Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

ВРУ - Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг – про спліт функцій Нцкомфінпослуг

Ухвалення закону про розділення функцій Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг було включено до меморандуму співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом, як свого часу зазначала заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова.

Законопроектом пропонується передати нагляд і регулювання ринку небанківських фінансових установ від Нацкомфінпослуг до НБУ та НКЦПФР.

Зокрема до НБУ відійде нагляд та контроль за діяльністю:

 • Страхових копаній
 • Лізингових копаній
 • Факторингових компаній
 • Кредитних спілок
 • Бюро кредитних історій
 • Ломбардів
 • Інших фінансових компаній

До НКЦПФР відійде нагляд та контроль за діяльністю:

 • Недержавних пенсійних фондів
 • Фондів фінансування будівництва
 • Фондів операцій з нерухомістю

Метою законопроекту є скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послугшляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Підвищення ефективності державної регуляторної політики, функціональності нормативно-правових актів, спрямованих на створення дієвого механізму державного регулювання та нагляду, зниження витрат діяльності фінансових установ, спричинених надлишковим та неефективним державним регулюванням, забезпечення конкуренції на фінансовому ринку, запобігання діяльності недобросовісних компаній, координованість із сучасними процесами реформування та дерегуляції економіки України,  сприятимутьактивізації розвитку ринків небанківських фінансових послуг.

07.07.2016 року Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИПро внесення змін до деяких законодавчих актів Українищодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг, прийнято в першому читанні - за основу.

Законопроектом пропонується внести зміни до таких законодавчих актів:

1) Господарського кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення;

2) Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про страхування», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про організацію формування та обігу кредитних історій», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про кредитні спілки», «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», «Про іпотечні облігації», «Про аудиторську діяльність», «Про Національний банк України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Зміни до зазначених вище законодавчих актів передбачають передачу повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у частині регулювання та нагляду у системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управлінні майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Решту повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, пропонується передати до Національного банку України.

Також у зв’язку із внесенням зазначених змін щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою уніфікації принципів та порядку здійснення Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензування та регуляторної діяльності відповідно.

Крім того, з метою усунення надмірного регулювання пропонується скасувати Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» та Декрет Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства».

Проект

Вноситься Президентом України

Закон    УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо консолідації функцій із державного регулювання
ринків фінансових послуг

________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) у статті 1637:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 1637. Діяльність на фондовому ринку або у системінакопичувального пенсійного забезпечення без ліцензії";

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"Провадженняпрофесійної діяльності на фондовому ринку або діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без ліцензії на провадження окремих видів такої діяльності, провадження частини відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої ніж та, на яку надано ліцензію, або з порушенням умов ліцензування, –";

2) статтю 16311 викласти в такій редакції:

"Стаття 16311. Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення       

Нерозкриття, розкриття не в повному обсязі інформації та/або розкриття недостовірної інформації на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення або опублікування такої інформації з порушенням строку, передбаченого законодавством, вчинене посадовою особою емітента, суб'єкта господарювання, що здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення,

тягне за собою накладенняштрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, –

тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

3) статтю 18829 викласти в такій редакції:

"Стаття 18829. Ухилення від виконання, невиконанняактів Національного банку Українитазаконних вимог посадових осібНаціональногобанкуУкраїниу сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг

Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання актів Національного банку України небанківськими фінансовими установами –

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання законних вимог посадових осіб Національного банку України щодо усунення порушень законодавства у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків –

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей Національному банку України небанківськими фінансовими установами –

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

4) статтю 18830 викласти в такій редакції:

"Стаття 18830. Невиконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб

Невиконання або виконання не в повному обсязі або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або розпоряджень, постанов уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, у системінакопичувального пенсійного забезпечення

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, передбачених частиною першою цієї статті,

тягнуть за собою накладення штрафу від семисот п'ятдесяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перешкоджання у проведенні уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку перевірки учасника фондового ринку, а також суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників), –

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною третьою цієї статті, –

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

5) частину першу статті 2343 доповнити словами і цифрами "ухилення від виконання, невиконання актів Національного банку України та законних вимог посадових осіб Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг (стаття 18829)";

6) статтю 24416 виключити;

7) частину першу статті 24417 після слів "законодавства на ринку цінних паперів" доповнити словами "у системі накопичувального пенсійного забезпечення", а після цифр "1638 – 16311" доповнити цифрами "16613";

8) у пункті 1 частини першої статті 255:

абзац "Національного банку України (статті 16312, стаття 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій)" викласти в такій редакції:

"Національного банку України (статті 16312, 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій, діяльності з надання інших фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)";

абзац "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 1637, 16312)" викласти в такій редакції:

"Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 1637, 16312, 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)";

абзац "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)" виключити.

