Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Положення про показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами під час надання фінансових послуг фінансовими компаніями”

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг розміщено Проект розпорядження „Положення про показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами під час надання фінансових послуг фінансовими компаніями” (далі – проект розпорядження) розроблене відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»підпункту 18 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

Згідно інформації наведеної на сайті Нацкомфінпослуг Положенням установлюються показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами під час надання фінансових послуг, з метою забезпечення стабільної діяльності фінансових компаній, запобігання можливим втратам капіталу та виконання зобов’язань перед клієнтами.

Дія цього Положення поширюється на фінансові компанії, які внесені до Державного реєстру фінансових установ та надають фінансові послуги визначені пунктом 3 розділу XI Положення Про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118, а саме:

надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

фінансовий лізинг;

факторинг;

надання поручительств;

надання гарантій;

надання позик;

залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів.

На сьогодні до фінансових компаній, які здійснюють діяльність із надання вищезазначених фінансових послуг встановлено лише вимогу до розміру власного капіталу (пункт 1 розділу XI Положення Про Державний реєстр фінансових установ, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 41).

З метою вдосконалення державного регулювання ринку фінансових послуг та забезпечення фінансової стабільності фінансових компаній, Нацкомфінпослуг розроблено проект Положення.

Положенням встановлюються такі показники, яких мають дотримуватися фінансові компанії, в залежності від групи ризиковості:

-    норматив основного капіталу;

-    коефіцієнт адекватності власного капіталу;

-    коефіцієнт поточної ліквідності;

-    коефіцієнт ризику стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб;

-    норматив великих ризиків;

-    обмеження інших активів (корпоративних прав, векселів, похідних цінних паперів, дебіторської заборгованості, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг).

ПРОЕКТ 

Про затвердження Положенняпро показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями зфінансовими активами під час надання фінансових послуг фінансовимикомпаніями

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Затвердити Положенняпро показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями зфінансовими активами під час надання фінансових послуг фінансовимикомпаніями(далі – Положення), що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього розпорядженняпісля його державної реєстрації.

5. Фінансовим компаніям привести свою діяльність у відповідність до  вимог Положення протягом року з дня набрання чинності цим розпорядженням.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг  Залєтова О.М.

Голова Комісії                                          І. Пашко

Згідно з чинним законодавством      Протокол № ____ засідання

відповідно до колегіального рішення Комісії     Комісії від _______________

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

____________________№ ____________

Положення

про показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з

фінансовими активами під час надання фінансових послуг фінансовими

компаніями

I.Загальні положення

1.Це Положення розроблене відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»підпункту 18 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

2.Цим Положенням установлюються показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами під час надання фінансових послуг, з метою забезпечення стабільної діяльності фінансових компаній, запобігання можливим втратам капіталу та виконання зобов’язань перед клієнтами.

3.Дія цього Положення поширюється на фінансові компанії, які внесені до Державного реєстру фінансових установ та надають фінансові послуги визначені пунктом 3 розділу XI Положення Про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N41. У цьому Положенні фінансові компанія поділяються на дві групи: А та Б.

4.Фінансові компанії групи А мають дотримуватись нормативних значень показників: 

-норматив основного капіталу;

-обмеження інших активів (корпоративних прав, векселів, похідних цінних паперів, дебіторської заборгованості, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг).

5.Фінансові компаніїгрупи Б мають дотримуватись нормативних значень наступних показників:

норматив основного капіталу;

коефіцієнт адекватності власного капіталу;

коефіцієнт поточної ліквідності;

коефіцієнт ризику стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб;

норматив великих ризиків;

обмеження інших активів (корпоративних прав, векселів, похідних цінних паперів, дебіторської заборгованості, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг).

