Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Організація діяльності з переказу коштів. Реєстрація фінансової установи, що здійснює переказ коштів

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ З НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ ПЕРЕКАЗ КОШТІВ. ВІДКРИТТЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ З ВИДОМ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕКАЗ КОШТІВ


Згідно, статті 4 Закону України «Про фінансові послуги і регулювання ринків фінансових послуг» переказ грошових коштів відноситься до фінансової діяльності. Надавати фінансові послуги з переказу коштів в Україні можуть виключно банки та небанківські фінансові установи.

Здійснювати фінансову діяльність з переказу коштів фінансова установа може за умови отримання ліцензії на переказ коштів у гривні без відкриття рахунку. Крім цього, фінансова установа повинна бути учасником платіжної системи.

Згідно законодавства України, платіжна система - платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. Саме платіжна система виступає тим інструментом, на який покладається основна функція – здійснення переказу коштів.

В законодавстві виділяються два види платіжних систем.

 • Внутрішньодержавна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення грошових переказів виключно в рамках нашої країни – України.
 • Міжнародна платіжна система – це платіжна система в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує перекази грошових коштів в рамках даної платіжної системи, зокрема як в рамках однієї країни, так і в рамках двох країн.

Організація фінансової діяльності з переказу коштів фактично передбачає виконання наступних етапів.

 • Реєстрація юридичної особи – фінансової установи. В даному випадку законодавство не встановлює обмежень щодо частки нерезидентів в статутному капіталі фінансової установи. При цьому, встановлено вимоги до приміщення, кваліфікованих кадрів (директора фінансової компанії, головного бухгалтера фінансової компанії, наявності в штаті фінансової компанії відповідального за проведення фінансового моніторингу).
 • Внесення фінансової компанії до реєстру фінансових установ Нацкомфінпослуг. На даному етапі фінансова компанія повинна розробити правила переказу грошових коштів, згідно яких вона буде надавати послуги з переказу коштів. Крім цього, фінансова компанія з переказу коштів повинна бути обладнана необхідним програмним забезпеченням тощо.

Встановлені вимоги також до власних коштів фінансової установи. Зокрема, власні кошти фінансової установи повинні бути не менше ніж визначено законодавством. Закон також забороняє формувати статутний капітал фінансової установи майном, борговими зобов’язаннями. Формування фінансової установи, що здійснює переказ коштів дозволяється виключно грошима.

 • Фінансова компанія, що включена до реєстру фінансових установ для здійснення діяльності з переказу коштів, повинна отримати ліцензію Національного банку України на здійснення грошових переказів у національній валюті без відкриття рахунку.

Важливо вказати, що після отримання фінансовою компанією ліцензії на переказ грошових коштів вона повинна протягом 180 днів забезпечити і фактично почати надавати фінансову послугу з переказу грошових коштів. Інакше, НБУ повинен буде відкликати у такої фінансової компанії ліцензію на переказ коштів.

Відповідно до законодавства України за надання небанківській фінансовій установі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків передбачена сплата державного мита.

 • Фінансова установа з видом діяльності переказ коштів, повинна бути взята на облік в Держфінмоніторинг. як суб’єктпервинного фінансового моніторингу.

Внутрішній фінансовий моніторинг - сукупність заходів з виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, із застосуванням підходу, що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), ведення обліку таких операцій та відомостей про їх учасників; обов’язкового звітування до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення про фінансові операції, щодо яких виникає підозра, а також подання додаткової та іншої інформації у випадках, передбачених законодавством.

Чи може нерезидент виступати засновником фінансової компанії? Законодавством України не передбачено заборони щодо того, хто може бути засновником фінансової компанії. Відповідно нерезидент може бути засновником фінансової компанії. При цьому, важливо відзначити, що у встановлених законодавством випадках, засновник - який має статус нерезидента, повинен бути готовий розкрити певну інформацію щодо його фінансових активів, структури власності (у разі якщо нерезидент - юридична особа) та іншу інформацію.

Вийнятком з цього правила є нерезиденти країни агресора. Зокрема, як зазначено в законодавстві України - над особою, яка є здобувачем ліцензії/ліцензіатом, не допускається здійснення контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав-агресорів, якщо:

 • один або декілька суб’єктів господарювання, які зареєстровані у державі-агресорі, та/або одна або декілька фізичних осіб — громадян держави-агресора спільно або окремо, прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі суб’єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків;
 • одна або декілька фізичних осіб — громадян держави-агресора є керівником та/або заступником керівника виконавчого та/ або наглядового органу (наглядової /спостережної ради) суб’єкта господарювання;
 • одна або декілька фізичних осіб — громадян держави-агресора складають більше половини виконавчого та/або наглядового органу (наглядової/спостережної ради) суб’єкта господарювання та/або мають більше половини голосів у виконавчому та/або наглядовому органі (наглядовій /спостережній раді) суб’єкта господарювання;
 • суб’єкт господарювання, який зареєстрований у державі-агресорі, та/або фізична особа — громадянин держави-агресора прямо або опосередковано мають повноваження вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання.

Які вимоги встановлені до директора фінансової компанії? Директор фінансової компанії повинен відповідати наступним вимогам:

 • Мати повну вищу освіту (спеціаліст або магістр);
 • Пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит (програма підвищення кваліфікації для керівників фінансових компаній);
 • Трудовий стаж керівника фінансової компанії повинен включати не менше двох років стажу на керівних посадах, чи не менше одного року на ринках фінансових послуг;
 • Протягом останніх п'яти років, директор фінансової компанії, не повинен бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, або щодо якої відкрито процедуру примусової ліквідації, або в таку фінансову компанію введена тимчасова адміністрація;
 • Директор фінансової компанії не повинен мати не погашену або не зняту судимість;
 • Мати бездоганну ділову репутацію.

Які вимоги встановлені до головного бухгалтера фінансової компанії? Головний бухгалтер фінансової компанії повинен відповідати наступним вимогам:

 • Мати вищу освіту;
 • Пройти курси підвищення кваліфікації та скласти екзамен (програма підвищення кваліфікації для головних бухгалтерів фінансових компаній);
 • Мати стаж роботи на керівних посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю - не менше 3 років;
 • Протягом останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, або щодо якої відкрито процедуру примусової ліквідації, або в таку фінансову компанію введена тимчасова адміністрація;
 • Головний бухгалтер фінансової компанії не повинен мати не погашену або не зняту судимість.

Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 195 гостей та 0 користувачів