Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

На сайті Кабінету Міністрів України розміщено інформацію щодо затвердження КМУ Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів). 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) встановлюють вимоги до провадження зазначеної господарської діяльності з урахуванням особливостей кожного виду діяльності. А саме надання гарантій та поручительств, довірчого управління фінансовими активами, лізингу, факторингу, залучення фінансових активів з зобов'язанням повернення, надання коштів у позику, страхування, адміністрування недержавних пенсійних фондів, придбання товарів у групах, управління майном для фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю. Ліцензія видаватиметься на необмежений строк за заявницьким принципом - протягом 10 днів з дня отримання заяви. Вартість ліцензії - одна мінімальна заробітна плата. Крім того, актом встановлюється вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються здобувачем ліцензії до заяви про отримання ліцензії.

від 7 грудня 2016 р.№ 913

Київ

Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з надання
 
фінансових послуг (крім професійної діяльності
 
на ринку цінних паперів)

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 7 і абзацу першого частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі — Ліцензійні умови), що додаються.

2. Установити, що:

строк, протягом якого ліцензіати, які мають ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), повинні привести свою діяльність у відповідність з вимогами пунктів 21—99 Ліцензійних умов і подати до органу ліцензування документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, становить два місяці з дня опублікування цієї постанови (крім абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умов, строк приведення своєї діяльності у відповідність з яким для ліцензіатів становить 12 місяців з дня опублікування цієї постанови);

Ліцензійні умови у частині, що стосується суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та поручительств, надання послуг факторингу та довірчого управління фінансовими активами та внесені до дня набрання чинності цією постановою до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, застосовуються через шість місяців з дня набрання чинності цією постановою. Орган ліцензування приймає від зазначених суб’єктів господарювання документи, визначені абзацами третім — п’ятим пункту 18 та абзацом третім підпункту 6 пункту 19 Ліцензійних умов, та приймає рішення, передбачені статтями 12 і 13 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, з дня набрання чинності цією постановою.

Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 913

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з надання фінансових
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Загальні положення

1.Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

2.Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії — їм відповідати.

3.У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах — фінансова послуга, яка передбачає залучення грошових коштів учасників групи, об’єднання цих коштів з метою придбання та розподілу товарів між учасниками групи;

керівник фінансової установи — голова виконавчого органу (якщо виконавчий орган колегіальний), директор (президент) (якщо виконавчий орган одноосібний) або інша посадова особа, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання відповідно до законодавства та установчих документів;

головний бухгалтер фінансової установи — головний бухгалтер, який очолює утворену бухгалтерську службу у фінансовій установі, штатний бухгалтер фінансової установи, якщо у фінансовій установі не утворено бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, особа, яка його заміщує, або особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку (позаштатний спеціаліст з бухгалтерського обліку, зареєстрований як фізична особа — підприємець, який провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, та спеціаліст з бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії або аудиторської фірми);

залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення — фінансова послуга, яка передбачає залучення фінансовою установою фінансових активів на підставі письмового договору з особою (вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов’язанням фінансової установи щодо наступного повернення таких коштів через визначений у договорі строк з виплатою вкладнику процентів (винагороди). Субординований борг, кошти, отримані з місцевих та державного бюджету юридичними особами публічного права, не належать до залучених коштів. Залучення грошових коштів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на інших підставах, зокрема отримання кредитів від іншої фінансової установи, не є фінансовою послугою;

інша юридична особа, що надає фінансові послуги, — юридична особа, можливість надання фінансових послуг якою визначено законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, але яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою;

окреме нежитлове приміщення — частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу;

внутрішні правила надання фінансових послуг — правила надання фінансових послуг, затверджені фінансовою установою, відповідно до яких укладаються договори надання фінансових послуг.

Інші терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та інших законах з питань регулювання ринків фінансових послуг.

4.Відповідно до цих Ліцензійних умов орган ліцензування видає ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі — ліцензія), а саме на:

залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

надання послуг з фінансового лізингу;

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

надання гарантій та поручительств;

послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;

послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;

надання послуг з факторингу;

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;

довірче управління фінансовими активами.

5.Положення цих Ліцензійних умов щодо страховиків застосовуються до філій страховиків-нерезидентів з особливостями, встановленими частинами першою, третьою, одинадцятою — тринадцятою статті 2, частиною першою статті 30, частиною двадцять першою статті 31, частиною дев’ятою статті 43 Закону України “Про страхування”.

6.Фінансовим установам, яким відповідно до абзацу другого частини другої статті 5 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” заборонено залучати кошти фізичних осіб, ліцензія на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення видається органом ліцензування з обмеженням щодо залучення фінансових активів від фізичних осіб. Інформація про таку заборону відображається в ліцензії. 

7.Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки здійснюється кредитними спілками на підставі ліцензії на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

8.Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, є фінансовою послугою, якщо така послуга надана на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

9.На дату подання заяви про отримання ліцензії здобувач ліцензії повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ, що веде Нацкомфінпослуг (крім іншої юридичної особи, що надає фінансові послуги).