2. У другому реченні частини другої статті 163 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 1822, ст. 144 з наступними змінами) слова "іпотечні сертифікати (сертифікати з фіксованою дохідністю, сертифікати участі)" виключити.

3. У частині другій статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити.

4. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78 із наступними змінами):

1) у статті 2:

у частині восьмій слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національним банком України";

у частині сімнадцятій слова "за погодженням з Національним банком України" виключити;

2) у назві статей 36, 37 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Уповноваженого органу";

3) у статті 46:

у частинах другій та третій слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Уповноважений орган";

у частинах четвертій та п'ятій слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Уповноваженим органом".

5. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):

1) статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення:

1) брокерська діяльність;

2) дилерська діяльність;

3) андеррайтинг;

4) діяльність з управління цінними паперами;

5) діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування;

6) діяльність з управління активами пенсійних фондів;

7) діяльність з управління фондом фінансування будівництва/фондом операцій з нерухомістю;

8) діяльність з управління іпотечним покриттям;

9) депозитарна діяльність депозитарної установи;

10) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

11) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;

12) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;

13) клірингова діяльність;

14) діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

15) діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку, в разі здійснення професійними учасниками ринку цінних паперів декількох видів діяльності, передбачених частиною першою цієї статті, може видавати один бланк ліцензії на такі види діяльності.

Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють ринок цінних паперів, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами.

У процесі здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення особи, які здійснюють таку діяльність, зобов'язані додержуватися встановлених відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України обов'язкових нормативів достатності власних коштів та інших показників та вимог, що обмежують ризики по операціях на ринку цінних паперів та/або у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

У разі анулювання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування недержавний пенсійний фонд – суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення може подати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку не раніше ніж через три роки з дати анулювання такої ліцензії нову заяву про її видачу. Разом із заявою про видачу нової ліцензії на надання послуг має бути подано документи, які підтверджують усунення причин анулювання попередньої ліцензії";

2) у статті 7:

частину першу після пункту 3 доповнити пунктом 31 такого змісту:

"31) здійснення державного регулювання та контролю у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

у частині другій:

пункт 9 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

пункт 142 доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

пункт 15 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

пункт 16 після слів "фондового ринку України" доповнити словами "та системи накопичувального пенсійного забезпечення";

пункт 17 викласти у такій редакції:

"17) координує роботу з підготовки фахівців з питань фондового ринку, накопичувального пенсійного забезпечення, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами чи діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, та у порядку, встановленому Комісією, проводить сертифікацію таких фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами чи діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, а також анулювання зазначених сертифікатів";

у пункті 18 слова "про цінні папери" виключити;

пункт 24 викласти в такій редакції:

"24) встановлює вимоги до аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки емітентів, що здійснили (здійснюють) публічне розміщення цінних паперів, професійних учасників ринку цінних паперів, недержавних пенсійних фондів та інших осіб, що надають фінансові послуги на фондовому ринку, визначає порядок ведення та веде реєстр таких аудиторських фірм";

пункти 25 та 28 після слів "інститутів спільного інвестування" доповнити словами "недержавних пенсійних фондів";

доповнити пунктами 3712 – 3716 такого змісту:

"3712) щокварталу розраховує середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів та оприлюднює таку інформацію в установленому нею порядку;

3713) оприлюднює в установленому нею порядку перелік недержавних пенсійних фондів – суб'єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення, яким видана ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

3714) порушує перед радою недержавного пенсійного фонду – суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення питання щодо заміни особи, яка здійснює управління пенсійними активами накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування такого фонду, у разі якщо в результаті діяльності такої особи зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування у пенсійному фонді зменшилася протягом останнього року більш як на 10 відсотків;

3715) встановлює форму та вимоги до інформації про накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яка підлягає оприлюдненню, та визначає порядок її оприлюднення;

3716) оприлюднює інформацію про страхові організації, які здійснюють страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі показники, що застосовуються ними для розрахунку довічних пенсій";

3) у частині першій статті 8:

у пункті 2 слова "по операціях з цінними паперами" виключити;

пункти 3 та 5 викласти відповідно в такій редакції:

