Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Реєстрація ломбардного відділення. Створення відділень ломбарду. Відкриття відділень ломбарду

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ВІДДІЛЕНЬ ЛОМБАРДУ. ВИМОГИ ДО ВІДДІЛЕНЬ ЛОМБАРДУ


Ломбардний бізнес, вид фінансового бізнесу, що особливо актуальний в кризовий період. В ситуації коли в країні банківські установи не мають можливості здійснювати кредитування малого бізнесу, та осіб що не мають належно підтвердженого доходу, альтернативою банківському кредитуванню може бути ломбардний кредит.

Ломбард - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних коштів, під заставу майна на визначений строк і під відсоток, а так само надання супутніх ломбардних послуг. Супутні послуги ломбарду - послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання. Іншими словами, супутні послуги ломбарду - це ті послуги, це ті які безпосередньо пов'язані з наданням ломбардом фінансового кредиту.

Ломбардне кредитування – надання фінансових кредитів фізичним особам, під залог та під процент. Тобто, ломбард не може кредитувати юридичних осіб, та не може надавати бланкові, без залогові, кредити. В разі, якщо ви плануєте розвивати клієнтську мережу, одним із способів може бути розширення ломбардної мережі шляхом відкриття відділень ломбарду (реєстрація відокремлених підрозділів ломбарду).

Відповідно, до законодавства України, ломбардні послуги можуть надаватись або за місцем розташування самого ломбарду, або за місцем розташування відокремлених підрозділів ломбарду.

При цьому, відокремлені підрозділи ломбарду, повинні бути зареєстровані, тобто, інформація про відділення ломбарду повинна бути внесена до реєстру фінансових установ (Нацкомфінпослуг).

Згідно статті 55 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання, мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи.

Таким чином, ломбард, як суб'єкт господарювання, теж може відкривати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи.

Ломбардне відділення, це філія, інший відокремлений підрозділ юридичної особи, розташований поза місцем знаходження юридичної особи та здійснює всі або частину функцій з надання фінансових послуг від імені ломбарду.

Ломбардне відділення, може надавати фінансові послуги після того, як воно буде зареєстровано реєстраційній службі (відділення ломбарду повинно мати код ЄДПРОУ). Крім цього, дане відділення повинно бути внесено до реєстру фінансових установ Нацкомфінпослуг. Інформація про відділення ломбарду повинна бути подана до Держфінмоніторинг.

Відділення ломбарду повинно відповідати вимогам законодавства. Законодавством України встановлені вимоги до директора відділення ломбарду:

  • директор відділення ломбарду повинен мати вищу освіту не нижче професійно-технічної;
  • директор відділення ломбарду повинен мати не менше ніж 2-річний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи на ринках фінансових послуг – не менше одного року або стаж роботи на керівних посадах не менше двох років;
  • директор відділення ломбарду протягом останніх п'яти років не повинен бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації або до якої було застосовано захід впливу за порушення законодавства, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;
  • директор відділення ломбарду не повинен мати непогашеної або не знятої судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Для того щоб відділення ломбарду могло надавати фінансові послуги воно повинно знаходитись (місцезнаходження відокремленого підрозділу ломбарду) в нежитловому приміщенні. При цьому, це приміщення має бути або у власності ломбарду, або передано йому в користування згідно договору оренди, або суборенди.

«приміщення - частина нежитлового внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ломбардом чи його відокремленим підрозділом при наданні фінансових та супутніх послуг ломбарду та для зберігання заставленого майна».

Відділення ломбарду повинно бути забезпечено комп'ютерною технікою та засобами зв'язку (телефон, Інтернет). Крім цього, відокремлений ломбард повинен бути забезпечений програмним забезпеченням, що необхідно для надання ломбардних послуг та здійснення внутрішнього обліку надання ломбардних послуг. Приміщення в якому знаходитися відділення ломбарду повинно знаходитися під охороною. Так само у відділенні ломбарду повинно бути окреме місце де буде зберігатися заставне майно.

Ломбард може створювати відокремлені підрозділи за умови, що власний капітал ломбарду не менший ніж передбачено законодавством України.

