Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України” – щодо залучення коштів фінансовою установою

Як зазначено на сайті Нацкомфінпослуг, Законом України „Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг” від 15.11.2016 № 1736-VIII (далі – Закон) внесені зміни, зокрема, до статей 1 та 5 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, які стосуються діяльності фінансових установ з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, включаючи залучення коштів фізичних осіб із зобов’язанням щодо їх повернення, в тому числі шляхом отримання позики.

Зазначені зміни, до визначення кредитної установи, згідно з якими кредитна установа – фінансова установа, яка відповідно до законупро діяльність відповідної фінансової установимає право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик.

Крім цього, заборонено залучати кошти фізичних осіб (крім учасників такої установи) із зобов’язанням щодо їх повернення, в тому числі шляхом отримання позики, в разі якщо це прямо не передбачено законом про діяльність відповідної фінансової установи.

Метою прийняття зазначеного акта є приведення Нацкомфінпослуг своїх нормативно-правових актів у відповідність до Закону шляхом внесення відповідних змін до:

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118;

Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 № 3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за № 565/10845;

Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 08.07.2004 № 1515, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2004 за № 933/9532.


Пояснювальна записка

до проекту розпорядження Нацкомфінпослуг Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України” 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

До прийняття Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг” від 15.11.2016 № 1736-VIII (набрав чинність 19.11.2016), кредитною установою, згідно з пунктом 2 частини першої статті 1 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон про фінансові послуги), вважалася фінансова установа, яка відповідно до закону мала право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик. 

Діяльність кредитних установ з надання фінансових послуг із залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, передбачених пунктом 4 частини першої статті 4 Закону про фінансові послуги, здійснювалась відповідно до Закону про фінансові послуги та для кредитних спілок також відповідно до Закону України „Про кредитні спілки”.

Законом України „Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг” (далі – Закон), зокрема, внесені зміни до статей 1 та 5 Закону про фінансові послуги. 

Так унесені зміни до визначення кредитної установи, згідно з якими кредитна установа – фінансова установа, яка відповідно до закону про діяльність відповідної фінансової установи має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик. 

Згідно із змінами, внесеними Законом до статті 5 Закону про фінансові послуги, фінансовим установам заборонено залучати кошти фізичних осіб (крім учасників такої установи) із зобов’язанням щодо їх повернення, в тому числі шляхом отримання позики, в разі якщо це прямо не передбачено законом про діяльність відповідної фінансової установи. 

Таким чином, у відповідності до Закону про фінансові послуги надавати фінансову послугу із залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення може лише кредитна установа згідно із законом про діяльність відповідної фінансової установи, при цьому, фінансовим установам заборонено залучати кошти фізичних осіб (крім учасників таких установ) із зобов’язанням щодо їх повернення, якщо можливість залучення коштів фізичних осіб (крім учасників такої установи) не передбачена законом про діяльність відповідної фінансової установи.

Після набрання чинності Законом до законів про діяльність відповідної фінансової установи, якими передбачено право фінансової установи на надання фінансової послуги із залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення відноситься лише Закон України „Про кредитні спілки”.

На сьогодні деякі нормативно-правові акти Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України містять положення, які не враховують норми або суперечать нормам, запровадженим Законом, 

Крім цього, на виконання Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності” постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 затверджені Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі – Ліцензійні умови). 

Так Ліцензійні умови передбачають:

визначення терміну „залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення”;

господарська діяльність з надання фінансових послуг у частині залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення можуть провадити кредитні спілки виключно після отримання відповідної ліцензії. Іншим фінансовим установам забороняється залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

 видачу органом ліцензування фінансовим установам, яким заборонено залучення фінансових активів від фізичних осіб, ліцензії на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення з обмеженням (забороною), яка відображається в ліцензії;

заборону фінансовим установам суміщення залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення з іншими видами фінансових послуг, крім випадків суміщення зазначеної фінансової послуги з наданням фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитною установою;

У зв’язку з прийняттям Закону, необхідно внести зміни до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, окремі положення яких не відповідають вимогам Закону

2. Цілі і завдання прийняття акта

Закон встановлює норми, що стосуються здійснення такого виду діяльності фінансових установ як послугиз надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, включаючи залучення коштів фізичних осіб із зобов’язанням щодо їх повернення, в тому числі шляхом отримання позики.

Метою прийняття розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін до деякихнормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України є приведення Нацкомфінпослуг своїх нормативно-правових актів у відповідність до Закону.

Крім цього, прийняття зазначеного акта дозволить також врахувати вимоги Ліцензійних умов щодо видів фінансових послуг, на здійснення яких фінансовим компаніям Нацкомфінпослуг видає відповідні ліцензії.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

З метою приведення деяких нормативно-правових актівДержфінпослуг у відповідність до Законувносятьсязміни до:

1) Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, які передбачають визначення терміну „залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення” тавстановлення вимоги про заборону фінансовим установам залучати кошти фізичних осіб (крім учасників такої установи) із зобов'язанням щодо їх повернення, в тому числі шляхом отримання позики, в разі якщо це прямо не передбачено законом про діяльність відповідної фінансової установи. Крім цього, розділ IV зазначеного Положення доповнюється положенням, згідно з яким залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення може здійснюватись лише кредитною установою, відповідно до закону про діяльність відповідної фінансової установи. Установчими документами заявника не може передбачатись надання фінансових послуг, яке заборонено законодавством для відповідного виду фінансових установ, або фінансових послуг, суміщення яких для таких установ заборонено;  

2) Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 № 3981, які передбачаютьвиключення із переліку фінансових послуг, що надаютьсяломбардом, послуг з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів та встановлення заборони залучати кошти фізичних осіб (крім його учасників) із зобов'язанням щодо їх повернення, в тому числі шляхом отримання позики. Зазначене Положення містить положення щодо надання ломбардами фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, однак, відповідний закон, що передбачає здійсненнятакоїдіяльності ломбардами, відсутній;

3) Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 08.07.2004 № 1515, які передбачають  можливістьсуміщення діяльності із залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення з наданням коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, лише кредитною установою.