"3) встановлювати за погодженням з Кабінетом Міністрів України розмір плати за видачу ліцензій, їх дублікатів і копій, переоформлення ліцензій та за видачу сертифікатів та їх дублікатів, що видаються Комісією, а також за реєстрацію документів та надання відповідної інформації на запит юридичних і фізичних осіб, яка зараховується до Державного бюджету України";

"5) виносити попередження, зупиняти на термін до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати дію таких ліцензій";

пункт 8 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

пункт 9 після слів "діяльності професійних учасників ринку цінних паперів" доповнити словами "суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення (крім вкладників, учасників, органів державного нагляду і контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення)";

у пункті 91 слова "на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку" виключити;

пункт 10 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення", а слова "про цінні папери" виключити;

пункт 14 доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

доповнити пунктом 321 такого змісту:

"321) виносити рішення про заборону недержавним пенсійним фондам – суб'єктам другого рівня системи пенсійного забезпечення укладати нові пенсійні контракти з учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування у разі порушення вимог, установлених для таких недержавних пенсійних фондів законом та ліцензійними умовами";

4) у статті 11:

назву статті доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

у частині першій:

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2) здійснення діяльності на ринку цінних паперів або у системі накопичувального пенсійного забезпечення без ліцензії, якщо законом передбачено одержання ліцензії для здійснення такої діяльності, –"

абзац перший пункту 8 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "у системі накопичувального пенсійного забезпечення, законодавства про акціонерні товариства";

у абзаці шістдесят другому слова "на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, яку було видано такому професійному учаснику фондового ринку" виключити;

5) назву, частини першу, шосту та сьому статті 12 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "у системі накопичувального пенсійного забезпечення".

6. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):

1) частину першу статті 7 після пункту 8 доповнити пунктом 81 такого змісту:

"81) здійснює державне регулювання щодо діяльності на ринках небанківських фінансових послуг в межах, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та іншими законами України;

2) у частині першій статті 15:

пункт 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"щодо  державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг (крім діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення)".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий – двадцять шостий вважати відповідно абзацами шостим – двадцять сьомим;

абзац вісімнадцятий доповнити словами "та інших фінансових установ";

пункт 2 доповнити словами "а також щодо ринків небанківських фінансових послуг, державне регулювання яких здійснюється Національним банком";

3) у частині першій статті 16 слово "шести" замінити словом "семи";

4) у частині першій статті 20 слово "п'ятьох" замінити словом "шістьох";

5) у частині першій статті 56 слова "банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для" замінити словами "юридичних та";

6) частину першу статті 57 викласти в такій редакції:

"Для здійснення своїх функцій Національний банк має право безоплатно одержувати від фінансових установ, учасників фінансових груп та юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку, а також від осіб, стосовно яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та інших законів України, інформацію про їх діяльність та пояснення стосовно отриманої інформації і проведених операцій";

7) у частині першій статті 58 та частині першій статті 59 після слова "банків" доповнити словами "інших фінансових установ", а після слів "Національний банк" – "у межах своїх повноважень";

8) після розділу Х доповнити Закон розділом X1 такого змісту:

"Розділ X1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ";

"Стаття 631. Мета державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг

Головна мета державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, здійснюваного Національним банком, – безпека та фінансова стабільність фінансової системи, захист інтересів вкладників і кредиторів та інших споживачів небанківських фінансових послуг та запобігання кризовим явищам.

Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг (крім діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення) на індивідуальній та консолідованій основі у межах та порядку, передбачених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

9) частину другу статті 65 викласти в такій редакції:

"Службовцям Національного банку та їх родичам першого ступеня споріднення забороняється входити до органів управління та/або бути акціонерами та/або учасниками банків та інших фінансових установ, державне регулювання діяльності яких здійснює Національний банк, споріднених та афілійованих з ними осіб, у тому числі учасників фінансової групи, крім випадків, передбачених законодавством";

10) у частині другій статті 71 пункт 5 виключити.

7. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1із наступними змінами):

1) устатті 4:

пункти 2, 12 та 13 частини першої виключити;

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"3. Національний банк України може приймати в межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг рішення";

2) абзац п'ятнадцятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:

"Орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, має право встановлювати додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, якщо це не врегульовано законом";

3) пункт 2 частини третьої статті 7 викласти в такій редакції:

"2) внутрішні правила фінансової установи, узгоджені з вимогами законів України та нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг";

4) частину другу статті 161 викласти в такій редакції:

"2. Національний банк України здійснює нагляд на консолідованій основі за банківськими групами відповідно до цього Закону, інших законів України, а також за небанківськими фінансовими групами, крім фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює нагляд на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Діяльність у небанківській фінансовій групі вважається переважною, якщо середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітних квартали небанківських фінансових установ, нагляд за якими здійснює відповідно Національний банк України або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх небанківських фінансових установ, що входять до цієї групи, за цей період";

5) частину першу статті 21 викласти в такій редакції:

"1. Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється:

щодо діяльності на ринках цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

щодо діяльності на ринку банківських послуг та діяльності на інших, ніж зазначені в абзаці другому цієї частини, ринках небанківських фінансових послуг  Національним банком України.

Антимонопольний комітет України та інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринків фінансових послуг та отримують від них інформацію у межах повноважень, визначених законом";

6) у статті 22:

у тексті слова "Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Голова органу, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, або уповноважена ним особа беруть участь у роботі іншого органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, з правом дорадчого голосу, коли ними обговорюються питання нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг";

7) назву розділу V викласти в такій редакції:

"Розділ V

ЗАВДАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ";

8) статті 23 і 24 виключити;

9) назву та абзац перший частини першої статті 27викласти в такій редакції:

"Стаття 27. Завдання Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг

1. Основними завданнями Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг в межах, визначених частиною першою статті 21 цього Закону, є";

10) у статті 28:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 28. Повноваження Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг";

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Національний банк України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг в межах, визначених частиною першою статті 21 цього Закону";

у пункті 2 слово "нею" замінити словом "ним";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) встановлює розмір плати за реєстрацію документів та видачу ліцензій (їх дублікатів), а також за реєстрацію осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги";

у пункті 10 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національного банку України";

пункти 2125 виключити;

частини другу та третю виключити;

11) у статті 29:

 • в абзаці першому частини другої слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг";
 • частину третю викласти в такій редакції:
 • "3. Правила підготовки, надання та оброблення даних про діяльність небанківських фінансових установ відповідно до напрямів пруденційного нагляду встановлюються Національним банком України";
 • у частині четвертій слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національним банком України";

12) у статті 30:

частину першу викласти в такій редакції:

 • "1. Національний банк України в межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг має право проводити перевірку (інспекцію) діяльності учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійованих та споріднених осіб";
 • у частинах другій п'ятій слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку;

13) у частині першій статті 31 слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку;

14) у статті 32:

частину першу викласти в такій редакції:

 • "1. Національний банк України у межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг здійснює співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав з питань, що належать до його компетенції.
 • Національний банк України має право в рамках міжнародного співробітництва укладати в письмовій формі міжнародні договори (угоди, меморандуми, протоколи тощо) міжвідомчого характеру або документи, які не регулюються міжнародним правом (далі міжвідомчі договори), чи приєднуватися до них";
 • у частинах другій та третій слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку;
 • в абзаці третьому частини третьої слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національним банком України";

15) статтю 33 виключити;

16) у частині першій статті 34:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Національний банк України у межах своїхповноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг видає ліцензії для здійснення фінансовими установами";

пункт 2 виключити;

17) у статті 35:

 • у назві та частині третій слова "орган ліцензування" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку;
 • в абзаці першому частини першої слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національного банку України";
 • у частині другій слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг";
 • частину шосту виключити;

18) у статті 36:

у частині першій:

 • в абзаці першому слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України";
 • в абзаці другому слова "Головою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Головою Національного банку України або іншою уповноваженою посадовою особою Національного банку України";
 • у частинах четвертій та п'ятій слова "органу ліцензування" замінити словами "Національного банку України";

19) у статті 37:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Національний банк України використовує бланки ліцензії, зразок якої затверджується Національним банком України";

у частині третій:

 • в абзаці другому слово "ліцензування" виключити;
 • абзац десятий викласти в такій редакції:
 • "Ліцензія підписується уповноваженою посадовою особою Національного банку України та засвідчується печаткою Національного банку України";

20) у статті 38:

 • у частині першій слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повинна" замінити словами "Національний банк України повинен";
 • у частині другій слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України";
 • у частинах третій та четвертій слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку;

21) у статті 39:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. У разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг, Національний банк України у межах своїх повноважень застосовує заходи впливу відповідно до закону";

у частині другій слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України";

22) у статті 40:

