників такої групи.

Заступник директора департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за
фінансовими установами - начальник відділу нормативно-правового регулювання діяльності з надання фінансових послуг В. Жигінас
Джерело інформації: http://nfp.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 181 гість та 0 користувачів