Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Касательно применения кодов экономической классификации расходов по обслуживанию договора лизинга. Казначейство Украины; Письмо, Вытяг от 01.09.2011 № 17-08/182-1065

Касательно применения кодов экономической классификации расходов по обслуживанию договора лизинга. Казначейство Украины; Письмо, Вытяг от 01.09.2011 № 17-08/182-1065

Государственная казначейская служба Украины (далее - Казначейство) рассмотрела письмо <...> относительно применения кодов экономической классификации расходов (v0011201-11) по обслуживанию договора лизинга и правомерности приобретения легкового автотранспортного средства по договору лизинга и в пределах компетенции сообщает.

Застосування кодів економічної класифікації видатків (v0011201-11) залежить від економічної сутності платежу та умов укладених договорів.

     Відповідно до статті 1 Закону України "Про фінансовий лізинг" (  723/97-ВР  )  фінансовий  лізинг  -  це  вид  цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу.

     За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується набути  у  власність  річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у  користування  лізингоодержувачу  на  визначений  строк не менше одного року за встановлену плату.

     Згідно з пунктом 8.1 Примірного договору фінансового лізингу, затвердженого  наказом  Міністерства  України  у  справах  науки і технологій від 03.03.98 N  59  (  z0203-98  ),  зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції  України  26.03.98  за N 203/2643,  протягом усього строку  дії  цього  договору  об'єкт  лізингу  є  власністю лізингодавця.

     Отже, переданий   у   фінансовий   лізинг   об'єкт   не  може розглядатися  як  проданий,  оскільки  право  власності  на  нього залишається  у  лізингодавця.  Виходячи  з  наведеного,  лізингові платежі необхідно здійснювати за КЕКВ 1134 ( v0011201-11 ) "Оплата послуг (крім комунальних)".

     Якщо сторони  договору лізингу уклали договір купівлі-продажу об'єкта лізингу,  то відповідно до статті 8  Закону  України  "Про фінансовий  лізинг"  (  723/97-ВР  ),  право  власності  на  нього переходить до лізингоодержувача в разі та  з  моменту  сплати  ним визначеної    договором    ціни.    Проведення    такої   операції класифікується  як  придбання  матеріальних  активів   і   видатки здійснюються за   кодом  економічної  класифікації  видатків  2110 ( v0011201-11 ) "Придбання обладнання і предметів  довгострокового користування".

     Статтею 48   Бюджетного   кодексу   України (   2456-17   ) передбачено,  що розпорядники  бюджетних  коштів  беруть  бюджетні зобов'язання  та  здійснюють  платежі  тільки  в  межах  бюджетних асигнувань,  встановлених  кошторисами,  враховуючи   необхідність виконання  бюджетних  зобов'язань  минулих років,  узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

     З метою економного  і  раціонального  використання  бюджетних коштів   Кабінетом   Міністрів   України  прийнято  постанову  від 22.10.2008 N 943 ( 943-2008-п ) "Про  економію  бюджетних  коштів, передбачених  для  утримання  органів  державної  влади  та  інших державних органів" (далі - постанова).

     Одним із заходів цієї постанови  Кабінету  Міністрів  України (943-2008-п) є припинення  придбання автотранспорту  (крім транспортних  засобів  спеціалізованого  призначення  для   потреб органів  внутрішніх  справ,  Управління  державної  охорони,  СБУ, Служби зовнішньої розвідки,  автотранспорту  органів  рибоохорони, автотранспорту  для обслуговування Апаратом Верховної Ради України іноземних  делегацій  та  транспортних  засобів  для  забезпечення Державним управлінням справами іноземних делегацій),  меблів (крім випадків  придбання  меблів   для   новоутворених   і   збільшення чисельності   працівників   усіх   бюджетних  установ),  мобільних телефонів,  ноутбуків та проведення ремонтів кабінетів за  рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.

     З огляду  на  зазначене,  розпорядникам  бюджетних коштів при взятті бюджетних зобов'язань та бюджетних  фінансових  зобов'язань необхідно дотримуватися вимог нормативно-правових актів.

Заступник Голови  Л.Гізатуліна

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 143 гостя и нет пользователей