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Національний банк України у межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг може застосовувати такі заходи впливу";

пункт 9 виключити;

в абзаці одинадцятому слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Порядок та умови застосування заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг (крім зазначеної в абзаці другому частини першої статті 21 цього Закону) встановлюються законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України";

у частині третій слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національного банку України";

23) у статті 41:

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Національний банк України у межах своїх повноважень у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг застосовує до учасників ринків небанківських фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) штрафні санкції за";

у пункті 3 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національного банку України";

у частинах другій і третій слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку;

24) у статті 42:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Штрафи, передбачені статтею 41 цього Закону, накладаються Головою Національного банку України, іншими уповноваженими  посадовими особами Національного банку України після розгляду матеріалів, що засвідчують факт правопорушення";

у частині шостій слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національного банку України";

25) статтю 43виключити;

26) статтю 45 виключити;

27) у статті 46:

у частині першійабзац перший викласти в такій редакції:

"1. Національний банк України має право призначити тимчасову адміністрацію фінансової установи (крім банку), діяльність якої ліцензується Національним банком України, у разі:"

у тексті слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку;

28) у статті 47:

 • у частині першій, третій – восьмій,одинадцятій слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку;
 • у частині другій слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг";

частину дванадцяту викласти в такій редакції:

"12. Національний банк України перед призначенням тимчасового адміністратора зобов'язаний переконатися у тому, що конфлікт інтересів відсутній";

у частині тринадцятій слова "національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, яка" замінити словами "Національний банк України, який";

пункти 1 і 4 частини п'ятнадцятої викласти відповіднов такій редакції:

"1) здійснювати діяльність за наявності конфлікту інтересів, за винятком випадків, коли про це відомо Національному банку України і він дозволив продовжити роботу";

"4) приймати зобов'язання від імені Національного банку України без його письмового дозволу";

29) у тексті Закону слова "державний орган, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг", "орган державного регулювання ринків фінансових послуг", "державний орган з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг", "державний орган, який здійснює регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг", "уповноважений державний орган" у всіх відмінках і числах замінити словами "орган, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку та числі.

8. У частині першій статті 8 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101 із наступними змінами) слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національним банком України".

9. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47 – 48, ст. 372 з наступними змінами):

1) в абзаці сімнадцятому статті 1 слова "ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування" замінити словами "ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";

2) у статті 3 слова "(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та  "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" виключити;

3) у частині третій статті 5:

 • в абзаці першому слова "національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і" виключити;
 • в абзаці другому слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

4) у статті 10:

 • в абзаці другому частини першої друге речення виключити;
 • в абзаці першому частини четвертої слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з" виключити;

5) у частині другій статті 12:

 • в абзаці другому слова "пенсійних фондів" замінити словами "недержавних пенсійних фондів";
 • в абзаці третьому слова "професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)" замінити словами "діяльності з управління активами пенсійних фондів";

6) в абзаці другому частини дванадцятої статті 20 слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

7) у статті 201:

у частині п'ятій слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

у частині десятій:

 • в абзаці першому слова "ліцензії на надання послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення" замінити словами "ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";
 • у пункті 3 слова "ліцензії на надання фінансових послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування" замінити словами "ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";
 • у тексті статті слова "ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування" у всіх відмінках замінити словами " ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" у відповідному відмінку;

8) в абзаці п'ятому частини першої статті 21 слова "пенсійних фондів" замінити словами "недержавних пенсійних фондів";

9) у назві та тексті статті 27 слова "адміністрування пенсійного фонду" в усіх відмінках та числах замінити словами "адміністрування недержавних пенсійних фондів";

10) у статті 28:

у назві та тексті слова "діяльності з адміністрування пенсійних фондів" замінити словами "діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів";

у частині другій слова "договори про адміністрування пенсійного фонду" замінити словами "договори про адміністрування недержавного пенсійного фонду";

у частині четвертій слова "договору про адміністрування пенсійного фонду" замінити словами "договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду";

11) в частині першій статті 32 слова "Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а якщо адміністратор має ліцензію на провадження діяльності з управління активами пенсійного фонду, – також і" виключити;

12) статтю 33 виключити;

13) в абзаці першому частини першої статті 37 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;

14) у пункті 11 частини другої статті 38 слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

15) у частині другій статті 40 слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

16) у частині другій статті 43  слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

17) у статті 44:

у частині четвертій:

