Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Касательно требований Порядка ведения реестра аудиторских фирм и аудиторов, которые могут проводить аудиторские проверки финансовых учреждений. Аудиторская палата Украины. Письмо от 28.02.2014 № 01-01-25/88

Касательно требований Порядка ведения реестра аудиторских фирм и аудиторов, которые могут проводить аудиторские проверки финансовых учреждений. Аудиторская палата Украины. Письмо от 28.02.2014 № 01-01-25/88

Учитывая многочисленные обращения аудиторов и аудиторских фирм по установлению Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, требований к аудиторам, которые могут проводить аудиторские проверки финансовых учреждений, Аудиторская палата Украины обращается к Вам по поводу следующего.

Нормами Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" встановлено, що аудиторські перевірки фінансових установ можуть проводитися аудиторськими фірмами або аудиторами, які внесені до відповідних реєстрів, що ведуться державними органами, які здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг (ст. 15).

Порядок ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затверджено розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 26.02.2013 р. № 640.

Однією із підстав для включення аудиторів та аудиторських фірм до зазначеного реєстру є удосконалення керівниками аудиторських фірм та аудиторами, які безпосередньо братимуть участь у проведенні аудиторських перевірок небанківських фінансових установ, своїх професійних знань за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України та погодженою з Нацкомфінпослуг, та проходження за результатами такого удосконалення знань контрольного тестування.

Водночас звертаємо Вашу увагу на те, що правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні визначає Закон України "Про аудиторську діяльність", відповідно до положень якого визначення кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською діяльністю аудиторів здійснюється Аудиторською палатою України (ст. 10). Наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифіката визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України.

Аудиторська палата України погоджується із необхідністю безперервного поглиблення, підтримання на належному рівні, розширення й оновлення аудиторами своїх професійних знань для забезпечення високої якості аудиту та супутніх послуг, що відповідає міжнародній практиці.

Відзначимо, що вимога до безперервного поглиблення професійних знань аудиторів закріплена у положеннях Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності. Зокрема, стаття 13 Директиви 2006/43/ЄС вимагає участі аудиторів у відповідних програмах безперервної освіти з метою збереження теоретичних знань, професійних навичок та цінностей на достатньо високому рівні.

З метою забезпечення високої якості аудиторських послуг та адаптації правового регулювання аудиторської діяльності в Україні до норм Європейського Союзу в межах повноважень, визначених Законом України "Про аудиторську діяльність", Аудиторською палатою України ще з 2002 року запроваджено вимогу щодо щорічного удосконалення професійних знань аудиторами України за програмами, затвердженими Аудиторською палатою України. Порядок удосконалення професійних знань аудиторів наразі визначено нормами Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженого рішенням АПУ від 31.05.2007 № 178/5 (зі змінами та доповненнями), відповідно до якого аудитори з метою виконання умов продовження терміну чинності сертифіката щороку удосконалюють свої професійні знання та проходять контрольне тестування відповідно до вимог цього Положення (п. 1.2).

Разом з тим, чинним законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг не передбачено створення вимог щодо проходження удосконалення професійних знань для керівників та працівників аудиторських фірм, які братимуть участь у проведенні аудиторських перевірок небанківських фінансових установ. Встановлення у затвердженому розпорядженням Нацкомфінпослуг Порядку ведення реєстру вимоги до аудиторських фірм та аудиторів в частині надання ними при включенні до реєстру документа, який підтверджує удосконалення професійних знань за програмою, затвердженою АПУ та погодженою Нацкомфінпослуг, обмежує їх права на здійснення обов'язкового аудиту.

Вважаємо, що встановлена Аудиторською палатою України процедура сертифікації через проведення кваліфікаційного іспиту, що складається з двох етапів, а також вимога до щорічного удосконалення професійних знань аудиторами є достатньою підставою для забезпечення якості послуг з обов'язкового аудиту.

Крім того, встановлення Нацкомфінпослуг вимог щодо удосконалення професійних знань аудиторів створює для них додаткове фінансове навантаження, що, в свою чергу, відобразиться в цінових пропозиціях на аудиторські послуги. В умовах економічного спаду додатковий фінансовий тиск призведе до скорочення кількості аудиторських фірм та аудиторів на ринку аудиторських послуг.

Зважаючи на наведене вище та враховуючи здійснення аудиторами постійного підвищення своїх професійних знань за затвердженими Аудиторською палатою України програмами, звертаємося до Вас з пропозицією виключити із затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг Порядку ведення реєстру положень, викладених у підпункті "д" пункту 3.1.1підпункті "е" пункту 3.1.2підпункті "д" пункту 4.1.1підпункті "е" пункту 4.1.2 щодо проходження удосконалення професійних знань для керівників та працівників аудиторських фірм, які братимуть участь у проведенні аудиторських перевірок небанківських фінансових установ.

З повагою,

Голова АПУ

І.І. Нестеренко

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 123 гостя и нет пользователей