Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

По вопросу правомерности освобождения судами ломбардов от выполнения функций налоговых агентов в части удержания налога с доходов физических лиц, полученных ими в результате невозврата заем ломбардам займов, предоставленных под залог. Письмо Министерства

По вопросу правомерности освобождения судами ломбардов от выполнения функций налоговых агентов в части удержания налога с доходов физических лиц, полученных ими в результате невозврата заем ломбардам займов, предоставленных под залог. Письмо Министерства финансов Украины 02.06.2008 N 31-21010-05-18/20847

Министерство финансов Украины рассмотрело письмо Государственной налоговой администрации Украины от 10.04.2008 N 4401/5/17-0716 по вопросу правомерности освобождения судами ломбардов от выполнения функций налоговых агентов в части удержания налога с доходов физических лиц, полученных ими в результате невозврата заем ломбардам займов, предоставленных под залог, и сообщает следующее.

Відповідно до  Закону  України  від  12.07.2001    2664-III ( 2664-14  ) "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою запровадження єдиних умов та  правил здійснення  діяльності  з  надання  фінансових  послуг ломбардами, запровадження  вимог   до   ломбарду   як   фінансової   установи, установлення  критеріїв облікової та реєструючої системи ломбарду, Державна комісія з регулювання ринків  фінансових  послуг  України розпорядженням  від  26  квітня  2005  року  N  3981  z0565-05 ) затвердила  Положення  про  порядок  надання   фінансових   послуг ломбардами, яке   зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції  України 24 травня 2005 року за N 565/10845 (далі - Положення).

     Пунктом 1.2 Положення ( z0565-05 ) зазначено, що ломбард - це фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання  на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду;

фінансовий кредит ломбарду - надання ломбардом коштів у позику, забезпечених заставою, на визначений строк та під процент.

     Відповідно до  статті   1054   Цивільного   кодексу   України ( 435-15  )  (далі  -  ЦКУ)  за  кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується  надати  грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором,  а  позичальник  зобов'язується  повернути  кредит   та сплатити    проценти.   До   відносин   за   кредитним   договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 ЦКУ  (тобто,  статей 1046-1053  цієї  глави щодо позики),  якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

     Оскільки позика  (фінансовий  кредит)  є грошовою сумою,  яка підлягає поверненню, тому протягом строку дії договору фінансового кредиту  на  підставі  підпункту 4.3.23 пункту 4.3 статті 4 Закону від 22 травня 2003 року N 889-IV ( 889-15 ) "Про податок з доходів фізичних осіб" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон N 889) не розглядається  як  оподатковуваний  дохід  фізичної особи, яка одержала таку позику.

     Відповідно до  Закону України "Про заставу"  (  2654-12  ) (статті  19,  20)  та  статей  589-591  ЦКУ  435-15 ) ломбард як заставодержатель набуває  право  звернення  стягнення  на  предмет застави   в   разі,  якщо  в  момент  настання  терміну  виконання зобов'язання,  забезпеченого  заставою,  воно  не  буде  виконано, тобто,  реалізувати  такий предмет застави та за рахунок одержаних від  цього  продажу  коштів  погасити  основну  суму  кредиту,  що залишилася  неповернутою,  а також задовольнити інші свої вимоги в повному обсязі,  що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи  проценти,  відшкодування збитків,  завданих прострочкою виконання,  необхідні витрати на утримання заставленого  майна,  а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги.

     У зв'язку з не  виконанням  договору  про  надання ломбардом фінансового  кредиту  у  фізичної  особи  -  позичальника  виникає оподатковуваний  дохід  у  вигляді  основної суми кредиту, що залишилася неповернутою кредитору-ломбарду. Такий дохід позичальника має форму  відповідної  суми  грошових коштів  від реалізації заставленого  предмету  рухомого  майна, що  належало заставодавцю.

     Згідно із  підпунктом  8.2.2 пункту 8.2 статті 8 Закону N 889 ( 889-15  )  особою,  яка  не  є  податковим  агентом,  вважається нерезидент   або  фізична  особа,  яка  не  має  статусу  суб'єкта підприємницької  діяльності,  або  не  є  особою,   яка   здійснює незалежну професійну діяльність.

     Відповідно до пункту 12.3 статті 12 Закону N 889 ( 889-15  ), якщо  об'єкт рухомого майна продається за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва  нерезидента,  то  така особа вважається податковим агентом платника податку стосовно оподаткування доходів, отриманих таким платником податку від такого продажу.

     При цьому, згідно із пунктом 12.1 цієї ж статті дохід платника  податку від продажу об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, встановленою пунктом 7.1 статті 7 цього Закону ( 889-15 ).

     Отже, ломбард   є   податковим   агентом   відносно    доходу позичальника  у  вигляді  суми  коштів від реалізації заставленого предмету  рухомого  майна,  розмір  якої  дорівнює  основній  сумі кредиту, що залишилася неповернутою кредитору-ломбарду.

     Щодо питання оподаткування  іншого  доходу  заставодавця,  то відповідно до  статті  25  Закону  України від 02.10.92 N 2654-XII ( 2654-12 ) "Про заставу" у разі,  якщо  при  реалізації  предмета застави  виручена  грошова сума перевищує розмір забезпечених цією заставою    вимог    заставодержателя,    різниця повертається заставодавцю.

     Разом з тим зазначена норма відсутня у відповідних положеннях ЦКУ  (  435-15  )  щодо  застави.  Водночас зазначаємо,  що у разі повернення різниці заставодавцю,  вона  буде  оподатковуватись  на загальних підставах.

     Виходячи з  наведеного,  Міністерство  фінансів  вважає, що ломбард  зобов'язаний  нарахувати,  утримати  та  перерахувати  до бюджету податок з доходів фізичних осіб за ставкою 15 відсотків  з грошових коштів від реалізації предмету застави, а саме, в частині суми, що дорівнює основній сумі кредиту, що залишився неповернутим позичальником,  і направити податковому органу звітність за формою N 1-ДФ ( z0960-03 ).

Заступник Міністра      Д.О.Фудашкін

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 197 гостей и нет пользователей