10.Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам пунктів 1—16, 21—99 цих Ліцензійних умов, установлених для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві на отримання ліцензії.

11.У здобувача ліцензії/ліцензіата на дату подання документів на отримання ліцензії повинні бути відсутні невиконані заходи впливу (незалежно від того, чи настав строк їх виконання).

12.Здобувач ліцензії на дату подання документів на отримання ліцензії на обов’язкові види страхування повинен провадити страхову діяльність з укладення договорів страхування в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж два роки (вісім звітних кварталів).

13.Здобувач ліцензії на дату подання документів на отримання ліцензії на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів додатково повинен відповідати таким вимогам:

дотримуватися умов забезпечення платоспроможності страховика на останню звітну дату, що передує даті подання документів на отримання ліцензії, та мати перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на останню звітну дату;

провадити страхову діяльність з укладення договорів добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж протягом двох років (вісім звітних кварталів), зокрема мати досвід врегулювання страхових випадків і виплати страхового відшкодування щонайменше за десятьма такими договорами.

14.Здобувач ліцензії на дату подання документів на отримання ліцензії на обов’язкове страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, повинен додатково відповідати таким вимогам:

провадити страхову діяльність з укладення договорів страхування в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж три роки (12 звітних кварталів);

провадити страхову діяльність з укладення договорів страхування будь-якої відповідальності в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж протягом двох років (вісім звітних кварталів).

15.Оформлення, подання документів до органу ліцензування і видача ним документів здійснюються відповідно до статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та цих Ліцензійних умов.

16.Рішення органу ліцензування щодо залишення заяви без розгляду або щодо переоформлення ліцензії приймається особою, уповноваженою органом ліцензування в установленому поряду.

Перелік документів, що подаються для отримання ліцензії

17.Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, зазначених у пункті 4 цих Ліцензійних умов, здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії, складену згідно з додатком 1, у спосіб, визначений частиною першою статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

18.До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються такі документи:

фінансова звітність, визначена Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, та звітні дані здобувача ліцензії відповідно до вимог Нацкомфінпослуг станом на останній день кварталу, що передує дню одержання органом ліцензування відповідної заяви, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ. Звітні дані не подаються здобувачем ліцензії, який був внесений до Державного реєстру фінансових установ не пізніше ніж за 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії та не має/не мав ліцензій, виданих органом ліцензування;

анкета керівника/головного бухгалтера фінансової установи (подається окремо керівником та головним бухгалтером фінансової установи) (додаток 2);

опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках (додаток 3);

документ, передбачений пунктом 2 частини третьої статті 11 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

19.Додатково до документів, визначених пунктом 18 цього розділу, до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються такі документи:

1) для провадження діяльності у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством:

правила страхування для кожного добровільного виду страхування, який зазначається здобувачем ліцензії в заяві про отримання ліцензії.

Філією страховика-нерезидента також подаються копії документів про освіту, в тому числі документів, що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером філії страховика-нерезидента підвищення кваліфікації.

Для отримання ліцензії на провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів також подаються такі довідки із зазначенням дати їх складення:

довідка здобувача ліцензії про підтвердження забезпечення здобувачем ліцензії можливості опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на всій території України (з метою підтвердження виконання вимог, передбачених пунктом 60 цих Ліцензійних умов);

довідка від об’єднання страховиків країни місцезнаходження страховика-нерезидента, членство в якому є обов’язковим для страховиків, що проводять обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (подається тільки страховиком-нерезидентом);

2) для провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів:

інформація про кваліфікованих працівників (додаток 4);

копія документа уповноваженого органу юридичної особи — одноосібного засновника корпоративного недержавного пенсійного фонду, що містить рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду та інформацію про його власний веб-сайт (веб-сторінку) і адресу електронної пошти;

3) для провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах — внутрішні правила надання фінансових послуг та зразок договору про адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, які повинні відповідати вимогам пунктів 92 та 93 цих Ліцензійних умов, також умовам провадження діяльності з адміністрування фінансових активів придбання товарів у групах, встановленим Нацкомфінпослуг;

4) для провадження діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю — типові правила фонду фінансування будівництва та/або фонду операцій з нерухомістю, які повинні відповідати вимогам статей 8, 12 і 21 (для фонду фінансування будівництва) та статей 8, 25 і 26 (для фонду операцій з нерухомістю) Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;

5) для провадження кредитною спілкою діяльності із залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та/або з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, — положення про фінансові послуги кредитної спілки та примірні договори про надання фінансових послуг, що є додатками до положення;

6) для провадження діяльності з надання фінансових послуг, інших, ніж визначені підпунктами 1—5 цього пункту:

внутрішні правила надання фінансових послуг;

примірні договори про надання фінансових послуг.

20.Строк, що минув з дати підписання (засвідчення) документів, що подаються фінансовою установою, не повинен перевищувати 30 календарних днів до дати подання заяви (за винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії).

