Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Питання по кредитним установам. Питання-відповіді щодо організації та реєстрації кредитної компанії

ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ ПОВ’ЯЗАНІ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА РЕЄСТРАЦІЄЮ КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ

Кредитна установа - фінансова установа, яка відповідно до закону про діяльність відповідної фінансової установи має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик.


Які види послуг може надавати кредитна установа? Згідно законодавства України, кредитна компанія може надавати такі види фінансових послуг:
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
При цьому, на відміну від інших видів фінансових установ (факторингових компаній, лізингових компаній і так далі) види діяльності яких можуть поєднуватися з іншими видами діяльності, фінансова діяльність кредитної компанії чітко обмежена лише одним видом діяльності - кредитування.
Що таке власні кошти кредитної компанії? Що відноситься до залучених коштів? Власні кошти кредитної компанії це - грошові кошти внесені засновниками кредитної установи в рахунок формування статутного капіталу, в тому числі субординований капітал, гроші отримані кредитної компанією від інших кредитних установ у вигляді фінансового кредиту.
Залучені кошти кредитної компанії це - прямо або опосередковано отримані на зворотній основі від фізичних, та/або від юридичних осіб, а так само, отримані залишки фінансових активів, які виникли в результаті здійснення звичайної господарський діяльності в інтересах цих осіб.
Чи може кредитна компанія здійснювати кредитування за рахунок залучених коштів без ліцензії? Законодавством України встановлено правило, що кредитна компанія може надавати фінансові послуги у вигляді кредитування за рахунок залучених коштів, тільки після отримання ліцензії. Тобто надавати кредити за рахунок залучених коштів без отримання кредитною установою ліцензії на кредитування за рахунок залучених коштів – заборонено законодавством України. 

Чи потрібно кредитній установі отримували ліцензію на кредитування (кредитування за рахунок власних коштів кредитної компанії)? Кредитна установа (фінансова компанія) повинна отримати ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансової послуги – надання позик, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Ліцензія надається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (НАЦКОМФІНПОСЛУГ). Ліцензія на надання фінансових кредитів надається безстроково. За видачу ліцензії кредитна установа повинна сплатити державне мито.

Який орган державної влади видає ліцензію на кредитування за рахунок залучених коштів для кредитної установи? Ліцензування діяльності кредитних компаній, як учасників ринку фінансових послуг здійснює Національна комісія що здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг (НАЦКОМФІНПОСЛУГ).

На який строк видається ліцензія на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення? Ліцензія на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення надається безстроково. За видачу ліцензії кредитна установа повинна сплатити державне мито.

Які вимоги встановлені законодавством для отримання кредитною установою ліцензії на кредитування?

 • Для отримання ліцензії на кредитування, кредитна компанія повинна мати статус фінансової установи.
 • Власні кошти кредитної компанії повинні бути не менше 3-х мільйонів гривень.
 • Директор, головний бухгалтер, а так само відповідальний за фінансовий моніторинг повинні відповідати вимогам встановленим законодавством України до таких посадових осіб.
 • Крім цього, кредитна установа повинна відповідати ряду інших вимог встановлених законодавством України.

Які вимоги встановлені для реєстрації кредитної компанії? Кредитна компанія для набуття статусу фінансової компанії, повинна звернутись до Нацкомфінпослуг з відповідним пакетом документів. За підсумками розгляду пакету документів, Нацкомфінпослуг приймає рішення про включення компанії до державного реєстру фінансових установ або, про відмову. У разі відмови в реєстрації кредитної компанії, як фінансової установи, залежно від причин для відмови - можна повторно звернутись до Нацкомфінпослуг для реєстрації кредитної компанії.

Який розмір статутного капіталу встановлений законодавством України для кредитних установ? Який мінімальний розмір власних коштів встановлений для кредитної компанії для внесення її до реєстру фінансових установ? Для кредитної компанії розмір статутного капіталу повинен становити не менше 3-х мільйонів гривень. Тобто, розмір власних коштів кредитної установи на момент звернення до Нацкомфінпослуг з метою внесення кредитної установи до реєстру фінансових установ, повинен становити не менше 3-х мільйонів гривень.