6.У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

коефіцієнт поточної ліквідності - співвідношення ліквідних активів до поточних зобов'язань;

коефіцієнт адекватності власного капіталу - відношення загальної суми власного капіталу фінансової установи до загальної суми її активів, зважених за ступенем ризику;

фінансова компанія групи А – фінансова компанія, яка здійснює діяльність виключно за рахунок основного капіталу та/або субординованого боргу, залученого від власника істотної участі у фінансовій компанії. Інформація про такого власника істотної участі повиннабути внесена до Державного реєстру фінансових установ

До фінансових компанії групи А належать фінансові компанії, які мають правоздійснювати наступну діяльність

надання фінансових кредитів (позик) за рахунок власних коштів (власного капіталу);

факторинг за рахунок власних коштів (власного капіталу);

До фінансових компаній групи А не можуть належати: 

фінансові компанії, що проводять операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів, з надання поручительств, з надання гарантій, з фінансового лізингу;

фінансові компанії, що залучають фінансові активи юридичних осіб зобов'язанням щодо наступного їх повернення (окрім субординованого боргу, залученого від власника істотної участі у фінансовій компанії);

фінансові компанії, що залучають кошти шляхом випуску облігацій.

норматив основного капіталу – сума статутного капіталу, резервного капіталу, інших резервів, сформованих на покриття ризиків, та нерозподіленого прибутку або збитку фінансової компанії зменшена на суму вирахувань;

порушення режиму сплати - невиконання, неповне або несвоєчасне виконання боржником зобов’язання у строки, встановлені договором між боржником і фінансовою компанією;

фінансові компанії групи Б – фінансові компанії, що не відносяться до фінансових компаній групи А;

субординований борг - позика грошових коштів, договором якої передбачено, що у разі банкрутства чи ліквідації позичальника повернення коштів за такою позикою  здійснюється лише після виконання зобов'язань позичальника перед іншими кредиторами. Фінансові компанії мають право залучати субординований борг від юридичних та фізичних осіб як резидентів так і нерезидентіву грошовій формі як у національній, так і в іноземній валюті;

субординований капітал - субординований борг, що враховується до нормативу основного капіталу фінансової компанії;

власний капітал - частина в активах фінансової компанії, що залишається після вирахування її зобов'язань (крім зобов'язань за субординованим боргом з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 7 глави ІІІ цього Положення).

II.Норматив основного капіталу

1.Мінімальний розмір нормативу основного капіталу фінансової компанії повинен становити не менше мінімального розміру власного капіталу, встановленого законодавством для відповідного виду фінансової компанії.

2.Норматив основного капіталу визначає капітал, який фінансова компанія може використовувати для покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при наданні фінансових послуг.

3.При розрахунку нормативу основного капіталу сума сплаченого статутного капіталу, резервного капіталу, інших резервів, сформованих на покриття ризиків, додаткового капіталу, субординованого капіталу та нерозподіленого прибутку або збитку фінансової компанії зменшується на суму:

-фінансових інвестицій фінансової компанії у інші фінансові установи у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталукожної з таких фінансових установ;

-балансової вартості цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій;

-векселів придбаних та одержаних, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселів, виданих фізичними особами;

-балансової вартості наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою.

4.Під час розрахунку нормативу основного капіталу не допускається неодноразове врахування елементів капіталу та неодноразове вирахування активів.

III.Нормативи адекватності власного капіталу та ліквідності

1.Фінансова компанія зобов'язана постійно підтримувати в процесі здійснення своєї діяльності коефіцієнт адекватності власного капіталу не меншим ніж 10%.

2. Для розрахунку коефіцієнта адекватності власного капіталу активи фінансової компанії поділяються на групи за ступенем ризику та підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження, за наступною формулою:

За = А1 х K 1 + А2 х K 2…. А5 х K 5

НА = Вк : За х 100% 

Вквласний капітал фінансової компанії

НА – норматив адекватності власного капіталу для фінансової компанії

Зазагальнасума активів фінансової компанії зважених за ступенем ризику

А1,2,3,4,5 – вартість активів відповідної групи

К1,2,3,4,5 -  коефіцієнт зваження відповідної групи

Активи фінансової установи поділяються на групи за ступенем ризику:

1 група - з коефіцієнтом зваження 0 відсотків:

грошові кошти в касі та в дорозі;

кошти на поточних та вкладних (депозитних) рахунках в банках, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж "А+" за Національною рейтинговою шкалою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року № 665 (далі - національна рейтингова шкала);

державні цінні папери та доходи, нараховані за ними;