Вимоги до фінансових установ 

Кадрові вимоги

21.Професійні якості керівника, головного бухгалтера фінансової установи, а також керівника відокремленого підрозділу фінансової установи повинні відповідати професійним вимогам, установленим Нацкомфінпослуг.

22.Ділова репутація керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу фінансової установи, фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють істотною участю у фінансовій установі, повинна бути бездоганною. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації є:

1) особа вустановленому законодавством порядку позбавлена права займати певні посади або займатися певною діяльністю;

2) особа має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності;

3) особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу у вигляді:

відкликання/анулювання всіх ліцензій у фінансової установи (застосовується протягом п’яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії);

відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі у разі встановлення порушень фінансовою установою законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (застосовується протягом п’яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);

4) особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців, якщо таку фінансову установу в цей період або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації (застосовується протягом 10 років з дня визнання фінансової установи банкрутом або початку процедури примусової ліквідації);

5) наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов’язаних із терористичною діяльністюабо стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

23.Фінансова установа зобов’язана дотримуватися вимог статті 10 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.

Організаційні вимоги

24.Фінансова установа зобов’язана:

здійснювати корпоративне управління відповідно до вимог статті 8 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;

дотримуватися внутрішніх положень, перелік та вимоги до яких визначено законодавством з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

дотримуватися затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які повинні відповідати встановленим до таких правил вимогам закону та нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг, та укладати договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил. Фінансові установи — юридичні особи публічного права замість внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів із споживачами фінансових послуг можуть використовувати нормативно-правові акти, що визначають порядок надання ними фінансових послуг, та примірні договори, які затверджені уповноваженим органом державної влади;

розміщувати внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати;

використовувати у внутрішніх правилах поняття, які відповідають поняттям, визначеним законодавством. У разі застосування понять, не визначених законодавством, потрібно дати їх визначення;

викладати положення внутрішніх правил надання фінансових послуг однозначно і не допускати різного тлумачення. Одне і те саме слово не може вживатися для вираження різних понять. Різні слова не можуть вживатися для вираження одного і того самого поняття;

використовувати внутрішні правила, які не суперечать законодавству з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також не порушують та не обмежують прав споживачів фінансових послуг, визначених законодавством;

включати у договори про надання фінансових послуг обов’язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг;

надавати фінансові послуги на підставі договору, який відповідає вимогам статті 6 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статей 11 і 18 Закону України “Про захист прав споживачів”, статті 10561 Цивільного кодексу України, інших законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, вимогам до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, визначеним Нацкомфінпослуг, та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг фінансовою установою. Якщо відповідно до вимог законодавства додатком до внутрішніх правил надання фінансових послуг є типовий договір, договори з надання фінансових послуг, що укладаються фінансовою установою, повинні відповідати такому типовому договору;

вносити інформацію про всі відокремлені підрозділи фінансової установи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог законодавства;

відповідно до статті 14 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” вести облік, складати та подавати до Нацкомфінпослуг фінансову та фінансову консолідовану звітність, звітні дані, іншу інформацію та документи в порядку та на підставі вимог, визначених законодавством з питань регулювання ринків фінансових послуг;

підтверджувати у строки, передбачені законодавством, достовірність та повноту річної фінансової звітності та річних звітних даних висновком аудитора (аудиторської фірми), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ;

надавати клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, а також розміщувати інформацію, визначену частиною першою статті 12 зазначеного Закону, на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечувати її актуальність;

розкривати інформацію відповідно до вимог частин четвертої і п’ятої статті 121 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці);

мати та підтримувати в робочому стані власний веб-сайт (веб-сторінку) в Інтернеті, на якому розміщувати інформацію про свою діяльність, визначену законодавством;

затвердити режим робочого часу фінансової установи (зокрема для її відокремлених підрозділів), а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви, і розмістити зазначену інформацію на власному веб-сайті (веб-сторінці), забезпечувати її актуальність;

забезпечити відповідно до затвердженого режиму роботи присутність уповноваженої особи з роботи з клієнтами фінансової установи за місцезнаходженням фінансової установи та її відокремлених підрозділів;

дотримуватися вимог статей 4—18 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статей 6, 7, 9—17 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;

зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до органу ліцензування разом із заявою про отримання ліцензії; документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії в документах, які подавалися до органу ліцензування разом із заявою про отримання ліцензії;

повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії);

забезпечити присутність керівника або уповноваженої особи фінансової установи під час проведення органом ліцензування у встановленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Технологічні вимоги

25.Фінансова установа повинна вести облік укладених договорів з надання фінансових послуг, які зобов’язана зберігати не менше ніж п’ять років після виконання всіх зобов’язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством.

26.Фінансова установа зобов’язана мати облікову та реєструючу системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які повинні відповідати вимогам, установленим Нацкомфінпослуг, і передбачати ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг. Дані облікової та реєструючої систем фінансової установи на будь-яку дату повинні відповідати даним бухгалтерського обліку.