Чи допускається формування статутного капіталу в кредитної установи майном або борговими зобов’язаннями? Законом заборонено формування статутного капіталу кредитної компанії майном. Формування статутного капіталу кредитної компанії допускається виключно грошовими коштами. Крім цього, закон України «Про господарські товариства» забороняє використовувати для формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

Чи може кредитна установа кредитувати не маючи ліцензії на залучення фінансових активів надавати кредити за рахунок залучених коштів? Кредитна компанія може здійснювати фінансову діяльність з кредитування за рахунок власних коштів за умови, що така компанія має статус фінансової установи та отримала ліцензію на надання позик, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Без ліцензії на залучення фінансових активів кредитна установа може надавати фінансові кредити лише за рахунок власних коштів, при цьому вона повинна також отримати ліцензію на – надання позик, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

Чи може кредитна компанія надавати фінансову послугу - іпотечне кредитування, без ліцензії? Згідно Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, надання фінансової послуги - іпотечного кредитування, можливе лише за умови, що така кредитна компанія має ліцензію на кредитування за рахунок залучених коштів.

Чи дає право, кредитній установі, ліцензія на залучення фінансових активів -залучати, кошти від фізичних або юридичних осіб на депозитні рахунки? Ліцензія, яка видається для кредитних установ, не дає права таким кредитним установам приймати грошові кошти від фізичних та юридичних осіб на депозитні рахунки. Така діяльність може здійснюватися тільки в рамках кредитної спілки - як окремого виду небанківських фінансових установ, або банком. 

Які вимоги встановлені до директора кредитної установи (кредитної компанії)? Керівник кредитної компанії повинен відповідати наступним вимогам:

 • Мати повну вищу освіту (спеціаліст або магістр);
 • Пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит (програма підвищення кваліфікації для керівників кредитних компаній надають фінансову послугу - кредитування за рахунок власних і, або кредитування за рахунок залучених коштів);
 • Трудовий стаж керівника кредитної компанії повинен включати не менше двох років на керівних посадах, чи не менше одного року на ринках фінансових послуг;
 • Протягом останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, або щодо якої відкрито процедуру примусової ліквідації, або в таку фінансову компанію введена тимчасова адміністрація;
 • Керівник кредитної компанії не повинен мати не погашену або не зняту судимість;
 • Мати бездоганну ділову репутацію.

Які вимоги встановлені до головного бухгалтера кредитної компанії? Головний бухгалтер кредитної компанії повинен відповідати наступним вимогам:

 • Мати вищу освіту;
 • Пройти курси підвищення кваліфікації та скласти екзамен (програма підвищення кваліфікації для головних бухгалтерів фінансових компаній надають фінансову послугу - кредитування за рахунок власних і, або позикових коштів);
 • Мати стаж роботи на керівних посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю - не менше 3 років;
 • Протягом останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, або щодо якої відкрито процедуру примусової ліквідації, або в таку фінансову компанію введена тимчасова адміністрація;
 • Головний бухгалтер кредитної компанії не повинен мати не погашену або не зняту судимість.

Які технічні вимоги встановлені щодо організації діяльності кредитної компанії? Місцем реєстрації кредитної компанії може бути тільки нежитлове приміщення. Так само, у кредитної компанії повинна бути комп'ютерна техніка, що дасть можливість виконання вимог встановлених Нацкомфінпослуг (систематизації, копіюванні та зберіганні даних про підписані договори кредиту), телефон, факс, доступ до інтернет.

Чи потрібно реєструвати кредитну установу в Державному комітеті фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг)? Кредитна компанія повинна бути зареєстрована в Держфінмоніторинг. Дане правило, чітко визначено законодавством України, де кредитні установи визначені як суб'єкти первинного фінансового моніторингу. Зокрема, згідно законодавства, суб'єкти первинного фінансового моніторингу, повинні стати на облік у Держфінмоніторинг, забезпечувати ідентифікацію та вивчення клієнта у випадку якщо це передбачено законодавством України, забезпечувати реєстрацію фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу і так далі.

Чи повинен бути в штаті кредитної компанії фахівець з фінансового моніторингу? В кредитної компанії повинна бути штатна посада - відповідальний за фінансовий моніторинг. Посада відповідального за фінансовий моніторинг прирівнюється до керівної посади. До відповідальному за фінансовий моніторинг в кредитній компанії законодавством України встановлені кваліфікаційні вимоги яким він повинен відповідати. Крім цього, фахівець з фінансового моніторингу в кредитній установі, повинен пройти курси підвищення кваліфікації для фахівців з фінансового моніторинг та скласти відповідний іспит.


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 143 гостя та 0 користувачів