Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Питання по страховій діяльності. Питання-відповіді на тему організації, реєстрації та ліцензування страхової діяльності

ВІДПОВІДІ НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПО ТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ЯКИМ ВИМОГАМ ПОВИННА ВІДПОВІДАТИ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ СТРАХУВАННЯ

Хто має право здійснювати страхову діяльністю на території України? Страхову діяльність на території України згідно Закону України «Про страхування» мають право здійснювати фінансові установи, які створені у формі акціонерних товариств, товариств з додатковою відповідальністю, які внесені до реєстру фінансових установ (зареєстровані як страхова компанія в Нацкомфінпослуг), а так само отримали ліцензію на здійснення страхової діяльності.


Скільки засновників повинно бути в страховій компанії? Згідно Закону України «Про страхування» засновників страхової компанії повинно бути не менше трьох.
Який розмір статутного капіталу встановлений для страхової компанії? Мінімальний розмір статутного капіталу страхової компанії встановлюється в сумі, еквівалентній 1 000 000 євро, а страхової компанії яка буде займається страхуванням життя, - 10 000 000 євро за валюто-обмінним курсом валюти України.
Чи можна формувати статутний капітал страхової компанії майном? Статутний капітал страхової компанії, повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Дозволяється формування статутного капіталу страховика цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), але не більше 25 відсотків від загального розміру статутного капіталу страхової компанії. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселів, коштів страхових резервів, а також коштів отриманих в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.
Які виді діяльності страхової компанії? Види страхової діяльності в Україні? Предметом безпосередньої діяльності страхової компанії може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Страхування може бути добровільним або обов'язковим.
Забороняється здійснення обов'язкових видів страхування, що не передбачені Законом України «Про страхування». Добровільне страхування - це вид страхування, який здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог Закону України «Про страхування». Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.
Види добровільного страхування, на які видається ліцензія, визначаються згідно з прийнятими страховиком правилами (умовами) страхування, зареєстрованими в Нацкомфінпослуг.
Які вимоги до страхової компанії при внесенні до Державного реєстру фінансових установ Нацкомфінпослуг? Вимоги при реєстрації страхової компанії? Установчі документи страхової компанії, повинні відповідати вимогам законодавства України, з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про страхування". Бухгалтерський облік, формувати фінансову звітність та інші звітні дані - страхова компанія, повинна відповідно до законодавства України. А так само враховувати особливості передбачені статтями 31 і 33 Закону України "Про страхування". Так само, для реєстрації страхової компанії в Нацкомфінпослуг, її статутний капітал, на день звернення в Нацкомфінпослуг на предмет включення страхової компанії в реєстр фінансових установ повинен бути повністю сформований (статутний капітал страхової компанії повинен бути повністю сплачений).
Які вимоги встановлені до директора та головного бухгалтера страхової компанії? Керівник та головний бухгалтер страхової компанії, повинні відповідати Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 N 1590. Тобто, директор страхової компанії і головний бухгалтер фінансової компанії повинні мати відповідний трудовий стаж, і пройти курси підвищення кваліфікації. Так само, дані посадові особи повинні мати добру ділову репутацію і так далі.
Які вимоги встановлені до приміщення де буде знаходитися страхова компанія? Законодавством встановлені вимоги до приміщення де буде знаходитися страхова компанія, вимоги до програмного забезпечення, наявності в страховій компанії комп'ютерної техніки, комунікаційних засобів і так далі.
Які вимоги встановлені до керівника страхової компанії? Директор страхової компанії повинен відповідати наступним вимогам:

 • Мати повну вищу освіту (спеціаліст або магістр);
 • Пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит (програма підвищення кваліфікації для керівників страхових компаній);
 • Трудовий стаж керівника страхової компанії повинен включати не менше двох років на керівних посадах, не менше одного року на ринках фінансових послуг;
 • Протягом останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, або щодо якої відкрито процедуру примусової ліквідації, або в таку фінансову компанію введена тимчасова адміністрація;
 • Керівник страхової компанії не повинен мати, чи не погашеної або, не знятої судимості;
 • Мати бездоганну ділову репутацію.

Які вимоги встановлені до головного бухгалтера страхової компанії? Головний бухгалтер страхової компанії повинен відповідати наступним вимогам:

 • Мати вищу освіту;
 • Пройти курси підвищення кваліфікації та скласти екзамен (програма підвищення кваліфікації для головних бухгалтерів страхових компаній);
 • Мати стаж роботи на керівних посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, - не менше 3 років;
 • Протягом останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, або щодо якої відкрито процедуру примусової ліквідації, або в таку фінансову компанію введена тимчасова адміністрація;
 • Головний бухгалтер страхової компанії не повинен мати не погашеної або не знятої судимості.

Чи може здійснюватися ведення бухгалтерського обліку в страховій компанії - аудиторською компанією, а не штатним бухгалтером? Законодавством України передбачена можливість покладання ведення бухгалтерського обліку в страховій компанії на аудиторську компанію, а не на штатного бухгалтера. При цьому, в штаті аудиторської компанії повинен бути фахівець (бухгалтер), який відповідає встановленим законодавством вимогам до головних бухгалтерів страхових компаній. Крім цього, аудиторська компанія повинна бути включена до реєстру аудиторських компаній які мають право надавати послуги для страхових компаній.
На який строк видається ліцензія на страхування? Згідно із законодавством ліцензія на страхування видається на необмежений строк.
Хто видає ліцензію на страхування? Ліцензування страхової діяльності здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).
Чи може отримати ліцензію на обов'язкове страхування новостворена страхова компанія? Для отримання ліцензії на обов'язкове страхування, страхова компанія повинна мати строк роботи у сфері здійснення добровільного страхування не менше двох років. Для підтвердження даного факту, страхова компанія повинна надати в Нацкомфінпослуг копії договорів страхування.
Який державний орган здійснює нагляд за діяльність страхової компанії? Згідно законодавства України, контроль за діяльністю страхової компанії, здійснюється Нацкомфінпослуг. 


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 2368 гостей та 0 користувачів