27.Фінансова установа зобов’язана мати комп’ютерну техніку, яка дає змогу забезпечити ведення обліку та реєстрацію операцій з надання фінансових послуг та виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої законодавством, та засоби зв’язку (телефон, Інтернет, електронну пошту).

28.Фінансова установа зобов’язана мати у власності або в користуванні окремі нежитлові приміщення за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її відокремлених підрозділів.

Приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).

29.Фінансова установа зобов’язана забезпечити зберігання грошових коштів і документів та мати необхідні засоби безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), а ліцензіат повинен дотримуватися вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених законодавством.

Спеціальні вимоги

30.Статутний (складений/пайовий) капітал фінансової установи повинен бути сформований та сплачений на дату подання заяви про внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ у розмірі та спосіб, визначені законом.

Якщо мінімальний розмір статутного (складеного/пайового) капіталу визначений в іноземній валюті, мінімальний розмір статутного (складеного/пайового) капіталу в гривні визначається для фінансової установи за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату подання заяви про внесення інформації про таку фінансову установу до Державного реєстру фінансових установ, якщо інше не встановлено законом.

31.У разі зменшення статутного (складеного/пайового) капіталу фінансова установа повинна дотримуватися вимог в частині відповідності зменшеного розміру статутного (складеного/пайового) капіталу мінімальному розміру статутного (складеного/пайового) капіталу на дату державної реєстрації відповідних змін до статуту фінансової установи.

32.Формування або збільшення статутного (складеного/ пайового) капіталу фінансової установи відбувається виключно в грошовій формі, якщо інше не передбачено законом, за рахунок грошових коштів із підтверджених джерел походження.

33.Фінансова установа зобов’язана на дату подання заяви про отримання ліцензії та протягом строку дії такої ліцензії підтримувати розмір власного капіталу (за винятком субординованого боргу) у розмірі, встановленому законодавством.

34.Фінансова установа зобов’язана на будь-яку дату дотримуватися обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, установлених законами та/або нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, а також вимог законодавства щодо формування резервного капіталу та інших обов’язкових резервів.

35.Фінансова установа зобов’язана виконувати укладені нею договори з надання фінансових послуг і під час укладання, виконання та припинення дії таких договорів дотримуватися вимог, визначених книгою п’ятою Цивільного кодексу України та законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

36.Фінансова установа зобов’язана виконувати нормативно-правові акти, якими встановлені умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, вимоги та рішення Нацкомфінпослуг, що відповідають її повноваженням, визначеним законом, зокрема надавати на такі вимоги та рішення інформацію і звітність у встановлений у них строк.

37.Фінансова установа зобов’язана дотримуватися обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності. Фінансові послуги, які не можуть суміщатися з іншими фінансовими послугами, крім випадків, коли таке суміщення дозволено законом, зокрема:

довірче управління фінансовими активами;

послуги у сфері страхування. При цьому страховики, які мають право провадити страхову діяльність із страхування життя, не мають права займатися іншими видами страхування;

адміністрування недержавних пенсійних фондів, крім випадків суміщення з професійною діяльністю на ринку цінних паперів у частині діяльності з управління активами;

управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;

залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, крім випадків суміщення з наданням фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитною установою;

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

інші фінансові послуги, визначені законом та/або нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг.

38.Господарську діяльність з надання фінансових послуг у частині залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення можуть провадити кредитні спілки виключно після отримання відповідної ліцензії. Іншим фінансовим установам забороняється залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

39.Фінансова установа зобов’язана забезпечити виконання статті 18 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, а також обов’язково письмово повідомляти власникам істотної участі фінансової установи про необхідність письмового погодження Нацкомфінпослуг набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі відповідно до вимог статті 9 зазначеного Закону.

40.Над фінансовою установою не допускається здійснення контролю у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України (далі — держави-агресори).

41.Фінансова установа (крім страховика) не має права укладати договори щодо надання фінансових послуг (крім договорів страхування та договорів фінансового лізингу), зобов’язання яких визначені як грошовий еквівалент в іноземній валюті.

42.До фінансових послуг, щодо яких існує спеціальне законодавство, Закон України “Про електронну комерцію” застосовується лише в частині правочинів, вчинених в електронній формі, яка не суперечить спеціальному законодавству, що регулює здійснення фінансових послуг.

43.Над особою, яка є здобувачем ліцензії/ліцензіатом, не допускається здійснення контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав-агресорів, якщо:

один або декілька суб’єктів господарювання, які зареєстровані у державі-агресорі, та/або одна або декілька фізичних осіб — громадян держави-агресора спільно або окремо, прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі суб’єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків;

одна або декілька фізичних осіб — громадян держави-агресора є керівником та/або заступником керівника виконавчого та/ або наглядового органу (наглядової /спостережної ради) суб’єкта господарювання;

одна або декілька фізичних осіб — громадян держави-агресора складають більше половини виконавчого та/або наглядового органу (наглядової/спостережної ради) суб’єкта господарювання та/або мають більше половини голосів у виконавчому та/або наглядовому органі (наглядовій /спостережній раді) суб’єкта господарювання;

суб’єкт господарювання, який зареєстрований у державі-агресорі, та/або фізична особа — громадянин держави-агресора прямо або опосередковано мають повноваження вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання.