активи, забезпечені державними гарантіями та доходи, нараховані за ними;

відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам;

2 група - з коефіцієнтом зваження 20 відсотків:

кошти на поточних та вкладних (депозитних) рахунках в банках, кредитний рейтинг яких за національною рейтинговою шкалою нижче, ніж "А+", але в межах інвестиційного рейтингу;

банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах в банках, кредитний рейтинг яких за національною рейтинговою шкалою в межах інвестиційного рейтингу;

цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України;

цінні папери іноземних емітентів, щодо яких Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення про допуск таких цінних паперів до обігу на території України, та які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, а також за умови, що цінні папери  іноземних емітентів перебувають в обігу упродовж останніх 12 місяців до дати розрахунку нормативу адекватності власного капіталу на організованих фондових ринках та пройшли процедуру лістингу на одній із таких іноземних фондових бірж: NASDAQ OMX, NASDAQ OMX - Copenhagen, NASDAQ OMX - Helsinki, NASDAQ OMX - Iceland, NASDAQ OMX - Riga, NASDAQ OMX - Stockholm, NASDAQ OMX - Tallinn, NASDAQ OMX - Vilnius, NYSE Euronext -Amsterdam, NYSE Euronext - Brussels, NYSE Euronext - Lisbon, NYSE Euronext - New York, NYSE Euronext - Paris, Deutsche Bоrse AG, SIX Swiss Exchange, Irish Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange Group, Inc., Warsaw Stock Exchange або London Stock Exchange;

права грошової вимоги до боржників за операціями: факторинг, фінансовий лізинг, кредитування (надання позик), що забезпечені гарантіями фінансових установ;

3 група - з коефіцієнтом зваження 50 відсотків:

кошти та банківські метали  на поточних та вкладних (депозитних) рахунках в банках, які не мають кредитного рейтингу за національною рейтинговою шкалою або кредитний рейтинг яких за національною рейтинговою шкалою нижче інвестиційного рейтингу;

цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку  хоча б однієї з фондових бірж України;

векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України;

права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати;

4 група - з коефіцієнтом зваження 75 відсотків:

кошти на поточних рахунках та депозити в банкахвіднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними;

цінні папери українських емітентів, які не перебувають у біржовому списку  хоча б однієї з фондових бірж України;

векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України, та векселі, видані фізичними особами;

права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів;

зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств;

безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам;

сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів;

активи, які не увійшли до інших груп активів;

5 група - з коефіцієнтом зваження 100 відсотків:

права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати перевищує 60 календарних днів;

активи, зареєстровані у АР Крим та/або м.Севастополь, активи, що перебувають на тимчасово окупованій території України;

цінні папери:

обіг яких зупинено - з дати оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

щодо емітента яких порушено провадження у справі про банкрутство, винесена ухвала про його санацію;

щодо емітента яких прийнято рішення про припинення шляхом ліквідації або визнання емітента банкрутом;

щодо яких визнано недійсною емісію цінних паперів такого емітента, скасовано реєстрацію випуску цінних паперів такого емітента;

емітент яких включений до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, оприлюдненому на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

щодо емітента яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутні відомості про юридичну особу або наявні відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;

емітента, у відношенні до яких прийнято рішення про зупинення торгівлі на будь-якій біржі, - з дати оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2.Якщо активи фінансової компанії одночасно відповідають декільком ознакам, встановленим пунктом 2 цього розділу, що визначають їх належність до груп активів з різним ступенем ризику, такі активи відносяться до групи з більш високим ступенем ризику. 

3.Фінансова компанія зобов'язана постійно підтримувати в процесі здійснення своєї діяльності коефіцієнт поточної ліквідності не менше ніж 20%.

4.До ліквідних активів при розрахунку нормативу поточної ліквідності включаються:

грошові кошти в касі та в дорозі;

грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) у банках, крім банків віднесених до категорії неплатоспроможних;

надані кредити, позики, фінансовий лізинг, заборгованість за факторинговими операціями (без урахування простроченої заборгованості) (зі строком погашення до 31 дня);

5.До поточних зобов'язань включаються:

не виконані на кінець звітного місяця зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов’язання з кредитування);

інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня.

