Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

О некоторых вопросах, связанных с обращением ценных бумаг. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ. Письмо от 27.01.2014 № 28-310/3299

О некоторых вопросах, связанных с обращением ценных бумаг. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ. Письмо от 27.01.2014 № 28-310/3299

Национальный банк Украины рассмотрел запрос Министерства доходов и сборов Украины от 11.12.2013 г.. № 19733/5 / 99-99-16-04-16 (далее - запрос) в отношении некоторых вопросов, связанных с обращением ценных бумаг, и сообщает о невозможность предоставления исчерпывающего ответа на запрос из-за невозможности выяснения конкретного содержания приведенных в запросе операций. В частности, нуждаются в уточнении вид ценных бумаг, обращающихся, резидентности субъектов купли-продажи ценных бумаг, механизм осуществления купли-продажи ценных бумаг, правоотношения, возникающие при выдаче векселя по внешнеэкономическому договору и тому подобное.

Разом з тим звертаємо увагу на таке.

До питання 1

Перелік об'єктів, які можуть бути об'єктами інвестиційної діяльності, встановлено статтею 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність".

Законом України від 22.12.2011 р. № 4218-VI "Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (далі - Закон № 4218-VI) внесено зміни до зазначеного переліку, згідно з якими об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

Тобто з моменту набрання чинності Законом № 4218-VI (з 15 січня 2012 року) векселі не можуть розглядатись як об'єкти інвестиційної діяльності як для резидентів, так і для нерезидентів.

Порядок використання інвестиційних рахунків регулюється Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (далі - Інструкція № 492), згідно з якою інвестиційні рахунки призначені виключно для здійснення іноземними інвесторами інвестиційної діяльності в Україні.

Оскільки векселі не є об'єктом інвестиційної діяльності, використання нерезидентами-інвесторами інвестиційних рахунків для здійснення операцій з векселями забороняється (у тому числі у випадку, коли векселі придбавались до набрання чинності змінами до Закону України"Про інвестиційну діяльність").

Перерахування резидентами на користь нерезидентів коштів у іноземній валюті з метою придбання векселів потребує отримання індивідуальної ліцензії згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет) та Положенням про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей.

До питання 2

Згідно із Законами України "Про режим іноземного інвестування""Про інвестиційну діяльність" іноземні інвестиції в Україну можуть здійснюватися, зокрема, в цінні папери українських емітентів (крім векселів).

Розрахунки за операціями, пов'язаними із здійсненням іноземних інвестицій в Україну та їх поверненням, проводяться відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема Положення про порядок іноземного інвестування в Україну (далі - Положення № 280), Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, Інструкції № 492.

Проведення розрахунків у гривнях за операцією купівлі-продажу цінних паперів українських емітентів між резидентом та іноземним інвестором з використанням інвестиційного рахунку в гривнях у порядку, передбаченому Положенням № 280, не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Також звертаємо увагу на те, що відповідно до законодавства України, зокрема Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг""Про цінні папери та фондовий ринок"ДекретуПоложення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, здійснення торговцями цінних паперів брокерської діяльності, якщо при цьому відбувається перехід права власності на цінні папери (у тому числі на векселі) від резидента до нерезидента або навпаки, потребує одержання такими торговцями генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

До питання 3

Відповідно до статті 9 Закону України від 05.04.2001 р. № 2374-III "Про обіг векселів в Україні" (далі - Закон № 2374-III) резиденти можуть видавати та індосувати векселі, як переказні, так і прості, в іноземній та національній валюті для розрахунків з нерезидентами за зовнішньоекономічними договорами (контрактами). Крім того, зазначимо, що згідно із статтею 4 Закону № 2374-III видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.

<...>

Заступник Голови
Національного банку України


О. Ткаченко

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 232 гостя и нет пользователей