Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект змін до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України

На офіційному сайті НБУ розміщено для ознайомлення проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження змін до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків Україниˮ, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 265, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2004 року № 857/9456 (зі змінами).

Як зазначено на офіційному сайті Національного банку України, відповідно до статей 7 та 56 Закону України "Про Національний банк України", на виконання завдань проекту В.13 (i) Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, у зв’язку з централізацією програмних комплексів, структурними змінами, перерозподілом функцій між підрозділами Національного банку України і з метою підвищення надійності функціонування інформаційних систем банків України та забезпечення збереження банками електронних архівів і архівів особливо важливих даних розробив проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження змін до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків Україниˮ, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 265, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2004 року № 857/9456 (зі змінами).


ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного банку України

Зміни до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України

1. У розділі ІІ:

1) у пункті 1.6 глави 1 слова “Операційного управлінняˮ виключити;

2) у главі 4:

пункт 4.2 виключити.

У звʼязку з цим пункти 4.3 – 4.6 уважати відповідно пунктами 4.2 – 4.5;

абзац другий пункту 4.2 виключити;

в абзаці шостому пункту 4.4:

цифри “7 – 11ˮ замінити цифрами “9, 11ˮ;

слова “кожної зˮ замінити словом “відповіднихˮ;

у пункті 4.5:

в абзаці першому слова “територіальне управління таˮ виключити;

абзаци четвертий та п’ятий викласти в такій редакції: “усі інформаційні системи Національного банку, які функціонують на території відповідної області, відновлюють свою роботу за їх місцезнаходженням;

до інформаційних систем Національного банку вноситься вся інформація щодо банків відповідної області, накопичена під час надзвичайного періодуˮ;

3) у главі 5:

абзац другий пункту 5.1 викласти в такій редакції:

“В одному або двох територіально відокремлених підрозділах Національного банку (далі в цій главі – підрозділ) створюються віддалені резервні пункти. Вибираються підрозділи залежно від їх віддаленості від міста Києва, а також об’єктів (географічних, промислових тощо), які є джерелом підвищеної небезпеки в разі виникнення надзвичайних ситуацій, наявності потрібної інфраструктури для забезпечення відповідних потужностей для

функціонування цих віддалених резервних пунктівˮ;

четверте речення пункту 5.3 виключити;

у пунктах 5.5 і 5.7 слова “територіальне управлінняˮ у всіх відмінках та числах замінити словом “підрозділˮ у відповідних відмінках;

пункт 5.10 викласти в такій редакції:

“5.10. Протягом часу, потрібного Національному банку для створення віддалених резервних пунктів, у разі неможливості функціонування інформаційних систем одночасно за місцем їх штатного розташування і в структурних одиницях Національного банку в місті Києві відновлення їх роботи здійснюється в підрозділі, який оперативно визначається керівництвом Національного банку залежно від обставин. Функціонування інформаційних

систем відновлюється в обсязі, який визначається наявними в підрозділі обчислювальними ресурсами. У першу чергу забезпечується функціонування СЕП. Для відновлення функціонування інформаційних систем і продовження їх експлуатації до відповідного підрозділу відряджається обслуговуючий персонал цих систем та/або їх розробникиˮ;

4) у пункті 6.8 глави 6 цифри і слова “9.2 глави 9ˮ замінити цифрами і словами “10.2 глави 10ˮ;

5) абзац перший пункту 7.2 глави 7 викласти в такій редакції:

“7.2. Національний банк у разі неможливості відновлення за місцем штатного функціонування вузла телекомунікаційної мережі та/або системи ЕП, на якому здійснюється обслуговування учасників інформаційних систем (далі – вузол), розгортає і експлуатує резервний вузол телекомунікаційної мережі та/або системи ЕП в іншій структурній одиниці Національного банкуˮ;

6) у главі 8:

абзац другий пункту 8.3 виключити;

абзаци другий і третій пункту 8.6 викласти в такій редакції:

“у разі руйнування в проміжку між банківськими днями або в разі відновлення функціонування за штатним місцем функціонування – без втрати інформації про здійснені платежі;

у разі руйнування протягом банківського дня в іншій будівлі або у віддаленому резервному пункті – з можливою втратою інформації про платежі за останні кілька хвилин перед руйнуванням. Розрахунки, інформація про які втрачена при руйнуванні, анулюютьсяˮ;

