Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції»

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції»

19.10.2020 – на опрацювання профільним комітетам передано Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції». 

Згідно пояснювальної записки до проекту відповідно до підпункту 14.1.97 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України «лізингова (орендна) операція - господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк». Проте, відповідно до статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» «господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства». Відповідно до частини четвертої статті 62 Господарського кодексу України «Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки.». Отже, господарські операції можуть здійснювати тільки юридичні особи.

Відповідно до статті 397 глави 31 Цивільного кодексу України «Володільцем чужого майна є особа, яка фактично тримає його у себе.». Отже, передача основних засобів від орендодавця до орендаря передбачає передачу крім права користування цими засобами також право володіння ними.

Абзац шостий підпункту 14.1.97 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України містить умову, що «Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов:». Це суперечить визначенню фінансового лізингу, що є господарською операцією, а наявність/відсутність певної умови в договорі не може вважатись господарською операцією. Крім того, невизначеною є ситуація, коли лізинговий (орендний) договір містить більше однієї з вказаних умов одночасно.

Наявність цих суперечностей призводить до неоднозначного трактування норм Податкового кодексу України щодо лізингових (орендних) операцій. Це, в свою чергу, гальмує розвиток ринку лізингу та економічного зростання економіки України.

ПРОЕКТ

вноситься народними депутатами України 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13 – 17, ст. 112 із наступними змінами) такі зміни:

1) абзац перший підпункту 14.1.97 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:

«лізингова (орендна) операція - господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів у володіння та користування фізичним та/або юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк.»;

2) абзаци четвертий-шостий підпункту 14.1.97 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:

«а) оперативний лізинг (оренда) - господарська операція юридичної особи, що передбачає передачу орендарю основних засобів, придбаних або виготовлених орендодавцем, на умовах інших, ніж ті, що передбачаються фінансовим лізингом (орендою);

б) фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція, що здійснюється юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом згідно з цим Кодексом і придбане або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних з правом користування та володіння об'єктом лізингу.

Лізинг (оренда) вважається фінансовим за наявності хоча б однієї з таких умов:»

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Для договорів лізингу, які укладені до набрання чинності цим Законом, його положення застосовуються до тих прав та обов’язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

Джерело інформації: офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 382 гостя та 0 користувачів