Додаткові вимоги до страховиків

44.Загальний розмір внесків страховика до статутних капіталів інших страховиків України не може перевищувати 30 відсотків його власного статутного капіталу, в тому числі розмір внеску до статутного капіталу окремого страховика не може перевищувати 10 відсотків. Ці вимоги не поширюються на страховика, який здійснює види страхування, інші, ніж страхування життя, у разі здійснення ним внесків до статутного капіталу страховика, який здійснює страхування життя.

45.Страховик зобов’язаний дотримуватися умов забезпечення платоспроможності страховика.

46.Страховик має право приймати ризики в перестрахування лише з тих видів добровільного і обов’язкового страхування, на здійснення яких він отримав ліцензію.

47.Керівниками страховика (голова виконавчого органу та головний бухгалтер страховика) є дієздатні фізичні особи. Голова виконавчого органу страховика або його перший заступник повинен мати вищу економічну або юридичну освіту, а головний бухгалтер страховика — вищу економічну освіту.

48.Страховик зобов’язаний розробляти та затверджувати правила страхування окремо для кожного виду добровільного страхування, на який він отримує ліцензію, та реєструвати такі правила в Нацкомфінпослуг, а також реєструвати в Нацкомфінпослуг нові редакції правил страхування, зміни та /або доповнення до правил страхування у випадку їх затвердження страховиком.

Правила страхування є внутрішніми правилами надання фінансових послуг страховиком та повинні відповідати вимогам розділу II Закону України “Про страхування”, а також характеристиці та класифікаційним ознакам видів добровільного страхування, визначеним Нацкомфінпослуг.

49.Страховик має право здійснювати обов’язкове страхування виключно за умови дотримання визначених Кабінетом Міністрів України порядку та правил його проведення, форми типового договору, особливих умов ліцензування, розмірів страхових сум та максимальних розмірів страхових тарифів або методики актуарних розрахунків, якщо інше не визначено законом.

50.Перестрахування у страховика/перестраховика-нерезидента здійснюється згідно з вимогами статті 12 Закону України “Про страхування”.

51.Страховик зобов’язаний здійснювати реєстрацію договорів перестрахування в порядку, затвердженому Нацкомфінпослуг.

52.Страховики зобов’язані формувати і вести облік страхових резервів у порядку та обсягах, установлених статтею 31 Закону України “Про страхування”, станом на кожен день.

53.Страховики зобов’язані забезпечити виконання вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика, встановлених Нацкомфінпослуг.

54.Страховики зобов’язані вести облік договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо здійснення страхових виплат або страхового відшкодування у спосіб, який забезпечує отримання інформації, необхідної для виконання вимог законодавства щодо формування страхових резервів.

55.Страховики, які надають послуги із страхування життя, зобов’язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя в порядку та на умовах, визначених Нацкомфінпослуг.

56.Вартість чистих активів страховика, утвореного у формі акціонерного товариства або товариства з додатковою відповідальністю, після закінчення другого та кожного наступного фінансового року з дати внесення інформації про страховика до Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика.

57.Страховики, які мають ліцензію на страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, зобов’язані утворити ядерний страховий пул та/або бути його членами.

58.Страховики, які мають ліцензію на здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, зобов’язані утворити аграрний страховий пул та/або бути його членами.

59.Страховики, які мають ліцензію на обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації, зобов’язані бути зареєстрованими в уповноваженому органі виконавчої влади в галузі цивільної авіації.

60.Страховики, які мають ліцензію на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зобов’язані:

бути членами Моторного (транспортного) страхового бюро та виконувати свої обов’язки як його члена;

формувати та вести облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань збитковості в обов’язковому порядку;

дотримуватися умов забезпечення платоспроможності страховика, а також на будь-яку дату після отримання ліцензії мати перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників;

забезпечити можливість опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на всій території України, а саме забезпечити прийняття та облік повідомлень учасників дорожньо-транспортних пригод цілодобово за номером безоплатної багатоканальної телефонної лінії страховика про їх учасників та обставини з метою фіксації повідомлення і надання учасникам дорожньо-транспортних пригод інформації про порядок урегулювання збитків та вжиття страховиком необхідних заходів. Телефонне повідомлення фіксується страховиком в електронному вигляді та є підтвердженням повідомлення про страховий випадок і підлягає довгостроковому зберіганню.

Додаткові вимоги до кредитних спілок, які надають фінансові послуги в частині залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та/або надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту

61.Кредитна спілка зобов’язана виконувати визначені статтею 11 Закону України “Про кредитні спілки” права членів кредитної спілки, зокрема з питань управління кредитною спілкою та отримання інформації про діяльність кредитної спілки.

62.Кредитна спілка зобов’язана під час прийняття членів до своєї спілки дотримуватися ознаки членства, визначеної її статутом відповідно до статей 6 і 7 Закону України “Про кредитні спілки”.