Відокремлені підрозділи ломбарду - філії та відділення, розташовані поза місцезнаходженням ломбарду та здійснюють всі або частину її функцій з надання фінансових та супутніх послуг ломбарду. Таким чином, відділення ломбарду може здійснювати всі ті види діяльності, що і сам ломбарду. Зокрема, ломбардне відділення може надавати послуги по заставному кредитуванню. А так само, надавати супутні послуги. До супутніх послуг ломбарду відноситься:

  • оцінка заставного майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;
  • надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;
  • реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.

Мінюст зареєстрував зміни до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами та Положення про Державний реєстр фінансових установ щодо посилення вимог до власного капіталу та приміщення для надання фінансових послуг та ін.

Ломбард, на відміну від інших видів фінансових установ, повинен бути створений у формі повного товариства. Повне товариство – це спеціальна організаційно-правова форма юридичної особи. Згідно статті 66 Закону України «Про господарські товариства» повне товариство – це товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном. Так само, законодавством встановлено вимоги до найменування ломбарду.

Місцем реєстрації ломбарду, як юридичної особи має бути нежитлове приміщення. Крім цього, при виборі приміщення де будуть надаватися ломбардні послуги слід враховувати вимоги які встановлені законодавством (нежитлове приміщення, наявність окремого приміщення для збереження заставного майна і так далі).

«приміщення - частина нежитлового внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ломбардом чи його відокремленим підрозділом при наданні фінансових та супутніх послуг ломбарду та для зберігання заставленого майна»

Персонал ломбарду повинен відповідати вимогам встановленим законодавствомЗокрема директор ломбарду, головний бухгалтер ломбарду, повинні мати відповідний трудовий стаж, а так само пройти курси підвищення кваліфікації для директорів ломбардів та головних бухгалтерів ломбардів. Крім цього, законодавством передбачено наявність у штаті ломбарду відповідального за фінансовий моніторинг в ломбарді, до якого так само встановлені вимоги щодо проходження спеціальних курсів. Проходження спеціальних курсів так само передбачено і для оцінювачів дорогоцінних металів. Які приймає ломбард в якості застави (закладу) в ломбарді і так далі.

Для того що б ломбард міг надавати фінансові послуги, він повинен бути внесений до державного реєстру фінансових установДля реєстрації ломбарду в реєстрі фінансових установ необхідно звернутись до Нацкомфінпослуг з пакетом документів які підтверджують, що ломбард відповідає встановленим законодавством України вимогам.

Згідно законодавства України, власний капітал ломбарду має становити не менше 500 тисяч гривень, а у разі наявності у ломбарду відокремлених підрозділів - не менше ніж 1 мільйон гривень. Формувати статутний капітал ломбарду майном, цінними паперами, борговими зобовязаннями - заборонено законодавством.

Ломбард повинен отримати ліцензію на надання фінансової послуги - надання позик, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Для цього, ломбард повинен відповідати Ліцензійним вимогам. За надання ліцензії для ломбарду - на надання фінансових кредитів справляється плата в розмірі одного прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

Згідно законодавства України ломбард надає фінансові послуги, і згідно статті 5 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", ломбард повинен розробити правила фінансового моніторингу, програму фінансового моніторингу, інструкцію по фінансовому моніторингу, а так само ряд інших локальних актів якими регламентовано порядок проведення в ломбарді фінансового моніторингу.

Організація ломбардної діяльності, передбачає наявність у ломбарді програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, податкового обліку, формування звітності в Нацкомфінпослуг.

Ломбард може відкривати відділення по всій території України. При цьому, важливо враховувати що до приміщень де знаходяться відділення законодавством встановлені вимоги щодо їх нежитлового статусу і так далі. Крім цього, для того що б відділення ломбарду могло надавати фінансові послуги, воно має бути зареєстровано Нацкомфінпослуг, та отримати код ЄДРПОУ.


Будемо раді вам допомогти в питаннях пов’язаних з організацією та реєстрацією фінансових установ. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кваліфіковані послуги з питань створення та реєстрації всіх видів фінансових установ, питань отримання ліцензій на фінансові послуги (факторинг, фінансовий лізинг, кредити і т.д.,), відкриття відділень фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 146 гостей та 0 користувачів