Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Порядку застосування Нацкомфінпослуг заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення залученими кредиторами – фінансовими установами (крім банків) положень Закону України „Про фінансову реструк

Як зазначено на сайті Нацкомфінпослуг Проєкт розпорядження Нацкомфінпослуг розроблений на виконання Плану роботи Нацкомфінпослуг на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.11.2015 № 2888, з метою виконання Закону України „Про фінансову реструктуризацію”, встановлення механізму провадження у справах про порушення положень Закону України „Про фінансову реструктуризацію”, прийняття єдиного для всіх фінансових установ нормативно-правового акта Нацкомфінпослуг із зазначеного питання, зменшення кількості випадків невиконання фінансовими установами зобов’язань перед залученими кредиторами, забезпечення регулятора інформацією, яка необхідна для прийняття виважених рішень щодо застосування до фінансової установи заходу впливу у вигляді накладення штрафу або закриття справи про правопорушення.

Порядок застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення залученими кредиторами – фінансовими установами (крім банків) положень Закону України „Про фінансову реструктуризацію” 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України „Про фінансову реструктуризацію”.

Метою цього Порядоку є визначеннямеханізму провадження у справах про порушення положень Закону України „Про фінансову реструктуризацію” (далі – Закон), прийняття рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу (далі – накладення штрафу) та його оскарження.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

посадові особи Нацкомфінпослуг – державні службовці апарату Нацкомфінпослуг;

уповноважені особи Нацкомфінпослуг – Голова Нацкомфінпослуг, директори департаментів за напрямами здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг.

Інші терміни у цьому Порядку використовуються в їх значеннях відповідно до статті 1 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статті 1 Закону України „Про фінансову реструктуризацію” та законів України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

1.3. Накладення уповноваженими особами Нацкомфінпослуг штрафу здійснюється на умовах, визначених цим Порядком.

1.4. Уповноважені особи Нацкомфінпослуг накладають штраф на  основі аналізу даних та інформації стосовно порушення вимог статті 30 Закону, враховуючи наслідки порушення.

1.5. Нацкомфінпослуг, уповноважені та посадові особи Нацкомфінпослуг в межах своїх повноважень зобов’язані в кожному випадку виявлення порушення вимог Закону вжити всіх необхідних заходів для документального закріплення факту такого порушення, всебічно, повно та об’єктивно дослідити обставини справи про правопорушення, а також своєчасно прийняти рішення за справою про правопорушення та накласти штраф.

1.6. Рішення у справі про правопорушення повинно бути законним та обґрунтованим.

Рішення повинно ґрунтуватись лише на тих доказах, які були досліджені під час розгляду справи про правопорушення.

Доказами в справі про правопорушення є будь-які фактичні дані, отримані в установленому законом порядку, що свідчать про наявність чи відсутність порушення положень Закону, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

1.7. Розгляд справ про правопорушення здійснюється виключно уповноваженими особами Нацкомфінпослуг у межах своїх повноважень.

1.8. У разі виявлення порушень положень Закону, розгляд яких не належить до повноважень Нацкомфінпослуг, Нацкомфінпослуг надсилає відповідні матеріали до відповідних органів державної влади, до повноважень яких належить вирішення такої справи про правопорушення.

 1.9. Документи, що надсилаються фінансовій установі на виконання вимог цього Порядку, надсилаються за місцезнаходженням фінансової установи відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ.

ІІ. Провадження у справі про правопорушення

2.1. Виявлені посадовими особами Нацкомфінпослуг факти порушення положень Закону викладаються в акті про правопорушення із зазначенням доказів (документів, даних та інформації), що підтверджують факт вчинення порушення, та з посиланням на відповідну норму Закону.

2.2. Днем початку провадження у справі про правопорушення є дата складання посадовою особою Нацкомфінпослуг акта про правопорушення.