63.Кредитна спілка скликає загальні збори у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік, з дотриманням вимог статті 14 Закону України “Про кредитні спілки”.

64.Кредитна спілка зберігає протягом її діяльності документи, що підтверджують дотримання кредитною спілкою порядку повідомлення членів кредитної спілки про скликання загальних зборів.

65.Кредитна спілка провадить свою діяльність виключно в межах, визначених її статутом та статтею 21 Закону України “Про кредитні спілки”, а також відповідно до положення про фінансові послуги кредитної спілки та інших внутрішніх положень кредитної спілки, розроблених та затверджених кредитною спілкою згідно з вимогами Нацкомфінпослуг. Положення про фінансові послуги кредитної спілки є внутрішніми правилами надання фінансових послуг кредитною спілкою.

66.Кредитна спілка дотримується правил залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, визначених Нацкомфінпослуг.

67.Кредитна спілка формує капітал, резерви та інші фонди кредитної спілки та визначає порядок покриття збитків відповідно до вимог, установлених статтею 20 Закону України “Про кредитні спілки” та нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг.

Додаткові вимоги до фінансових установ, які надають фінансові послуги в частині залучення фінансових активів від
юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення або надання коштів у позику, в тому числі на умовах
фінансового кредиту

68.Фінансова установа формує капітал, резерви, фонди та визначає порядок покриття збитків відповідно до вимог законодавства.

69.Фінансова установа здійснює реєстрацію договорів про фінансові послуги шляхом ведення журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг та карток обліку укладених та виконаних договорів, які повинні містити інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій. Фінансова установа веде такий облік в електронному вигляді з обов’язковою можливістю роздрукування інформації на будь-який момент, а також забезпечує можливість відновлення втраченої інформації в разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.

70.Фінансова установа зобов’язана вести журнал обліку укладених і виконаних договорів у хронологічному порядку (окремо за кожним видом послуг) з обов’язковим зазначенням такої інформації:

номер запису за порядком;

дата і номер укладеного договору в хронологічному порядку;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — споживача фінансових послуг;

ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи — споживача фінансових послуг (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, — серія та номер паспорта);

розмір фінансового активу в грошовому виразі згідно з умовами договору про надання фінансових послуг та дата зарахування (перерахування) фінансового активу на поточний рахунок фінансової установи;

дата закінчення строку дії договору (дата анулювання або припинення дії договору).

71.У картках обліку виконання договорів обов’язково зазначається така інформація:

номер картки;

дата укладення та строк дії договору;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — споживача фінансових послуг;

ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи — споживача фінансових послуг (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, — серія та номер паспорта);

вид фінансового активу, який є предметом договору;

відомості про отримані (видані) грошові кошти та/або фінансові активи, а саме:

дата отримання (видачі) грошових коштів та/або фінансових активів;

сума грошових коштів та/або розмір фінансових активів згідно з договором;

сума винагороди;

сума інших нарахувань згідно з умовами договору;

загальна сума та/або розмір фінансових активів, одержаних на дату заповнення картки.

Додаткові вимоги до фінансових установ — адміністраторів недержавних пенсійних фондів (адміністраторів), які надають
фінансові послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів

72.Адміністратор недержавних пенсійних фондів повинен виконувати обов’язки та відповідати вимогам, установленим розділом III Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” щодо адміністратора недержавного пенсійного фонду.

73.Адміністратор недержавних пенсійних фондів, який не є професійним адміністратором, зобов’язаний мати окремий структурний підрозділ, утворений для провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, який розташований за місцезнаходженням адміністратора, підпорядковується безпосередньо керівнику такого адміністратора та провадить діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів на підставі положення про структурний підрозділ.

74.Адміністратор недержавних пенсійних фондів зобов’язаний:

вести персоніфікований облік учасників недержавних пенсійних фондів та мати в користуванні інформаційну систему персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, що забезпечує можливість обліку загальної суми пенсійних коштів, ведення персоніфікованого обліку пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників недержавного пенсійного фонду із застосуванням одиниці пенсійних активів та щоденного розрахунку чистої вартості одиниці пенсійних активів та відповідає вимогам до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, встановленим Нацкомфінпослуг;

забезпечити безперебійність роботи інформаційної системи персоніфікованого обліку та захист даних персоніфікованого обліку;

оприлюднювати щодня на власному веб-сайті (веб-сторінці) інформацію про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду, загальну кількість одиниць пенсійних активів фонду та чисту вартість одиниці пенсійних активів, розрахованих на кінець робочого дня, що передує дню розміщення такої інформації за кожним недержавним пенсійним фондом, з яким укладено договір про адміністрування недержавного пенсійного фонду. Зазначена інформація повинна бути відкритою та доступною для загального користування.

75.Особи, які входять до складу виконавчих і контролюючих органів адміністратора недержавних пенсійних фондів, та керівники структурних підрозділів чи відокремлених підрозділів, що здійснюють адміністрування, повинні відповідати вимогам частини другої статті 24 Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.

