Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект Закону Про забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу

На сайті Верховної Ради України міститься інформація про зареєстрований Проект Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу
Як вказано в пояснювальній записці до Проекту, його метою є подолання законодавчих бар'єрів при здійсненні реструктуризації заборгованості господарських товариств з наданням можливостей зарахування такої заборгованості на внески до статутного капіталу та усунення правової невизначеності, яка стосується процедури вступу третьої особи до складу учасників товариства без переходу до нього частки іншого учасника у статутному капіталі товариства.

Для забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу проектом Закону пропонується:
1) внести зміни до статті 144 Цивільного кодексу України з тим, щоб:
забезпечити однозначне розуміння положень цієї статті стосовно того, що не допускається звільнення учасника ТОВ від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства (у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства), коли йдеться про внесення первинних вкладів до статутного капіталу при заснуванні товариства;
визначити, що при збільшенні статутного капіталу ТОВ за рахунок додаткових вкладів учасників товариства та вкладів третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства, порядок внесення таких вкладів, у тому числі шляхом зарахування грошових вимог до товариства, визначається законом та статутом.
2) внести зміни до статті 52 Закону України “Про господарські товариства”, передбачивши, що:
- збільшення статутного капіталу ТОВ може здійснюватися за рахунок додаткових вкладів учасників товариства та за рахунок вкладів третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства;
- у разі прийняття учасниками ТОВ рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів учасників товариства та (або) за рахунок вкладів третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства, не допускається звільнення учасника товариства та (або) третьої особи від обов'язку внесення відповідного вкладу до статутного капіталу товариства, крім випадку, передбаченого новою частиною одинадцятою статті 52 Закону;
- у новій частині одинадцятій статті 52 Закону передбачити, що при збільшенні статутного капіталу в рахунок внесення додаткових вкладів учасниками товариства та (або) в рахунок внесення вкладів третіми особами, що приймаються до складу учасників товариства, можуть бути зараховані грошові вимоги до товариства, зокрема за договорами позик.
3) внести зміни до статті 2 Закону України “Про режим іноземного інвестування” з метою розширення переліку видів іноземних інвестицій за рахунок грошових вимог, зокрема за договорами позик, які погашаються шляхом обміну на акції, корпоративні права (права власності на частку (пай)) у статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України.
4) внести зміни до статті 29 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” з метою уточнення переліку документів, які подаються державному реєстратору у разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані зі зміною складу учасників юридичної особи, а саме вступом нового учасника.
Для урегулювання процедури вступу третьої особи до складу учасників товариства проектом Закону пропонується внести зміни до статті 59 Закону України “Про господарські товариства”, передбачивши, що:
- до компетенції загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю належить прийняття третьої особи до складу учасників товариства;
- при вирішенні питання про прийняття третьої особи до складу учасників товариства рішення буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.

Проект вноситься народним депутатом України
Семенухою Р.С. (посвідчення № (___)
ЗАКОН УКРАЇНИ
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 144 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 - 44, ст. 356):
1) частини другу та третю замінити однією частиною такого змісту:
“2. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.
Не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов'язку внесення первинного вкладу до статутного капіталу товариства при його заснуванні, у тому числі шляхом зарахування грошових вимог до товариства.
Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:
про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
про ліквідацію товариства.
Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.
Рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття”;
У зв'язку з цим частини четверту-шосту вважати відповідно частинами третьою-п'ятою.
2) частину п'яту викласти в такій редакції:
“5. Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів учасників товариства та вкладів третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства, у тому числі шляхом зарахування грошових вимог до товариства, встановлюється законом і статутом товариства”.
2. У Законі України “Про господарські товариства” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 2000 р., № 46, ст. 397; 2007 р., № 33, ст. 440; 2010 р., № 9, ст. 76):
1) статтю 52 після частини восьмої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
“Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю може здійснюватися за рахунок додаткових вкладів учасників товариства та, якщо це не заборонено статутом товариства, за рахунок вкладів третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства.
У разі прийняття учасниками товариства з обмеженою відповідальністю рішення про збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових вкладів учасників товариства та (або) за рахунок вкладів третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства, не допускається звільнення учасника товариства та (або) третьої особи від обов'язку внесення відповідного вкладу до статутного капіталу товариства, крім випадку, передбаченого частиною одинадцятою цієї статті.
Якщо інше не передбачене статутом товариства з обмеженою відповідальністю, при збільшенні статутного капіталу товариства в рахунок внесення додаткових вкладів учасниками товариства та (або) в рахунок внесення вкладів третіми особами, що приймаються до складу учасників товариства, можуть бути зараховані грошові вимоги до товариства, зокрема за договорами позик”;
2) у статті 59:
частину першу доповнити новим пунктом “д” такого змісту:
“д) прийняття третьої особи до складу учасників товариства”;
частину другу викласти у такій редакції:
“З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства та питання про прийняття третьої особи до складу учасників товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.”.
3. Частину першу статті 2 Закону України “Про режим іноземного інвестування” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
“грошових вимог, зокрема за договорами позик, які погашаються шляхом обміну на акції, корпоративні права (права власності на частку (пай)) у статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України;”;
У зв’язку з цим абзаци сьомий-дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим-десятим.
4. Частину третю статті 29 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами) доповнити новим абзацом такого змісту:
“рішення уповноваженого органу юридичної особи про прийняття третьої особи до складу учасників, збільшення статутного капіталу та перерозподіл часток учасників у статутному капіталі”.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України В. ГРОЙСМАН

Джерело інформації: www.rada.gov.ua

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 244 гостя та 0 користувачів