Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

АМКУ - разъяснение относительно усовершенствования процедуры контроля за концентрацией субъекта хозяйствования при участии лиц, к которым применяются санкции

АМКУ - разъяснение относительно усовершенствования процедуры контроля за концентрацией субъекта хозяйствования при участии лиц, к которым применяются санкции

Как указано на официальном сайте Антимонопольного комитета Украины - 17 декабря 2017 вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты экономической конкуренции и совершенствование процедур контроля за концентрацией субъектов хозяйствования» от 09.11.2017 г.. № 2195-VIII , которым вносятся изменения в Закон Украины «О защите экономической конкуренции» и в Закон Украины «О санкциях» с целью недопущения предоставления разрешений на концентрацию субъектов хозяйствования с участием лиц, к которым применяются санкции, на различных этапах рассмотрения заявлений и дел о концентрации для предотвращения фактической легитимизации приобретений и слияний с участием под санкционных лиц.

АМКУ наголошує, відповідно до прийнятого Закону, дозвіл на концентрацію не надається, якщо на дії, вчинення яких потребує одержання такого дозволу органів Антимонопольного комітету України, поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені у частині першій статті 4 Закону України «Про санкції». До таких санкцій, що виключають можливість надання органами Комітету дозволу на концентрацію, можуть належати, зокрема:

- блокування активів–тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

- заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

-повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції».

Водночас, надання дозволу про концентрацію може бути заборонене і у разі застосування інших санкцій, передбачених статтею 4 Закону України «Про санкції», залежно від обставин.

При застосуванні відповідних положень Закону України «Про санкції» мають враховуватися положення законодавства про захист економічної конкуренції щодо можливості об’єднання групи юридичних та/або фізичних осіб (включно з кінцевими бенефіціарами), пов’язаних відносинами контролю, в єдиного суб’єкта господарювання.

Відповідно до прийнятого Закону, положення щодо заборони на надання дозволу на концентрацію застосовуватимуться наступним чином:

1) якщо заява на концентрацію подається щодо запланованих дій, на які поширюються спеціальні обмежувальні економічні заходи (санкції), що передбачають заборону концентрації, – така заява повертається без розгляду;

2) якщо Комітет розглядає заяву про надання дозволу на концентрацію, але у процесі розгляду такої заяви набирають чинності санкції, що передбачають заборону цієї концентрації, – така заява повертається заявникові без розгляду;

3) якщо Комітет розглядає справу про концентрацію суб’єктів господарювання, і у процесі розгляду справи набирають чинності санкції, що передбачають заборону цієї концентрації, – справа підлягає закриттю без прийняття рішення по суті;

4) якщо Комітетом у результаті розгляду заяви або справи було надано дозвіл на концентрацію, проте після прийняття рішення про надання дозволу на концентрацію Комітет дізнався, що до концентрація була б забороненою відповідно до Закону України «Про санкції», – рішення про надання дозволу на концентрацію підлягає перегляду та скасуванню. Такий перегляд, в силу ч. 2 статті 58 Закону може бути здійснено протягом 5 років після прийняття відповідного рішення про надання дозволу на концентрацію.

При цьому, Закон (зміни до статті 28 Закону України «Про захист економічної конкуренції») вилучає концентрації, заборонені згідно із Законом «Про санкції», з-під дії правила щодо надання дозволу в порядку «мовчазної згоди» (якщо протягом строку розгляду заяви органи Комітету не прийняли рішення про надання дозволу і не розпочали справу про концентрацію).

У зв’язку із набранням чинності зазначеним Законом Антимонопольний комітет України звертає увагу заявників та/або уповноважених представників заявників про необхідність надання, у матеріалах заяви, яка подається на отримання попереднього дозволу на концентрацію, інформації про наявність або відсутність наявності у складі учасників концентрації суб’єктів юридичних та/або фізичних осіб, пов’язаних відносинами контролю з учасниками концентрації відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», до яких застосовуються спеціальні обмежувальні заходи (санкції).

У разі наявності у складі учасників концентрації суб’єктів (юридичних та/або фізичних осіб), до яких застосовуються спеціальні обмежувальні заходи (санкції), заявники та/або уповноважені представники заявників повинні надати таку інформацію про суб’єкта:

- найменування та місцезнаходження суб’єкта (для фізичних осіб – П.І.Б. та громадянство);

- відомості про підставу для запровадження санкцій та вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції");

- пояснення щодо наявності або відсутності впливу на концентрацію суб’єкта, до якого застосовуються санкції, а також впливу обмежувальних заходів (санкцій) на заявлену концентрацію.

У разі відсутності у складі учасників концентрації суб’єктів (юридичних та/або фізичних осіб), до яких застосовуються спеціальні обмежувальні заходи (санкції), заявники та/або уповноважені представники заявників повинні обов’язково про це зазначити.

Источник информации: официальный сайт Антимонопольного комитета Украины http://www.amc.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 

Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 152 гостя и нет пользователей