2.3. Справу про правопорушення не може бути порушено, а наявна в провадженні справа про правопорушення підлягає закриттю в разі:

якщо не доведено факт вчинення фінансовою установою порушення положень Закону; 

якщо вирішення справи про правопорушення не належить до компетенції Нацкомфінпослуг;

якщо з дня вчинення порушення минуло три роки;

припинення фінансової установи, щодо якої порушено справу про правопорушення;

наявності за одним і тим самим фактом іншої справи про правопорушення;

якщо за тим самим фактом порушення є постанова Нацкомфінпослуг про накладення штрафу;

визнання таким, що втратив чинність, або визнання судом незаконним чи таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в окремій його частині Закону;

прийняття на дату розгляду справи про правопорушення рішення Нацкомфінпослуг про виключення інформації про фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ або з відповідних реєстрів та переліків, що ведуться Нацкомфінпослуг;

порушення строку для прийняття рішення про накладення штрафу.

2.4. Провадження у справі про правопорушення може бути зупинено, якщо:

справу про правопорушення неможливо розглянути до вирішення пов’язаної з нею справи, що розглядається в суді, - до набрання рішенням суду в такій справі законної сили;

призначається або проводиться експертиза (на час проведення експертизи);

необхідно отримати додаткові докази у справі про правопорушення.

Час зупинення розгляду справи про правопорушення не зараховується до строку розгляду цієї справи про правопорушення.

ІІІ. Порядок складання та оформлення акта про правопорушення

3.1. Підставою для початку провадження у справі про правопорушення та складання відповідного акта є отримання Нацкомфінпослуг інформації від боржника про вчинення щодо нього фінансовою установою правопорушення, передбаченого пунктом 2 статті 30 Закону.

3.2. Нацкомфінпослуг протягом п’яти робочих днів після отримання такої інформації звертається до фінансової установи з письмовою вимогою про надання протягом 10 робочих днів вичерпного пакета документів за справою.

3.3. Після отримання від фінансової установи всіх документів за справою, посадова особа Нацкомфінпослуг протягом 15 робочих днів складає акт про правопорушення.

Акт про правопорушення складається та підписується в двох примірниках.

Акт про правопорушення повинен містити:

дату та номер;

прізвище, ім’я та по батькові, посаду посадової особи Нацкомфінпослуг, яка склала акт про правопорушення;

відомості про фінансову установу (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

опис виявленого порушення та докази, що їх підтверджують;

норму Закону, яку було порушено;

підпис посадової особи Нацкомфінпослуг, яка склала акт про порушення;

відбиток печатки Нацкомфінпослуг.

Акт про правопорушення, складений посадовою особою Нацкомфінпослуг, повинен містити посилання на документи, дані та інформацію, які підтверджують факт вчинення порушення положень Закону. Такі документи, дані та інформація долучаються до акта про правопорушення.

До акта про правопорушення долучаються пояснення фінансової установи, що стосуються справи про правопорушення, за наявності.

3.4. Примірник акта про правопорушення надсилається фінансовій установіпоштою (офіційною електронною поштою (e-mail)), яка міститься у Державному реєстрі фінансових установ, інших реєстрах, що ведуться Нацкомфінпослуг, або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис не пізніше п’яти робочих днів з дати його складання з повідомленням про дату, час та місце розгляду справи про правопорушення.

3.5. Керівник або уповноважений представник фінансової установи має право подати на розгляд справи про правопорушення письмові пояснення (заперечення) разом із документами, на яких вони ґрунтуються. Письмові пояснення в обов’язковому порядку долучаються до матеріалів справи про правопорушення.

3.6. Посадова (уповноважена) особа Нацкомфінпослуг при підготовці справи про правопорушення до її розгляду повинна:

з’ясувати, чи належить до її компетенції розгляд справи про правопорушення;

з’ясувати, чи належить до її компетенції застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу;

перевірити, чи дотримані вимоги законодавства при складанні акта про правопорушення;

перевірити своєчасність повідомлення фінансової установи про дату, час та місце розгляду справи про правопорушення.

ІV. Розгляд справи про правопорушення.

