Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

О налоговом учете операции по досрочному прекращению договора долгосрочного страхования жизни. Письмо МИНИСТЕРСТВА ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ от 02.04.2014 № 5902/6/99-99-19-03-02-15

О налоговом учете операции по досрочному прекращению договора долгосрочного страхования жизни. Письмо МИНИСТЕРСТВА ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ от 02.04.2014 № 5902/6/99-99-19-03-02-15

В соответствии с пп. 14.1.52 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) договор долгосрочного страхования жизни - договор страхования жизни сроком на пять и более лет, предусматривающий страховую выплату единовременно или в виде аннуитета, если застрахованное лицо дожило до окончания срока действия договора страхования или события, предусмотренного в договоре страхования, или достигло возраста, определенного договором. Такой договор не может предусматривать частичных выплат в течение первых пяти лет его действия, кроме тех, которые осуществляются в случае наступления страховых случаев, связанных со смертью или болезнью застрахованного лица или несчастным случаем, что привело к установлению застрахованному лицу инвалидности I или II группы или установления инвалидности лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста. При этом плательщик налога - работодатель не может быть выгодоприобретателем по таким договорам страхования жизни.

Статтею 28 Закону України "Про страхування" (далі - Закон) передбачено, що у разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя.

Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страхувальнику повертається викупна сума.

Викупна сума - це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід'ємною частиною правил страхування життя. Уповноважений орган може встановити вимоги до методики розрахунку викупної суми.

Зокрема, при здійсненні страхової діяльності, передбаченої пунктом 156.4 статті 156, податок справляється за ставкою, визначеною відповідно до підпункту 151.2.2 пункту 151.2 статті 151 цього Кодексу (пп. 156.2.2 п. 156.2 ст. 156 Кодексу).

При здійсненні страхової діяльності юридичних осіб - резидентів ставка податку встановлюється у розмірі 0 відсотків - при отриманні доходу внаслідок виконання договорів з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення у разі виконання вимог до таких договорів, визначених підпунктами 14.1.52 та 14.1.116 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу (пп. 151.2.2 п. 151.2 ст. 151 Кодексу).

Згідно з пп. 156.4.2 п. 156.4 ст. 156 Кодексу якщо договір довгострокового страхування життя чи з недержавного пенсійного забезпечення протягом перших п'яти років його дії розривається з будь-яких причин (крім випадків, передбачених підпунктом 156.4.4 цього пункту) до закінчення мінімального строку його дії або до настання страхового випадку, в результаті чого відбувається повна або часткова страхова виплата чи повне припинення зобов'язань страховика, то платник податку, який збільшив витрати згідно з нормами пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, зобов'язаний включити до складу своїх доходів за відповідний звітний період суму таких попередньо сплачених платежів, внесків, премій з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день виникнення у страхувальника податкового зобов'язання з податку.

Таке зобов'язання розраховується з початку податкового періоду, що настає за періодом, у якому такий платник податку вперше збільшив витрати на суму таких страхових платежів у межах такого договору, до дня подання податкової декларації за наслідками податкового періоду, на який припадає факт такого дострокового розірвання або порушення зазначених вимог.

При цьому викупна сума або її частина, яка повертається платникові податку страховиком, не включається до складу доходів такого платника податку.

Штрафні санкції за заниження об'єкта оподаткування у випадках, визначених пунктом 156.4, ні до страховика, ні до платника податку не застосовуються (пп. 156.4.3 п. 156.4 ст. 156 Кодексу).

Враховуючи викладене, у разі дострокового розірвання договору довгострокового страхування життя до доходів роботодавця-страхувальника, який є платником податку на прибуток, включаються попередньо сплачені страхові внески, віднесені до витрат, з нарахуванням пені.

При цьому різниця між сумою внесених страхувальником страхових платежів та викупною сумою, що виплачується такому страхувальнику, підлягає включенню страховиком до складу його доходів від страхової діяльності, що підлягає оподаткуванню за ставкою 3 відсотки відповідно до положень пп. 151.2.1 п. 151.2 ст. 151 Кодексу.

Наказом Міністерства доходів і зборів України від 27.01.2014 р. № 84 затверджено нову форму Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (далі - Декларація) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.02.2014 р. за № 284/25061).

У Податковій декларації з податку на доходи (прибуток) страховика нарахована сума податку на прибуток від страхової діяльності за ставкою 3 відсотки відображається у рядку 02 Декларації.

Дохід від діяльності з виконання договорів з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення (за ставкою 0 відсотків, довідково) відображається у рядку 22 Декларації.

Перший заступник Міністра

І. Білоус

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 151 гость и нет пользователей