76.Адміністратор недержавних пенсійних фондів зобов’язаний мати не менше трьох кваліфікованих працівників (крім осіб, що входять до складу виконавчих та контролюючих органів), зокрема керівника структурного підрозділу, утвореного для провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, а також додатково по два кваліфікованих працівники в кожному відокремленому підрозділі, що здійснює адміністрування (у тому числі керівника відокремленого підрозділу, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів). Кваліфікованим працівником є працівник адміністратора недержавних пенсійних фондів, який відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг.

77.Адміністратор недержавних пенсійних фондів має право провадити діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів через свої структурні підрозділи чи відокремлені підрозділи, що здійснюють адміністрування недержавних пенсійних фондів, за умови виконання таких вимог:

визначення повноважень щодо провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів в положенні про підрозділ, яке затверджене наказом керівника адміністратора;

наявність кваліфікованих працівників відповідно до пункту 76 цихЛіцензійних умов;

розміщення в окремому нежитловому приміщенні, яке перебуває у власності чи користуванні адміністратора недержавних пенсійних фондів;

наявність інформаційної системи персоніфікованого обліку та відповідність вимогам до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, встановленим Нацкомфінпослуг.

78.У разі анулювання, визнання недійсною або отримання нової ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльності з управління активами інституційних інвесторів адміністратор недержавних пенсійних фондів зобов’язаний протягом 15 робочих днів з дати анулювання, визнання недійсною або отримання нової ліцензії подати до Нацкомфінпослуг письмове повідомлення.

79.Адміністратор недержавних пенсійних фондів зобов’язаний протягом 10 робочих днів після накладення іншими органами державної влади санкцій, пов’язаних із провадженням діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, письмово повідомити про це Нацкомфінпослуг та надати копії відповідних підтвердних документів.

Додаткові вимоги до фінансових установ, які надають фінансові послуги з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

80.Фінансова установа, яка надає фінансові послуги з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (далі — управитель), зобов’язана дотримуватися вимог статей 4—22, 25—33, 37—46, 48 і 49 Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, правил фонду фінансування будівництва та/або правил фонду операцій з нерухомістю. Правила фонду фінансування будівництва та правила фонду операцій з нерухомістю є внутрішніми правилами надання фінансових послуг управителем.

81.Управитель зобов’язаний провадити діяльність відповідно до умов провадження діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, встановлених Нацкомфінпослуг.

82.Управитель повинен забезпечити з використанням спеціалізованого програмного забезпечення:

ведення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства, зокрема ведення журналу обліку укладених та виконаних договорів управителя з установниками та карток обліку виконаних договорів;

чітке розмежування обліку власних та залучених коштів;

можливість оперативного відображення кредиту та дебету рахунків управителя;

ведення системи обліку прав вимог довірителів фонду фінансування будівництва щодо кожного утвореного фонду окремо та згідно з вимогами Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;

ведення обліку надходження і списання коштів, внесених довірителями до фонду фінансування будівництва, у розрізі установників управління, а також обліку коштів, спрямованих управителем із фонду фінансування будівництва на фінансування будівництва, у розрізі забудовників за кожним об’єктом будівництва, відокремлено від іншого майна управителя та від інших фондів фінансування будівництва;

можливість роздрукування будь-якої інформації із системи обліку на письмову вимогу державних органів, до компетенції яких належить проведення перевірок відповідних даних.

83.Управитель зобов’язаний протягом строку дії ліцензії підтримувати власний капітал у розмірі, не меншому ніж мінімальний розмір статутного капіталу.

84.Управитель не здійснює залучення коштів установників управління майном у фонд операцій з нерухомістю до державної реєстрації проспекту емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та здійснення інших заходів, передбачених статтею 38 Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”.

85.Управитель здійснює залучення коштів установників управління майном фонду фінансування будівництва виду А та/або фонду фінансування будівництва виду Б на підставі договору про участь у фонді фінансування будівництва, який повинен відповідати типовому договору, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

86.Управитель здійснює від свого імені та в інтересах установників управління майном управління залученими коштами згідно з главою 70 Цивільного кодексу України, Законом України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, правилами фонду фінансування будівництва або правилами фонду операцій з нерухомістю та договорами з установниками управління. Управитель здійснює управління майном особисто та не може доручити управління майном іншим особам, крім випадків, прямо передбачених законом.

87.Управитель зобов’язаний вести облік прав вимог довірителів фонду фінансування будівництва щодо кожного утвореного ним фонду окремо та згідно з вимогами статей 11, 13—16 Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, а також облік укладених з установниками управління договорів. Облік прав вимог довірителів фонду фінансування будівництва управитель може вести в електронній формі.

88.Управитель зобов’язаний вести облік коштів, внесених довірителями до фонду фінансування будівництва, а також облік коштів, спрямованих управителем із фонду фінансування будівництва на фінансування будівництва, відокремленого від іншого майна управителя та від інших фондів фінансування будівництва.