6.Коефіцієнт адекватності власного капіталу та коефіцієнт поточної ліквідності розраховуються фінансовою установою станом на останній день кварталу.

7.Субординований борг враховується до власного капіталу фінансової компанії в обсязі, що не перевищує 50 відсотків розміру основного капіталу, у разі, якщо субординований борг відповідає таким умовам:

-договором субординованого боргупередбачено, що у разі банкрутства чи ліквідації фінансової компанії повернення коштів за його позикою здійснюється лише після виконання зобов'язань фінансовою компанією перед іншими кредиторами;

-строк, на який залучається субординований борг, повинен бути не менше ніж п'ять років;

-повернення  коштів за субординованим боргом дозволяється тільки у разі, якщо це не призведе до недотримання фінансовою установою вимог цього Положення, в т.ч. після закінчення строку дії договору залучення коштів на умовах субординованого боргу;

-кошти, які залучаються на умовах субординованого боргу є власними коштами кредитора субординованого боргу (далі – Інвестор).

8.На субординований борг, залучений від власника істотної участі у фінансовій компанії групи А, не поширюється обмеження щодо розміру субординованого боргу, який враховується до власного капіталу фінансової компанії.

9.В разі врахування коштів, залучених на умовах субординованого боргу, до власного капіталу фінансової компанії, фінансові компанії не пізніше ніж через 10 (десять) робочих днів з дня такого врахування подають до Нацкомфінпослуг:

1) копію угоди про залучення коштів на умовах субординованого боргу, засвідчену підписом керівника та печаткою фінансової компанії (за наявності);

2) копію рішення уповноваженого органу про залучення коштів на умовах субординованого боргу, засвідченого підписом керівника та печаткою фінансової компанії (за наявності);

3) схематичне зображення структури власності фінансової компанії, засвідчене підписом керівника та печаткою фінансової компанії (за наявності);

4) документи, що дають змогу ідентифікувати Інвестора фінансової компанії:

Інвестори юридичні особи:

копії зареєстрованих у встановленому законодавством порядку установчих документів, засвідчені підписом керівника Інвестора та печаткою (за наявності);

копію рішення уповноваженого органу про надання коштів на умовах субординованого боргу, засвідченого підписом керівника Інвестора та печаткою (за наявності);

схематичне зображення структури власності Інвестора, засвідчене підписом керівника Інвестора та печаткою (за наявності);

документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан Інвестора та наявність у Інвестора достатньої кількості власних коштів для надання субординованого боргу та підтверджують джерела походження таких коштів (зокрема аудиторський висновок щодо фінансової звітності Інвестора за останній звітній період, що передує наданню коштів на умовах субординованого боргу;

Інвестор фізична особа:

ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, місце проживання або тимчасового перебування, засвідчені підписом фізичної особи;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності), засвідчену підписом фізичної особи;

довідку про джерела коштів з наданням підтверджувальних документів, за рахунок яких Інвестор надає кошти фінансовій компанії на умовах субординованого боргу.

Документи, що подаються фінансовою компанією, повинні відповідати таким вимогам:

бути викладені державною мовою;

бути підписані керівником, засвідчені печаткою (за наявності) заявника та мати дату підписання (для юридичних осіб);

містити достовірну інформацію;

документи на двох і більше сторінках повинні бути пронумеровані та прошиті.

У разі якщо документи підписані не керівником фінансової компанії та/або не керівником Інвестора, а їх уповноваженими особами, фінансова компанія повинна надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

Усі документи, що подаються фінансовою компанією, мають подаватися за описом із зазначенням кількості сторінок кожного документа.

Нацкомфінпослуг протягом 30 календарних днів після отримання всіх документів визначених цим пунктом та відсутності зауважень до них, враховує кошти, залучені на умовах субординоваго боргу, до власного капіталу фінансової компанії.

Процентна ставка за субординованим боргом не може перевищувати протягом усього періоду дії угоди розміру облікової ставки Національного банку України плюс 2,5%.

Сума субординованого боргу, що врахована до власного капіталу фінансової компанії, щорічно зменшується на 20 відсотків її первинного розміру протягом п’яти останніх років дії договору про залучення коштів на умовах субординованого боргу.

