Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Касательно возмещения за счет страхового резерва банковского учреждения безнадежной задолженности физических лиц. ГНА Украины; Письмо от 16.09.2008 № 18752/7/15-0517

Касательно возмещения за счет страхового резерва банковского учреждения безнадежной задолженности физических лиц. ГНА Украины; Письмо от 16.09.2008 № 18752/7/15-0517

Государственная налоговая администрация Украины рассмотрела письмо Государственной налоговой администрации в Киеве <...> О возмещении за счет страхового резерва банковского учреждения безнадежной задолженности физических лиц, сообщает следующее.

Відповідно до п. 1.25 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. N 334/94-ВР ( 334/94-ВР ) (у редакції Закону України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР ( 283/97-ВР ), зі  змінами   та   доповненнями)   безнадійна   заборгованість - заборгованість,  яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак, зокрема:

     прострочена заборгованість,    яка    виявилася   непогашеною внаслідок недостатності майна фізичної особи,  за  умови,  що  дії кредитора,  направлені  на примусове стягнення майна позичальника, не призвели до повного погашення заборгованості;

     заборгованість, яка     виявилася    непогашеною    внаслідок недостатності майна:

     фізичної особи,   на  яке  відповідно  до  закону  може  бути спрямовано стягнення;

     фізичної особи  -  суб'єкта  підприємницької  діяльності  або юридичної особи,  оголошених банкрутами у  порядку,  встановленому законом,  або  при  їх ліквідації (зняття з реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності);

     заборгованість, яка     виявилася    непогашеною    внаслідок недостатності коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах (публічних  торгах)  майна  позичальника,  переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованості, за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не призвели до повного покриття заборгованості;

     прострочена заборгованість  померлих  фізичних осіб,  а також визнаних у судовому порядку  безвісно  відсутніми,  померлими  або недієздатними,  а  також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі.

     Згідно пп.  5.2.8 п. 5.2 ст. 5 Закону ( 334/94-ВР ) до складу валових  витрат  включаються  суми  безнадійної  заборгованості  в частині,  що  не  була  віднесена  до валових витрат,  у разі коли відповідні заходи  щодо  стягнення  таких  боргів  не  привели  до позитивного наслідку. Для банків та інших небанківських фінансових установ норми цього пункту діють  з  урахуванням  норм  статті  12 цього Закону.

     Порядок відшкодування   сум   безнадійної  заборгованості  за рахунок  страхового  резерву  платника  податку визначений п. 12.3 ст. 12 Закону ( 334/94-ВР ).

     Зокрема, пп.   12.3.4   п.   12.3   Закону   (   334/94-ВР  ) заборгованість,  забезпечена  заставою,  погашається  у   порядку, передбаченому нормами Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ).

     Заставодержатель має право відшкодувати за рахунок страхового резерву  частину   заборгованості,   що   залишилася   непогашеною внаслідок  недостатності коштів,  одержаних кредитором від продажу майна дебітора,  переданого  у  заставу,  та  за  умови,  що  інші юридичні  дії  кредитора  щодо  примусового стягнення іншого майна позичальника  не  призвели  до  повного  покриття  заборгованості. Продаж  майна,  переданого  у  заставу,  здійснюється  лише  через аукціони (публічні торги).  У разі відчуження майна,  переданого у заставу,  іншими  способами  кредитор  покриває  збитки за рахунок прибутку,   який   залишається   у   його   розпорядженні    після оподаткування.

     Підпунктом 12.3.7  п.  12.3  ст.  12  Закону  (  334/94-ВР  ) визначено, що прострочена заборгованість фізичних осіб, визнаних у судовому    порядку    безвісно    відсутніми    або    померлими, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора за  умови, якщо  рішення  суду про визнання фізичних осіб безвісно відсутніми або померлими  було  прийнято  пізніше  дати  укладення  кредитної угоди.

     При цьому   кредитор   має  здійснити  юридичні  заходи  щодо стягнення безнадійної  заборгованості  зі  спадку  такої  фізичної особи у межах та за процедурою, визначеною законодавством.

     Підпунктом 12.3.10 п.  12.3  ст.  12  Закону  (  334/94-ВР  ) визначено,  що прострочена заборгованість фізичних осіб,  стосовно яких     оголошено     розшук     у     порядку,     передбаченому Кримінально-процесуальним  кодексом  України  ( 1001-05,  1002-05, 1003-05 ), відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора у  разі,  якщо  протягом  180  календарних  днів  з дня оголошення розшуку місце перебування такої фізичної особи не встановлено.

     Зважаючи на    вищевикладене,    прострочена   заборгованість фізичних осіб може бути відшкодована за рахунок страхового резерву банку - кредитора за умов,  передбачених пп. 12.3.7 та пп. 12.3.10 п. 12.3 ст. 12 Закону ( 334/94-ВР ).

Заступник Голови                                     С.В.Чекашкін

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/

Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 119 гостей и нет пользователей