Крім цього, передбаченовнесення змін до пункту 3 розділу ХІ Положення про Державний реєстр фінансових установ щодо переліку видів фінансових послуг, які можуть надаватися фінансовими установами, з урахуванням вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913.

У зв’язку з цим, передбачені перехідні положення для виконання фінансовими установами вимог Закону:

приведення установчих документів та своєї діяльності у відповідність до Закону протягом 6 місяців з дня прийняття Ліцензійних умов у разі  відсутності зобов’язань за договорами, що передбачають залучення коштів від фізичних осіб;

продовження виконаннясвоїх зобов‘язань за договорами, що передбачають залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, укладеними до набрання чинності Законом, фінансовими установами, які отримали ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених  коштів  (крім  кредитних спілок) та не мають права за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик з дати набрання чинності Законом, оскільки це не передбаченозаконом про діяльність відповідної фінансової установи.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють такі законодавчі та нормативно-правові акти:

Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг”

Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913;

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованиму Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118 (у редакції розпорядження Нацкомфінпослуг від 28.11.2013 № 4368);

Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 № 3981, зареєстрованиму Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за № 565/10845;

Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг, затверджене розпорядженням Держфінпослугвід 08.07.2004 № 1515, зареєстрованиму Міністерстві юстиції України 27.07.2004 за № 933/9532.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту розпорядженняне потребує матеріальних та фінансових витрат із державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття нормативно-правового акта дозволитьпривести деякі нормативно-правові актиНацкомфінпослуг у відповідність до Закону та врахувати вимоги Ліцензійних умов щодо видів фінансових послуг, які можуть надаватися фінансовими установами, та уникнути розбіжностей між нормами чинного законодавства, які регулюють одні й ті ж питання у сфері надання фінансових послуг.

Директор департаменту консолідованого

нагляду та методології наринках 

фінансових послуг                                                                        В. Логвіновський

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг ____________________ № _________       

Зміни 

до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

1. Унести доПоложення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368), такі зміни:

пункт 2 розділу І після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення фінансова послуга, яка передбачає залучення фінансовою установою фінансових активів на підставі письмового договору з особою (вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов’язанням фінансової установи щодо наступного повернення таких коштів через визначений у договорі строк із виплатою вкладнику процентів (винагороди). Залучення грошових коштів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на інших підставах, зокрема, отримання кредитів від іншої фінансової установи, а також залучення субординованого боргу, отримання коштів із місцевих та державного бюджетів юридичними особами публічного права, не є фінансовою послугою;”.

У зв’язку із цим абзаци четвертий – сімнадцятийуважати відповідно абзацами п’ятим – вісімнадцятим;

у розділі IV:

підпункт 1 пункту 1 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

Установчими документами заявника не може передбачатись надання фінансових послуг, яке заборонено законодавством для відповідного виду фінансових установ, або фінансових послуг, суміщення яких для таких установ заборонено.”.

У зв’язку із цим абзац другий уважати абзацом третім;

доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

„2. Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення може здійснюватись лише кредитною установою,відповідно до закону про діяльність відповідної фінансової установи. ”;

пункт 3 розділу XI викласти в такій редакції:

3. Відповідно до встановлених законодавством обмежень на суміщення діяльності з надання певних видів фінансових послуг фінансові компанії можуть надавати такі види послуг:

надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту;

фінансовий лізинг;

факторинг;

надання гарантій та поручительств;

операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів;

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах (виключний вид діяльності);

управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” (виключний вид діяльності).”.

2. Пункт 2.1 Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 липня 2004 року № 1515, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 року за № 933/9532, викласти в такій редакції:

„2.1. Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення може суміщатися з наданням коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, лише кредитною установою.”.

3. Унести до Положення про порядок надання фінансових послуг   ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії зрегулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 року       № 3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2005 за    № 565/10845, такі зміни:

у пункті 1.2 розділу 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

ломбард - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту фізичним особам,під заставу майна навизначений  строк  і  під  процент  та  надання  супутніх послугломбарду

абзац третій виключити.

У зв’язку із цим абзаци четвертий – дев’ятий уважати відповідно абзацами третім – восьмим; 

підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 викласти в такій редакції:

„2.1.3. Провадити свою діяльність на підставі відповідної ліцензії.”;

у розділі 3:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

„3.1. До фінансових послуг ломбарду належитьнадання фінансових кредитів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту.”;

абзац п’ятий пункту 3.2 виключити;

пункт 4.1 розділу 4 після слова „споживачів” доповнити словом „фінансових”.

Директор департаментуконсолідованого

нагляду та методології наринках 

фінансових послуг                               В.Логвіновський

 


Джерело інформації: сайт Нацкомфінпослуг https://nfp.gov.ua

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 256 гостей та 0 користувачів