Майно, передане установниками управління в управління, обліковується управителем на окремому рахунку. Облік майна, що перебуває в управлінні, управитель веде за об’єктами будівництва та складає щодо цього майна окремий баланс.

Додаткові вимоги до фінансових установ, які надають фінансові послуги в частині діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

89.Фінансова установа провадить діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах відповідно до умов провадження такої діяльності, встановлених Нацкомфінпослуг.

90.Фінансова установа та постачальник товару не можуть бути особами, пов’язаними відносинами контролю, в значенні терміна, наведеного в Законі України “Про захист економічної конкуренції”.

91.Фінансова установа до укладення з учасником групи договору про адміністрування зобов’язана ознайомити його з внутрішніми правилами надання фінансових послуг, умовами договору про адміністрування та надати учаснику групи інформацію, визначену статтею 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

92.Внутрішні правила надання фінансових послуг повинні відповідати вимогам статті 7 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статей 10, 15, 18 і 19 Закону України “Про захист прав споживачів”, а також обов’язково містити такі положення:

порядок та умови укладення договору про адміністрування (предмет договору про адміністрування; порядок та умови формування групи та приєднання учасників до неї; порядок визначення розміру періодичних платежів та винагороди ліцензіату; порядок внесення періодичних платежів та винагороди ліцензіату; порядок визначення поточної ціни товару; порядок придбання та розподілу товару між учасниками групи та інформування учасників групи про придбання та розподіл товару; порядок використання періодичних платежів та інформування учасників групи про їх використання; порядок та максимальний строк набуття прав на майно (товар) учасником групи; порядок та умови дострокового розірвання договору про адміністрування в разі отримання товару учасником групи; порядок та умови дострокового розірвання договору про адміністрування в разі, коли учасник групи ще не отримав товару; порядок забезпечення виконання сторонами умов договору про адміністрування; умови та правила закриття групи; порядок отримання товару учасником групи);

порядок доступу потенційних споживачів фінансової послуги та учасників групи до документів та іншої інформації фінансової установи, пов’язаної з провадженням ним діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

відповідальність уповноважених осіб фінансової установи, до посадових обов’язків яких належить безпосередня робота з учасниками групи та інформування потенційних споживачів фінансової послуги та учасників групи про укладення і виконання договорів про адміністрування.

93.Фінансова установа надає послуги з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах на підставі договору, який повинен відповідати вимогам статті 6 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та статей 10, 15, 18, 19 Закону України “Про захист прав споживачів”. До договору про адміністрування додається довідка, складена фінансовою установою у довільній формі, про ознайомлення учасника групи з внутрішніми правилами надання фінансових послуг, яка підписана учасником групи та яка повинна містити дату її складення.

94.Фінансова установа зобов’язана здійснювати всі необхідні заходи для забезпечення надійного зберігання та цільового використання об’єднаних грошових коштів учасників групи, які дозволяється використовувати фінансовою установою виключно на придбання товарів, а в разі наявності тимчасово вільних коштів вони можуть розміщуватися на депозитних рахунках у банках окремо від власних коштів фінансової установи. Використання періодичних платежів учасників групи для інших цілей, крім як на виконання зобов’язань перед учасниками групи, забороняється.

95.Сплачені учасником групи періодичні платежі не є власністю фінансової установи та не можуть надаватися фінансовою установою учаснику групи у вільне розпорядження, за винятком випадків їх повернення внаслідок розірвання договору про адміністрування.

Додаткові вимоги до фінансових установ та інших юридичних осіб, які надають інші фінансові послуги

96.Ломбард зобов’язаний мати в наявності окреме нежитлове приміщення (на правах власності або користування), призначене для надання фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду і спеціального місця зберігання заставленого майна відповідно до вимог нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг.

97.Ломбард провадить свою діяльність відповідно до положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого Нацкомфінпослуг.

98.Інша юридична особа, що надає фінансові послуги відповідно до ліцензії на провадження діяльності з фінансового лізінгу, зобов’язана виконувати вимоги, визначені абзацами четвертим — десятим, чотирнадцятим, сімнадцятим — двадцять другим пункту 24 та
пунктами 35—37, 40, 41 цих Ліцензійних умов. Ділова репутація керівника іншої юридичної особи, що надає фінансові послуги, повинна відповідати вимогам, установленим пунктом 22 цих Ліцензійних умов.

99.Ліцензіат перед укладенням договору лізингу повинен подати споживачу таку інформацію:

попередження про можливі валютні ризики, що впливатимуть на договір фінансового лізингу, зобов’язання якого виражені в іноземній валюті або умовами договору фінансового лізингу якого передбачена зміна вартості предмета фінансового лізингу, процентної ставки та/або розміру лізингових платежів залежно від офіційного курсу гривні до іноземної валюти;

наочні приклади зміни розміру періодичних платежів у випадку зміни офіційного курсу гривні до іноземної валюти.

Ліцензіат одержує від споживача письмове підтвердження про ознайомлення з наведеною інформацією.

Джерело інформації: сайт Кабінету Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 107 гостей та 0 користувачів