10.В разі продовження строку дії угоди про залучення субординованого боргу, що враховується до власного капіталу фінансової компанії, фінансові компанії не пізніше ніж через 10 (десять) робочих днів з дня підписання такої угоди подають до Нацкомфінпослуг:

копію угоди про внесення змін стосовно продовження строку залучення субординованого боргу;

документи, що надають змогу ідентифікувати Інвестора;

відомості про структуру власності Інвестора.

11.У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу від нерезидента в іноземній валюті такий договір підлягає реєстрації в Національному банку України відповідно до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за N 885/9484 (зі змінами).

IV.Вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами

1.Ризик фінансової компанії стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб вважається великим, якщо його сума становить або перевищує 10 відсотків власного капіталу. Фінансова компанія щокварталу надає до Нацкомфінпослуг інформацію про кожний великий ризик відповідно до законодавства.

2.Коефіцієнт ризику стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб визначається як відношення суми всіх вимог фінансової компанії до особи або групи пов'язаних осіб та всіх фінансових зобов'язань, наданих фінансовою компанією щодо особи або групи пов'язаних осіб, до власного капіталу фінансової компанії та не може перевищувати 20%

До вимог фінансової компанії щодо особи або групи пов'язаних осіб включаються:

надані кредит та позики;

факторингові операції, фінансовий лізинг, боргові цінні папери;

акції та інші цінні папери;

дебіторська заборгованість за операціями з такими особами.

До фінансових зобов'язань, наданих фінансовою компанією щодо особи або групи пов'язаних осіб включаються:

гарантії, поручительства, що надані фінансовою компанією;

безвідкличні зобов’язання з кредитування, що надані фінансовою компанією.

3.Фінансова компанія не може нести великі ризики, що в сумі перевищують восьмикратний розмір власного капіталу.

4.Не повинні перевищувати 25 відсотків власного капіталу фінансової компанії активи, що складаються з:

корпоративних прав;

векселів, похідних цінних паперів;

дебіторської заборгованості, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг.

V.Порядок складання та подання інформації про дотримання нормативів адекватності , ліквідності та великих ризиків

1.Фінансова компанія групи А складає та подає до Нацкомфінпослуг інформацію в електронній та паперовій формах про:

- дотримання нормативу основного капіталу та обмеження щодо інших активів (корпоративних прав, векселів, похідних цінних паперів, дебіторської заборгованості, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг).

2.Фінансова компанія групи Б складає та подає до Нацкомфінпослуг інформацію в електронній та паперовій формах про:

-дотримання нормативу основного капіталу;

-дотримання нормативів адекватності власного капіталу та ліквідності (далі - інформація);

-інформацію про кожний великий ризик, дотримання коефіцієнта ризику стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб;

-дотримання обмеження інших активів (корпоративних прав, векселів, похідних цінних паперів, дебіторської заборгованості, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг); 

-інформацію про рух обсягу дебіторської заборгованості набутої за договорами факторингу.

Інформація в електронній формі заповнюється українською мовою за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному Нацкомфінпослуг.

3.Інформація в паперовій формі повинна відповідати електронній формі.

4.Інформація складається станом на останній день звітного кварталу та подається до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог встановлених Порядком надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу.

5.Інформація в паперовій формі засвідчується підписом керівника та головного бухгалтера, скріплюється печаткою (за наявності) фінансової установи та подається разом із електронною формою інформації на електронному носії.

6.Дані, наведені фінансовою установою в інформації, мають бути достовірними та не повинні суперечити даним фінансової звітності, яка подається фінансовою установою до Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

7.У разі недотримання нормативів встановлених цим Положенням фінансова установа подає до Нацкомфінпослуг разом із інформацією письмові пояснення із зазначенням причин допущення порушення.

8.Державний контроль за дотриманням фінансовими установами вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України. У разі виявлення порушень вимог цього Положення до фінансової установи застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

Директор департаменту регулювання 

та нагляду за наданням фінансових 

послуг фінансовими компаніямиГ.Павленко

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг http://nfp.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 186 гостей та 0 користувачів