Порядок накладення штрафу

4.1. Керівник або уповноважений представник фінансової установи при розгляді справи про правопорушення має право:

знайомитися з усіма матеріалами, які є у справі про правопорушення;

бути присутнім при розгляді справи про правопорушення;

надавати пояснення (утому числі письмові), заявляти клопотання по суті виявленого порушення.

4.2. Відсутність керівника або уповноваженого представника особи в разі, якщо про дату, час та місце розгляду справи про правопорушення він був повідомлений згідно з вимогами пункту 3.5 розділу ІІІ цього Порядку, не може бути підставою для відкладення розгляду справи про правопорушення.

4.3. За результатами розгляду справи про правопорушення уповноважена особа Нацкомфінпослуг приймає одне з таких рішень:

пронакладання штрафу;

про закриття справи про правопорушення.

4.4. Рішення про накладання штрафу на фінансову установу приймається у вигляді постанови уповноваженої особи Нацкомфінпослуг.

4.5. Постанова про накладання штрафу, передбаченого пунктом 2 статті 30 Закону, приймається уповноваженою особою Нацкомфінпослуг протягом 30 календарних днів з дати складання акта про правопорушення та документів, які стосуються справи про правопорушення.

4.6. Постанова про накладення штрафу повинна містити:

дату та номер постанови, місце її складання;

прізвище ім’я та по батькові, посаду уповноваженої особи Нацкомфінпослуг;

відомості про фінансову установу (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

зміст виявленого порушення відповідно до пункту 2 статті 30 Закону;

розмір штрафу;

посилання на дату і номер акта про порушення, в якому зафіксовано порушення;

рахунок, на який повинна бути перерахована сума штрафу, та строк, протягом якого фінансова установа повинна повідомити про це Нацкомфінпослуг;

строк, протягом якого фінансова установа зобов’язана повідомити Нацкомфінпослуг про добровільне виконання постанови;

посаду, прізвище та підпис уповноваженої особи Нацкомфінпослуг;

відбиток печатки Нацкомфінпослуг.

4.7. Штрафи накладаються Головою Нацкомфінпослуг та директорами департаментів за напрямами здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг.

4.8. Рішення про накладання штрафу набирають чинності з дня їх винесення уповноваженою особою Нацкомфінгпослуг та надсилається фінансовій установі рекомендованим листом з повідомленням про вручення за її місцезнаходженням або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття.

4.9. Рішення Нацкомфінпослуг про накладання штрафу після набрання ним чинності є обов’язковим для виконання фінансовими установами. У разі невиконання фінансовими установами рішень про накладання штрафу Нацкомфінпослуг вживає заходів щодо виконання рішень у порядку, визначеному законодавством.

4.10. Фінансові установи сплачують штрафи шляхом перерахування коштів до Державного бюджету України відповідно до законодавства.

4.11. Фінансова установа зобов’язана надати Нацкомфінпослуг документи, що підтверджують перерахування коштів.

4.12. У випадку виявлення описок (які не впливають на суть правопорушення) в акті про правопорушення, рішенні уповноваженої особи Нацкомфінпослуг про накладання штрафу уповноважена особа, яка склала акт про правопорушення, або уповноважена особа Нацкомфінпослуг, яка прийняла рішення про накладання штрафу з власної ініціативи або за клопотанням особи, щодо якої складено акт про правопорушення (прийняте рішення про накладання штрафу), може прийняти рішення про їх виправлення.

Уповноважена особа Нацкомфінпослуг приймає рішення про виправлення описок, яке не пізніше 3 робочих днів з дати його прийняття надсилається особі, щодо якої його було внесено, за її місцезнаходженням відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ, інших реєстрах (переліках).

V. Порядок оскарження рішення Нацкомфінпослуг про накладання штрафу 

5.1. Рішення уповноваженої особи Нацкомфінпослуг про накладання штрафу може бути оскаржене фінансовою установою до Нацкомфінпослуг як колегіального органу протягом 15 календарних днів або до суду.

