Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

О практическом применении отдельных требований порядка проведения валютно-обменных операций. НБУ. Письмо от 04.02.2013 № 29-113/1397-1298

О практическом применении отдельных требований порядка проведения валютно-обменных операций. НБУ. Письмо от 04.02.2013 № 29-113/1397-1298

Национальный банк Украины в связи с запросами банков относительно практического применения некоторых норм Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12.12.2002 № 502, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 14.01.2003 за № 21/7342 (далее - Инструкция), сообщает следующее.

1. Щодо переліку документів, за умови пред'явлення яких банк, фінансова установа здійснює валютно-обмінні операції для фізичних осіб

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" банк, фінансова установа має право здійснювати продаж готівкової іноземної валюти лише фізичним особам - резидентам. Для дотримання цієї норми необхідно з'ясовувати резидентність особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію.

Проведення валютно-обмінних операцій здійснюється на підставі документів, що дають можливість з'ясувати резидентність фізичної особи:

для фізичної особи - резидента: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон без відмітки, що підтверджує постійне проживання за кордоном, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, що видане в Україні, посвідчення біженця, що видане в Україні, посвідка на постійне проживання в Україні;

для фізичної особи - нерезидента: національний паспорт громадянина іншої держави, паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою в паспорті про постійне проживання за кордоном, акредитаційна картка, видана Міністерством закордонних справ України.

Під час здійснення валютно-обмінних операцій, зазначених у пункті 1.2 глави 1 Інструкції, незалежно від суми операції, касовий працівник за допомогою ксерокса робить копію першої та другої сторінки паспорта громадянина України-1. У разі пред'явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон або національного паспорта громадянина іншої держави касовий працівник знімає ксерокопію першої сторінки та за наявності відмітки про постійне місце проживання також і цю сторінку, у разі пред'явлення посвідки на постійне проживання - здійснюється ксерокопіювання машинозчитуваної сторінки (сторінки даних) посвідки на постійне проживання.

__________
-1Нумерація сторінок паспорта наведена відповідно до вимог пункту 6 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26.06.92 № 2503-XII (в редакції Постанови Верховної Ради України від 02.09.93 № 3423-XII) (зі змінами)

Зазначені сторінки засвідчуються відбитком штампа каси банку, фінансової установи та разом з квитанцією про здійснення валютно-обмінної операції підшиваються в документах дня банку, фінансової установи. Відбиток штампа проставляється таким чином, щоб його центральна частина розміщувалася на фотографії фізичної особи.

Під час купівлі у фізичної особи залишку іноземної валюти меншого, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти, що перебуває в обігу, копіювання документів, на підставі яких здійснена ідентифікація фізичної особи, не здійснюється.

2. Щодо заповнення реквізитів в квитанціях про здійснення валютно-обмінної операції

Під час здійснення валютно-обмінних операцій, незалежно від суми операції, банк, фінансова установа має керуватися вимогами пункту 1.3 глави 1 Інструкції. При цьому резидентність фізичної особи в квитанції не зазначається.

3. Щодо відображення в квитанції за формою № 377-К даних щодо місця проживання (реєстрації) фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків

Банк, фінансова установа, керуючись вимогами пункту 5.16 глави 5 Інструкції, може доповнювати у квитанції за формою № 377-К необхідну кількість рядків для заповнення ідентифікаційних даних фізичної особи.

4. Щодо зберігання копії номера облікової картки платника податків в документах дня банку, фінансової установи

Під час проведення валютно-обмінних операцій на суму, що перевищує 50000 гривень, але яка не перевищує 150000 гривень, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків не знімається та в документах дня не зберігається.

Якщо сума операції перевищує 150000 гривень, банк, фінансова установа має керуватися вимогами законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Всі інші листи щодо практичного застосування окремих вимог порядку проведення валютно-обмінних операцій застосовуються в частині, що не суперечить цьому листу.

Перший заступник Голови

Б.В. Приходько

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 

Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 217 гостей и нет пользователей