7) у пункті 10.10 глави 10 слова “Територіальні управління Національного банкуˮ виключити;

8) у главі 11:

у пункті 11.1:

в абзаці другому слова “до територіального управління Національного банку або до ЦРП (залежно від схеми надання окремого файла звітності) на зміннихˮ замінити словами “до ЦРП на електроннихˮ;

в абзаці третьому слова “допускається надання інформаціїˮ замінити словами “банк надає інформацію до Департаменту статистики та звітності Національного банкуˮ;

пункт 11.2 викласти в такій редакції:

“11.2. У разі порушення функціонування банку, який надає звітність, ЦРП має вжити таких заходів:

якщо банк надає файли звітності на електронних носіях, то ЦРП приймає їх у звичайному режимі;

якщо банк не має змоги надати файли звітності, то ЦРП дублює звітність банку за попередню звітну дату, надаючи її на звітну дату на підставі відповідного рішення Національного банкуˮ;

пункти 11.3, 11.4 виключити.

У зв’язку з цим пункт 11.5 уважати пунктом 11.3;

пункт 11.3 викласти в такій редакції:

“11.3. У разі порушення функціонування ЦРП функції ЦРП з приймання файлів звітності виконує підрозділ Національного банку, у якому функціонує віддалений резервний пункт. Служба захисту інформації забезпечує наявність у віддаленому резервному пункті ключової системи, потрібної для оброблення звітності.

Банки забезпечують надсилання файлів звітності до віддаленого резервного пункту Національного банку на адресу, яку повідомив Національний банк. Схема надсилання та назви файлів звітності залишаються такими самими, як під час передавання звітності до ЦРПˮ;

9) у главі 12:

у тексті пункту 12.2 слова “Операційного управлінняˮ виключити;

пункт 12.3 виключити;

10) у пункті 13.2 глави 13 абревіатуру “САБОˮ замінити абревіатурою “САБˮ;

11) у пункті 14.2 глави 14 слова “(інше територіальне управління, структурна одиниця чи навчальний заклад Національного банку)ˮ виключити;

12) у пункті 15.2 глави 15 слова “(інше територіальне управління, структурна одиниця чи навчальний заклад Національного банку)ˮ виключити.

2. У розділі ІІІ:

1) в абзаці другому пункту 2.9 глави 2 слова “відповідне територіальне управління Національного банкуˮ замінити словами “Національний банкˮ;

2) у главі 5:

пункт 5.1 викласти в такій редакції:

“5.1. Система резервування та відновлення функціонування САБ та інформаційної системи ЦСК банку обов’язково має передбачати збереження нагально необхідної інформації у віддаленому пункті резервування і відновлення діяльності банку (далі – віддалений пункт), розташованому на значній відстані від місця розташування банку, з урахуванням обґрунтованих банком ризиків.

Метою такого збереження є відновлення діяльності банку в іншому місці, якщо банк чи регіон, у якому він розташований, зазнав невиправних пошкодженьˮ;

у пункті 5.8 слово “електронногоˮ замінити словами “електронної формиˮ;

3) у пункті 6.7 глави 6 слово “дискетˮ замінити словами “змінних носіїв інформаціїˮ;

4) у пункті 10.4 глави 10:

слова “відповідного територіального управлінняˮ виключити;

після слів “на змінних носіях, якіˮ додати слова “не підлягають перезаписуваннюˮ;

слова “(на CD дисках тощо)ˮ виключити;

5) пункт 2 глави 11 викласти в такій редакції:

“2. Банк/філія має зберігати електронні архіви, резервні копії, архіви особливо важливих даних, а також програмні засоби, що використовуються для відновлення змісту баз даних на їх підставі, щонайменше в одному екземплярі за місцем свого розташування і в одному екземплярі у віддаленому пункті. Якщо віддалений пункт розміщено в тій самій області, що й банк, то банк/філія має зберігати третій екземпляр зазначеної інформації в іншій області. У разі виникнення надзвичайної ситуації або її загрози в області, де зберігається третій

екземпляр, банк/філія має у триденний строк визначити інше місце для зберігання третього екземпляраˮ.

Джерело інформації: офіційний сайт Національного банку України http://www.bank.gov.ua

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 319 гостей та 0 користувачів