Консультируем по вопросам регистрации финансовых учреждений

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний. 

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Об обнародовании информационного письма Госфинуслуг относительно соблюдения требований статьи 22 Закона Украины "О кредитных союзах". Протокол заседания Комиссии от 16 сентября 2010 N 579

Об обнародовании информационного письма Госфинуслуг относительно соблюдения требований статьи 22 Закона Украины "О кредитных союзах". Протокол заседания Комиссии от 16 сентября 2010 N 579

В соответствии с пунктом 3 Положения о Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2010 N 157 (157-2010-п), и с целью доведения до сведения участников рынка кредитной кооперации информации о необходимости соблюдения требований действующего законодательства, Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Оприлюднити   інформаційний   лист   Держфінпослуг    щодо дотримання вимог  статті  22  Закону України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ) (додається).

2. Відділу зв'язків з державними органами,  громадськістю  та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення розмістити лист,  зазначений в пункті  1 цього розпорядження,  на офіційній сторінці Держфінпослуг у мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням  цього  розпорядження  покласти  на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

В.о. Голови Комісії                      А.Литвин

Протокол засідання Комісії від 16 вересня 2010 р. N 579

Додаток

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Учасникам ринку кредитної кооперації

Щодо дотримання вимог статті 22 Закону України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 )

     З метою     перевірки    дотримання    кредитними    спілками законодавства про  фінансові  послуги,  достовірності  наданих  до Державної  комісії  з регулювання ринків фінансових послуг України звітності кредитних спілок і аудиторських висновків за 2009 рік та з  метою  оперативного  реагування регулятора на ситуацію на ринку кредитної кооперації Держфінпослуг повідомляє.

     Статтею 14  Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових  послуг"  (  2664-14  )  передбачено обов'язок  фінансової  установи  вести  облік  своїх  операцій  та надавати   звітність    відповідно    до    вимог    законів    та нормативно-правових  актів  державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг.

     Зокрема, для  учасників ринку кредитної кооперації статтею 22 Закону України "Про кредитні спілки" ( 2908-14  )  щодо  звітності кредитних спілок встановлено:

     Кредитна спілка подає до Держфінпослуг фінансову звітність та інші  звітні  дані в обсягах,  формах та у строки,  що встановлені регулятором.

     Звітність про   фінансово-господарську   діяльність   за  рік підлягає затвердженню загальними зборами членів кредитної спілки.

     Достовірність і  повнота  річної  звітності  кредитної спілки повинна  бути  підтверджена  незалежним  аудитором   (аудиторською фірмою),   визначеним   загальними   зборами   кредитної   спілки. Аудиторський висновок подається Держфінпослуг  та  представляється загальним зборам кредитної спілки.

     Враховуючи викладене, Держфінпослуг звертає увагу на необхідність  дотримання вимог чинного законодавства та рекомендує учасникам ринку кредитної кооперації провести самостійну перевірку дотримання вимог  статті  22  Закону України "Про кредитні спілки" ( 2908-14  )  щодо  процедури  визначення   незалежного   аудитора (аудиторської     фірми)    та    затвердження    звітності    про фінансово-господарську діяльність загальними зборами.

     У разі,  якщо  кредитною  спілкою  не дотримано вимог чинного законодавства щодо підтвердження достовірності  і  повноти  річної звітності  кредитної  спілки  незалежним  аудитором  (аудиторською фірмою),  визначеним загальними зборами кредитної спілки, кредитна спілка  повинна  вжити  всіх  заходів  по  приведенню своєї річної звітності та аудиторського висновку за 2009 рік у відповідність до вимог  статті  22 Закону України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ) та надати до Держфінпослуг річну звітність і аудиторський висновок за 2009 рік разом з інформацією,  що підтверджує рішення загальних зборів щодо визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми).

     До учасників ринку кредитної кооперації,  які не дотримуються вимог  чинного  законодавства,  буде  застосовано  заходи  впливу, передбачені  статтею  40  Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2664-14).

Заступник Голови            І.Говорун

Источник информации: официальный сайт Верховной рады Украины http://rada.gov.ua/


Мы будем рады если вы обратитесь именно к нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту и опыт реализации различных бизнес идей на рынке финансовых услуг, обеспечит вам получение результата - регистрация финансовой компании, получение лицензии на предоставление финансовых услуг

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний.

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.Skype: Lawfin1

Статьи по теме

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине

Квалифицированные услуги по вопросам создания финансовых компаний

Регистрация всех видов финансовых учреждений. Создание отделений финансовых компаний. Лицензирование деятельности финансовых учреждений. Сопровождение купли-продажи финансовых компаний

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Skype: Lawfin1 Консультация бесплатно!!!

Новости финансового рынка

Актуальные новости финансового рынка Украины

Детально!!!

Вопросы-ответы

Актуальные вопросы по теме организации и ведения финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Регистрация финансовых компаний

Регистрация финансовых учреждений. Лицензирование финансовых учреждений

Детально!!!

Глоссарий финансового рынка

Терминология которая встречается в нормативно-правовых актах которыми регулируется деятельность финансовых учреждений.

Детально!!!

Финансовая отчётность финансовых компаний

Актуальные вопросы по организации подготовки и подачи финансовой отчётности финансовыми учреждениями. Сроки подачи финансовой отчётности в Нацфинуслуг.

Детально!!!

Финансовый мониторинг

Особенности организации финансового мониторинга в финансовом учреждении

Детальнее!!!

Регистрация факторинговой компании

Регистрация финансовой компании

Услуги по созданию финансовой компании. Регистрация финансовой компании. Лицензирование финансового учреждения

Детально!!!

Новости законодательства

Актуальные новости законодательства в сфере регулирования рынка финансовых услуг.

Детально!!!

Продажа финансовых компаний

Компания выступит консультантом по вопросам сопровождения процедуры переоформления корпоративных прав на финансовую компанию, а так же сопроводит процесс внесения изменений в контролирующие органы

Детально!!!

Актуальные материалы

Актуальные материалы на тему создания и деятельности финансовых компаний в Украине.

Детально!!!

Организация финансового бизнеса

Организация деятельности финансовых учреждений. Организация кредитно-финансовой деятельности в Украине.

Детально!!!

Сопровождение деятельности финансовых учреждений

Услуги по сопровождении деятельности финансовых учреждений.

Детально!!!

Ликвидация финансовых учреждений

Сопровождение процедуры ликвидации финансового учреждения. Исключение финансового учреждения из реестра финансовых учреждений

Детально!!!

Кто на сайте

Сейчас на сайте 223 гостя и нет пользователей