Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Касательно порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по реализации банками залогового имущества и сообщает. ГНС Украины; Письмо, Извлечение от 15.12.2011 № 9376/7/15-3417-26

Касательно порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по реализации банками залогового имущества и сообщает. ГНС Украины; Письмо, Извлечение от 15.12.2011 № 9376/7/15-3417-26

Государственная налоговая служба Украины рассмотрела письмо <...> относительно порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по реализации банками залогового имущества и сообщает.

Відповідно до   статті   572   Цивільного   кодексу   України ( 435-15 ) (далі - ЦКУ) в силу застави кредитор (заставодержатель) має   право   у   разі   невиконання   боржником   (заставодавцем) зобов'язання,  забезпеченого  заставою,  одержати  задоволення  за рахунок заставленого  майна  переважно  перед  іншими  кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

     Статтею 591   ЦКУ  (  435-15  )  передбачено,  що  реалізація предмета застави,  на який звернене стягнення,  провадиться шляхом його   продажу  з  публічних  торгів,  якщо  інше  не  встановлено договором або законом. Аналогічна норма наведена також в статті 20 Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ).

     Таким чином,   заставоутримувач   відповідно   до  укладеного договору застави здійснює звернення стягнення на предмет застави:

     - або шляхом набуття на нього права власності (предмет застави оприбутковується на баланс заставоутримувача), і відповідно до підпункту 4 пункту 1 статті 593 ЦКУ ( 435-15 ) право застави в такому випадку припиняється;

     - або  шляхом  продажу  предмета  застави,  на  який звернено стягнення.

     Обидві ситуації  для  заставодавця  розцінюються   податковим законодавством  як  операції  з  постачання.  При  цьому  і у разі звернення стягнення на предмет застави  шляхом  набуття  на  нього заставоутримувачем права власності (предмет застави оприбутковується на баланс заставоутримувача),  і у разі звернення стягнення на предмет застави шляхом продажу предмета застави, якщо заставодавець  є  зареєстрованим  платником  податку   на   додану вартість,  ним  мають  бути  визначені  податкові  зобов'язання та виписана податкова накладна (za333-11) на ім'я заставоутримувача.

     Зазначене ґрунтується на наступних нормах Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (далі - Кодекс):

     - під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник,  у тому числі продаж,  обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу  I  Кодексу) ( 2755-17 );

     - об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу (2755-17), у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю (підпункт "а" пункту 185.1 статті 185 Кодексу) ( 2755-17 ).

     Для банківської  установи  у  разі  звернення  стягнення   на предмет  застави  шляхом набуття на нього заставоутримувачем права власності   (предмет   застави    оприбутковується    на    баланс заставоутримувача)  відповідно  до підпункту 4 пункту 1 статті 593 ЦКУ  (  435-15  )   право   застави   припиняється,   операція   з оприбуткування   об'єкта   застави   на  баланс  заставоутримувача розглядається податковим законодавством як операція з придбання, і подальші  дії банківської установи з таким об'єктом є операціями з постачання власного майна, а не майна заставодавця.

     У разі отримання заставного майна у власність  від  суб'єктів підприємницької  діяльності  (юридичних  чи фізичних осіб),  які є зареєстрованими платниками податку на додану  вартість,  банк  має можливість  сформувати податковий кредит на підставі отриманої від платника податку податкової накладної ( za333-11 ) та зобов'язаний визначити   податкові  зобов'язання.  В  цьому  випадку  податкові зобов'язання визначаються у загальновстановленому порядку.

     Право на  формування  податкового  кредиту  для   банківських установ  при  одержанні  ними  права власності на заставне майно з метою його подальшого  продажу  зберігається  до  моменту  продажу такого  заставленого  майна  (п'ятий абзац пункту 198.6 статті 198 розділу V Кодексу) ( 2755-17 ).

     У разі отримання заставленого майна у власність від  фізичних осіб   або  суб'єктів  підприємницької  діяльності  (юридичних  чи фізичних осіб),  які є не є зареєстрованими платниками податку  на додану  вартість,  банк  не має підстав для формування податкового кредиту,  але  при  реалізації  такого  майна  визначає  податкові зобов'язання за правилами,  встановленими пунктом 189.3 статті 189 розділу V Кодексу ( 2755-17 ).

     Звернення стягнення на предмет застави  шляхом  його  продажу банківською установою без отримання права на таке майно (від свого імені або від імені заставодавця) є операцією з постачання  товару як заставодавця, так і банківської установи.

     У разі  продажу  заставного  майна  суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних чи фізичних  осіб),  які  є  зареєстрованими платниками   податку  на  додану  вартість,  без  отримання  права власності на таке майно, банк має можливість сформувати податковий кредит  на  підставі  отриманої  від  платника  податку податкової накладної  (  za333-11  )  та  зобов'язаний  визначити   податкові зобов'язання.

     Податкові зобов'язання  визначаються  у загальновстановленому порядку.

     У разі продажу  заставного  майна  суб'єктів  підприємницької діяльності   (юридичних   чи   фізичних   осіб),   які   є   не  є зареєстрованими  платниками  податку  на  додану   вартість,   без отримання права власності на таке майно, слід врахувати наступне.

     Пунктом 197.12  статті  197  розділу  V  Кодексу  ( 2755-17 ) звільнено від оподаткування податком на додану  вартість  операції банків   та   інших  фінансових  установ  з  постачання  (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також   суб'єктами   підприємницької   діяльності   -   приватними підприємцями та іншими особами,  які не є  платниками  податку,  у заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення.

     Таким чином,   у   разі   якщо  банк  відповідно  до  чинного законодавства  та  умов  договору  застави  звернув  стягнення  на предмет застави шляхом продажу предмета застави,  на який звернено стягнення, не набуваючи права власності на таке майно, то операція майна фізичних осіб, приватних підприємців та інших осіб, які не є платниками  податку   на   додану   вартість,   звільняється   від оподаткування ПДВ  на  підставі  пункту  197.12 статті 197 Кодексу ( 2755-17 ).

Заступник Голови                                       С.І.Лекарь

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/

Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 307 гостей и нет пользователей