 • у пункті 1 слова "Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;
 • в абзаці четвертому слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 • у частині п'ятій слова "та національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

18) у статті 45:

 • в абзаці першому частини другої слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;
 • у пункті 1 частини п'ятої слова "національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 • у частині сьомій слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

19) у частині третій статті 46 слова "і Національній комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг" виключити;

20) в абзаці першому частини шостої статті 47 слова "за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

21) в абзаці тринадцятому частини першої статті 48 слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, спільно з"  виключити;

22) у частині шостій статті 49 слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

23) абзац другий частини четвертої статті 51 викласти в такій редакції:

"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов'язана повідомити про це раду такого пенсійного фонду";

24) в абзаці другому частини четвертої статті 52 слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням із Національним банком України";

25) в абзаці четвертому частини першої статті 53 слова "ліцензію на надання фінансових послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення" замінити словами "ліцензію на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";

26) у частині восьмій статті 64 слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";

27) у статті 67:

частини другу та третю викласти в такій редакції:

"2. Державний нагляд та контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів, адміністраторів пенсійних фондів, осіб, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, зберігачів, страхових організацій та банківських установ здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у межах повноважень і в порядку, визначених цим Законом, Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та іншими актами законодавства України.

3. Національний банк України зобов'язаний письмово повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про санкції до страхових організацій або до банківських установ, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, та підстави їх застосування протягом 10 робочих днів з моменту накладення таких санкцій.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов'язана письмово повідомляти Національний банк України про санкції до страхових організацій або до банківських установ, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, та підстави їх застосування протягом 10 робочих днів з моменту накладення таких санкцій";

абзац перший частини сьомої виключити;

частину дев'яту викласти в такій редакції:

"9. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує засоби нагляду, інспектування та заходи впливу згідно із законодавством про державне регулювання ринку цінних паперів";

28) у тексті Закону слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

10. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49 – 51, ст. 376 з наступними змінами):

1) в абзаці сорок другому статті 1 слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;

2) у частині четвертій статті 75 слова "національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та
"і національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

3) у частині сьомій статті 78:

 • в абзаці другому слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і" замінити словами "Національна з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з";
 • в абзаці восьмому слова "Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та" виключити;

4) у частині восьмій статті 80:

 • в абзаці першому слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 • в абзаці четвертому слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з" виключити;

5) в абзаці другому частини другої статті 81 слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" виключити та доповнити абзац словами "а також двох представників від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

6) у частині першій статті 84 слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

7) у частині першій статті 86:

у пункті 2:

 • в абзаці першому слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 • в абзаці другому слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і" замінити  словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з";
 • у пункті 5 слова "і національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 • у пункті 6 слова "за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 • 8) в абзаці першому частини другої статті 87 слова "і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

9) у статті 99:

у частині третій:

 • в абзаці п'ятому пункту 7 слова "і Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 • у пункті 72 слова "Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 • у пункті 73 слова "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;
 • в абзаці першому частини дев'ятої слова "і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

10) у пункті 9 статті 104 слова "фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "державне регулювання ринку цінних паперів";

11) у тексті Закону слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

11. У Законі України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 52, ст. 377 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 4 слова "дозвіл/ліцензію" замінити словом "ліцензію";

2) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:

"Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";

3) частину першу статті 36 викласти в такій редакції:

"Нагляд та регулювання діяльності управителів ФОН здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";

4) статтю 38 викласти в такій редакції:

"Стаття 38. Емісія сертифікатів ФОН

Емісія сертифікатів ФОН здійснюється в порядку, встановленому законодавством про цінні папери";

5) статті 42 та 43 виключити;

6) абзац п'ятий частини першої статті 45 виключити;

7) у частині першій статті 47:

у другому реченні слова "діяльності зберігача" замінити словами "депозитарної діяльності депозитарної установи";

у третьому реченні слова "Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" замінити словами "Закону України "Про депозитарну систему України";

8) у частині першій статті 48 слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку", а  слова "а також має дозвіл на здійснення емісіїсертифікатів ФОН" виключити;

9) у розділі VI "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ":

пункт 6 виключити;

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити контроль за виконанням управителями цього Закону".

12. У частині другій статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79 із наступними змінами):

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

"актів Національного банку України;

актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

абзац п'ятий виключити.

13. У підпункті "а" пункту 17.7 статті 17 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527 із наступними змінами) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку".

14. У пункті 1.10 статті 1 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 1із наступними змінами) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України".