5.2. Пропуск строку, передбаченого пунктом 5.1 цього розділу, без поважних причин є підставою для відмови Нацкомфінпослуг в розгляді скарги.

5.3. Відсутність керівника або уповноваженого представника фінансової установи, якщо він своєчасно був повідомлений про дату, час та місце розгляду скарги, не може бути підставою для відкладання розгляду скарги.

5.4. За рішенням Голови Нацкомфінпослуг або члена Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг, виконання рішення Нацкомфінпослуг про накладання штрафу, яке оскаржується фінансовою установою, може бути зупинено до закінчення розгляду такої скарги та винесення відповідного рішення Нацкомфінпослуг.

5.5. У скарзі фінансової установи на рішення уповноваженої особи Нацкомфінпослуг про накладання штрафу, що подається до Нацкомфінпослуг, має бути зазначено:

дату та вихідний номер скарги фінансової установи;

відомості про фінансову установу (прізвище, ім’я, по батькові керівника або уповноваженого представника особи, повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

дату та номер оскаржуваного рішення уповноваженої особи Нацкомфінпослуг про накладання штрафу;

підстави, з яких фінансовою установою оскаржується рішення уповноваженої особи Нацкомфінпослуг, з посиланням на норми законодавства і матеріали справи про правопорушення;

перелік документів, що додаються до скарги (за їх наявності);

підпис керівника та відбиток печатки юридичної особи.

5.6. Скарга може містити клопотання про участь керівника або уповноваженого представника фінансової установи при розгляді скарги та інші клопотання.

5.7. За результатами розгляду скарги Нацкомфінпослуг у двадцятиденний строк з дня надходження скарги приймає одне з таких рішень:

про залишення рішення уповноваженої особи Нацкомфінпослуг про накладання штрафу без змін, а скарги без задоволення;

про скасування рішення уповноваженої особи Нацкомфінпослуг про накладання штрафу та задоволення скарги;

про скасування рішення уповноваженої особи Нацкомфінпослуг про накладання штрафу і направлення справи про правопорушення на новий розгляд;

про залишення скарги без розгляду.

5.8. У разі якщо в процесі розгляду скарги буде встановлено, що рішення Нацкомфінпослуг про накладання штрафу винесене уповноваженою особою Нацкомфінпослуг, неправомочною вирішувати таку справу про правопорушення, то таке рішення скасовується і справа про правопорушення направляється на розгляд уповноваженій особі Нацкомфінпослуг, яка правомочна вирішувати таку справу про 

5.9. Про дату, час та місце розгляду скарги фінансова установа повідомляється в порядку, визначеному пунктом 3.5 розділу ІІІ цього Порядку.

5.10. Рішення Нацкомфінпслуг про результати розгляду скарги повинно містити:

дату та номер рішення;

обґрунтування підстав прийняття рішення;

посилання на докази, що містяться в справі про правопорушення;

підпис Голови Нацкомфінпослуг або члена Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг;

відбиток печатки Нацкомфінпослуг.

5.11. Примірник рішення Нацкомфінпослуг про результати розгляду скарги, що залишився в Нацкомфінпослуг, повинен містити відмітку про надсилання цього рішення фінансовій установі. Примірник рішення Нацкомфінпослуг про результати розгляду скарги в п’ятиденний строк з дня прийняття такого рішення надсилається фінансовій установі, щодо якої воно винесено, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі під підпис.

VІ. Порядок втрати чинності. 

6.1. Цей Порядок втрачає чинність з дня втрати чинності 

6.2. Усі процедури накладання штрафу та оскарження рішення Нацкомфінпослуг щодо накладання штрафу, розпочаті протягом дії цього Порядку, продовжуються до їх завершення відповідно до вимог цього Порядку.

Директор департаменту консолідованого

нагляду та методології на ринках

фінансових послугВ.Логвіновський

Джерело інформації: офіційний сайт Нацкомфінпослуг http://nfp.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 192 гостя та 0 користувачів