Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Нацкомфінпослуг – новації Проекту Положення про Державний реєстр фінансових установ (Проект оприлюднено на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 04.06.2018)

Нацкомфінпослуг новації Проекту Положення про Державний реєстр фінансових установ (Проект оприлюднено на офіційному сайті Нацкомфінпослуг 04.06.2018)

04.06.2018 року на офіційному сайті Нацкомфінпослуг розміщено для ознайомлення Проект Положення про Державний реєстр фінансових установ

Як зазначено на сайті Нацкомфінпослуг,  Проект розпорядження розроблено з метою приведення положень розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України “Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ” від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 у відповідність до вимог законодавства України та удосконалення державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг, зокрема щодо порядку включення до Державного реєстру фінансових установ, виключення та ведення Державного реєстру фінансових установ.

Зазначений порядок є ключовим нормативним актом який регламентує особливості надання юридичній особі статусу небанківської фінансової установи.

Розгляне, що нового передбачено Проектом

 • Передбачено, що Компанія з управління активами вважається кінцевим власником істотної участі, якщо така компанія діє в інтересах інституту спільного інвестування, за рахунок коштів якого набуто істотну участь у фінансовій установі
 • Визначено, поняття «ключовий власник» – це, учасник (засновник, акціонер), який має у власності не менш як 5 відсотків статутного (складеного, пайового) капіталу. Діюча редакція Положення не містить такого поняття, обмежуючись лише поняттям «особа, що володіє істотною участю – 10% від розміру статутного капіталі фінансової установи»
 • Зміни передбачають розкриття детальної інформації про учасників фінансової установи. Зокрема передбачається розкриття інформації про місце проживання фізичної особи, дата народження. Діюча редакція Положення обмежується лише паспортними даними, та ІНН фізичної особи. Варто зазначити, що Проектом передбачено, щовідомості, що містяться в Реєстрі є відкритими і загальнодоступними (крім персональних даних фізичних осіб, які не можуть бути поширені відповідно до закону, а також іншої інформації, яка не є публічною відповідно до закону).
 • Зміни містять критерії «прозорої структури власності». Прозорою структура власності заявника/фінансової установи – структура власності є якщо одночасно виконуються такі вимоги:
  • відомості про структуру власності заявника/ фінансової установи дають змогу визначити:
 1. усіх ключових учасників заявника/ фінансової установи та ідентифікувати їх;
 2. усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у заявнику/ фінансовій установі та ідентифікувати їх;
 3. усіх ключових учасників осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у заявнику/ фінансовій установі та ідентифікувати їх;
 4. характер взаємозв'язків між особами, зазначеними вище. При цьому у заявника/ фінансової установи є в наявності документи (оригінали або завірені копії), що належним чином їх підтверджують;
 5. кількість фізичних осіб, що не є ключовими учасниками, та їхню сукупну долю власності у статутному (складеному, пайовому) капіталі заявника/ фінансової установи;
 6. кількість юридичних осіб, що не є ключовими учасниками, та їхню сукупну долю власності у статутному (складеному, пайовому) капіталі заявника/ фінансової установи;
 7. кількість фізичних осіб, що не є ключовими учасниками, та їхню сукупну долю власності у статутному (складеному, пайовому) капіталі осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у заявнику/ фінансовій установі;
 8. кількість юридичних осіб, що не є ключовими учасниками, та їхню сукупну долю власності у статутному (складеному, пайовому) капіталі осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у заявнику/ фінансовій установі;
  • схематичне зображення структури власності заявника/ фінансової установи відповідає вимогам цього Положення;
  • відомості про структуру власності заявника/ фінансової установи у вигляді схематичного зображення структури власності (без додатку)  розміщено на офіційному веб-сайті заявника/ фінансової установи в мережі Інтернет (в окремому розділі з назвою "Структура власності фінансової установи") за зразком, визначеним у додатку 5 до цього Положення;
 • Проектом змін визначено, що ведення Реєстру (державний реєстр фінансових установ) повинен взаємодіяти з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.

Програмне забезпечення Реєстру повинно забезпечувати:

1) автоматизацію процесу включення юридичних осіб до Реєстру та інших реєстраційних дій;

2) заповнення та друк форми заяви про включення юридичної особи до Реєстру, реєстраційної картки юридичної особи, повідомлення про зміну даних в реєстраційній картці юридичної особи, опису документів;

3) ідентифікацію заявників, які подають документи для включення юридичної особи до Реєстру в електронній формі, з використанням електронного цифрового підпису та альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації таких заявників відповідно до законодавства;

4) контроль за повнотою внесення записів до Реєстру та іншими реєстраційними діями;

5) пошук взаємозв’язків між юридичними особами та їхніми засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) засновника, керівниками юридичних осіб, візуалізацію всіх прямих та непрямих зв’язків;

6) ведення реєстраційних справ в електронній формі та створення їх електронного архіву.

 • Проектом визначено, що аудитор (аудиторська фірма), який надає аудиторський звіт та висновок, повинен не тільки бути внесений до реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, мати відповідний сертифікат аудитора, а також не мати взаємовідносин щодо права власності з заявником/ фінансовою установою, а й не має заборгованості перед цією установою.