15. В абзаці дванадцятому статті 3 Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 421 із наступними змінами) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національний банк України".

16. У Законі України "Про іпотечні облігації" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 16, ст. 134 з наступними змінами):

1) частину третю статті 8 викласти в такій редакції:

"3. Іпотечне покриття та операції з ним обліковуються емітентом відокремлено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

2) у пункті 3 частини першої статті 171 слова "за погодженням з Національним банком України" виключити;

3) частину першу статті 27 викласти в такій редакції:

"1. Державне регулювання, нагляд та контроль у сфері емісії та обігу іпотечних облігацій і діяльності фінансових установ здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку".

17. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):

1) підпункт "б" пункту 3 частини п'ятої статті 3 виключити;

2) частину другу статті 16 доповнити абзацом такого змісту:

"діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів";

3) частину першу статті 18 доповнити абзацами такого змісту:

"Діяльність з управління активами інституційних інвесторів включає:

діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування;

діяльність з управління активами пенсійних фондів;

діяльність з управління іпотечним покриттям;

діяльність з управління фондом фінансування будівництва/фондом операцій з нерухомістю";

4) доповнити Закон статтею 181 такого змісту:

"Стаття 181. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних

                     фондів

1. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів – професійна діяльність учасника фондового ринку – адміністратора недержавного пенсійного фонду, що провадиться ним за винагороду від свого імені та на підставі відповідного договору з недержавним пенсійним фондом.

2. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів регулюється спеціальним законодавством";

5) частину п'яту статті 26 викласти в такій редакції:

"5. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів може поєднуватися лише з діяльністю з адміністрування недержавних пенсійних фондів відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

6) у статті 271:

назву доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

частину дев'яту доповнити абзацом такого змісту:

"Члени ради недержавного пенсійного фонду зобов'язані відповідати вимогам, установленим законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, протягом усього часу, коли вони зберігають свій статус";

у тексті статті слова "професійна діяльність на фондовому ринку" в усіх відмінках замінити словами "професійна діяльність на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

7) у статті 272:

назву доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

у тексті статті слова "професійна діяльність на фондовому ринку" в усіх відмінках замінити словами "професійна діяльність на фондовому ринку або у системі накопичувального пенсійного забезпечення".

18. У частині сьомій статті 13 Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432 з наступними змінами):

слова "Національний банк України" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

доповнити частину словами "а також двох представників  Національний банк України".

19. В абзаці першому частини першої статті 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2 – 3, ст. 11 із наступними змінами) слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

20. У тексті Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 41, ст. 491 із наступними змінами) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг", "національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінити словами "Національний банк України" у відповідному відмінку.

21. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 5051, ст. 2057):

1) у частині третій статті 5 слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" виключити;

2) у частині першій статті 14:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) небанківських фінансових установ резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), філій іноземних банків, банків, страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів, ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу) Національним банком України";

пункт 3 виключити.

22. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158):

1) частину другу статті 2 доповнити пунктами такого змісту:

"4) професійнадіяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, які здійснюються відповідно до Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про недержавне пенсійне забезпечення";

5) діяльність з надання фінансових послуг (крім зазначених у пунктах 1 та 4 цієї частини), яка здійснюється відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

2) пункти 2 і 3 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:

"2) надання фінансових послуг (крім банківської діяльності, професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення), які ліцензуються відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

3) професійна діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, які ліцензуються відповідно до Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про недержавне пенсійне забезпечення".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року  № 23-93 "Про довірчі товариства" (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., № 19, ст. 207; 1995 р., № 14, ст. 93; 2006 р., № 22, ст. 184);

2) Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 1, ст. 1; 2005 р., № 10, ст. 196; 2006 р.,  № 13, ст.110; 2010 р., № 34, ст. 486, № 46, ст. 539; 2012 р., № 7, ст. 53;
2013 р., № 51, ст. 716).

3. Акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, видані до набрання чинності цим Законом, діють до набрання чинності відповідними актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що на день набрання чинності цим Законом є чинними, продовжують діяти до завершення строку, на який вони були видані.

5. Саморегулівні організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів протягом одного року після набрання чинності цим Законом повинні привести свою діяльність у відповідність із цим Законом.

6. Рекомендувати Президентові України вжити заходів щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг та привести свої акти у відповідність із цим Законом.

7. Кабінету Міністрів України:

 • забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 • забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 199 гостей та 0 користувачів