Крім цього, аудиторський звітбуде вважається поданим, якщо аудитор, який його склав внесений до відповідного реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, та за результатами здійсненого аудиту аудитор (аудиторська фірма) висловив - немодифіковану думку. Немодифікована думка (Unmodified opinion) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — думка, висловлена аудитором, якщо він дійшов висновку про те, що фінансова звітність складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності.

 • Проект містить вимоги до найменування фінансової установи. Найменування заявника/ фінансової установи повинно відповідати вимогам законодавства до написання найменування юридичної особи з особливостями, встановленими законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, а також:
 1. не дозволяється використовувати для найменування фінансової установи назву, яка повторює вже існуючу назву іншої фінансової установи/ юридичної особи або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює фінансова установа;
 2. використання слів «державний», «національний» або похідних від них у назві фінансової установи дозволяється лише за умови, що єдиним власником такої фінансової установи є держава.

З цього приводу досить складно визначити критерії найменування, яке вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює фінансова установа. Адже як декларує сама Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг - станом на 31.03.2018 кількість таких суб'єктів господарювання, що надають фінансові послуги становила  2 008 (кількість небанківських фінансових установ). Відповідно, яким чином заявник який планує набути статусу фінансової установи повинен врахувати особливості проекту Положення в частині найменування, щодо не допущення введення в оману щодо видів діяльності не зрозуміло.

 • Передбачено зміни щодо ідентифікації джерел походження коштів що використовувались для формування статутного (складеного/пайового) капіталу фінансової компанії. Зокрема, джерела походження коштів, що використовувались для формування статутного (складеного/пайового) капіталу заявника повинні бути підтверджені документально [на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел] та відповідати вимогам закону. Дотримання вимог цього пункту повинно бути перевірене та підтверджене аудитором.

Власники прямої та кінцевої істотної участі у заявнику повинні відповідати вимогам законодавства, установленим до власників істотної участі у фінансовій установі, зокрема:

 1. джерела походження коштів, що використовуються для набуття чи збільшення істотної участі повинні бути підтверджені документально [на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел] та відповідати вимогам закону;
 2. фінансовий стан власника істотної участі у заявнику повинен підтверджувати його здатність у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку для заявника.
 • Положенням передбачено що фінансова компанія (заявник, що планує набути статусу фінансової компанії) повинна мати прозору структуру власності. Не прозорою структурою власності, згідно Проекту вважається, та яка не відповідає одному з таких критеріїв:

- не можна визначити відомості про структуру власності заявника/ фінансової установи, що дають змогу визначити:

усіх ключових учасників заявника/ фінансової установи та ідентифікувати їх;

усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у заявнику/ фінансовій установі та ідентифікувати їх;

усіх ключових учасників осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у заявнику/ фінансовій установі та ідентифікувати їх;

характер взаємозв'язків між особами, зазначеними вище. При цьому у заявника/ фінансової установи є в наявності документи (оригінали або завірені копії), що належним чином їх підтверджують;

кількість фізичних осіб, що не є ключовими учасниками, та їхню сукупну долю власності у статутному (складеному, пайовому) капіталі заявника/ фінансової установи;

кількість юридичних осіб, що не є ключовими учасниками, та їхню сукупну долю власності у статутному (складеному, пайовому) капіталі заявника/ фінансової установи;

кількість фізичних осіб, що не є ключовими учасниками, та їхню сукупну долю власності у статутному (складеному, пайовому) капіталі осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у заявнику/ фінансовій установі;

кількість юридичних осіб, що не є ключовими учасниками, та їхню сукупну долю власності у статутному (складеному, пайовому) капіталі осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у заявнику/ фінансовій установі;

- схематичне зображення структури власності заявника/ фінансової установи не відповідає вимогам цього Положення;

- відомості про структуру власності заявника/ фінансової установи у вигляді схематичного зображення структури власності (без додатку) не розміщено на офіційному веб-сайті заявника/ фінансової установи в мережі Інтернет (в окремому розділі з назвою "Структура власності фінансової установи") за зразком, визначеним у додатку 5 до цього Проекту.

 • Проектом визначено перелік фінансових послуг, які мають намір надавати або надають фінансові компанії, а саме:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2) надання послуг з фінансового лізингу;

3) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

4) надання гарантій;

5) надання поручительств;

6) надання послуг з факторингу;

7) послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;

8) послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині недержавного пенсійного забезпечення;

9) послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;

10) адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

11) управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;

12) довірче управління фінансовими активами.

З цього приводу можна зазначити, що діюче Положення містить перелік фінансових послуг, які можуть вказані в додатку до Свідоцтва (на разі такий додаток не надається, проте раніше надавався та містив чіткий перелік послуг які фінансова компанія мала право надавати).В порівнянні з Проектом, слід зазначити що перелік став ширшим, при цьому з нього виключено вид фінансової послуги, - операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів.

детально ознайомитись з текстом - Проектом Положення про Державний реєстр фінансових установ - можна перейшовши за посиланням

 


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

 

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 259 гостей та 0 користувачів